Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DJ 401 F55 V9 : De Friese geschiedenis in Europees perspectief.; BJL     
      De Friese geschiedenis in Europees perspectief. BJL  BOOK 1978
DJ 401 F562 H1 / lf : Terpen tussen Vlie en Eems : een geografisch-historische benadering.; BJL     
      Terpen tussen Vlie en Eems : een geografisch-historische benadering. BJL  BOOK 1963
DJ 401 F562 H6 : Frisia and the Frisians at the time of St. Willibrord.; BJL     
      Frisia and the Frisians at the time of St. Willibrord. BJL  BOOK 1986
DJ 401 F58 S2 : Skiednis fan de Fryske biweging.; BJL     
      Skiednis fan de Fryske biweging. BJL  BOOK 1977
DJ 401 F58 Z8 : De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen.; BJL     
      De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen. BJL  BOOK 1978
DJ 401 G41 P3 : Pax Groningana : 204 oarkonden ut it Grinzere Gemeente / utjown troch M.G. Oosterhout ... [et al.].; BJL     
      Pax Groningana : 204 oarkonden ut it Grinzere Gemeente / utjown troch M.G. Oosterhout ... [et al.]. BJL  BOOK 1975
DJ 401 G464 R7 : Rennenberg en de Groningse malcontenten.; BJL     
      Rennenberg en de Groningse malcontenten. BJL  BOOK 1964
DJ 401 G47 G8 : Groningen constant, Groningen-Münster 1672.; BJL     
      Groningen constant, Groningen-Münster 1672. BJL  BOOK 1972
DJ 401 G7 G3 : Bijdragen en mededelingen.; BJL     
      Bijdragen en mededelingen. BJL  BOOK 1957
DJ 401 G71 O5 / q : Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 / uitgegeven door E.J. Harenberg [and later] M.S. Polak.; BJL     
      Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326 / uitgegeven door E.J. Harenberg [and later] M.S. Polak. BJL  BOOK 1988
DJ 401 G73 H4 : Tussen Maas en Waal : 650 jaar geschiedenis van mensen en water.; BJL     
      Tussen Maas en Waal : 650 jaar geschiedenis van mensen en water. BJL  BOOK 1972
DJ 401 G74 S9 : Gelre en Habsburg, 1492-1528.; BJL     
      Gelre en Habsburg, 1492-1528. BJL  BOOK 1960
DJ 401 G762 W7    
      Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen... BJL  BOOK 1962
      Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen... BJL  BOOK 1962
DJ 401 G764 G3 : Geschiedenis van Gelderland, 1492-1795 / door P.J. Meij... [et al].; BJL     
      Geschiedenis van Gelderland, 1492-1795 / door P.J. Meij... [et al]. BJL  BOOK 1975
DJ 401 G77 S6 : De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland 1795-1817.; BJL     
      De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland 1795-1817. BJL  BOOK 1975
DJ401.H6 P75 1994 : Holland and the Dutch Republic in the seventeenth century [electronic resource] : the politics of particularism / J.L. Price.; Online materials     
      Holland and the Dutch Republic in the seventeenth century [electronic resource] : the politics of par Online materials  EBOOKS 1994
DJ 401 H61 K9 : De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 ...; BJL     
      De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 ... BJL  BOOK 1971
DJ 401 H61 O5 : Oorkondenboek van Holland en Zealand tot 1299 / door A.C.F. Koch.; BJL     
      Oorkondenboek van Holland en Zealand tot 1299 / door A.C.F. Koch. BJL  BOOK 1970
DJ 401 H64 T7 : Holland under Habsburg rule, 1506-1566 : the formation of a body politic.; BJL     
      Holland under Habsburg rule, 1506-1566 : the formation of a body politic. BJL  BOOK 1990
DJ 401 H662 B4    
      Chronographia Johannis de Beke / uitgegeven door H. Bruch. BJL  BOOK 1973
      Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant / uitgegeven door H. Bruch. BJL  BOOK 1982
DJ 401 H662 B8 : Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten.; BJL     
      Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. BJL  BOOK 1982
DJ 401 H662 H7 : Holland in de dertiende eeuw : leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.; BJL     
      Holland in de dertiende eeuw : leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw. BJL  BOOK 1982
DJ 401 H67 O6 : Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten : ooggetuigeverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750) / [uitgegeven door] R.M. Dekker.; BJL     
      Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten : ooggetuigeverslagen van oproeren in de provincie Hollan BJL  BOOK 1979
DJ 401 H67 P9 : Holland and the Dutch Republic in the seventeenth century : the politics of particularism.; BJL     
      Holland and the Dutch Republic in the seventeenth century : the politics of particularism. BJL  BOOK 1994
DJ 401 H85 B1 : Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966 / sammengesteld door A.E. van Balen-Chavannes, met indices van J.H. Rombach en J.E.H. Rombach-de Kievid.; BJL     
      Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966 / sammengesteld door A.E. van Balen-Chavan BJL  BOOK 1972
DJ 401 L65 J3 : Geschiedenis van de beide Limburgen : beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg.; BJL     
      Geschiedenis van de beide Limburgen : beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordig BJL  BOOK 1974
DJ 401 L68 K9 : Aussenpolitik 1848 : die hollandische Provinz Limburg in der deutschen Revolution.; BJL     
      Aussenpolitik 1848 : die hollandische Provinz Limburg in der deutschen Revolution. BJL  BOOK 1979
DJ 401 L68 V4 : Katholiek Zuid Limburg en het fascisme : een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig.; BJL     
      Katholiek Zuid Limburg en het fascisme : een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jar BJL  BOOK 1975
DJ 401 M7 R7 : Het land van Montfort : een agrarische samenleving in een grensgebied, 1647-1820.; BJL     
      Het land van Montfort : een agrarische samenleving in een grensgebied, 1647-1820. BJL  BOOK 1967
DJ 401 O85 G3 / q : Geschiedenis van Overijssel.; BJL     
      Geschiedenis van Overijssel. BJL  BOOK 1970
DJ 401 W15 K1 / q : Op de grens van and en zee : protret van de wadden.; BJL     
      Op de grens van and en zee : protret van de wadden. BJL  BOOK 1974
DJ401.W15 W33 2018 : Waddenland outstanding : history, landscape and cultural heritage of the Wadden Sea region / edited by Linde Egberts and Meindert Schroor.; Online materials     
      Waddenland outstanding : history, landscape and cultural heritage of the Wadden Sea region / edited b Online materials  EBOOKS 2018
DJ 401 W23 B8 : De kust van Walcheren.; BJL     
      De kust van Walcheren. BJL  BOOK  
DJ 401 W23 V8 : Walcheren : natuur, landschap en geschiedenis.; BJL     
      Walcheren : natuur, landschap en geschiedenis. BJL  BOOK 1983
DJ 401 Z 57 B5 : Idee en interest : voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelsburg tussen 1702 en 1715.; BJL     
      Idee en interest : voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en BJL  BOOK 1981
DJ 401 Z5 R7 : Rond de kerk in Zeeland : derde verzameling bijdragen van de vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis / redactie A. Wiggers ... [et al.].; BJL     
      Rond de kerk in Zeeland : derde verzameling bijdragen van de vereniging voor Nederlandse kerkgeschied BJL  BOOK 1991
DJ 401 Z53 E5    
      Encyclopedie van Zeeland. BJL  BOOK 1984
      Encyclopedie van Zeeland. BJL  BOOK 1984
DJ 401 Z53 V9 : Oost Zeeuwsch-Vlaanderen "nu en toen".; BJL     
      Oost Zeeuwsch-Vlaanderen "nu en toen". BJL  BOOK 1973
DJ 401 Z55 K9 : Dwaallichten in de Delta : volksverhalen, schedels en schatten en andere wetens - en merkwaardigheden uit het Zeeuwse.; BJL     
      Dwaallichten in de Delta : volksverhalen, schedels en schatten en andere wetens - en merkwaardigheden BJL  BOOK 1988
DJ 401 Z56 D3 : Zuid-Beveland : de historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen.; BJL     
      Zuid-Beveland : de historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen. BJL  BOOK 1971
DJ 401 Z56 R7 : Zeeuwen en de VOC.; BJL     
      Zeeuwen en de VOC. BJL  BOOK 1987
DJ 401 Z564 G6 : Historische geografie van westelijk Zeeuwr-Vlaanderen.; BJL     
      Historische geografie van westelijk Zeeuwr-Vlaanderen. BJL  BOOK 1958
DJ 401 Z57 W5 : Zeeland in de patriottentijd.; BJL     
      Zeeland in de patriottentijd. BJL  BOOK 1974
DJ 401 Z58 B8 / q : Waken en bewaren : 100 jaar Provinciale Waterstaat Zeeland 1881-1981.; BJL     
      Waken en bewaren : 100 jaar Provinciale Waterstaat Zeeland 1881-1981. BJL  BOOK 1981
DJ 401 Z58 G8 / q : Grote historische provincie Atlas 1 : 25000.; BJL     
      Grote historische provincie Atlas 1 : 25000. BJL  BOOK 1992
DJ 401 Z58 H1 : Zeeland 1940-1945.; BJL     
      Zeeland 1940-1945. BJL  BOOK 1990
DJ 401 Z59 V4 / q : Veilingcatalogi Zeeland 1731-1925 : verzameling catalogi van in Zeeland geveildee boeken, handschriften, prenten, instrumenten en andere goederen / [samenstelling Zeeuws Documentatiecentrum : M. Bogers et al.].; BJL     
      Veilingcatalogi Zeeland 1731-1925 : verzameling catalogi van in Zeeland geveildee boeken, handschrift BJL  BOOK 1987
DJ 401 Z8 B7 / q : Archief van het provinciaal college van toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de hervormde gemeenten in de provincie Zeeland.; BJL     
      Archief van het provinciaal college van toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen BJL  BOOK 1988
DJ 401 Z8 T9 / q : Oude Hollandsche dorpen aan de Zuiderzee / [houtsneden] door J.G. Veldheer; tekst van W.J. Tuyn.; BJL     
      Oude Hollandsche dorpen aan de Zuiderzee / [houtsneden] door J.G. Veldheer; tekst van W.J. Tuyn. BJL  BOOK 1900
DJ 411 A4 A4    
      Alkmaar in de 19de eeuw : facetten van en stedelijke samenleving. BJL  BOOK 1984
      Alkmaar ontzet, 1573-1973 / met bijdragen van I. Schoffer ... and others. BJL  BOOK 1973
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next