Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
BX 9472.5 D1 : De NSB en de kerken : de opstelling van de National Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde kerken 1931-1940.; BJL     
      De NSB en de kerken : de opstelling van de National Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte BJL  BOOK 1986
BX 9472.5 D7 : En toch niet verteerd : uit de geschiedenis van de Christelijke Gareformeerde Kerken sinds 1892 / door M. Drayer, W. van 't Spijker en J.H. Velema.; BJL     
      En toch niet verteerd : uit de geschiedenis van de Christelijke Gareformeerde Kerken sinds 1892 / doo BJL  BOOK 1982
BX 9472.5 H1 : De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming van gereformeerde kerkstaat tot christus-belijdende volkskok.; BJL     
      De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming van gereformeerde kerkstaat tot christus-b BJL  BOOK 1964
BX 9472.5 K1 : 'K zal gedenken : portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten / [redactie : Z. Crum-Nieuwland et al.].; BJL     
      'K zal gedenken : portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten / [redactie : Z. Crum-Nieuwland et al.] BJL  BOOK 1981
BX 9472.5 K6 : Geschiedenis der Nedelandsche Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e eeuw.; BJL     
      Geschiedenis der Nedelandsche Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e eeuw. BJL  BOOK 1912
BX 9472.5 M4 : Welzalig is het volk : bijgewerkt en uitgebreid portret van de zwarte-kousenkerken.; BJL     
      Welzalig is het volk : bijgewerkt en uitgebreid portret van de zwarte-kousenkerken. BJL  BOOK 1981
BX 9472.5 M6 : Calvinism and the rise of the Protestant political movement in the Netherlands ...; BJL     
      Calvinism and the rise of the Protestant political movement in the Netherlands ... BJL  BOOK 1987
BX 9472.5 P9 : Zoveel Kerken zoveel zinnen.; BJL     
      Zoveel Kerken zoveel zinnen. BJL  BOOK 1968
BX 9472.5 R2    
      De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. BJL  BOOK 1974
      De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 : geschiedenis, theologische ontwikkelingen ... in de negent BJL  BOOK 1986
BX 9472.5 S3 : Het Calvinistisch Nederland : mythe en werkelijkheid.; BJL     
      Het Calvinistisch Nederland : mythe en werkelijkheid. BJL  BOOK 2000
BX 9473 C6 : Classicale acta, 1573-1620 / bewerkt door J.P. van Dooren, J. Roelevink, J. Bouterse [et al.].; BJL     
      Classicale acta, 1573-1620 / bewerkt door J.P. van Dooren, J. Roelevink, J. Bouterse [et al.]. BJL  BOOK 2001
BX 9473 D4 : Bavianen en Slijkgeuzen : kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt.; BJL     
      Bavianen en Slijkgeuzen : kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt. BJL  BOOK 1974
BX 9473 G8 : De predikanten : de sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor-1700.; BJL     
      De predikanten : de sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Ne BJL  BOOK 1977
BX 9473 H8 : Neerlands Israel : het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw ...; BJL     
      Neerlands Israel : het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw ... BJL  BOOK 1983
BX 9473 K6 : Schets van eene geschiedenis onzer handelskerken.; BJL     
      Schets van eene geschiedenis onzer handelskerken. BJL  BOOK 1928
BX 9473 T8 : De classis Dordrecht van 1573 tot 1609 : bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering...; BJL     
      De classis Dordrecht van 1573 tot 1609 : bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gerefo BJL  BOOK 1965
BX 9473 U3 : De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk ...; BJL     
      De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk ... BJL  BOOK 1954
BX 9474 A2 : De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis aredaktie : W. Bakker ... [et al.].; BJL     
      De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis aredaktie : W. Bakker ... [et al.]. BJL  BOOK 1984
BX 9474 A6    
      Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834 / bewerkt door F.L. Bos. BJL  BOOK 1946
      Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834 / bewerkt door F.L. Bos. BJL  BOOK 1946
      Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834 / bewerkt door F.L. Bos. BJL  BOOK 1946
BX 9474 A8 : Aspecten van de afscheiding : bijdragen / van R.H. Bremmer .. [et al.]; onder redactie van A. de Groot en P.L. Schram.; BJL     
      Aspecten van de afscheiding : bijdragen / van R.H. Bremmer .. [et al.]; onder redactie van A. de Groo BJL  BOOK 1984
BX 9474 B4 : Beproefde trouw : vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Herformde Kerk / onder eindredactie van J. van der Graaf.; BJL     
      Beproefde trouw : vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Herformde Kerk / onder ein BJL  BOOK 1981
BX 9474 B7    
      Kruisdominees : verhalen uit afgescheiden kringen. BJL  BOOK 1982
      Kruisdragers : nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen. BJL  BOOK 1982
BX 9474 D6 : De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis aredaktie : W. Bakker ... [et al.].; BJL     
      De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis aredaktie : W. Bakker ... [et al.]. BJL  BOOK 1986
BX 9474 G8 : De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst.; BJL     
      De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst. BJL  BOOK 1837
BX 9474 H7 : Ledeboerianen en kruisgezinden : een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten, 1834-1927.; BJL     
      Ledeboerianen en kruisgezinden : een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Ge BJL  BOOK 1977
BX 9474 K7 : Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1882-1892 en 1893-1902.; BJL     
      Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1882-1892 en 1893-1902. BJL  BOOK 1939
BX 9474 K9 : De voormannen : een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming binnen de gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930.; BJL     
      De voormannen : een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming bin BJL  BOOK 1972
BX 9474 L2 : Een land nog niet in kaart gebracht : aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940 / J. de Bruijn (red.).; BJL     
      Een land nog niet in kaart gebracht : aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in BJL  BOOK 1987
BX 9474 M9 : Revolte der fijnen : de afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging.; BJL     
      Revolte der fijnen : de afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging. BJL  BOOK 1973
BX 9474 S2 : De kerkgebouwen van de Gereformeerde (Hervormde) Kerk in Nederland.; BJL     
      De kerkgebouwen van de Gereformeerde (Hervormde) Kerk in Nederland. BJL  BOOK 1888
BX 9474 S9 : Een goede gereformeerde opvoeding : over neo-calvinistische moraalpedagogiek (1880-1950), met speciale aandacht voor de nieuw-gereformeerde jeugdorganisaties.; BJL     
      Een goede gereformeerde opvoeding : over neo-calvinistische moraalpedagogiek (1880-1950), met special BJL  BOOK 1988
BX 9474 T7    
      Het verzet der Hervormde Kerk. BJL  BOOK 1946
      Het verzet der Hervormde Kerk. BJL  BOOK 1946
BX 9474 V9 : De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk.; BJL     
      De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk. BJL  BOOK 1946
BX 9474 W5 : De Afscheiding van 1834 in Zeeland : 1834-'69.; BJL     
      De Afscheiding van 1834 in Zeeland : 1834-'69. BJL  BOOK 1987
BX 9474 W8 : De strijd om de kerk in de 19e eeuw 1815-1834.; BJL     
      De strijd om de kerk in de 19e eeuw 1815-1834. BJL  BOOK 1954
BX 9474.2 B4 : Hervormde gemeenten in Noord-Holland : een religiografische analyse = Dutch Reformed parishes in the provinces of North Holland : a religiographic analysis ...; BJL     
      Hervormde gemeenten in Noord-Holland : een religiografische analyse = Dutch Reformed parishes in the BJL  BOOK 1975
BX 9474.2 G3 : "De weg ligt vooruit" : de gereformeerde kerk van Rotterdam-Charlois (1887-1987).; BJL     
      "De weg ligt vooruit" : de gereformeerde kerk van Rotterdam-Charlois (1887-1987). BJL  BOOK 1987
BX 9475 H6 : Engelse pietistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622.; BJL     
      Engelse pietistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622. BJL  BOOK 1987
BX 9476 F9 B4 : Tussen Gideonsbende en publieke kerk : een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650.; BJL     
      Tussen Gideonsbende en publieke kerk : een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, BJL  BOOK 1999
BX 9477 A5 C3 : The English Reformed Church in Amsterdam in the seventeenth century.; BJL     
      The English Reformed Church in Amsterdam in the seventeenth century. BJL  BOOK 1964
BX 9477 A5 R7 : Onder censuur : de kerkelijke tucht in de gereformeerde germeente van Amsterdam, 1578-1700.; BJL     
      Onder censuur : de kerkelijke tucht in de gereformeerde germeente van Amsterdam, 1578-1700. BJL  BOOK 1990
BX 9477 A5 V5 : Hervormd Amsterdam in de crisis, 1960-1970.; BJL     
      Hervormd Amsterdam in de crisis, 1960-1970. BJL  BOOK 1972
BX 9477 H7 K6 / q : De banken zijn hard- : honderd jaar "op G.G." in Hoorn en omstreken.; BJL     
      De banken zijn hard- : honderd jaar "op G.G." in Hoorn en omstreken. BJL  BOOK 1983
BX 9477 S2 C1 : De Hervormde gemeente van Sas van Gent : historische bijdrage.; BJL     
      De Hervormde gemeente van Sas van Gent : historische bijdrage. BJL  BOOK 1904
BX 9477 U9 T5 : De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal onkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan.; BJL     
      De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal onkerkelijken en in BJL  BOOK 1944
BX 9477 W8 L3 : Bevoogding en bevinding : heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930.; BJL     
      Bevoogding en bevinding : heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930. BJL  BOOK 1989
BX 9479 A1 M7 : Het hoge woord : opkomst, bloei en verloop van literatuur in en aan de rand van de calvinistische wereld.; BJL     
      Het hoge woord : opkomst, bloei en verloop van literatuur in en aan de rand van de calvinistische wer BJL  BOOK 1986
BX 9479 B4 S3 : Willem van den Bergh, 1850-1890.; BJL     
      Willem van den Bergh, 1850-1890. BJL  BOOK 1980
BX 9479 B8 : Korte beschrijving van het leven van en de wonderbare leidingen Gods met Bastiaan Broere in Nederland en in Amerika.; BJL     
      Korte beschrijving van het leven van en de wonderbare leidingen Gods met Bastiaan Broere in Nederland BJL  BOOK 1887
BX 9479 D6 V4 : Herman Dooyeweerd : leven en werk van een Nederlands christen-wijsgeer.; BJL     
      Herman Dooyeweerd : leven en werk van een Nederlands christen-wijsgeer. BJL  BOOK 1989
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next