Limit search to available items
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
Zhongguo Kang Ai Xie Hui Fei Ai Zhuan Ye Wei Yuan Hui : Thoracic cancer [electronic resource].  2010- 1
Zhongguo Kang Fu Yi Xue Hui : Neural regeneration research [electronic resource].    1
Zhongguo Ke Li Xue Hui   2
Zhongguo Ke Xue Ji Shu Xie Hui : Research (Washington, D.C.)  2018 1
Zhongguo Ke Xue Yuan   26
Zhongguo Ke Xue Yuan Changchun Di Li Yan Jiu Suo : Chinese geographical science [electronic resource].    1
Zhongguo Ke Xue Yuan Changchun Guang Xue Jing Mi Ji Xie Yu Wu Li Yan Jiu Su : Light: science & applications [electronic resource].  2012 1
Zhongguo Ke Xue Yuan Changchun Ying Yong Hua Xue Yan Jiu Suo : Fen xi hua xue (Online)    1
Zhongguo Ke Xue Yuan Da Qi Wu Li Yan Jiu Suo : Advances in atmospheric sciences [electronic resource] / edited by Chinese Committee of Meteorology and Atmospheric Physics and Institute of Atmospheric Physics, Academia Sinica.    1
Zhongguo Ke Xue Yuan Dalian Hua Xue Wu Li Yan Jiu Suo   2
Zhongguo Ke Xue Yuan Deng Li Zi Ti Wu Li Yan Jiu Suo : Plasma science & technology [electronic resource].  1999- 1
Zhongguo Ke Xue Yuan Di Li Ke Xue Yu Zi Yuan Yan Jiu Suo : Journal of geographical sciences [electronic resource] = Acta geographica sinica.  2001- 1
Zhongguo Ke Xue Yuan Di Qiu Hua Xue Yan Jiu Suo   4
Zhongguo Ke Xue Yuan Dian Zi Xue Yan Jiu Suo : Microsystems & nanoengineering [electronic resource].    1
Zhongguo Ke Xue Yuan Dong Wu Yan Jiu Suo   3
Zhongguo Ke Xue Yuan Gong Cheng Re Wu Li Yan Jiu Suo : Journal of thermal science [electronic resource] : international journal of thermal and fluid sciences.  2002- 1
Zhongguo Ke Xue Yuan Guo Cheng Gong Cheng Yan Jiu Suo   2
Zhongguo Ke Xue Yuan Huan Jing Ke Xue Wei Yuan Hui : Journal of environmental sciences (China : Online)    1
Zhongguo Ke Xue Yuan Li Xue Yan Jiu Suo   2
Zhongguo Ke Xue Yuan Nanjing Di Zhi Gu Sheng Wu Yan Jiu Suo : Palaeoworld [electronic resource].  1991- 1
Zhongguo Ke Xue Yuan Shanghai Sheng Ming Ke Xue Xin Xi Zhong Xin : Cell discovery [electronic resource].  2015 1
Zhongguo Ke Xue Yuan Shanghai Sheng Ming Ke Xue Yan Jiu Yuan : Cell discovery [electronic resource].  2015 1
Zhongguo Ke Xue Yuan Shanghai Sheng Ming Ke Xue Yan Jiu Yuan Sheng Wu Hua X   3
Zhongguo Ke Xue Yuan Shanghai Yao Wu Yan Jiu Suo   2
Zhongguo Ke Xue Yuan Shu Xue Yan Jiu Suo   2
Zhongguo Ke Xue Yuan Shu Xue Yu Xi Tong Ke Xue Yan Jiu Yuan   3
Zhongguo Ke Xue Yuan Wuhan Bing Du Yan Jiu Suo : Virologica Sinica [electronic resource].    1
Zhongguo Ke Xue Yuan Wuhan Shu Xue Wu Li Yan Jiu Suo : Shu xue wu li xue bao. English.  1982- 1
Zhongguo Ke Xue Yuan Xi Tong Ke Xue Yan Jiu Suo : Journal of systems science and complexity [electronic resource] / edited by Institute of Systems Science, Chinese Academy of Sciences.  c2001- 1
Zhongguo Ke Xue Yuan Yi Chuan Yu Fa Yu Sheng Wu Xue Yan Jiu Yuan   3
Zhongguo Ke Xue Yuan Zhi Wu Yan Jiu Suo   3
Zhongguo Ke Xue Yuan Zhongguo Xian Dai Hua Yan Jiu Zhong Xin : China modernization report outlook (2001-2010) / Chuanqi He, editor-in-chief; edited by Research Group for China Modernization Strategies, China Center for Modernization Research, Chinese Academy of Sciences.  2010 1
Zhongguo Ke Xue Yuan Zi Dong Hua Suo : International journal of automation and computing [electronic resource].  2004- 1
Zhongguo Kuang Wu Yan Shi Di Qiu Hua Xue Xue Hui   3
Zhongguo Kuang Ye Da Xue   2
Zhongguo Kun Chong Xue Hui   2
Zhongguo Li Xue Xue Hui   4
Zhongguo Mian Yi Xue Hui : Cellular & molecular immunology [electronic resource].    1
Zhongguo Niao Lei Xue Hui : Avian research [electronic resource].  2014- 1
Zhongguo Nong Ye Da Xue : China agricultural economic review [electronic resource].    1
Zhongguo Nong Ye Ke Xue Yuan   2
Zhongguo Qi Xiang Xue Hui : Chʻi hsiang hsüeh pao (Chung-kuo chʻi hsiang hsüeh hui). English.  1987- 1
Zhongguo Ren Min Da Xue : Economic and political studies [electronic resource].  2013 1
Zhongguo Ren Min Da Xue Data Mining Center : Journal of data science (Online)  2002- 1
Zhongguo Ren Min Jie Fang Jun Zong Yi Yuan : Journal of geriatric cardiology (Online)    1
Zhongguo Ren Min Jie Fang Jun Zong Yi Yuan Er Bi Yan Hou Ke Yan Jiu Suo : Journal of otology [electronic resource].    1
Zhongguo Ren Min Jie Fang Jun Zong Yi Yuan Lao Nian Xin Xue Guan Bing Yan J : Journal of geriatric cardiology (Online)    1
  Zhongguo Renming Gongheguo Guo Wu Yuan Xing Wen Ban Gong Shi -- See China. Zhongguo Renming Gongheguo guo wu yuan xing wen ban gong shi
  1
Zhongguo She Hui Ke Xue Yuan   4
Zhongguo She Hui Ke Xue Yuan Cai Jing Zhan Lue Yan Jiu Yuan : China finance and economic review [electronic resource].  2013- 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next