LEADER 00000cgm a22004577u 4500 
001  069929987914401631 
003  UkLoRLUK 
007  vd cgaizu 
008  000221p19991989cc 088      vlchi d 
024 3 4890391101631 
028 41 DVD163|bMei Ah Entertainment 
035  (UkMaJRU)2998791-44man_inst 
035  (UkLCURL)18b18481139 
035  (UkDhU)b18481139 
035  (CStRLIN)NYCO00-F31 
035  (UkMaJRU)9929987914401631 
040  |dUkMaJRU|dUkHlHU|erda 
049  |jCU|k069929987914401631|lr 
050 4 PN 1997 R3935 
245 00 Ren zai Niuyue =|bFull moon in New York /|cXue fu ying ye 
    gong si chu pin ; jian zhi Fang Ping ; bian ju Zhong 
    Acheng, Qiu Dai Anping ; fu dao yan Ma Sichen, Zhou Huikun
    ; dao yan Guan Jinpeng. 
246 30 Full moon in New York 
260  Hong Kong :|bMei Ah Entertainment,|c[1998] 
300  1 DVD (88 min.) 
508  Directed by Stanley Kwan. Written by Qiu Dai Anping and 
    Acheng Zhong. 
511 1 Zhang Aijia, Zhang Manyu, Siqingaowa. 
534  Film originally released: 1989. 
546  Mandarin dialogue ; Chinese and English subtitles. 
690  DVD collection. 
700 1 Kwan, Stanley,|d1957- 
700 1 Fang, Ping,|d1952- 
700 1 Qiu Dai, Anping,|d1940- 
700 0 Acheng,|d1949- 
700 1 Zhang, Manyu. 
700 1 Zhang, Aijia,|d1953- 
700 0 Siqingaowa,|d1949-‏ 
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL Reading Room Mezzanine  PN 1997 R3935  7 DAYS  AVAILABLE