Limit search to available items
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Vries Marc De   3
Vries Matthias De   3
Vries Matthias Van : Verspreide taalkundige opstellen / uitgekozen en herdrukt onder toezicht van S.G. de Vries.  1894 1
Vries Mick De 1902 1973 : "Knett'rend vuurwerk" : brieven aan S. Vestdijk / Mick de Vries; ingeleid en toegelicht door Hans Visser, Anne Wadman en Gerben Wynia, met medewerking van Xaviera Hollander.  1985 1
Vries Oebele   3
Vries P H H : Escaping poverty : the origins of modern economic growth / Peer Vries.  2013 1
Vries Piet De : The Routledge companion to public-private partnerships / edited by Piet de Vries and Etienne B. Yehoue.  2013 1
Vries S A De : Administrasi perusahaan industri / terdjemahan S. Adikusuma.  1970 1
Vries S De Simon 1630   17
Vries S De Simon Approximately 1624 : Historisch verhael van 't leven en orlogsbedryf van de Heer Christopher van Galen. English  1680 1
Vries Simon De   2
Vries Sjoerd De : An atlas of world history.  1965 1
Vries Theun De   6
Vries Tiemen De : Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.  1908 1
Vries W De : 150 jaar welstand : de Maatschappij tot Bevordering van Welstand, voornamelijk onder Landheiden, 1822-1972.  1972 1
Vries W P De : Midan de Dajak Hikajat Midan, orang Dajak.  1940 1
Vries Willem De : De invloed van werkgevers en werknemers op de totstandkoming van de eerste sociale verzekeringswet in Nederland (de Ongevallenwet 1901).  1970 1
Vries Wobbe De : Iets over woordvorming / opnieuw uitgegeven door C. Kruyskamp.  1972 1
Vriese Jac De : Disputatio juridica inauguralis, de contractu, et jure emphyteutico ... Jac. de Vriese / Vriese, Jacobus de, approximately 1656-  1678 1
Vriese Jacobus De Approximately 1656 : Disputatio juridica inauguralis, de contractu, et jure emphyteutico ... Jac. de Vriese / Vriese, Jacobus de, approximately 1656-  1678 1
Vriese W H De : Reis naar het Oostelijk gedeelte van der Indischen archipel in het jaar 1821 / uit zijne nagelaten aanteekeningen opgesteld ... door W.H. de Vriese.  1858 1
Vriesen Bernhardus : Dissertatio historica ex rerum gestarum luce expendens justitiam Belli Belgici, occurrensque ijs, quæ ab alijs contra eam sunt mota, quam ... moderatore D. Martino Schoockio ... publice defendere conabitur Bernhardvs Vriesen / Vriesen, Bernhardus, active 1646-1647.  1647 1
Vriesland Victor E Van   4
Vrieslander Otto : Kleine Stücke für Klavier.  1930 1
Vrieze Folkerdina Stientje De : Fact and fiction in the autobiographical works of Selma Lagerlof.  1958 1
Vriezen Theodorus Christian   6
Vrigny Roger   3
Vrij Aldert   2
Vrij Frederik De 1579 1646   2
Vrij Nederland : Vrij Nederland.  1984 1
Vrije Joh De : Het Huyslied Davids, ofte anders der zielen kleyne Lust-hof genaemt, zijnde een kort begrijp vande H. Schriftuere Godts, rijms- ende gesangs-wijse ... tsamen ghestelt Joh. de Vrije / ANON.  1626 1
Vrije Universiteit Amsterdam   2
Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Der Rechtsgeleerdheid : Amsterdam law forum [electronic resource].    1
Vrije Universiteit Brussel Centrum Voor Interdisciplinair Onderzoek Naar De : Taal en sociale integratie = Language and social integration.  1984 1
Vrije Universiteit Brussel Studiecentrum Voor De Informatiebronnen Betreffe : Bronnen voor de studie van de hedendaagse belgische samenleving / P. van den Eeckhout en E. Witte.  1986 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam   18
Vrije Universiteit Te Amsterdam Faculteit Der Letteren Subfaculteit Engels : Free University studies in English : a collection of essays and working papers ...  1982 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Geografisch En Planologisch Instituut : Selectieve innovatie door kleine boeren in Mexico.  1984 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Institute For The Study Of Religion : Science of religion bulletin : abstracts and index of recent articles.    1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Instituut Voor Lerarenopleiding : Autoriteit en strijd : elf bijdragen tot de geschiedenis van collectief verzet in de Nederlanden.  1981 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Sociaal Wetenschappelijk Instituut : De Nederlandse kiezers in 1967 : enkele eerste resultaten van een landelijke enquete.  1967 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Subfaculteit Culturele Antropologie Sociolo : De Winterswijkse Scholten : opkomst, bloei en neergang : een antropologische speurtocht naar het fatum van een agrarische elite.  1985 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Subfaculteit Nederlands : Voortgang : jaarboek voor de Neerlandistiek.  1985 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Theses : Comparative-ecological studies of some East African birds of prey.  1974 1
Vrije Universiteit Te Amsterdam Werkgroep Strafrechtsgeschiedenis : Feit en fictie in misdaadliteratuur (+/- 1650 - +/- 1850).  1985 1
Vrije Universiteit Te Brussel Centrum Voor Econometrie En Management Scienc : De behoeften van de mens en de Belgische economie in der jaren tachtig : tiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel, 24 en 25 April, 1971.  1971 1
Vrijer J J A : Henricus Regius.    1
Vrijeuniversiteit Te Amsterdam : Die spontane uitbreiding van die kerk by Roland Allen.  1957 1
Vrijman Jan : De werkelijkheid van Karel Appel / tekst, Jan Vrijman ; foto's, Ed van der Elsken.  1962 1
Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep : Een vrij zinnige verhouding : de VPRO en Nederland 1926-1986.  1986 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next