Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DS 641 S6    
      Emerging hierarchies : processes of stratification and early state formation in the Indonesian archip South East Asian Collection  BOOK 1995
      Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi. South East Asian Collection  BOOK 1981
      Runtuhnja keradjaan Hindu Djawa dan timbulnja negara-negara Islam di Nusantara. South East Asian Collection  BOOK 1968
DS 641 S9 / p : Ma' Huan terkenal dengan Sunan Ampel Ketua Wali Sanga.; South East Asian Collection     
      Ma' Huan terkenal dengan Sunan Ampel Ketua Wali Sanga. South East Asian Collection  BOOK 1962
DS 641.5 T5 : De Europeers in den Maleischen Archipel.; South East Asian Collection     
      De Europeers in den Maleischen Archipel. South East Asian Collection  BOOK 1885
DS 642 B3 : The factory of the English East India Company at Bantam, 1602-1682.; South East Asian Collection     
      The factory of the English East India Company at Bantam, 1602-1682. South East Asian Collection  BOOK 1955
DS 642 B4 : Uit de dagan der Compagnie : geschiedkundige schetsen.; South East Asian Collection     
      Uit de dagan der Compagnie : geschiedkundige schetsen. South East Asian Collection  BOOK 1904
DS 642 C4 : Die Hollandisch-Ostindische Gesellschaft, 1602-1798 : kein Vorbild für unsere Kolonisationsgesellschaften.; South East Asian Collection     
      Die Hollandisch-Ostindische Gesellschaft, 1602-1798 : kein Vorbild für unsere Kolonisationsgesellscha South East Asian Collection  BOOK 1891
DS 642 C5 : The colonial conferences between England and the Netherlands in 1613 and 1615 / by Sir G.N. Clark and W.J.M. van Eysinga.; South East Asian Collection     
      The colonial conferences between England and the Netherlands in 1613 and 1615 / by Sir G.N. Clark and South East Asian Collection  BOOK 1940
DS 642 D2 : Acheh in Indonesian trade and politics, 1600-1641 a thesis.; South East Asian Collection     
      Acheh in Indonesian trade and politics, 1600-1641 a thesis. South East Asian Collection  BOOK 1962
DS 642 D5 : Geschiedenis der Nederlanders op Java.; South East Asian Collection     
      Geschiedenis der Nederlanders op Java. South East Asian Collection  BOOK 1887
DS 642 D6 : A narrative of the principal transactions betwixt the agents and officers of the Honourable East India Company and G. Dodwell...respecting a voyage to Sooloo in 1765 and 1766.; BJL     
      A narrative of the principal transactions betwixt the agents and officers of the Honourable East Indi BJL  BOOK 1773
DS 642 G7    
      De regering van Sultan Agung, vorst van Mataram, 1613-1645 en die van zijn voorganger Panembahan Seda South East Asian Collection  BOOK 1958
      De regering van Sunan Mangku-rat I Tegal-Wangi Vorst van Mataram 1646-1677. South East Asian Collection  BOOK 1961
DS 642 H1 : Jacobijen te Batavia.; South East Asian Collection     
      Jacobijen te Batavia. South East Asian Collection  BOOK  
DS 642 H4    
      Belang en muiderwaardigheid : rede uitgesproken bij de aauvaardding van het Hoogleeraarsambt aan de R South East Asian Collection  BOOK 1902
      Corpus diplomaticum Neerlande-Indicum : verzameling von politieke contracten en verdere verdragen doo South East Asian Collection  BOOK 1907
DS 642 H9 : The Dutch in the Far East : a history of the Dutch commercial and colonial empire.; South East Asian Collection     
      The Dutch in the Far East : a history of the Dutch commercial and colonial empire. South East Asian Collection  BOOK 1942
DS 642 I3 : India & Indonesia during the ancien regime / essays by P.J. Marshall ... [et al.].; South East Asian Collection     
      India & Indonesia during the ancien regime / essays by P.J. Marshall ... [et al.]. South East Asian Collection  BOOK 1989
DS 642 J7 : De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie.; South East Asian Collection     
      De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1862
DS 642 M1 : De Oost-Indische Compagnie als zeemogendheid in Azie.; South East Asian Collection     
      De Oost-Indische Compagnie als zeemogendheid in Azie. South East Asian Collection  BOOK 1927
DS 642 N4 : De Nederlanders in Djohor en Siak 1602 tot 1865 : historische beschrijving.; South East Asian Collection     
      De Nederlanders in Djohor en Siak 1602 tot 1865 : historische beschrijving. South East Asian Collection  BOOK 1870
DS 642 N9 : Voor en tijdens de Verenigde Oost Indische Compagnie.; South East Asian Collection     
      Voor en tijdens de Verenigde Oost Indische Compagnie. South East Asian Collection  BOOK 1970
DS 642 O9 : Rijckloff Volckertsz van Goens : de carriere van een diplomaat, 1619-1655.; South East Asian Collection     
      Rijckloff Volckertsz van Goens : de carriere van een diplomaat, 1619-1655. South East Asian Collection  BOOK 1954
DS 642 P1 : The Javanese nobility under the Dutch.; South East Asian Collection     
      The Javanese nobility under the Dutch. South East Asian Collection  BOOK 1959
DS 642 S7 / q : Cornelis Janszoon Speelman.; South East Asian Collection     
      Cornelis Janszoon Speelman. South East Asian Collection  BOOK 1936
DS 642 V9 : Gentle Janus, merchant prince : the VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world, 1740-1800.; South East Asian Collection     
      Gentle Janus, merchant prince : the VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world, 1740-1800. South East Asian Collection  BOOK 1993
DS 642.22 B7 R5 : De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615), gouverneur-generaal van Nederlands-Indie (1609-1614).; South East Asian Collection     
      De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615), gouverneur-generaal van Nederlands-Indie (1609-1614). South East Asian Collection  BOOK 1987
DS 642.22 C6    
      Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indie / verzameld door H.T. Colenbrander en W. Ph. Coolhaas. South East Asian Collection  BOOK 1919
      Jan Pieterszoon Coen, bij de herdenking. South East Asian Collection  BOOK 1929
DS 642.22 E6 H2 : Pieter Erberveld : Mentjoba meraih biatang.; South East Asian Collection     
      Pieter Erberveld : Mentjoba meraih biatang. South East Asian Collection  BOOK 1971
DS 642.22 G7 B2 : Oost-Indie gespiegeld : Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC.; South East Asian Collection     
      Oost-Indie gespiegeld : Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC. South East Asian Collection  BOOK 1992
DS 642.22 P3 D7 : Voyage to disaster : the life of Francisco Pelsaert, covering his Indian report to the Dutch East India Company and the wreck of the ship Batavia in 1629 off the coast of Western Australia, together with the full text of his journals concerning the rescue voyages, the mutiny on the Abrolhos Islands and the subsequent trials of the mutineers / with all translations from the Dutch and Old Dutch by E.D. Drok.; BJL, Departmental Locations      
      Voyage to disaster : the life of Francisco Pelsaert, covering his Indian report to the Dutch East Ind BJL, Departmental Locations   BOOK 1964
DS 643 A4 : Ons Insulinde : hoe we 't verkregen en wat het door ons werd.; South East Asian Collection     
      Ons Insulinde : hoe we 't verkregen en wat het door ons werd. South East Asian Collection  BOOK 1916
DS 643 A9 : Japan's colonialism and Indonesia.; South East Asian Collection     
      Japan's colonialism and Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1955
DS 643 B2    
      De ambtenaar bij het binnenlandsch bestuur in Oost-Indie, meer bijzonder de Kontroleur bij de landeli South East Asian Collection  BOOK 1861
      Balans van beleid : terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1961
DS 643 B4    
      Het belang van de Buitengewesten van Nederlands-Indie, 1870-1942 / onder redactie van A.H.P. Clemens South East Asian Collection  BOOK 1989
      Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesch opperbestuur over Nederlandsch Indie 1780-1806 : acad South East Asian Collection  BOOK 1880
      The pattern of administrative reforms in the closing years of Dutch rule in Indonesia. South East Asian Collection  BOOK  
      The Samin movement / by H.T. Benda and L. Castles. South East Asian Collection  BOOK  
DS 643 B5    
      Vaarwel, tot betere tijden : documentaire over de ondergang van Nederlands-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1974
      Vaarwel, tot betere tijden! : documentaire over de ondergang van Nederlands-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1977
DS 643 B6    
      De Indo-Europeesche beweging in Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1939
      De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1931
DS 643 B8 / q : De louding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging.; South East Asian Collection     
      De louding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging. South East Asian Collection  BOOK 1958
DS 643 B9    
      Kind in tempo doeloe. South East Asian Collection  BOOK 1969
      De laatste tempo doeloe. South East Asian Collection  BOOK 1964
      Soos en samenleving in tempo doeloe. South East Asian Collection  BOOK 1966
DS 643 C6 : Geen rust, maar bezinning : een veruolg up Koloniale vraagstukken van heden en morgen.; South East Asian Collection     
      Geen rust, maar bezinning : een veruolg up Koloniale vraagstukken van heden en morgen. South East Asian Collection  BOOK 1929
DS 643 C7    
      Het conflict van Heutsz-van Daalen. South East Asian Collection  BOOK  
      Eduard Douwes Dekker and the Dutch dispute on colonial policy dissertation. South East Asian Collection  BOOK 1960
DS 643 D1 / q : Staat der Nederlandsche Oostindische bezittingen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels in de jaren 1808-1811.; BJL     
      Staat der Nederlandsche Oostindische bezittingen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Herma BJL  BOOK 1814
DS 643 D2 : Daar werd wat groots vericht ... Nederlandsche - Indie in de XXste eeux / samengesteld en verzorgd onder leiding van W.H. van Helsdingen bijgestaan door H. Hoogenberk.; South East Asian Collection     
      Daar werd wat groots vericht ... Nederlandsche - Indie in de XXste eeux / samengesteld en verzorgd on South East Asian Collection  BOOK 1941
DS 643 D5 : Dari kebangunan nasional sampai proklamesi kemerdekaan : kenang-kenangan Ki Hadjar Dewantara.; South East Asian Collection     
      Dari kebangunan nasional sampai proklamesi kemerdekaan : kenang-kenangan Ki Hadjar Dewantara. South East Asian Collection  BOOK 1952
DS 643 D6    
      Herinneringen uit 3 tijdperken : een geschreven familie-overlevering. South East Asian Collection  BOOK 1970
      Kenang-kenangan pangeran Aria Achmad Djajadiningrat terdjemahan. South East Asian Collection  BOOK 1936
DS 643 D7 : De Vaderlandse Club, 1929-1942 : totoks en de Indische politiek.; South East Asian Collection     
      De Vaderlandse Club, 1929-1942 : totoks en de Indische politiek. South East Asian Collection  BOOK 1980
DS 643 D9    
      Handbook of the Netherlands East-Indies. South East Asian Collection  BOOK 1924
      Papers of the Dutch-Indonesian Historical Conference / editors, A.B. Lapian and A. Day. South East Asian Collection  BOOK 1978
      Regeling van de ontrangst van-en de overgave van het bestuur van Nederlandsch-Indie aan den benoenden South East Asian Collection  BOOK 1916
      Regeling van de ontvangst van en de overgave van het Bestuur van NedrlandschIndie aan den beroemden G South East Asian Collection  BOOK 1921
      Ten years of Japanese burrowing in the Netherlands East Indies. South East Asian Collection  BOOK 1942
DS 643 E4    
      Bijdragen betrekkelijk koloniale en andere arangelegenheden in den raad van state behandeld. South East Asian Collection  BOOK 1874
      Bijdragen tot de geschiedenis van het koloniaal beheer : getirokken uit de nagelaten papieren van wi South East Asian Collection  BOOK 1861
DS 643 E5 : Overzigt van den staat der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Hermd Willem Daendels : ter betere kennis en waardeeing van 's mans willekeurig en gewelddadig bewind.; South East Asian Collection     
      Overzigt van den staat der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, onder het bestuur van den Gouvern South East Asian Collection  BOOK 1816
DS 643 F9    
      Netherlands India : a study of plural economy. South East Asian Collection  BOOK 1939
      Slavernij : een stukje geschiedernis der indische buitengewesten; oor wie dat niet overbodig mocht zi South East Asian Collection  BOOK 1950
DS 643 G3    
      Geld en Geweten : een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonisische arc South East Asian Collection  BOOK 1980
      Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1950
DS 643 G6 : Wij in Indie.; South East Asian Collection     
      Wij in Indie. South East Asian Collection  BOOK 1937
DS 643 H3    
      Berpartisipasi dalam perjuangaan kemerdekaan nasional Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1980
      Permulaan pergerakan nasional. South East Asian Collection  BOOK 1977
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next