Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
KP 265 S2    
      Dayak adat law : 2nd division / compiled by A.J.N. Richards. South East Asian Collection  BOOK 1963
      Dayak adat law : first division / compiled by A.J.N. Richards. South East Asian Collection  BOOK 1964
      The laws of Sarawak. South East Asian Collection  BOOK 1958
KP 266 L4 / (WNb) : Sarawak law reports.; South East Asian Collection     
      Sarawak law reports. South East Asian Collection  PERIODICAL  
KP 266 S9 / (WNb)q : Sarawak Supreme Court reports.; South East Asian Collection     
      Sarawak Supreme Court reports. South East Asian Collection  PERIODICAL  
KP 278 B8 / p : Kesalahan-kesalahan berhubung dengan bangunan-bangunaan di Kampong Ayer.; South East Asian Collection     
      Kesalahan-kesalahan berhubung dengan bangunan-bangunaan di Kampong Ayer. South East Asian Collection  BOOK 1990
KP 291 M18 / (WP) : Madjalah hukum dan masjarakat.; South East Asian Collection     
      Madjalah hukum dan masjarakat. South East Asian Collection  PERIODICAL  
KP 291 M181 / (WP) : Hukum dan masjarakat.; South East Asian Collection     
      Hukum dan masjarakat. South East Asian Collection  PERIODICAL 1968?
KP 291 S9 / p : Tembaran perundang-undangan.; South East Asian Collection     
      Tembaran perundang-undangan. South East Asian Collection  BOOK 1961
KP 293 H6 : Dictionnaire de termes de droit coutumier indonesien.; South East Asian Collection     
      Dictionnaire de termes de droit coutumier indonesien. South East Asian Collection  BOOK 1934
KP 294 B2    
      Indonesian legal history, 1602-1848. South East Asian Collection  BOOK 1982
      Indonesian legal history : British west Sumatra, 1685-1825. South East Asian Collection  BOOK 1984
KP 294 G2 : Gedenkboek uitgegevan ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van het rechtsweten-schappelijk hoger onderwijs in Indonesie op 28 October 1949.; South East Asian Collection     
      Gedenkboek uitgegevan ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van het rechtsweten-schap South East Asian Collection  BOOK 1949
KP 294 H1 / q : Hak atasa tanah menurut adat-istiadat suku bangsa Gorontalo : adat gronden-recht gorontalo : keadaan sebelum tahun 1870.; South East Asian Collection     
      Hak atasa tanah menurut adat-istiadat suku bangsa Gorontalo : adat gronden-recht gorontalo : keadaan South East Asian Collection  BOOK  
KP 294 H4 : Formulierbock voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en het residentiegerecht in Nederlandsch-Indie.; South East Asian Collection     
      Formulierbock voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en het residentiegerecht in Nederla South East Asian Collection  BOOK 1902
KP 294 H6 : Selective judicial competence : the Cirebon-Priangan legal administration, 1680-1792.; South East Asian Collection     
      Selective judicial competence : the Cirebon-Priangan legal administration, 1680-1792. South East Asian Collection  BOOK 1994
KP 294 I1 : Indische juristen : Winckel, Piepers, der Kinderen, iets uit den strijd om de legaliteit.; South East Asian Collection     
      Indische juristen : Winckel, Piepers, der Kinderen, iets uit den strijd om de legaliteit. South East Asian Collection  BOOK  
KP 294 K1 : Uit de rechtsgeschiedenis der Compagne.; South East Asian Collection     
      Uit de rechtsgeschiedenis der Compagne. South East Asian Collection  BOOK 1930
KP 294 K8 : Mohammedaansch recht en adatrecht in Britisch-en Nederlandsch-Indie.; South East Asian Collection     
      Mohammedaansch recht en adatrecht in Britisch-en Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK  
KP 294 M3 : Algemeene bapalingen van wetgeving voor Nederlandscch-Indie proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor aan de Rijks-Universiteit te Leiden.; South East Asian Collection     
      Algemeene bapalingen van wetgeving voor Nederlandscch-Indie proefschrift ter verkrijging van den graa South East Asian Collection  BOOK 1913
KP 294 M5 : Sedjarah perdilan dan poundang-undangnnja di Indonesia sedjak 1942.; South East Asian Collection     
      Sedjarah perdilan dan poundang-undangnnja di Indonesia sedjak 1942. South East Asian Collection  BOOK  
KP 294 M8 : De mendapo hiang in het district korintji : adat-rechtlijke verhandelingen : proefschrift...aan de Rechtshoog-eschool le Batavia.; South East Asian Collection     
      De mendapo hiang in het district korintji : adat-rechtlijke verhandelingen : proefschrift...aan de Re South East Asian Collection  BOOK  
KP 294 N3 : De Nederlandsch-Indische Wetboeken van militair straf-en tuchtrecht benevens andere daarmede verband houdende wettelijke voorschriften Herdruck 1939.; South East Asian Collection     
      De Nederlandsch-Indische Wetboeken van militair straf-en tuchtrecht benevens andere daarmede verband South East Asian Collection  BOOK 1944
KP 294 O5    
      Ontwerp voor een op alle Bevolkings-Groepen Toepass-Elijk Burerlijk Wetboek. / Toelichtung op het ont South East Asian Collection  BOOK 1923
      Ontwerp voor een op alle bevolkings-groepen toepasselijk Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1923
KP 294 P1 : Eenige opmerkingen over het ontwerp eener nieuwe regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chineezen in Nederlandsch-Indie.; South East Asian Collection     
      Eenige opmerkingen over het ontwerp eener nieuwe regeling van den privaatrechtelijken toestand der Ch South East Asian Collection  BOOK 1897
KP 294 R3 : De bezwaren in het Indisch Tijdschrift van het recht betreffende de nieuwe regeling der Z.G. Inlandsche grondverharingen op Java en Madoera.; South East Asian Collection     
      De bezwaren in het Indisch Tijdschrift van het recht betreffende de nieuwe regeling der Z.G. Inlandsc South East Asian Collection  BOOK 1897
KP 294 S9 : Ontwikkelingsgang der Vorstenlandsche wetboeken.; South East Asian Collection     
      Ontwikkelingsgang der Vorstenlandsche wetboeken. South East Asian Collection  BOOK 1929
KP 294 V4 : Het reglement op het notarisambt in Ned. Oost-Indie benevens et tarief van het honorarium.; South East Asian Collection     
      Het reglement op het notarisambt in Ned. Oost-Indie benevens et tarief van het honorarium. South East Asian Collection  BOOK 1909
KP 294 V8 : Eenige opmerkingen over eeden in den N.I. archipel : proefschrift.; South East Asian Collection     
      Eenige opmerkingen over eeden in den N.I. archipel : proefschrift. South East Asian Collection  BOOK 1893
KP 294 V9    
      Het adatrecht van Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1918
      De poezie in het indisch recht. South East Asian Collection  BOOK  
KP 295 A1 / q : Methods and forms of investigating and recording of native customary law in the Netherlands East Indies before the war.; South East Asian Collection     
      Methods and forms of investigating and recording of native customary law in the Netherlands East Indi South East Asian Collection  BOOK 1952
KP 295 A2 : Adatrechtbundels voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal- land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie.; South East Asian Collection     
      Adatrechtbundels voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal- land en South East Asian Collection  BOOK 1911
KP 295 B1 : Boekoe keringkasan 'adat Limbago 'alam Minang Kabau.; South East Asian Collection     
      Boekoe keringkasan 'adat Limbago 'alam Minang Kabau. South East Asian Collection  BOOK 1900
KP 295 B6 : Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie 1923-1933.; South East Asian Collection     
      Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie 1923-1933. South East Asian Collection  BOOK 1935
KP 295 C8 : Het rechswezen op Sumatra's Westkust : academisch proefschrift.; South East Asian Collection     
      Het rechswezen op Sumatra's Westkust : academisch proefschrift. South East Asian Collection  BOOK 1872
KP 295 D6    
      Adat law in Indonesia : a talk delivered in London. Aug 5th 1950. South East Asian Collection  BOOK 1952
      Asas-asas hukum adat jogjakarta. South East Asian Collection  BOOK 1958
      Harapan hukum adat Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1960
      Menjandra hukum adat. South East Asian Collection  BOOK 1950
2 additional entries    
KP 295 D7 : Banggaisch adatrecht.; South East Asian Collection     
      Banggaisch adatrecht. South East Asian Collection  BOOK 1947
KP 295 E5 : Het grondenrecht in de Bataklanden, Tapiannaoeli, Simeloengoen en het Karoland.; South East Asian Collection     
      Het grondenrecht in de Bataklanden, Tapiannaoeli, Simeloengoen en het Karoland. South East Asian Collection  BOOK 1925
KP 295 E6 : Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentiel 1849-1912.; South East Asian Collection     
      Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentiel 1849-1912. South East Asian Collection  BOOK 1912
KP 295 H1 : Hukum adat : perorangan, perkawinan dan pewarisan.; South East Asian Collection     
      Hukum adat : perorangan, perkawinan dan pewarisan. South East Asian Collection  BOOK  
KP 295 H3 : Dari hukum antar-golongan ke hukum antar-adat.; South East Asian Collection     
      Dari hukum antar-golongan ke hukum antar-adat. South East Asian Collection  BOOK 1968
KP 295 H4 : Hukum baru di Indonesia.; South East Asian Collection     
      Hukum baru di Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1950
KP 295 H6 : An introduction to Javanese law : a translation of and commentary on the Agama.; South East Asian Collection     
      An introduction to Javanese law : a translation of and commentary on the Agama. South East Asian Collection  BOOK 1981
KP 295 H7 : Adat law in modern Indonesia.; South East Asian Collection     
      Adat law in modern Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1978
KP 295 H9    
      Adat Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1970
      Garis besar tatahukum Indonesia / oleh A. Hoetaoeroek dan M. Hoetaoeroek. South East Asian Collection  BOOK 1958
      Hukum perkawinan adat Batak. South East Asian Collection  BOOK 1960
      Koempoelan oendang-oendangadat lembaga dari sembilan onderafdeelingen dalam Gewest Benkoelen. South East Asian Collection  BOOK 1938
KP 295 I2 : Adat perkawinan Toraja Sa'dan dan tempatnya dalam hukum positip masa kini.; South East Asian Collection     
      Adat perkawinan Toraja Sa'dan dan tempatnya dalam hukum positip masa kini. South East Asian Collection  BOOK 1981
KP 295 J3 / (WP) : In quest of new law : the perplexity of legal syncretism in Indonesia.; South East Asian Collection     
      In quest of new law : the perplexity of legal syncretism in Indonesia. South East Asian Collection  BOOK  
KP 295 J9 / q : Jurisprudensi Indonesia.; South East Asian Collection     
      Jurisprudensi Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1969
KP 295 K1 / p : Hakum nasional : beberapa tjatatan.; South East Asian Collection     
      Hakum nasional : beberapa tjatatan. South East Asian Collection  BOOK 1968
KP 295 K7    
      Pengantar kedalam hukum Adat Indonesia : Introduction Indonesian Adat law outline of a coures of lect South East Asian Collection  BOOK 1971
      Three categories of adat rules in Indonesia (with special reference to the adat in Bali). South East Asian Collection  BOOK  
KP 295 K8    
      Het adatrecht van Bali. South East Asian Collection  BOOK 1932
      De dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan. South East Asian Collection  BOOK 1933
KP 295 L5    
      Hindue-recht in Indonesie : proefshrift. South East Asian Collection  BOOK 1918
      Het recht in Indonesie : hukum Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1955
KP 295 L6 : Het adatdelictenrecht in de magische wereld beschouwing.; South East Asian Collection     
      Het adatdelictenrecht in de magische wereld beschouwing. South East Asian Collection  BOOK 1934
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next