Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
BX 9453 S9 : The Huguenot struggle for recognition.; BJL  1980 1
BX 9453 Y2 : Repenser l'histoire : aspects de l'historiographie huguenote des guerres de religion à la révolution française.; BJL  2000 1
BX9454.3 : The global refuge [electronic resource] : Huguenots in an age of empire / Owen Stanwood.; Online materials  2019 1
BX9454.3 .C43 2017 : Facing the revocation [electronic resource] : Huguenot families, faith, and the king's will / Carolyn Chappell Lougee.; Online materials  2017 1
BX 9457 M4 B7 : The fourteen of Meaurc.; BJL  1894 1
BX 9458 G7 G8 : Calvinist exiles in Tudor and Stuart England.; BJL  1996 1
BX 9458 G7 H8 : Huguenots in Britain and their French background, 1550-1800 : contributions to the historical conference of the Huguenot Society of London, 24-25 September, 1985 / edited by I. Scouloudi.; BJL  1987 1
BX 9458 N4 B7 / q : Vlucht naar de vrijheid : de Hugenoten en de Nederlanden.; BJL  1985 1
BX 9459 A1 H1 : La France protestante.; BJL  1966 1
BX 9459 C4 B9 : Sebastien Castellion : sa vie et son oeuvre (1551-63).; BJL  1964 1
BX 9459 C4 G9 : Sebastian Castellio, 1515-1563 : humanist and defender of religious toleration in a confessional age / translated and edited by Bruce Gordon.; BJL  c2003 1
BX 9459 J9 H8 : Pierre Jurieu : antinomian radical.; BJL  1983 1
BX 9463 M9 : Zucht und Ordnung : reformierte Kirchenverfassungen im 16. und 17. Jahrhundert (Nassau-Dillenburg, Kurpfalz, Hessen-Kassel).; BJL  1978 1
BX 9470 G3 : Gedenkboek... 1906-1931.; BJL  1931 1
BX 9472 C7 : Compleete uitgave van de officieele stukken.; BJL  1884 1
BX 9472 D9 : Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen, 1569-1585 / uitgegeven door A.J. Jelsma en O. Boersma.; BJL  1993 1
BX 9472 F8 / q : Inventaris van de archieven der Hervormde gemeente te IJzendijke, 1604-1973.; BJL  1983 1
BX 9472.5 D1 : De NSB en de kerken : de opstelling van de National Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde kerken 1931-1940.; BJL  1986 1
BX 9472.5 D7 : En toch niet verteerd : uit de geschiedenis van de Christelijke Gareformeerde Kerken sinds 1892 / door M. Drayer, W. van 't Spijker en J.H. Velema.; BJL  1982 1
BX 9472.5 H1 : De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming van gereformeerde kerkstaat tot christus-belijdende volkskok.; BJL  1964 1
BX 9472.5 K1 : 'K zal gedenken : portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten / [redactie : Z. Crum-Nieuwland et al.].; BJL  1981 1
BX 9472.5 K6 : Geschiedenis der Nedelandsche Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e eeuw.; BJL  1912 1
BX 9472.5 M4 : Welzalig is het volk : bijgewerkt en uitgebreid portret van de zwarte-kousenkerken.; BJL  1981 1
BX 9472.5 M6 : Calvinism and the rise of the Protestant political movement in the Netherlands ...; BJL  1987 1
BX 9472.5 P9 : Zoveel Kerken zoveel zinnen.; BJL  1968 1
BX 9472.5 R2   2
BX 9472.5 S3 : Het Calvinistisch Nederland : mythe en werkelijkheid.; BJL  2000 1
BX 9473 C6 : Classicale acta, 1573-1620 / bewerkt door J.P. van Dooren, J. Roelevink, J. Bouterse [et al.].; BJL  2001 1
BX 9473 D4 : Bavianen en Slijkgeuzen : kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt.; BJL  1974 1
BX 9473 G8 : De predikanten : de sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor-1700.; BJL  1977 1
BX 9473 H8 : Neerlands Israel : het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw ...; BJL  1983 1
BX 9473 K6 : Schets van eene geschiedenis onzer handelskerken.; BJL  1928 1
BX 9473 T8 : De classis Dordrecht van 1573 tot 1609 : bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering...; BJL  1965 1
BX 9473 U3 : De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk ...; BJL  1954 1
BX 9474 A2 : De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis aredaktie : W. Bakker ... [et al.].; BJL  1984 1
BX 9474 A6   3
BX 9474 A8 : Aspecten van de afscheiding : bijdragen / van R.H. Bremmer .. [et al.]; onder redactie van A. de Groot en P.L. Schram.; BJL  1984 1
BX 9474 B4 : Beproefde trouw : vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Herformde Kerk / onder eindredactie van J. van der Graaf.; BJL  1981 1
BX 9474 B7   2
BX 9474 D6 : De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis aredaktie : W. Bakker ... [et al.].; BJL  1986 1
BX 9474 G8 : De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst.; BJL  1837 1
BX 9474 H7 : Ledeboerianen en kruisgezinden : een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten, 1834-1927.; BJL  1977 1
BX 9474 K7 : Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1882-1892 en 1893-1902.; BJL  1939 1
BX 9474 K9 : De voormannen : een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming binnen de gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930.; BJL  1972 1
BX 9474 L2 : Een land nog niet in kaart gebracht : aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940 / J. de Bruijn (red.).; BJL  1987 1
BX 9474 M9 : Revolte der fijnen : de afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging.; BJL  1973 1
BX 9474 S2 : De kerkgebouwen van de Gereformeerde (Hervormde) Kerk in Nederland.; BJL  1888 1
BX 9474 S9 : Een goede gereformeerde opvoeding : over neo-calvinistische moraalpedagogiek (1880-1950), met speciale aandacht voor de nieuw-gereformeerde jeugdorganisaties.; BJL  1988 1
BX 9474 T7   2
BX 9474 V9 : De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk.; BJL  1946 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next