Limit search to available items
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Rijksuniversiteit Te Groningen Instituut Voor Toegepaste Taalkunde   26
Rijksuniversiteit Te Groningen Kriminologisch Instituut : Verborgen en geregistreerde kriminaliteit in Groningen : het tweede tussenrapport van het onderzoek naar maatschappelijke achtergronden van jeugdkriminaliteit.  1976 1
Rijksuniversiteit Te Groningen Nedersaksisch Instituut   2
Rijksuniversiteit Te Groningen Vakgroep Europees Recht En Economisch Recht : Division of powers between the European Communities and their member states in the field of external relations : colloquium, 30 and 31 May 1980, Amsterdam / Albert Bleckmann ... [et al.] ; organized by Europa Instituut of the University of Amsterdam [and] Section for European - and Economic Law of the University of Groningen.  1981 1
Rijksuniversiteit Te Leiden   105
Rijksuniversiteit Te Leiden Afdeling Sociale Geschiedenis : Een stad in achteruitgang : sociaal-historische studies over Leiden in de achtiende eeuw / door H.A. Diederiks ... et al.  1978 1
Rijksuniversiteit Te Leiden Afrika Studiecentrum   3
Rijksuniversiteit Te Leiden Anatomisch Kabinet   6
Rijksuniversiteit Te Leiden Bibliotheek   13
Rijksuniversiteit Te Leiden Centre For The History Of European Expansion   3
Rijksuniversiteit Te Leiden Centrum Voor Onderzoek Van Maatschappelijke Teg : De bloem der natie in Amsterdam : kraken, subcultuur en het probleem van orde.  1986 1
Rijksuniversiteit Te Leiden Documentation Office For East European Law   5
Rijksuniversiteit Te Leiden Europa Instituut   8
Rijksuniversiteit Te Leiden Institute For International Studies : The European Community in the world : the external relations of the enlarged European Community.  1972 1
Rijksuniversiteit Te Leiden Instituut Voor Antropologie En Sociologie Der N : Paris - Leiden, and other oppositions.  1976 1
Rijksuniversiteit Te Leiden Sir Thomas Browne Institute   11
Rijksuniversiteit Te Leiden Sir Thomas Browne Institute Werkgroep Engels Ne : The role of periodicals in the eighteenth century.  1984 1
Rijksuniversiteit Te Leiden Sociologisch Instituut   2
Rijksuniversiteit Te Leiden Talenlaboratorium : Bijdrage tot de inhoudsanalyse van vier cursussen Frans.  1975 1
Rijksuniversiteit Te Leiden Vakgroep Nederlandse Taal En Letterkunde : Aspekten van woordvolgorde in het Nederlands / onder redaktie van J.G. Kooij.  1978 1
Rijksuniversiteit Te Leiden Vakgroep Talen En Culturen Van Zuidoost Azie En : Looking in odd mirrors : the Java Sea / V.J.H. Houben, H.M.J. Maier, W van der Molen (eds.).  1992 1
Rijksuniversiteit Te Leiden Werkgroep Voor De Geschiedenis Van De Europese : Itinerario (Leiden, Netherlands : Online)    1
Rijksuniversiteit Te Utrecht   69
Rijksuniversiteit Te Utrecht Bibliotheek   3
Rijksuniversiteit Te Utrecht Europa Instituut : From Helsinki to Vienna : basic documents of the Helsinki process / edited by Arie Bloed.  1990 1
Rijksuniversiteit Te Utrecht Frans En Occitaans Instituut   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Geografisch Instituut   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Indologische Faculteit : De inlandsche beweging en de onrust in Indie.  1927 1
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituto De Estudios Hispanicos Portugueses E   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut A W De Groot Voor Algemene Taalweten   3
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut De Vooys   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut De Vooys Werkgroep Publicitaire Vaar : Bredero.  1985 1
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut Voor Geschiedenis   14
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut Voor Italianse Taal En Letterkunde : Spogli elettronici dell' italiano delle origini e del Duecento.  1968 1
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut Voor Planologie : The calibration of spatial interaction models by the Newton-Raphson method.  197-? 1
Rijksuniversiteit Te Utrecht Kunsthistorisch Instituut   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Onderzoeksinstituut Voor Taal En Spraak   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Oriental Institute   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Sociologisch Instituut   3
Rijksuniversiteit Te Utrecht Vakgroep Bouwen En Wonen   2
Rijlaarsdam Gert : Taalbeschouwing voor gevorderen : een bundel artikelen over enkele aspecten van de taalbeschouwing im de bovenbouw.  1984 1
Rijm Karel : Reyse van Brussele vut Brabant te Constantinopels in Thracyen [/K. Rijm] en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen [/L. Rijm] : twee reisjournaals uit de jaren 1570-1585 / door S. de Vriendt.  1971 1
Rijm Levinus : Reyse van Brussele vut Brabant te Constantinopels in Thracyen [/K. Rijm] en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen [/L. Rijm] : twee reisjournaals uit de jaren 1570-1585 / door S. de Vriendt.  1971 1
Rijn Biljana Van : Understanding assessment in counselling and psychotherapy / Sofie Bager-Charleson and Biljana van Rijn.  2011 1
Rijn C F H Van : Logistics : where ends have to meet : proceedings of the Shell Conference on Logistics, Apeldoorn, the Netherlands, 2-3 November 1988 / edited by C.F.H. van Rijn.  1989 1
Rijn G Van : Nicolaas Beets / door G. van Rijn [en J.J. Deetman].  1919 1
Rijn Schelde Verolme : Opkomst en ondergang van Rijn-Schelde-Verolme, 1965-1984 : verslag van de Enquetecommissie Rijn-Schelde-Verolme (RSV).  1985 1
Rijnbach A A Van   2
Rijneveld J C Van : Celebes of veldtogt der Nederlanders op het eiland Celebes in de jaren 1824 en 1825 onder aanvoering van ...Baron J.J. van Geen.  1840 1
Rijnsdorp C   2
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next