Limit search to available items
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Rijksuniversiteit Te Leiden Talenlaboratorium : Bijdrage tot de inhoudsanalyse van vier cursussen Frans.  1975 1
Rijksuniversiteit Te Leiden Vakgroep Nederlandse Taal En Letterkunde : Aspekten van woordvolgorde in het Nederlands / onder redaktie van J.G. Kooij.  1978 1
Rijksuniversiteit Te Leiden Vakgroep Talen En Culturen Van Zuidoost Azie En : Looking in odd mirrors : the Java Sea / V.J.H. Houben, H.M.J. Maier, W van der Molen (eds.).  1992 1
Rijksuniversiteit Te Leiden Werkgroep Voor De Geschiedenis Van De Europese : Itinerario (Leiden, Netherlands : Online)    1
Rijksuniversiteit Te Utrecht   71
Rijksuniversiteit Te Utrecht Bibliotheek   3
Rijksuniversiteit Te Utrecht Center For Latin American And Caribbean Studie   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Europa Instituut   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Frans En Occitaans Instituut   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Geografisch Instituut   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Indologische Faculteit : De inlandsche beweging en de onrust in Indie.  1927 1
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituto De Estudios Hispanicos Portugueses E   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut A W De Groot Voor Algemene Taalweten   3
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut De Vooys   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut De Vooys Werkgroep Publicitaire Vaar : Bredero.  1985 1
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut Voor Geschiedenis   14
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut Voor Italianse Taal En Letterkunde : Spogli elettronici dell' italiano delle origini e del Duecento.  1968 1
Rijksuniversiteit Te Utrecht Instituut Voor Planologie : The calibration of spatial interaction models by the Newton-Raphson method.  197-? 1
Rijksuniversiteit Te Utrecht Kunsthistorisch Instituut   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Onderzoeksinstituut Voor Taal En Spraak   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Oriental Institute   2
Rijksuniversiteit Te Utrecht Sociologisch Instituut   3
Rijksuniversiteit Te Utrecht Vakgroep Bouwen En Wonen   2
Rijlaarsdam Gert : Taalbeschouwing voor gevorderen : een bundel artikelen over enkele aspecten van de taalbeschouwing im de bovenbouw.  1984 1
Rijm Karel : Reyse van Brussele vut Brabant te Constantinopels in Thracyen [/K. Rijm] en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen [/L. Rijm] : twee reisjournaals uit de jaren 1570-1585 / door S. de Vriendt.  1971 1
Rijm Levinus : Reyse van Brussele vut Brabant te Constantinopels in Thracyen [/K. Rijm] en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen [/L. Rijm] : twee reisjournaals uit de jaren 1570-1585 / door S. de Vriendt.  1971 1
Rijn Biljana Van : Understanding assessment in counselling and psychotherapy / Sofie Bager-Charleson and Biljana van Rijn.  2011 1
Rijn C F H Van : Logistics : where ends have to meet : proceedings of the Shell Conference on Logistics, Apeldoorn, the Netherlands, 2-3 November 1988 / edited by C.F.H. van Rijn.  1989 1
Rijn G Van : Nicolaas Beets / door G. van Rijn [en J.J. Deetman].  1919 1
Rijn Schelde Verolme : Opkomst en ondergang van Rijn-Schelde-Verolme, 1965-1984 : verslag van de Enquetecommissie Rijn-Schelde-Verolme (RSV).  1985 1
Rijnbach A A Van   2
Rijneveld J C Van : Celebes of veldtogt der Nederlanders op het eiland Celebes in de jaren 1824 en 1825 onder aanvoering van ...Baron J.J. van Geen.  1840 1
Rijnsdorp C   2
Rijperman Ha H P : Resolutien der Staten-generaal van 1576 tot 1609.  1970 1
Rijpma E   4
Rijsberman Frank R : World water vision : making water everybody's business / William J. Cosgrove and Frank R. Rijsberman.  2000 1
Rijsenbrij Daniel Bartholomew Bernard : A cluster desecription of a perfect crystal.  1975 1
Rijssen Leonard Van 1636   2
Rijst P J Van Der : Nutrition bibliography of Indonesia.  1955 1
Rijswijck M Van : Physical oceanography of the Walvis ridge region.  1969 1
Rijswijck Theodoor Van : Volledige werken ... / gerangschikt, opnieuw uitgegeven, met ophelderingen ... door J. Staes.  1884 1
Rijtema P E   2
Rijwiel En Automobiel Industrie : Geschiedenis eener Nederlandsche Vereeniging : RAI 1893-1968.  1968 1
Riker Harold C : College students live here : a study of college housing.  1961 1
Riker William Harrison   4
Rikhye Indar Jit   2
Rikhye Pavi : The war that never was.  1988 1
Rikko Fritz   2
Riklis Eran : Etz limon / director, Eran Riklis.  2009 1
Riksforbundet Landsbygdens Folk : Bonder gar samman : en studie i Riksforbundet landsbygdens folk under varldskrisen 1929-1933.  1977 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next