Limit search to available items
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Vries Kelly De : The battle of Crécy : a casebook / edited by Michael Livingston and Kelly De Vries.  2015 1
Vries Klaas De   2
Vries Leonard De   9
Vries Lyckle De : Picturing performance : the iconography of the performing arts in concept and practice / with contributions from Lyckle de Vries ... [et al.].  1999 1
Vries Lyckle De 1937 : Gerard de Lairesse : an artist between stage and studio.  1998 1
Vries M J De : Vakdidaktisch beraat : liber amicorum ter gelegenheid van het 40-jarig dienstjubileum van Jan H. Raat / onder redaktie van I. Mottier and M.J. de Vries.  1987 1
  Vries Manfred F R Kets De -- See Kets de Vries, Manfred F. R.
  1
Vries Marc De   3
Vries Matthias De   3
Vries Matthias Van : Verspreide taalkundige opstellen / uitgekozen en herdrukt onder toezicht van S.G. de Vries.  1894 1
Vries Michiel S De : Value and virtue in public administration [electronic resource] : a comparative perspective / edited by Michiel S. de Vries and Pan Suk Kim.  2011 1
Vries Mick De 1902 1973 : "Knett'rend vuurwerk" : brieven aan S. Vestdijk / Mick de Vries; ingeleid en toegelicht door Hans Visser, Anne Wadman en Gerben Wynia, met medewerking van Xaviera Hollander.  1985 1
Vries Oebele   3
Vries Piet De : The Routledge companion to public-private partnerships / edited by Piet de Vries and Etienne B. Yehoue.  2013 1
Vries S A De : Administrasi perusahaan industri / terdjemahan S. Adikusuma.  1970 1
Vries S De Simon Approximately 1624 : Historisch verhael van 't leven en orlogsbedryf van de Heer Christopher van Galen. English  1680 1
Vries Simon De   2
Vries Sjoerd De : An atlas of world history.  1965 1
Vries Theun De   6
Vries Tiemen De : Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.  1908 1
Vries W De : 150 jaar welstand : de Maatschappij tot Bevordering van Welstand, voornamelijk onder Landheiden, 1822-1972.  1972 1
Vries W P De : Midan de Dajak Hikajat Midan, orang Dajak.  1940 1
Vries Willem De : De invloed van werkgevers en werknemers op de totstandkoming van de eerste sociale verzekeringswet in Nederland (de Ongevallenwet 1901).  1970 1
Vries Wobbe De : Iets over woordvorming / opnieuw uitgegeven door C. Kruyskamp.  1972 1
Vriese W H De : Reis naar het Oostelijk gedeelte van der Indischen archipel in het jaar 1821 / uit zijne nagelaten aanteekeningen opgesteld ... door W.H. de Vriese.  1858 1
Vriesland Victor E Van   4
Vrieslander Otto : Kleine Stücke für Klavier.  1930 1
Vrieze Folkerdina Stientje De : Fact and fiction in the autobiographical works of Selma Lagerlof.  1958 1
Vriezen Theodorus Christian   6
Vrigny Roger   3
Vrij Aldert   2
Vrij Nederland : Vrij Nederland.  1984 1
Vrije Universiteit Amsterdam : Disability, CBR and inclusive development [electronic resource].    1
Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Der Rechtsgeleerdheid : Amsterdam law forum [electronic resource].    1
Vrije Universiteit Brussel Centrum Voor Interdisciplinair Onderzoek Naar De : Taal en sociale integratie = Language and social integration.  1984 1
Vrije Universiteit Brussel Studiecentrum Voor De Informatiebronnen Betreffe : Bronnen voor de studie van de hedendaagse belgische samenleving / P. van den Eeckhout en E. Witte.  1986 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam   18
Vrije Universiteit Te Amsterdam Faculteit Der Letteren Subfaculteit Engels : Free University studies in English : a collection of essays and working papers ...  1982 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Geografisch En Planologisch Instituut : Selectieve innovatie door kleine boeren in Mexico.  1984 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Institute For The Study Of Religion : Science of religion bulletin : abstracts and index of recent articles.    1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Instituut Voor Lerarenopleiding : Autoriteit en strijd : elf bijdragen tot de geschiedenis van collectief verzet in de Nederlanden.  1981 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Sociaal Wetenschappelijk Instituut : De Nederlandse kiezers in 1967 : enkele eerste resultaten van een landelijke enquete.  1967 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Subfaculteit Culturele Antropologie Sociolo : De Winterswijkse Scholten : opkomst, bloei en neergang : een antropologische speurtocht naar het fatum van een agrarische elite.  1985 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Subfaculteit Nederlands : Voortgang : jaarboek voor de Neerlandistiek.  1985 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Theses : Comparative-ecological studies of some East African birds of prey.  1974 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Werkgroep Strafrechtsgeschiedenis : Feit en fictie in misdaadliteratuur (+/- 1650 - +/- 1850).  1985 1
Vrije Universiteit Te Brussel Centrum Voor Econometrie En Management Scienc : De behoeften van de mens en de Belgische economie in der jaren tachtig : tiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel, 24 en 25 April, 1971.  1971 1
Vrijer J J A : Henricus Regius.    1
Vrijeuniversiteit Te Amsterdam : Die spontane uitbreiding van die kerk by Roland Allen.  1957 1
Vrijman Jan : De werkelijkheid van Karel Appel / tekst, Jan Vrijman ; foto's, Ed van der Elsken.  1962 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next