Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
BX 9474 B7    
      Kruisdominees : verhalen uit afgescheiden kringen. BJL  BOOK 1982
      Kruisdragers : nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen. BJL  BOOK 1982
BX 9474 D6 : De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis aredaktie : W. Bakker ... [et al.].; BJL     
      De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis aredaktie : W. Bakker ... [et al.]. BJL  BOOK 1986
BX 9474 G8 : De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst.; BJL     
      De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst. BJL  BOOK 1837
BX 9474 H7 : Ledeboerianen en kruisgezinden : een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten, 1834-1927.; BJL     
      Ledeboerianen en kruisgezinden : een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Ge BJL  BOOK 1977
BX 9474 K7 : Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1882-1892 en 1893-1902.; BJL     
      Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1882-1892 en 1893-1902. BJL  BOOK 1939
BX 9474 K9 : De voormannen : een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming binnen de gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930.; BJL     
      De voormannen : een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming bin BJL  BOOK 1972
BX 9474 L2 : Een land nog niet in kaart gebracht : aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940 / J. de Bruijn (red.).; BJL     
      Een land nog niet in kaart gebracht : aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in BJL  BOOK 1987
BX 9474 M9 : Revolte der fijnen : de afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging.; BJL     
      Revolte der fijnen : de afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging. BJL  BOOK 1973
BX 9474 S2 : De kerkgebouwen van de Gereformeerde (Hervormde) Kerk in Nederland.; BJL     
      De kerkgebouwen van de Gereformeerde (Hervormde) Kerk in Nederland. BJL  BOOK 1888
BX 9474 S9 : Een goede gereformeerde opvoeding : over neo-calvinistische moraalpedagogiek (1880-1950), met speciale aandacht voor de nieuw-gereformeerde jeugdorganisaties.; BJL     
      Een goede gereformeerde opvoeding : over neo-calvinistische moraalpedagogiek (1880-1950), met special BJL  BOOK 1988
BX 9474 T7    
      Het verzet der Hervormde Kerk. BJL  BOOK 1946
      Het verzet der Hervormde Kerk. BJL  BOOK 1946
BX 9474 V9 : De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk.; BJL     
      De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk. BJL  BOOK 1946
BX 9474 W5 : De Afscheiding van 1834 in Zeeland : 1834-'69.; BJL     
      De Afscheiding van 1834 in Zeeland : 1834-'69. BJL  BOOK 1987
BX 9474 W8 : De strijd om de kerk in de 19e eeuw 1815-1834.; BJL     
      De strijd om de kerk in de 19e eeuw 1815-1834. BJL  BOOK 1954
BX 9474.2 B4 : Hervormde gemeenten in Noord-Holland : een religiografische analyse = Dutch Reformed parishes in the provinces of North Holland : a religiographic analysis ...; BJL     
      Hervormde gemeenten in Noord-Holland : een religiografische analyse = Dutch Reformed parishes in the BJL  BOOK 1975
BX 9474.2 G3 : "De weg ligt vooruit" : de gereformeerde kerk van Rotterdam-Charlois (1887-1987).; BJL     
      "De weg ligt vooruit" : de gereformeerde kerk van Rotterdam-Charlois (1887-1987). BJL  BOOK 1987
BX 9475 H6 : Engelse pietistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622.; BJL     
      Engelse pietistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622. BJL  BOOK 1987
BX 9476 F9 B4 : Tussen Gideonsbende en publieke kerk : een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650.; BJL     
      Tussen Gideonsbende en publieke kerk : een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, BJL  BOOK 1999
BX 9477 A5 C3 : The English Reformed Church in Amsterdam in the seventeenth century.; BJL     
      The English Reformed Church in Amsterdam in the seventeenth century. BJL  BOOK 1964
BX 9477 A5 R7 : Onder censuur : de kerkelijke tucht in de gereformeerde germeente van Amsterdam, 1578-1700.; BJL     
      Onder censuur : de kerkelijke tucht in de gereformeerde germeente van Amsterdam, 1578-1700. BJL  BOOK 1990
BX 9477 A5 V5 : Hervormd Amsterdam in de crisis, 1960-1970.; BJL     
      Hervormd Amsterdam in de crisis, 1960-1970. BJL  BOOK 1972
BX 9477 H7 K6 / q : De banken zijn hard- : honderd jaar "op G.G." in Hoorn en omstreken.; BJL     
      De banken zijn hard- : honderd jaar "op G.G." in Hoorn en omstreken. BJL  BOOK 1983
BX 9477 S2 C1 : De Hervormde gemeente van Sas van Gent : historische bijdrage.; BJL     
      De Hervormde gemeente van Sas van Gent : historische bijdrage. BJL  BOOK 1904
BX 9477 U9 T5 : De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal onkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan.; BJL     
      De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal onkerkelijken en in BJL  BOOK 1944
BX 9477 W8 L3 : Bevoogding en bevinding : heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930.; BJL     
      Bevoogding en bevinding : heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930. BJL  BOOK 1989
BX 9479 A1 M7 : Het hoge woord : opkomst, bloei en verloop van literatuur in en aan de rand van de calvinistische wereld.; BJL     
      Het hoge woord : opkomst, bloei en verloop van literatuur in en aan de rand van de calvinistische wer BJL  BOOK 1986
BX 9479 B4 S3 : Willem van den Bergh, 1850-1890.; BJL     
      Willem van den Bergh, 1850-1890. BJL  BOOK 1980
BX 9479 B8 : Korte beschrijving van het leven van en de wonderbare leidingen Gods met Bastiaan Broere in Nederland en in Amerika.; BJL     
      Korte beschrijving van het leven van en de wonderbare leidingen Gods met Bastiaan Broere in Nederland BJL  BOOK 1887
BX 9479 D6 V4 : Herman Dooyeweerd : leven en werk van een Nederlands christen-wijsgeer.; BJL     
      Herman Dooyeweerd : leven en werk van een Nederlands christen-wijsgeer. BJL  BOOK 1989
BX 9479 H49 H6 : Otto Gerhard Heldring.; BJL     
      Otto Gerhard Heldring. BJL  BOOK 1942
BX 9479 H49 K6 : Maatschappij, school, kerk : Ottho Gerhard Heldring en het reveil.; BJL     
      Maatschappij, school, kerk : Ottho Gerhard Heldring en het reveil. BJL  BOOK 1958
BX 9479 H6 : Hoedemaker herdacht / G. Abma en J. de Bruijn.; BJL     
      Hoedemaker herdacht / G. Abma en J. de Bruijn. BJL  BOOK 1989
BX 9479 H6 D3 : De staatsleer van Hoedemaker : een bijdrage tot de kennis van de christelijk-historische staatsopratting.; BJL     
      De staatsleer van Hoedemaker : een bijdrage tot de kennis van de christelijk-historische staatsopratt BJL  BOOK 1963
BX 9479 H6 S3 : Philippus Jacobus Hoedemaker.; BJL     
      Philippus Jacobus Hoedemaker. BJL  BOOK 1939
BX 9479 K8 A9 : Abraham Kuyper : vast en veranderlijk : de ontwikkeling van zijn denken / C. Augustijn en J. Vree.; BJL     
      Abraham Kuyper : vast en veranderlijk : de ontwikkeling van zijn denken / C. Augustijn en J. Vree. BJL  BOOK 1998
BX 9479 K8 B8 : Abraham Kuyper : leven en werk in beeld : een beeldbiografie.; BJL     
      Abraham Kuyper : leven en werk in beeld : een beeldbiografie. BJL  BOOK 1987
BX 9479 K8 G2 : Kuyper blies verzamele : zijn strijd tegen de geest van de 19e eeuw.; BJL     
      Kuyper blies verzamele : zijn strijd tegen de geest van de 19e eeuw. BJL  BOOK 1975
BX 9479 K8 H5 : Creating a Christian worldview : Abraham Kuyper's Lectures on Calvinism.; BJL     
      Creating a Christian worldview : Abraham Kuyper's Lectures on Calvinism. BJL  BOOK 1998
BX 9479 K8 K9 : Kuyper herdacht : toespraken gehouden op donderdag 29 oktober 1987 in de Grote Kerk van Maassluis ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 'Abraham Kuyper - leven en werk in beeld' / J. de Bruijn (red.).; BJL     
      Kuyper herdacht : toespraken gehouden op donderdag 29 oktober 1987 in de Grote Kerk van Maassluis ter BJL  BOOK 1987
BX 9479 K8 L2 : Kuyper en de volkskerk : een dogmatisch-ecclesiologische studie.; BJL     
      Kuyper en de volkskerk : een dogmatisch-ecclesiologische studie. BJL  BOOK 1950
BX 9479 K8 R9    
      Abraham Kuyper : een levensschers. BJL  BOOK 1928
      Kuyper-bibliografie. BJL  BOOK 1923
BX 9479 K8 W4 : Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper.; BJL     
      Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper. BJL  BOOK 1967
BX 9479 L9 W9 : Sibrandus Lubbertus : leven en werken in het bijzonder naar zijn correspondentie...; BJL     
      Sibrandus Lubbertus : leven en werken in het bijzonder naar zijn correspondentie... BJL  BOOK 1963
BX 9479 P3 G8 : Leven en arbeid van J.H. van der Palm...; BJL     
      Leven en arbeid van J.H. van der Palm... BJL  BOOK 1960
BX 9479 P6 S3 : Hendrik Pierson : een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.; BJL     
      Hendrik Pierson : een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending. BJL  BOOK 1968
BX 9480 B5 T7 : Histoire du protestantisme a Tournai jusqu'a la veille de la revolution des Pays-Bas.; BJL     
      Histoire du protestantisme a Tournai jusqu'a la veille de la revolution des Pays-Bas. BJL  BOOK 1962
BX 9480 G7 : Austin Friars : history of the Duch Reformed Church in London, 1550-1950.; BJL     
      Austin Friars : history of the Duch Reformed Church in London, 1550-1950. BJL  BOOK 1950
BX 9480 G7 K3 : Calvin and English Calvinism to 1649.; BJL     
      Calvin and English Calvinism to 1649. BJL  BOOK 1979
BX 9480 G72 L8 : Dutch Calvinists in early Stuart London : the Dutch church in Austin Friars, 1603-1642.; BJL     
      Dutch Calvinists in early Stuart London : the Dutch church in Austin Friars, 1603-1642. BJL  BOOK 1989
BX 9496 N5 B1 : A perfect Babel of confusion : Dutch religion and English culture in the Middle Colonies.; BJL     
      A perfect Babel of confusion : Dutch religion and English culture in the Middle Colonies. BJL  BOOK 1989
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next