Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DJ 283 B4 B5 : Bet van Beeren : koningin van de Zeedijk.; BJL     
      Bet van Beeren : koningin van de Zeedijk. BJL  BOOK 1977
DJ 283 B5 : Het spel en de knikkers : een kroniek van vijftig jaren.; BJL     
      Het spel en de knikkers : een kroniek van vijftig jaren. BJL  BOOK 1968
DJ 283 B6 : Max Blokzijl : zijn berechting, veroordeeling en executie : ontleend aan de stenografische opnamen van de terechtzittingen van het Bijzonder Gerechtshof en den Bijzonderen Raad van Cassatie te 's-Gravenhage ...; BJL     
      Max Blokzijl : zijn berechting, veroordeeling en executie : ontleend aan de stenografische opnamen va BJL  BOOK 1946
DJ 283 B7 R1 : Dr. D. Bos : leven en werken van een Nederlands staatsman ...; BJL     
      Dr. D. Bos : leven en werken van een Nederlands staatsman ... BJL  BOOK 1962
DJ 283 D7    
      Drees : neerslag van een werkzaam leven : en keuze uit geschriften, redevoeringen, interviews en brie BJL  BOOK 1972
      Van Mei tot Mei : persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet. BJL  BOOK 1958
      Zestig jaar levenservaring. BJL  BOOK 1962
DJ 283 G3 : Van Genechten.; BJL     
      Van Genechten. BJL  BOOK 1946
DJ 283 H4 J7 / q : Hendrik, Prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg-Schwerin.; BJL     
      Hendrik, Prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg-Schwerin. BJL  BOOK 1988
DJ 283 J6 : Herinneringen.; South East Asian Collection     
      Herinneringen. South East Asian Collection  BOOK 1968
DJ 283 K78 : Generaal in Nederland : memoires.; BJL     
      Generaal in Nederland : memoires. BJL  BOOK 1975
DJ 283 M9 H3 : Verrader voor het vaderland : een biographisch schets van Anton Adrian Mussert.; BJL     
      Verrader voor het vaderland : een biographisch schets van Anton Adrian Mussert. BJL  BOOK 1978
DJ 283 M9 M6 : Mussert : een politiek leven.; BJL     
      Mussert : een politiek leven. BJL  BOOK 1984
DJ 283 M9 M9 : Het proces Mussert.; BJL     
      Het proces Mussert. BJL  BOOK 1948
DJ 283 M9 W4 : Hoe de leideer voor "Volk en vaderland" behouden bleef.; BJL     
      Hoe de leideer voor "Volk en vaderland" behouden bleef. BJL  BOOK 1942
DJ 283 T34 B7 : Pieter Lodewijk Tak (1848-1907) : journalist en politicus.; BJL     
      Pieter Lodewijk Tak (1848-1907) : journalist en politicus. BJL  BOOK 1973
DJ 283 T7 G2 : Gedenkschriften.; BJL     
      Gedenkschriften. BJL  BOOK 1950
DJ 283 T8 : Herinneringen en overpeinzigen ...; BJL     
      Herinneringen en overpeinzigen ... BJL  BOOK 1931
DJ 283 T8 E8 : Treub : over de drempel der nieuwe samenleving.; BJL     
      Treub : over de drempel der nieuwe samenleving. BJL  BOOK 1958
DJ 285 C6 : Studien en aanteekeningen over Nederlandsch politiek, 1909-1919 ...; BJL     
      Studien en aanteekeningen over Nederlandsch politiek, 1909-1919 ... BJL  BOOK 1920
DJ 285 S6 : Nederland in de Eerste Wereldoorlog (1899-1919).; BJL     
      Nederland in de Eerste Wereldoorlog (1899-1919). BJL  BOOK 1971
DJ 285 T8 : Oorlogstijd : herinneringen en indrukken.; BJL     
      Oorlogstijd : herinneringen en indrukken. BJL  BOOK 1916
DJ 286 G2 : De strijd der Nationaal-Socialistische Beweging, 14 December 1931-Mei 1941.; BJL     
      De strijd der Nationaal-Socialistische Beweging, 14 December 1931-Mei 1941. BJL  BOOK 1941
DJ 286 G8 : De dertiger jaren, 1930-1935 : herinneringen en overdenkingen.; BJL     
      De dertiger jaren, 1930-1935 : herinneringen en overdenkingen. BJL  BOOK
DJ 286 J7 : Crisis en critiek der democratie : anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.; BJL     
      Crisis en critiek der democratie : anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden ove BJL  BOOK 1968
DJ 286 S3 : Het onaannermdijk tractaat : het verdrag met Belgie van 3 April 1925 in de Nederlandse publieke opinie.; BJL     
      Het onaannermdijk tractaat : het verdrag met Belgie van 3 April 1925 in de Nederlandse publieke opini BJL  BOOK 1975
DJ 287 B6 : In de ban van goed en fout? : wetenschappelijke geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland.; BJL     
      In de ban van goed en fout? : wetenschappelijke geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederlan BJL  BOOK 1983
DJ 287 B8 : De koningin in Londen.; BJL     
      De koningin in Londen. BJL  BOOK 1980
DJ 287 D1 : Dag in dag uit : een Prisma van tien jaren actualiteit bijeengelezen uit "De Volkskrant".; BJL     
      Dag in dag uit : een Prisma van tien jaren actualiteit bijeengelezen uit "De Volkskrant". BJL  BOOK 195-?
DJ 287 D9 : Het kabinet Schermerhorn-Drees, 24 juni 1945-3 juli 1946 / door F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans.; BJL     
      Het kabinet Schermerhorn-Drees, 24 juni 1945-3 juli 1946 / door F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans. BJL  BOOK 1977
DJ 287 F8 : Op de bres, 1940-1944 : overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van binnenlandsche zaken gedurende de oorlogsjaren.; BJL     
      Op de bres, 1940-1944 : overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van binnenlandsche zaken g BJL  BOOK 1945
DJ 287 G7 : Op leven en dood : kroniek van oorlog en bezetting, 1940-1945.; BJL     
      Op leven en dood : kroniek van oorlog en bezetting, 1940-1945. BJL  BOOK 1946
DJ 287 H5    
      Herrijzend Nederland : opstellen over Nederland in de periode 1945-1950 / onder redactie van P.W. Kle BJL  BOOK 1981
      In de mist van het schimmenrijk : fragmenten uit het oorlogsdaggboek / van de student Karel R. BJL  BOOK 1993
DJ 287 H6 : Herinneringen uit de bezettingstijd.; BJL     
      Herinneringen uit de bezettingstijd. BJL  BOOK 1960
DJ 287 H7 / q : Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek.; BJL     
      Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. BJL  BOOK 1949
DJ 287 I2 : De illegale pers over na-oorlogsche problemen.; BJL     
      De illegale pers over na-oorlogsche problemen. BJL  BOOK 1945?
DJ 287 J7    
      Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. BJL  BOOK 1982
      Tussentijds : historische studies. BJL  BOOK 1977
DJ 287 K2 : "Het Parool", 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd.; BJL     
      "Het Parool", 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd. BJL  BOOK 1991
DJ 287 K4 : Buitenlandse zaken in ballingschap : groei en verandering van een ministerie, 1940-1945.; BJL     
      Buitenlandse zaken in ballingschap : groei en verandering van een ministerie, 1940-1945. BJL  BOOK 1981
DJ 287 K5 : Kinderen van ons eigen volk : nationale uitgave over de repatrieting.; South East Asian Collection     
      Kinderen van ons eigen volk : nationale uitgave over de repatrieting. South East Asian Collection  BOOK 1959
DJ 287 K7 : Koers West : in opdracht van de repatrietingsdienst Indie.; South East Asian Collection     
      Koers West : in opdracht van de repatrietingsdienst Indie. South East Asian Collection  BOOK  
DJ 287 L8 / q : De Londense Vrij Nederland : een fascinerende selectie uit de jaargangen 1940-1945.; BJL     
      De Londense Vrij Nederland : een fascinerende selectie uit de jaargangen 1940-1945. BJL  BOOK 1973
DJ 287 M9 : Vijf nota's van Mussert aan Hitler over de samenwerking van Duitschland en Nederland in een bond van Germaansche volkeren 1940-1944.; BJL     
      Vijf nota's van Mussert aan Hitler over de samenwerking van Duitschland en Nederland in een bond van BJL  BOOK 1947
DJ 287 N3 : 1940 [negentienhondern veertig]-1945 : onverwerkt verleden? : lezingen van het symposium georganiseerd door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 7 en 8 mei 1985 / onder redactie van D. Barnouw, M. de Keizer, G. van der Stroom.; BJL     
      1940 [negentienhondern veertig]-1945 : onverwerkt verleden? : lezingen van het symposium georganiseer BJL  BOOK 1985
DJ 287 N37 / q : Nederland in oorlogstijd : orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.; BJL     
      Nederland in oorlogstijd : orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. BJL  PERIODICAL 1946-
DJ 287 N4 : Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de bijzondere staat van beleg, 14 September 1944 - 4 Maart 1946 / samengesteld door, het Afwikkelingsbureau Militair Gezag.; BJL     
      Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de bijzondere staat van beleg, 14 Septem BJL  BOOK  
DJ 287 O5 : Onderdrukking en verzet : Nederland in oorlogstijd / onder redactie van J.J. van Bolhuis ... [et al.].; BJL     
      Onderdrukking en verzet : Nederland in oorlogstijd / onder redactie van J.J. van Bolhuis ... [et al.] BJL  BOOK 1955
DJ 287 S3 : Minister-President van heuijzend Nederland / met medewweking van W.Drees, G.Puchinger, A.J. van der Weele.; BJL     
      Minister-President van heuijzend Nederland / met medewweking van W.Drees, G.Puchinger, A.J. van der W BJL  BOOK 1977
DJ 287 S6 : Man in oorlog : de dagboeken van... J.M. Somer, hoofd bureau inlichtingen te Londen, 13 maart 1942 - 22 september1943.; BJL     
      Man in oorlog : de dagboeken van... J.M. Somer, hoofd bureau inlichtingen te Londen, 13 maart 1942 - BJL  BOOK 1981
DJ 287 S9 : Studies over Nederland in oorlogstijd / onder red. van A. H. Paape.; BJL     
      Studies over Nederland in oorlogstijd / onder red. van A. H. Paape. BJL  BOOK 1972
DJ 287 T9 : Tussen goed en fout : nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 / onder redactie van G. Abma, Y. Kuiper, J. Rypkema.; BJL     
      Tussen goed en fout : nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 / onder redactie van G BJL  BOOK 1986
DJ 287 V1 : Wetenschappelijke kritiek op het geschied werk van L. de Jong : het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog.; BJL     
      Wetenschappelijke kritiek op het geschied werk van L. de Jong : het koninkrijk der Nederlanden in de BJL  BOOK 1975
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next