Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
BX 9472 F8 / q : Inventaris van de archieven der Hervormde gemeente te IJzendijke, 1604-1973.; BJL     
      Inventaris van de archieven der Hervormde gemeente te IJzendijke, 1604-1973. BJL  BOOK 1983
BX 9472.5 D1 : De NSB en de kerken : de opstelling van de National Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde kerken 1931-1940.; BJL     
      De NSB en de kerken : de opstelling van de National Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte BJL  BOOK 1986
BX 9472.5 D7 : En toch niet verteerd : uit de geschiedenis van de Christelijke Gareformeerde Kerken sinds 1892 / door M. Drayer, W. van 't Spijker en J.H. Velema.; BJL     
      En toch niet verteerd : uit de geschiedenis van de Christelijke Gareformeerde Kerken sinds 1892 / doo BJL  BOOK 1982
BX 9472.5 H1 : De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming van gereformeerde kerkstaat tot christus-belijdende volkskok.; BJL     
      De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming van gereformeerde kerkstaat tot christus-b BJL  BOOK 1964
BX 9472.5 K1 : 'K zal gedenken : portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten / [redactie : Z. Crum-Nieuwland et al.].; BJL     
      'K zal gedenken : portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten / [redactie : Z. Crum-Nieuwland et al.] BJL  BOOK 1981
BX 9472.5 K6 : Geschiedenis der Nedelandsche Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e eeuw.; BJL     
      Geschiedenis der Nedelandsche Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e eeuw. BJL  BOOK 1912
BX 9472.5 M4 : Welzalig is het volk : bijgewerkt en uitgebreid portret van de zwarte-kousenkerken.; BJL     
      Welzalig is het volk : bijgewerkt en uitgebreid portret van de zwarte-kousenkerken. BJL  BOOK 1981
BX 9472.5 M6 : Calvinism and the rise of the Protestant political movement in the Netherlands ...; BJL     
      Calvinism and the rise of the Protestant political movement in the Netherlands ... BJL  BOOK 1987
BX 9472.5 P9 : Zoveel Kerken zoveel zinnen.; BJL     
      Zoveel Kerken zoveel zinnen. BJL  BOOK 1968
BX 9472.5 R2    
      De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. BJL  BOOK 1974
      De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 : geschiedenis, theologische ontwikkelingen ... in de negent BJL  BOOK 1986
BX 9472.5 S3 : Het Calvinistisch Nederland : mythe en werkelijkheid.; BJL     
      Het Calvinistisch Nederland : mythe en werkelijkheid. BJL  BOOK 2000
BX 9473 C6 : Classicale acta, 1573-1620 / bewerkt door J.P. van Dooren, J. Roelevink, J. Bouterse [et al.].; BJL     
      Classicale acta, 1573-1620 / bewerkt door J.P. van Dooren, J. Roelevink, J. Bouterse [et al.]. BJL  BOOK 2001
BX 9473 D4 : Bavianen en Slijkgeuzen : kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt.; BJL     
      Bavianen en Slijkgeuzen : kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt. BJL  BOOK 1974
BX 9473 G8 : De predikanten : de sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor-1700.; BJL     
      De predikanten : de sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Ne BJL  BOOK 1977
BX 9473 H8 : Neerlands Israel : het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw ...; BJL     
      Neerlands Israel : het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw ... BJL  BOOK 1983
BX 9473 K6 : Schets van eene geschiedenis onzer handelskerken.; BJL     
      Schets van eene geschiedenis onzer handelskerken. BJL  BOOK 1928
BX 9473 T8 : De classis Dordrecht van 1573 tot 1609 : bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering...; BJL     
      De classis Dordrecht van 1573 tot 1609 : bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gerefo BJL  BOOK 1965
BX 9473 U3 : De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk ...; BJL     
      De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk ... BJL  BOOK 1954
BX 9474 A2 : De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis aredaktie : W. Bakker ... [et al.].; BJL     
      De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis aredaktie : W. Bakker ... [et al.]. BJL  BOOK 1984
BX 9474 A6    
      Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834 / bewerkt door F.L. Bos. BJL  BOOK 1946
      Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834 / bewerkt door F.L. Bos. BJL  BOOK 1946
      Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834 / bewerkt door F.L. Bos. BJL  BOOK 1946
BX 9474 A8 : Aspecten van de afscheiding : bijdragen / van R.H. Bremmer .. [et al.]; onder redactie van A. de Groot en P.L. Schram.; BJL     
      Aspecten van de afscheiding : bijdragen / van R.H. Bremmer .. [et al.]; onder redactie van A. de Groo BJL  BOOK 1984
BX 9474 B4 : Beproefde trouw : vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Herformde Kerk / onder eindredactie van J. van der Graaf.; BJL     
      Beproefde trouw : vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Herformde Kerk / onder ein BJL  BOOK 1981
BX 9474 B7    
      Kruisdominees : verhalen uit afgescheiden kringen. BJL  BOOK 1982
      Kruisdragers : nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen. BJL  BOOK 1982
BX 9474 D6 : De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis aredaktie : W. Bakker ... [et al.].; BJL     
      De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis aredaktie : W. Bakker ... [et al.]. BJL  BOOK 1986
BX 9474 G8 : De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst.; BJL     
      De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst. BJL  BOOK 1837
BX 9474 H7 : Ledeboerianen en kruisgezinden : een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten, 1834-1927.; BJL     
      Ledeboerianen en kruisgezinden : een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Ge BJL  BOOK 1977
BX 9474 K7 : Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1882-1892 en 1893-1902.; BJL     
      Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1882-1892 en 1893-1902. BJL  BOOK 1939
BX 9474 K9 : De voormannen : een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming binnen de gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930.; BJL     
      De voormannen : een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming bin BJL  BOOK 1972
BX 9474 L2 : Een land nog niet in kaart gebracht : aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940 / J. de Bruijn (red.).; BJL     
      Een land nog niet in kaart gebracht : aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in BJL  BOOK 1987
BX 9474 M9 : Revolte der fijnen : de afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging.; BJL     
      Revolte der fijnen : de afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging. BJL  BOOK 1973
BX 9474 S2 : De kerkgebouwen van de Gereformeerde (Hervormde) Kerk in Nederland.; BJL     
      De kerkgebouwen van de Gereformeerde (Hervormde) Kerk in Nederland. BJL  BOOK 1888
BX 9474 S9 : Een goede gereformeerde opvoeding : over neo-calvinistische moraalpedagogiek (1880-1950), met speciale aandacht voor de nieuw-gereformeerde jeugdorganisaties.; BJL     
      Een goede gereformeerde opvoeding : over neo-calvinistische moraalpedagogiek (1880-1950), met special BJL  BOOK 1988
BX 9474 T7    
      Het verzet der Hervormde Kerk. BJL  BOOK 1946
      Het verzet der Hervormde Kerk. BJL  BOOK 1946
BX 9474 V9 : De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk.; BJL     
      De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk. BJL  BOOK 1946
BX 9474 W5 : De Afscheiding van 1834 in Zeeland : 1834-'69.; BJL     
      De Afscheiding van 1834 in Zeeland : 1834-'69. BJL  BOOK 1987
BX 9474 W8 : De strijd om de kerk in de 19e eeuw 1815-1834.; BJL     
      De strijd om de kerk in de 19e eeuw 1815-1834. BJL  BOOK 1954
BX 9474.2 B4 : Hervormde gemeenten in Noord-Holland : een religiografische analyse = Dutch Reformed parishes in the provinces of North Holland : a religiographic analysis ...; BJL     
      Hervormde gemeenten in Noord-Holland : een religiografische analyse = Dutch Reformed parishes in the BJL  BOOK 1975
BX 9474.2 G3 : "De weg ligt vooruit" : de gereformeerde kerk van Rotterdam-Charlois (1887-1987).; BJL     
      "De weg ligt vooruit" : de gereformeerde kerk van Rotterdam-Charlois (1887-1987). BJL  BOOK 1987
BX 9475 H6 : Engelse pietistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622.; BJL     
      Engelse pietistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622. BJL  BOOK 1987
BX 9476 F9 B4 : Tussen Gideonsbende en publieke kerk : een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650.; BJL     
      Tussen Gideonsbende en publieke kerk : een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, BJL  BOOK 1999
BX 9477 A5 C3 : The English Reformed Church in Amsterdam in the seventeenth century.; BJL     
      The English Reformed Church in Amsterdam in the seventeenth century. BJL  BOOK 1964
BX 9477 A5 R7 : Onder censuur : de kerkelijke tucht in de gereformeerde germeente van Amsterdam, 1578-1700.; BJL     
      Onder censuur : de kerkelijke tucht in de gereformeerde germeente van Amsterdam, 1578-1700. BJL  BOOK 1990
BX 9477 A5 V5 : Hervormd Amsterdam in de crisis, 1960-1970.; BJL     
      Hervormd Amsterdam in de crisis, 1960-1970. BJL  BOOK 1972
BX 9477 H7 K6 / q : De banken zijn hard- : honderd jaar "op G.G." in Hoorn en omstreken.; BJL     
      De banken zijn hard- : honderd jaar "op G.G." in Hoorn en omstreken. BJL  BOOK 1983
BX 9477 S2 C1 : De Hervormde gemeente van Sas van Gent : historische bijdrage.; BJL     
      De Hervormde gemeente van Sas van Gent : historische bijdrage. BJL  BOOK 1904
BX 9477 U9 T5 : De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal onkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan.; BJL     
      De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal onkerkelijken en in BJL  BOOK 1944
BX 9477 W8 L3 : Bevoogding en bevinding : heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930.; BJL     
      Bevoogding en bevinding : heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930. BJL  BOOK 1989
BX 9479 A1 M7 : Het hoge woord : opkomst, bloei en verloop van literatuur in en aan de rand van de calvinistische wereld.; BJL     
      Het hoge woord : opkomst, bloei en verloop van literatuur in en aan de rand van de calvinistische wer BJL  BOOK 1986
BX 9479 B4 S3 : Willem van den Bergh, 1850-1890.; BJL     
      Willem van den Bergh, 1850-1890. BJL  BOOK 1980
BX 9479 B8 : Korte beschrijving van het leven van en de wonderbare leidingen Gods met Bastiaan Broere in Nederland en in Amerika.; BJL     
      Korte beschrijving van het leven van en de wonderbare leidingen Gods met Bastiaan Broere in Nederland BJL  BOOK 1887
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next