Limit search to available items
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Universiteit Van Amsterdam Antropologisch Sociologisch Centrum Afdeling Zui   18
Universiteit Van Amsterdam Antropologisch Sociologish Centrum Afdeling Zuid : De samenleving van spontane transmigranten in het gebied Way Sekampung (Lampung).  1971 1
Universiteit Van Amsterdam Bibliotheek : Speciale catalogi, nieuwe serie, no. 2. Clandestiene drukken op letterkundig gebied tijdens de Duitse diezetting in Nederland gedrukt.  1967 1
Universiteit Van Amsterdam Economisch Geografisch Instituut : Bier in Nederland en Belgie : een geografie van de smaak.  1987 1
Universiteit Van Amsterdam Europa Instituut   11
Universiteit Van Amsterdam European Mediterranean Study Group : Beyond the Community : social process in Europe / edited by J. Boissevain and J. Friedl.  1975 1
Universiteit Van Amsterdam Faculteit Der Economische Wetenschappen : Economie en maatschappij : opstellen geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.  1947 1
Universiteit Van Amsterdam Faculteit Der Rechtsgeleerdheid : Tussen nationalisme en internationalisme : de Britse en de Nederlandse sociaal-democratie, de nationale staat en de Europese integratie.  1992 1
Universiteit Van Amsterdam Fysisch Geografisch En Bodemkundig Laboratorium   2
Universiteit Van Amsterdam Groupe De Recherches Sur George Sand : George Sand : recherches nouvelles.  1983 1
Universiteit Van Amsterdam Institute For Information Law : The future of copyright in a digital environment : proceedings of the Royal Academy Colloquium organized by the Royal Netherlands Academy of Sciences (KNAW) and the Institute for Information Law, (Amsterdam, 6-7 July 1995) / editor, P. Bernt Hugenholtz ; contributors, Egbert J. Dommering ... [et al.].  1996 1
Universiteit Van Amsterdam Instituut Voor Algemene Taalwetenschap : Green ideas blown up : papers from the Amsterdam Colloquium on Trace Theory, April 30-May 2, 1976, Linguistics Department, University of Amsterdam.  1976 1
  Universiteit Van Amsterdam Kohnstamm Instituut -- See Kohnstamm Instituut
  1
Universiteit Van Amsterdam Nutsseminarium Voor Pedagogiek : Het raasenconflict in de opvoeding in Indonesie.  1949 1
Universiteit Van Amsterdam Research Instituut Voor De Toegepaste Psychologi : Het grammatica-onderwijs in Nederland : een researchoverzicht betreffende de effecten van grammatica-onderwijs en een verslag van een onderzoek naar de praktijk van dit onderwijs in Nederland / A. Tordoir en H. Wesdorp.  1979 1
Universiteit Van Amsterdam Sociaal Geografisch Instituut : Iers verzet tegen de staatkundige eenheid der Britse eilanden 1800-1921 : een politiek-geografische studie van integratie-en desintegratienprocessen.  1977 1
Universiteit Van Amsterdam Sociographical Department : Urban core and inner city : proceedings of the International Study WeekAmsterdam, 11-17 September, 1966.  1967 1
Universiteit Van Amsterdam Sociologisch Historisch Seminarium Voor Zuidoost   5
Universiteit Van Amsterdam Sociologisch Historisch Seminarum Voor Zuidoost : Wijzigingen administrateve indeling Java en Madura (exclusief de zgn. Vorstenlanden Surakarta/ Mangkunegaran en Jogjakarta/Pakeu Alaman) : volgens Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1930-Maart, 1942.  1964 1
Universiteit Van Amsterdam Sociologish Historisch Seminarium Voor Zuidoost : Mensen in Deli : een maatschappijbeeld uit de belletrie.  1960 1
Universiteit Van Amsterdam Stichting Voor Economisch Onderzoek : Onderzoek van de Middenstand in Twee Zeeuwse Gemeenten.  1959 1
Universiteit Van Amsterdam Subfaculteit Der Algemene Politieke En Sociale W : Staat en klassen in het Interbellum : de arbeidersbeweging in een periode van aanpassing en ordening in Nederland 1918-1940 / G.J. van Oenen (red).    1
Universiteit Van Amsterdam Subfaculteit Der Pre En Protohistorie : The TRB West Group : studies in the chronology and geography of the makers of Nunebeds and Tiefstich pottery.  1979 1
Universitesi Bogazici : Political participation in Turkey : historical background and present problems / ed. by E.D. Akarli with G. Ben-Dor.  1975 1
Universitet I Bergen Institut For Nordisk Sprak Og Litteratur : Aksjonsart i norsk : ein syntaktisk funksjonsanalyse.  1969 1
Universitet I Bergen Institutt For Nordisk Sprak Og Litteratur : Eros og Mytos : en studie i Henrik Wergelands ungdomslyrikk.  1969 1
Universitet I Bergen Sosialantropologisk Institutt   2
Universitet Warszawski : International conference on the physics of semiconductors.  1972 1
Universitetet I Bergen   2
Universitetet I Bergen Historisk Museum   10
Universitetet I Bergen Institute Of Comparative Politics : Mobilization, Center-Periphery Structures and Nation-Building : a volume in commemoration of stein Rokkan / edited by P. Torsvik.  1981 1
Universitetet I Bergen Institutt For Nordisk Sprak Og Litteratur : Fylgjemotiva i norron litteratur.  1974 1
Universitetet I Bergen Socialantropologisk Institutt   2
Universitetet I Bergen Teatermuseum : Gunnar Heiberg : teatermannen.  1975 1
Universitetet I Oslo : Overbestemt substantiv i norsk og de andre nordiske sprak mit einer deutschen Zusammen fassung.  1965 1
Universitetet I Oslo Amerikansk Institutt   6
Universitetet I Oslo Biblioteket : Katalog : minneutstilling Henrik Ibsen, 23, mai 1956.  1956 1
Universitetet I Oslo Ethografiske Museum   2
Universitetet I Oslo Institutt For Folkelivsgransking : Norske båter : et oversyn over de förindustrielle båttyper.  1963 1
Universitetet I Oslo International Summer School : Some problems of economic growth & of economic structure in Norway & Survey of economic developments & of economic poliicies in Norway since World War2.  1963 1
Universitetet I Oslo Norsk Leksikografisk Institutt Avdeling For Nynorsk : Nynorskordboka : definisjons- og rettskrivingsordbok / utarbeidd av Avdeling for nynorsk ved Norsk leksikografisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk språkråd ; redaksjon, Marit Hovdenak ... [et al.].  1986 1
Universitetet I Oslo Universitetets Oldsaksamling : The Viking ship finds / guide published by the Curator of the Museum ; [compiled by Gutorm Gjessing].  1936 1
Universitetet I Trondheim Historisk Institutt : Slaves, Danes, and African coast society : the Danish slave trade from West Africa and Afro-Danish relations on the eighteenth-century Gold Coast / Per O. Hernæs.  c1995 1
Universitetets Etnografiske Museum Oslo : Principles of social organization in southern Kurdistan.  1953 1
Universitets Jubilaeets Danske Samfund : Sydrach  1932 1
Universiti Brunei Darussalam Akademi Pengajian Brunei : Sumbangsih UBD : esei-esei mengenai Negara Brunei Darussalam = essays on Brunei Darussalam / ketua editor Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong.  1992 1
  Universiti Brunei Darussalam Brunei Rainforest Project -- See Brunei Rainforest Project
  1
Universiti Brunei Darussalam Department Of Geography : International conference on "Geography in the ASEAN region" 27-30 June 1990.  1990 1
Universiti Brunei Darussalam Department Of Public Policy And Administration : Public policy and private sector employment : Brunei's foreign labour force.  1992 1
Universiti Brunei Darussalam Educational Technology Centre : Demographic trends in Negara Brunei Darussalam.  1991 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next