Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DJ 261 R7 : Een revolutie die voorbij ging : Domela Niewenhuis en het Palingoproer.; BJL     
      Een revolutie die voorbij ging : Domela Niewenhuis en het Palingoproer. BJL  BOOK 1971
DJ 261 V9 : Groen van Prinsterer en zijn tyd ... studien en schetsen op het gebied der vaderlandsche kerkegeschiedenis.; BJL     
      Groen van Prinsterer en zijn tyd ... studien en schetsen op het gebied der vaderlandsche kerkegeschie BJL  BOOK 1886
DJ 263 M1 D9 : Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay, dienaar des Konings, 1806-1876.; BJL     
      Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay, dienaar des Konings, 1806-1876. BJL  BOOK 1987
DJ 263 S7 B7 : A.C.W. Staring : dichter en landman, regionalist en nationalist / onder redactie von J.C. Boogman ... [et al.].; BJL     
      A.C.W. Staring : dichter en landman, regionalist en nationalist / onder redactie von J.C. Boogman ... BJL  BOOK 1990
DJ 281 B3 : Wilhelmina, 1880-1962 : een levensverhaal.; BJL     
      Wilhelmina, 1880-1962 : een levensverhaal. BJL  BOOK 1965
DJ 281 H7 : Recueil de communications ... par rapp. a la neutralite des Pays-Bas [etc.].; BJL     
      Recueil de communications ... par rapp. a la neutralite des Pays-Bas [etc.]. BJL  BOOK  
DJ 281 K6 : Socialisme en democratie : de SDAP tussen klasse en natie, 1929-1939.; BJL     
      Socialisme en democratie : de SDAP tussen klasse en natie, 1929-1939. BJL  BOOK 1989
DJ 281 K8 : Koningin Wilhelmina. redactie / redactie. C.A. Tamse.; BJL     
      Koningin Wilhelmina. redactie / redactie. C.A. Tamse. BJL  BOOK 1981
DJ 281 N2 : Meeting der Nationale Unie te houden op 15 October 1928 in het concertgebour te Amsterdam : programma.; BJL     
      Meeting der Nationale Unie te houden op 15 October 1928 in het concertgebour te Amsterdam : programma BJL  BOOK  
DJ 281 N3 : Nederland in de branding.; BJL     
      Nederland in de branding. BJL  BOOK 1938
DJ 281 W6    
      Eenzaam maar niet alleen. BJL  BOOK 1959
      De Koningin sprak : proclamaties en radio-toespraken van H.M. Koningin Wilhelmina gedurende de oorlog BJL  BOOK 1945
DJ 283 B4 B5 : Bet van Beeren : koningin van de Zeedijk.; BJL     
      Bet van Beeren : koningin van de Zeedijk. BJL  BOOK 1977
DJ 283 B5 : Het spel en de knikkers : een kroniek van vijftig jaren.; BJL     
      Het spel en de knikkers : een kroniek van vijftig jaren. BJL  BOOK 1968
DJ 283 B6 : Max Blokzijl : zijn berechting, veroordeeling en executie : ontleend aan de stenografische opnamen van de terechtzittingen van het Bijzonder Gerechtshof en den Bijzonderen Raad van Cassatie te 's-Gravenhage ...; BJL     
      Max Blokzijl : zijn berechting, veroordeeling en executie : ontleend aan de stenografische opnamen va BJL  BOOK 1946
DJ 283 B7 R1 : Dr. D. Bos : leven en werken van een Nederlands staatsman ...; BJL     
      Dr. D. Bos : leven en werken van een Nederlands staatsman ... BJL  BOOK 1962
DJ 283 D7    
      Drees : neerslag van een werkzaam leven : en keuze uit geschriften, redevoeringen, interviews en brie BJL  BOOK 1972
      Van Mei tot Mei : persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet. BJL  BOOK 1958
      Zestig jaar levenservaring. BJL  BOOK 1962
DJ 283 G3 : Van Genechten.; BJL     
      Van Genechten. BJL  BOOK 1946
DJ 283 H4 J7 / q : Hendrik, Prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg-Schwerin.; BJL     
      Hendrik, Prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg-Schwerin. BJL  BOOK 1988
DJ 283 J6 : Herinneringen.; South East Asian Collection     
      Herinneringen. South East Asian Collection  BOOK 1968
DJ 283 K78 : Generaal in Nederland : memoires.; BJL     
      Generaal in Nederland : memoires. BJL  BOOK 1975
DJ 283 M9 H3 : Verrader voor het vaderland : een biographisch schets van Anton Adrian Mussert.; BJL     
      Verrader voor het vaderland : een biographisch schets van Anton Adrian Mussert. BJL  BOOK 1978
DJ 283 M9 M6 : Mussert : een politiek leven.; BJL     
      Mussert : een politiek leven. BJL  BOOK 1984
DJ 283 M9 M9 : Het proces Mussert.; BJL     
      Het proces Mussert. BJL  BOOK 1948
DJ 283 M9 W4 : Hoe de leideer voor "Volk en vaderland" behouden bleef.; BJL     
      Hoe de leideer voor "Volk en vaderland" behouden bleef. BJL  BOOK 1942
DJ 283 T34 B7 : Pieter Lodewijk Tak (1848-1907) : journalist en politicus.; BJL     
      Pieter Lodewijk Tak (1848-1907) : journalist en politicus. BJL  BOOK 1973
DJ 283 T7 G2 : Gedenkschriften.; BJL     
      Gedenkschriften. BJL  BOOK 1950
DJ 283 T8 : Herinneringen en overpeinzigen ...; BJL     
      Herinneringen en overpeinzigen ... BJL  BOOK 1931
DJ 283 T8 E8 : Treub : over de drempel der nieuwe samenleving.; BJL     
      Treub : over de drempel der nieuwe samenleving. BJL  BOOK 1958
DJ 285 C6 : Studien en aanteekeningen over Nederlandsch politiek, 1909-1919 ...; BJL     
      Studien en aanteekeningen over Nederlandsch politiek, 1909-1919 ... BJL  BOOK 1920
DJ 285 S6 : Nederland in de Eerste Wereldoorlog (1899-1919).; BJL     
      Nederland in de Eerste Wereldoorlog (1899-1919). BJL  BOOK 1971
DJ 285 T8 : Oorlogstijd : herinneringen en indrukken.; BJL     
      Oorlogstijd : herinneringen en indrukken. BJL  BOOK 1916
DJ 286 G2 : De strijd der Nationaal-Socialistische Beweging, 14 December 1931-Mei 1941.; BJL     
      De strijd der Nationaal-Socialistische Beweging, 14 December 1931-Mei 1941. BJL  BOOK 1941
DJ 286 G8 : De dertiger jaren, 1930-1935 : herinneringen en overdenkingen.; BJL     
      De dertiger jaren, 1930-1935 : herinneringen en overdenkingen. BJL  BOOK
DJ 286 J7 : Crisis en critiek der democratie : anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.; BJL     
      Crisis en critiek der democratie : anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden ove BJL  BOOK 1968
DJ 286 S3 : Het onaannermdijk tractaat : het verdrag met Belgie van 3 April 1925 in de Nederlandse publieke opinie.; BJL     
      Het onaannermdijk tractaat : het verdrag met Belgie van 3 April 1925 in de Nederlandse publieke opini BJL  BOOK 1975
DJ 287 B6 : In de ban van goed en fout? : wetenschappelijke geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland.; BJL     
      In de ban van goed en fout? : wetenschappelijke geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederlan BJL  BOOK 1983
DJ 287 B8 : De koningin in Londen.; BJL     
      De koningin in Londen. BJL  BOOK 1980
DJ 287 D1 : Dag in dag uit : een Prisma van tien jaren actualiteit bijeengelezen uit "De Volkskrant".; BJL     
      Dag in dag uit : een Prisma van tien jaren actualiteit bijeengelezen uit "De Volkskrant". BJL  BOOK 195-?
DJ 287 D9 : Het kabinet Schermerhorn-Drees, 24 juni 1945-3 juli 1946 / door F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans.; BJL     
      Het kabinet Schermerhorn-Drees, 24 juni 1945-3 juli 1946 / door F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans. BJL  BOOK 1977
DJ 287 F8 : Op de bres, 1940-1944 : overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van binnenlandsche zaken gedurende de oorlogsjaren.; BJL     
      Op de bres, 1940-1944 : overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van binnenlandsche zaken g BJL  BOOK 1945
DJ 287 G7 : Op leven en dood : kroniek van oorlog en bezetting, 1940-1945.; BJL     
      Op leven en dood : kroniek van oorlog en bezetting, 1940-1945. BJL  BOOK 1946
DJ 287 H5    
      Herrijzend Nederland : opstellen over Nederland in de periode 1945-1950 / onder redactie van P.W. Kle BJL  BOOK 1981
      In de mist van het schimmenrijk : fragmenten uit het oorlogsdaggboek / van de student Karel R. BJL  BOOK 1993
DJ 287 H6 : Herinneringen uit de bezettingstijd.; BJL     
      Herinneringen uit de bezettingstijd. BJL  BOOK 1960
DJ 287 H7 / q : Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek.; BJL     
      Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. BJL  BOOK 1949
DJ 287 I2 : De illegale pers over na-oorlogsche problemen.; BJL     
      De illegale pers over na-oorlogsche problemen. BJL  BOOK 1945?
DJ 287 J7    
      Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. BJL  BOOK 1982
      Tussentijds : historische studies. BJL  BOOK 1977
DJ 287 K2 : "Het Parool", 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd.; BJL     
      "Het Parool", 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd. BJL  BOOK 1991
DJ 287 K4 : Buitenlandse zaken in ballingschap : groei en verandering van een ministerie, 1940-1945.; BJL     
      Buitenlandse zaken in ballingschap : groei en verandering van een ministerie, 1940-1945. BJL  BOOK 1981
DJ 287 K5 : Kinderen van ons eigen volk : nationale uitgave over de repatrieting.; South East Asian Collection     
      Kinderen van ons eigen volk : nationale uitgave over de repatrieting. South East Asian Collection  BOOK 1959
DJ 287 K7 : Koers West : in opdracht van de repatrietingsdienst Indie.; South East Asian Collection     
      Koers West : in opdracht van de repatrietingsdienst Indie. South East Asian Collection  BOOK  
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next