Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DJ 219 H2 S9 : F.A. Van Hall en zijne constitutioneele beginselen : proefschrift.; BJL     
      F.A. Van Hall en zijne constitutioneele beginselen : proefschrift. BJL  BOOK 1932
DJ 219 H4 H9 : J. Heemskerk Azn. (1818-1897) : conservatief zonder partij ...; BJL     
      J. Heemskerk Azn. (1818-1897) : conservatief zonder partij ... BJL  BOOK 1973
DJ 219 H7 S5 : Dirk van Hogendorp, 1761-1822.; South East Asian Collection     
      Dirk van Hogendorp, 1761-1822. South East Asian Collection  BOOK 1890
DJ 219 H8 : Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) / uitgegeven door J. Haak.; BJL     
      Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) / uitgegeven door J. Haak. BJL  BOOK 1981
DJ 219 H8 B3 : Gijsbert Karel van Hogendorp : grondlegger van het Koninkrijk.; BJL     
      Gijsbert Karel van Hogendorp : grondlegger van het Koninkrijk. BJL  BOOK 1963
DJ 219 K3 : Verhandelingen, redevoeringen en staatkundige geschriften.; BJL     
      Verhandelingen, redevoeringen en staatkundige geschriften. BJL  BOOK 1836
DJ 219 K32 A4 : Jhr. Mr. Jeronimo de Bosch Kemper, behoudend maatschappijhervormer...; BJL     
      Jhr. Mr. Jeronimo de Bosch Kemper, behoudend maatschappijhervormer... BJL  BOOK 1959
DJ 219 L5 L5 : Het leven en de lotgevallen van wijlen F.P. Leicher, Oost-Indisch Pionnier-Kapitein, Ridder de Militaire Willemsorde enz.; South East Asian Collection     
      Het leven en de lotgevallen van wijlen F.P. Leicher, Oost-Indisch Pionnier-Kapitein, Ridder de Milita South East Asian Collection  BOOK 1843
DJ 219 L8 S7 / q : Neeltje Lokerse : van Zeeuwse dienstbode tot strijdbaar activiste (1868-1954).; BJL     
      Neeltje Lokerse : van Zeeuwse dienstbode tot strijdbaar activiste (1868-1954). BJL  BOOK 1988
DJ 219 M16 K6 : Cornelis Felix van Maanen tot het herstel der onofhonkelijheid, 9 September, 1769-6 December 1813.; BJL     
      Cornelis Felix van Maanen tot het herstel der onofhonkelijheid, 9 September, 1769-6 December 1813. BJL  BOOK 1954
DJ 219 N7 G8 : Willem Hubert Nolens, 1860-1931 : uit het leven van een priester-staatsman.; BJL     
      Willem Hubert Nolens, 1860-1931 : uit het leven van een priester-staatsman. BJL  BOOK 1978
DJ 219 O16 S8 : Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) : leven en werk ...; BJL     
      Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) : leven en werk ... BJL  BOOK 1982
DJ 219 S25 S9 : Jhr Mr Alexander Frederik de Savornin Lohman, 1837-1924 : zijn leven en werken.; BJL     
      Jhr Mr Alexander Frederik de Savornin Lohman, 1837-1924 : zijn leven en werken. BJL  BOOK 1948
DJ 219 S27 B7 : Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.; BJL     
      Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman. BJL  BOOK 1986
DJ 219 S27 W8 : Schaepman als staatsman / uitg. onder supervisie van G.P.J. Bannenberg ...; BJL     
      Schaepman als staatsman / uitg. onder supervisie van G.P.J. Bannenberg ... BJL  BOOK 1960
DJ 219 T5    
      De briefwisseling van J.R. Thorbecke / uitgegeven door G.J. Hooykaas ... J.C. Boogman [en F.J.P. Sant BJL  BOOK 2002
      Brieven van Thorbecke, 1830-1832. BJL  BOOK 1873
DJ 219 T5 B6 : Johan Rudolf Thorbecke : een historisch-critische studie.; BJL     
      Johan Rudolf Thorbecke : een historisch-critische studie. BJL  BOOK 1949
DJ 219 T5 H2 : Thorbecke.; BJL     
      Thorbecke. BJL  BOOK 1932
DJ 219 T5 K8 : Thorbecke en het historisme.; BJL     
      Thorbecke en het historisme. BJL  BOOK 1982
DJ 219 T5 M2 : Thorbecke en de historie : bijdragen tot de kennis van het Nederlandsch Liberalisme.; BJL     
      Thorbecke en de historie : bijdragen tot de kennis van het Nederlandsch Liberalisme. BJL  BOOK 1938
DJ 219 T5 S3 : Voetstappen van Thorbecke : het eigen geestesmerk onzer staatsinstellingen blijvendebeginselen.; BJL     
      Voetstappen van Thorbecke : het eigen geestesmerk onzer staatsinstellingen blijvendebeginselen. BJL  BOOK 1966
DJ 219 T5 V5 : Thorbecke als Oost-Nedelands patriot : der achtundvier ziger Thorbecke in der Tradition des ost-niederlanendischen Patariotismus.; BJL     
      Thorbecke als Oost-Nedelands patriot : der achtundvier ziger Thorbecke in der Tradition des ost-niede BJL  BOOK 1974
DJ 226 C6 : Schimmelpenninck en koning Lodewijk.; BJL     
      Schimmelpenninck en koning Lodewijk. BJL  BOOK 1911
DJ 226 L8    
      Documents historiques sur la Hollande et reflexions sur son gouvernement. BJL  BOOK 1834
      Gedenkschriften. BJL  BOOK 1983
DJ 228 C6 : Inlijving en opstand ...; BJL     
      Inlijving en opstand ... BJL  BOOK 1941
DJ 228 N1 : Overheersching en vrijwording : geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk, Juli 1810 - November 1813.; BJL     
      Overheersching en vrijwording : geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk, Juli 1 BJL  BOOK 1913
DJ 236 C6 : Vestiging van het koninkrijk (1813-1815).; BJL     
      Vestiging van het koninkrijk (1813-1815). BJL  BOOK 1927
DJ 236 P1 : Geschied-en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813.; BJL     
      Geschied-en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813. BJL  BOOK 1816
DJ 236 S2 : Onze natuurlijkste bondgenoot : Nederland, Engeland en Europa, 1813-1831 ...; BJL     
      Onze natuurlijkste bondgenoot : Nederland, Engeland en Europa, 1813-1831 ... BJL  BOOK 1985
DJ 241 B5 : Over Holland in 1815.; BJL     
      Over Holland in 1815. BJL  BOOK 1989
DJ 241 M4 : Holland : Kranten, Kerkers en Koningen.; BJL     
      Holland : Kranten, Kerkers en Koningen. BJL  BOOK 1966
DJ 241 R7 : Een omstreden huwelijk, Koning Willem Frederik ... en de Gravin van Nassau ...; BJL     
      Een omstreden huwelijk, Koning Willem Frederik ... en de Gravin van Nassau ... BJL  BOOK 1962
DJ 241 S7 : Staats- en natievorming in Willem I's koninkrijk (1815- 1830) / C.A. Tamse en E. Witte, editors.; BJL     
      Staats- en natievorming in Willem I's koninkrijk (1815- 1830) / C.A. Tamse en E. Witte, editors. BJL  BOOK 1992
DJ 251 B7 : Rondom 1848 : de politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858.; BJL     
      Rondom 1848 : de politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858. BJL  BOOK 1978
DJ 251 C6 : Willem II, Koning der Nederlanden ...; BJL     
      Willem II, Koning der Nederlanden ... BJL  BOOK 1938
DJ 251 R6 : Radicalen in Nederland, 1840-1851.; BJL     
      Radicalen in Nederland, 1840-1851. BJL  BOOK 1967
DJ 251 S9 : De Nederlandse trek naar Amerika, 1846-1847.; BJL     
      De Nederlandse trek naar Amerika, 1846-1847. BJL  BOOK 1977
DJ 261 H1 : Eene Halve eeuw 1848-1898 : Nederland onder de regeering van Koning Willem den Derde en het regentschap van Koningin Emma.; BJL     
      Eene Halve eeuw 1848-1898 : Nederland onder de regeering van Koning Willem den Derde en het regentsch BJL  BOOK 1898
DJ 261 H3 : Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871 : een Keerpunt in de wordings geschiedenis der Anti-Revolutionaire.; BJL     
      Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871 : een Keerpunt in de wordings geschiedenis der Anti- BJL  BOOK 1933
DJ 261 R7 : Een revolutie die voorbij ging : Domela Niewenhuis en het Palingoproer.; BJL     
      Een revolutie die voorbij ging : Domela Niewenhuis en het Palingoproer. BJL  BOOK 1971
DJ 261 V9 : Groen van Prinsterer en zijn tyd ... studien en schetsen op het gebied der vaderlandsche kerkegeschiedenis.; BJL     
      Groen van Prinsterer en zijn tyd ... studien en schetsen op het gebied der vaderlandsche kerkegeschie BJL  BOOK 1886
DJ 263 M1 D9 : Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay, dienaar des Konings, 1806-1876.; BJL     
      Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay, dienaar des Konings, 1806-1876. BJL  BOOK 1987
DJ 263 S7 B7 : A.C.W. Staring : dichter en landman, regionalist en nationalist / onder redactie von J.C. Boogman ... [et al.].; BJL     
      A.C.W. Staring : dichter en landman, regionalist en nationalist / onder redactie von J.C. Boogman ... BJL  BOOK 1990
DJ 281 B3 : Wilhelmina, 1880-1962 : een levensverhaal.; BJL     
      Wilhelmina, 1880-1962 : een levensverhaal. BJL  BOOK 1965
DJ 281 H7 : Recueil de communications ... par rapp. a la neutralite des Pays-Bas [etc.].; BJL     
      Recueil de communications ... par rapp. a la neutralite des Pays-Bas [etc.]. BJL  BOOK  
DJ 281 K6 : Socialisme en democratie : de SDAP tussen klasse en natie, 1929-1939.; BJL     
      Socialisme en democratie : de SDAP tussen klasse en natie, 1929-1939. BJL  BOOK 1989
DJ 281 K8 : Koningin Wilhelmina. redactie / redactie. C.A. Tamse.; BJL     
      Koningin Wilhelmina. redactie / redactie. C.A. Tamse. BJL  BOOK 1981
DJ 281 N2 : Meeting der Nationale Unie te houden op 15 October 1928 in het concertgebour te Amsterdam : programma.; BJL     
      Meeting der Nationale Unie te houden op 15 October 1928 in het concertgebour te Amsterdam : programma BJL  BOOK  
DJ 281 N3 : Nederland in de branding.; BJL     
      Nederland in de branding. BJL  BOOK 1938
DJ 281 W6    
      Eenzaam maar niet alleen. BJL  BOOK 1959
      De Koningin sprak : proclamaties en radio-toespraken van H.M. Koningin Wilhelmina gedurende de oorlog BJL  BOOK 1945
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next