Limit search to available items
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Svenska Arbetsgivareforeninigen : SAF i forhandlingar : Svenska arbetsgivareforeningen och dess forhandlingsrelationer till Lo och tjanstemannaorganisationa 1930-1970.  1986 1
Svenska Arkitekters Riksforbund : Ten lectures on Swedish architecture / ed. by T.P. Jacobson and S. Silow.  1949 1
Svenska Arkivsamfundet : Svensk arkivbibliografi, 1960-1979 ...  1981 1
Svenska Barnboksinstitutet   4
Svenska Cellulosa Aktiebolaget : SCA 50 ar : studier kring ett storforetag och dess foregangare.  1979 1
Svenska Dagbladet : Sprak och spravard.  1964 1
Svenska Filminstitutet   2
Svenska Folkets Litteraturhistoria : Dikt och samhalle : Rydberg, Snoilsky, 80- talet : svenska folkets litteraturhistoria.  1978 1
Svenska Fornskriftsallskapet   4
Svenska Hamnforbundet : Directory of Swedish ports and shipping, 1927-1928.  1928 1
Svenska Handelsbanken   7
Svenska Historiska Foreningen   6
Svenska Humanistika Forbundet   2
Svenska Humanistiska Forbudet : Ordpar.  1967 1
Svenska Humanistiska Forbundet   6
Svenska Institutet For Kulturellt Utbyte Med Utlandet   42
Svenska Institutet I Rom   2
Svenska Jarnvagsmannens Fritidsforbund Fotoutskottet : Inlandsbanan : en dokumentation / sammanställd av Svenska järnvägsmännens fritidsförbunds fotoutskott ; inledning av Sune Jonsson ; historik av Carl Axel Alrenius.  1979 1
Svenska Kemistsamfundet : Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany : Online)  1995- 1
Svenska Komedien : Svenska komedien, 1737-1754 : en studie i Stockholmsteaterns historia.  1981 1
Svenska Kyrkan   3
Svenska Literatursallskapet : Samlaren : tidskrift / utgifven av Svenska Literatursallskapets Arbetsutskott.    1
Svenska Litteratur Sallskapet : Bref rorande teatern under Gustaf 3, 1788-1792.  1894 1
Svenska Litteratursallsakapet I Finland Folkkultursarkivet : Visa och visforskning / redigerad av A.M. Haggman.  1974 1
Svenska Litteratursallskapet   26
Svenska Litteratursallskapet 1 Finland : Forhandlinger och uppsatser.  1900 1
Svenska Litteratursallskapet I Finland   13
Svenska Litteratursallskapet I Finland Allmanna Arkivet : Översiktskatalog för allmänna arkivet / redaktörer, Holger Lillqvist och Beatrice Moring.  1986 1
Svenska Litteratursallskapet I Finland Folkkultursarkivet   8
Svenska Litteratursallskapet I Finland Folkulturs Arkivet : Ortnamn och Samhalle : aspekter, begrepp, metoder : rapport fran Nordiska samarbetskommittens for namnforskning NORNAs symposium.  1976 1
Svenska Lokmannaforbundet   2
Svenska Osterbottens Litteraturforening   2
Svenska Ostindiska Kompani : The first and second charters of the Swedish East India Company,(1731-1766).  1980 1
Svenska Sallskapet For Antropolog Och Geografi : Atlas over Sverige [cartographic material].  1953 1
Svenska Sallskapet For Antropologi Och Geografi   2
Svenska Samfondet For Musikforskning : Sinfonie 1-3 / edited by J. Bengtsson.  1965 1
Svenska Slojdforeningen : Design in Sweden / [editor. L. Lindkvist; translated by C. Stephenson].  1977 1
Svenska Spraknamnden   23
Svenska Traforsknings Institutet : Encyclopedia of world timbers : names and technical literature.  1981 1
Svenska Travaru Export Foreningen : Swedish timber exports, 1850-1950 : a history of the Swedish timber trade.  1952 1
Svenska Turistforeningen   3
Svenskka Bankforeningen : Sweden partner in Europe : stability and strength in foreign and military affairs.  1962 1
Svensklarar Foreningen : Ord om ord.  1972 1
Svensklararforeningen   8
Svenskt Boklexikon : Svenskt boklexikon, 1700-1829 : Riksdagshandlingar / fortecknade av S.E. Bring.  1961 1
Svenskt Visakriv : Medeltid pa vers : literaturhistoriska studier.  1958 1
Svenskt Visarkiv   7
Svenson Frey : Gustaf Frodings diktning : bidrag till dess psykologi.  1916 1
Svenson Georg : Dickter / urval av G. Svenson.  1961 1
Svenson Ola : Decision making : cognitive models and explanations / edited by Rob Ranyard, W. Ray Crozier, and Ola Svenson.  1997 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next