Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DJ 216 L7 : Een eeuw van vooruitgang, 1813-1913.; BJL     
      Een eeuw van vooruitgang, 1813-1913. BJL  BOOK 1913
DJ 216 N38 : De negentiende eeuw : documentatieblad.; BJL     
      De negentiende eeuw : documentatieblad. BJL  PERIODICAL
DJ 216 S9 : Wacht op onze daden : het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat.; BJL     
      Wacht op onze daden : het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat. BJL  BOOK 1992
Dj 216 W8 : Recent verleden : de geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.; BJL     
      Recent verleden : de geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw. BJL  BOOK 1992
DJ 219 A1 N4 : Nederlanders van het eerste uur : het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1830 / onder redactie van H.M. Belien, D. van der Horst en G.J. van Setten.; BJL     
      Nederlanders van het eerste uur : het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1830 / onder redactie v BJL  BOOK 1996
DJ 219 A1 R7 : Een zondagskind in de politiek en andere christenen : opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals.; BJL     
      Een zondagskind in de politiek en andere christenen : opstellen over konfessionele politiek in Nederl BJL  BOOK 1980
DJ 219 B3 : Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918 / uitgegeven door J.P. de Valk en M. van Faassen.; BJL     
      Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918 / uitgegeven door J.P. de Valk en BJL  BOOK 1993
DJ 219 B6    
      Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836 / uitgegeven door J.J. Wes South East Asian Collection  BOOK 1956
      Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betre BJL  BOOK 1960
DJ 219 B8 S9 : Dr. A.W. Bronsveld : zijn visie op een halve eeuw.; BJL     
      Dr. A.W. Bronsveld : zijn visie op een halve eeuw. BJL  BOOK 1966
DJ 219 C55 B2 : Hendrikus Colijn : antirevolutionair.; BJL     
      Hendrikus Colijn : antirevolutionair. BJL  BOOK 1987
DJ 219 C55 L2 : Hendrikus Colijn : : dit leven van krachtig handelen.; BJL     
      Hendrikus Colijn : : dit leven van krachtig handelen. BJL  BOOK 1998
DJ 219 C55 P9 : Colijn en het einde van de coalitie : de geschiedenis van de Kabinets formaties 1918-1924.; BJL     
      Colijn en het einde van de coalitie : de geschiedenis van de Kabinets formaties 1918-1924. BJL  BOOK 1969
DJ 219 C55 R9 : Dr. H. Colijn : een levensschets.; BJL     
      Dr. H. Colijn : een levensschets. BJL  BOOK 1933
DJ 219 D6 A6 : Dr. Willem Doorenbos.; BJL     
      Dr. Willem Doorenbos. BJL  BOOK 1948
DJ 219 E5    
      Herinneringen van vroeger en later leeftijd, en aan gedenkwaardige land- en tijdgenooten; ten vervolg BJL  BOOK 1884
      Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende en BJL  BOOK 1882
DJ 219 F2 : Brieven van A.R. Falck, 1795-1843.; BJL     
      Brieven van A.R. Falck, 1795-1843. BJL  BOOK 1861
DJ 219 G7 L2 : Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als volksvertegenwoordiger (1862-1865) ...; BJL     
      Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als volksvertegenwoordiger (1862-1865) ... BJL  BOOK 1949
DJ 219 G7 V9 : Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.; BJL     
      Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving. BJL  BOOK 1908
DJ 219 H2 S9 : F.A. Van Hall en zijne constitutioneele beginselen : proefschrift.; BJL     
      F.A. Van Hall en zijne constitutioneele beginselen : proefschrift. BJL  BOOK 1932
DJ 219 H4 H9 : J. Heemskerk Azn. (1818-1897) : conservatief zonder partij ...; BJL     
      J. Heemskerk Azn. (1818-1897) : conservatief zonder partij ... BJL  BOOK 1973
DJ 219 H7 S5 : Dirk van Hogendorp, 1761-1822.; South East Asian Collection     
      Dirk van Hogendorp, 1761-1822. South East Asian Collection  BOOK 1890
DJ 219 H8 : Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) / uitgegeven door J. Haak.; BJL     
      Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) / uitgegeven door J. Haak. BJL  BOOK 1981
DJ 219 H8 B3 : Gijsbert Karel van Hogendorp : grondlegger van het Koninkrijk.; BJL     
      Gijsbert Karel van Hogendorp : grondlegger van het Koninkrijk. BJL  BOOK 1963
DJ 219 K3 : Verhandelingen, redevoeringen en staatkundige geschriften.; BJL     
      Verhandelingen, redevoeringen en staatkundige geschriften. BJL  BOOK 1836
DJ 219 K32 A4 : Jhr. Mr. Jeronimo de Bosch Kemper, behoudend maatschappijhervormer...; BJL     
      Jhr. Mr. Jeronimo de Bosch Kemper, behoudend maatschappijhervormer... BJL  BOOK 1959
DJ 219 L5 L5 : Het leven en de lotgevallen van wijlen F.P. Leicher, Oost-Indisch Pionnier-Kapitein, Ridder de Militaire Willemsorde enz.; South East Asian Collection     
      Het leven en de lotgevallen van wijlen F.P. Leicher, Oost-Indisch Pionnier-Kapitein, Ridder de Milita South East Asian Collection  BOOK 1843
DJ 219 L8 S7 / q : Neeltje Lokerse : van Zeeuwse dienstbode tot strijdbaar activiste (1868-1954).; BJL     
      Neeltje Lokerse : van Zeeuwse dienstbode tot strijdbaar activiste (1868-1954). BJL  BOOK 1988
DJ 219 M16 K6 : Cornelis Felix van Maanen tot het herstel der onofhonkelijheid, 9 September, 1769-6 December 1813.; BJL     
      Cornelis Felix van Maanen tot het herstel der onofhonkelijheid, 9 September, 1769-6 December 1813. BJL  BOOK 1954
DJ 219 N7 G8 : Willem Hubert Nolens, 1860-1931 : uit het leven van een priester-staatsman.; BJL     
      Willem Hubert Nolens, 1860-1931 : uit het leven van een priester-staatsman. BJL  BOOK 1978
DJ 219 O16 S8 : Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) : leven en werk ...; BJL     
      Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) : leven en werk ... BJL  BOOK 1982
DJ 219 S25 S9 : Jhr Mr Alexander Frederik de Savornin Lohman, 1837-1924 : zijn leven en werken.; BJL     
      Jhr Mr Alexander Frederik de Savornin Lohman, 1837-1924 : zijn leven en werken. BJL  BOOK 1948
DJ 219 S27 B7 : Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.; BJL     
      Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman. BJL  BOOK 1986
DJ 219 S27 W8 : Schaepman als staatsman / uitg. onder supervisie van G.P.J. Bannenberg ...; BJL     
      Schaepman als staatsman / uitg. onder supervisie van G.P.J. Bannenberg ... BJL  BOOK 1960
DJ 219 T5    
      De briefwisseling van J.R. Thorbecke / uitgegeven door G.J. Hooykaas ... J.C. Boogman [en F.J.P. Sant BJL  BOOK 2002
      Brieven van Thorbecke, 1830-1832. BJL  BOOK 1873
DJ 219 T5 B6 : Johan Rudolf Thorbecke : een historisch-critische studie.; BJL     
      Johan Rudolf Thorbecke : een historisch-critische studie. BJL  BOOK 1949
DJ 219 T5 H2 : Thorbecke.; BJL     
      Thorbecke. BJL  BOOK 1932
DJ 219 T5 K8 : Thorbecke en het historisme.; BJL     
      Thorbecke en het historisme. BJL  BOOK 1982
DJ 219 T5 M2 : Thorbecke en de historie : bijdragen tot de kennis van het Nederlandsch Liberalisme.; BJL     
      Thorbecke en de historie : bijdragen tot de kennis van het Nederlandsch Liberalisme. BJL  BOOK 1938
DJ 219 T5 S3 : Voetstappen van Thorbecke : het eigen geestesmerk onzer staatsinstellingen blijvendebeginselen.; BJL     
      Voetstappen van Thorbecke : het eigen geestesmerk onzer staatsinstellingen blijvendebeginselen. BJL  BOOK 1966
DJ 219 T5 V5 : Thorbecke als Oost-Nedelands patriot : der achtundvier ziger Thorbecke in der Tradition des ost-niederlanendischen Patariotismus.; BJL     
      Thorbecke als Oost-Nedelands patriot : der achtundvier ziger Thorbecke in der Tradition des ost-niede BJL  BOOK 1974
DJ 226 C6 : Schimmelpenninck en koning Lodewijk.; BJL     
      Schimmelpenninck en koning Lodewijk. BJL  BOOK 1911
DJ 226 L8    
      Documents historiques sur la Hollande et reflexions sur son gouvernement. BJL  BOOK 1834
      Gedenkschriften. BJL  BOOK 1983
DJ 228 C6 : Inlijving en opstand ...; BJL     
      Inlijving en opstand ... BJL  BOOK 1941
DJ 228 N1 : Overheersching en vrijwording : geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk, Juli 1810 - November 1813.; BJL     
      Overheersching en vrijwording : geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk, Juli 1 BJL  BOOK 1913
DJ 236 C6 : Vestiging van het koninkrijk (1813-1815).; BJL     
      Vestiging van het koninkrijk (1813-1815). BJL  BOOK 1927
DJ 236 P1 : Geschied-en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813.; BJL     
      Geschied-en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813. BJL  BOOK 1816
DJ 236 S2 : Onze natuurlijkste bondgenoot : Nederland, Engeland en Europa, 1813-1831 ...; BJL     
      Onze natuurlijkste bondgenoot : Nederland, Engeland en Europa, 1813-1831 ... BJL  BOOK 1985
DJ 241 B5 : Over Holland in 1815.; BJL     
      Over Holland in 1815. BJL  BOOK 1989
DJ 241 M4 : Holland : Kranten, Kerkers en Koningen.; BJL     
      Holland : Kranten, Kerkers en Koningen. BJL  BOOK 1966
DJ 241 R7 : Een omstreden huwelijk, Koning Willem Frederik ... en de Gravin van Nassau ...; BJL     
      Een omstreden huwelijk, Koning Willem Frederik ... en de Gravin van Nassau ... BJL  BOOK 1962
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next