Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DS 642.22 E6 H2 : Pieter Erberveld : Mentjoba meraih biatang.; South East Asian Collection     
      Pieter Erberveld : Mentjoba meraih biatang. South East Asian Collection  BOOK 1971
DS 642.22 G7 B2 : Oost-Indie gespiegeld : Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC.; South East Asian Collection     
      Oost-Indie gespiegeld : Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC. South East Asian Collection  BOOK 1992
DS 642.22 P3 D7 : Voyage to disaster : the life of Francisco Pelsaert, covering his Indian report to the Dutch East India Company and the wreck of the ship Batavia in 1629 off the coast of Western Australia, together with the full text of his journals concerning the rescue voyages, the mutiny on the Abrolhos Islands and the subsequent trials of the mutineers / with all translations from the Dutch and Old Dutch by E.D. Drok.; BJL, Departmental Locations      
      Voyage to disaster : the life of Francisco Pelsaert, covering his Indian report to the Dutch East Ind BJL, Departmental Locations   BOOK 1964
DS 643 A4 : Ons Insulinde : hoe we 't verkregen en wat het door ons werd.; South East Asian Collection     
      Ons Insulinde : hoe we 't verkregen en wat het door ons werd. South East Asian Collection  BOOK 1916
DS 643 A9 : Japan's colonialism and Indonesia.; South East Asian Collection     
      Japan's colonialism and Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1955
DS 643 B2    
      De ambtenaar bij het binnenlandsch bestuur in Oost-Indie, meer bijzonder de Kontroleur bij de landeli South East Asian Collection  BOOK 1861
      Balans van beleid : terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1961
DS 643 B4    
      Het belang van de Buitengewesten van Nederlands-Indie, 1870-1942 / onder redactie van A.H.P. Clemens South East Asian Collection  BOOK 1989
      Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesch opperbestuur over Nederlandsch Indie 1780-1806 : acad South East Asian Collection  BOOK 1880
      The pattern of administrative reforms in the closing years of Dutch rule in Indonesia. South East Asian Collection  BOOK  
      The Samin movement / by H.T. Benda and L. Castles. South East Asian Collection  BOOK  
DS 643 B5    
      Vaarwel, tot betere tijden : documentaire over de ondergang van Nederlands-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1974
      Vaarwel, tot betere tijden! : documentaire over de ondergang van Nederlands-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1977
DS 643 B6    
      De Indo-Europeesche beweging in Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1939
      De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1931
DS 643 B8 / q : De louding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging.; South East Asian Collection     
      De louding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging. South East Asian Collection  BOOK 1958
DS 643 B9    
      Kind in tempo doeloe. South East Asian Collection  BOOK 1969
      De laatste tempo doeloe. South East Asian Collection  BOOK 1964
      Soos en samenleving in tempo doeloe. South East Asian Collection  BOOK 1966
DS 643 C6 : Geen rust, maar bezinning : een veruolg up Koloniale vraagstukken van heden en morgen.; South East Asian Collection     
      Geen rust, maar bezinning : een veruolg up Koloniale vraagstukken van heden en morgen. South East Asian Collection  BOOK 1929
DS 643 C7    
      Het conflict van Heutsz-van Daalen. South East Asian Collection  BOOK  
      Eduard Douwes Dekker and the Dutch dispute on colonial policy dissertation. South East Asian Collection  BOOK 1960
DS 643 D1 / q : Staat der Nederlandsche Oostindische bezittingen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels in de jaren 1808-1811.; BJL     
      Staat der Nederlandsche Oostindische bezittingen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Herma BJL  BOOK 1814
DS 643 D2 : Daar werd wat groots vericht ... Nederlandsche - Indie in de XXste eeux / samengesteld en verzorgd onder leiding van W.H. van Helsdingen bijgestaan door H. Hoogenberk.; South East Asian Collection     
      Daar werd wat groots vericht ... Nederlandsche - Indie in de XXste eeux / samengesteld en verzorgd on South East Asian Collection  BOOK 1941
DS 643 D5 : Dari kebangunan nasional sampai proklamesi kemerdekaan : kenang-kenangan Ki Hadjar Dewantara.; South East Asian Collection     
      Dari kebangunan nasional sampai proklamesi kemerdekaan : kenang-kenangan Ki Hadjar Dewantara. South East Asian Collection  BOOK 1952
DS 643 D6    
      Herinneringen uit 3 tijdperken : een geschreven familie-overlevering. South East Asian Collection  BOOK 1970
      Kenang-kenangan pangeran Aria Achmad Djajadiningrat terdjemahan. South East Asian Collection  BOOK 1936
DS 643 D7 : De Vaderlandse Club, 1929-1942 : totoks en de Indische politiek.; South East Asian Collection     
      De Vaderlandse Club, 1929-1942 : totoks en de Indische politiek. South East Asian Collection  BOOK 1980
DS 643 D9    
      Handbook of the Netherlands East-Indies. South East Asian Collection  BOOK 1924
      Papers of the Dutch-Indonesian Historical Conference / editors, A.B. Lapian and A. Day. South East Asian Collection  BOOK 1978
      Regeling van de ontrangst van-en de overgave van het bestuur van Nederlandsch-Indie aan den benoenden South East Asian Collection  BOOK 1916
      Regeling van de ontvangst van en de overgave van het Bestuur van NedrlandschIndie aan den beroemden G South East Asian Collection  BOOK 1921
      Ten years of Japanese burrowing in the Netherlands East Indies. South East Asian Collection  BOOK 1942
DS 643 E4    
      Bijdragen betrekkelijk koloniale en andere arangelegenheden in den raad van state behandeld. South East Asian Collection  BOOK 1874
      Bijdragen tot de geschiedenis van het koloniaal beheer : getirokken uit de nagelaten papieren van wi South East Asian Collection  BOOK 1861
DS 643 E5 : Overzigt van den staat der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Hermd Willem Daendels : ter betere kennis en waardeeing van 's mans willekeurig en gewelddadig bewind.; South East Asian Collection     
      Overzigt van den staat der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, onder het bestuur van den Gouvern South East Asian Collection  BOOK 1816
DS 643 F9    
      Netherlands India : a study of plural economy. South East Asian Collection  BOOK 1939
      Slavernij : een stukje geschiedernis der indische buitengewesten; oor wie dat niet overbodig mocht zi South East Asian Collection  BOOK 1950
DS 643 G3    
      Geld en Geweten : een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonisische arc South East Asian Collection  BOOK 1980
      Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1950
DS 643 G6 : Wij in Indie.; South East Asian Collection     
      Wij in Indie. South East Asian Collection  BOOK 1937
DS 643 H3    
      Berpartisipasi dalam perjuangaan kemerdekaan nasional Indonesia. South East Asian Collection  BOOK 1980
      Permulaan pergerakan nasional. South East Asian Collection  BOOK 1977
DS 643 H4    
      Hecht Verbonden in Lief en Leed : voortzetting van "daar werd wot groots verricht" / samengesteld en South East Asian Collection  BOOK 1946
      Mission interupted : the Dutch in the East Indies and their work in the 20th century / edited by W.H. South East Asian Collection  BOOK 1945
DS 643 H6 / (WP) : Parlementaire redevoeringen over koloniale belangen.; South East Asian Collection     
      Parlementaire redevoeringen over koloniale belangen. South East Asian Collection  BOOK 1862
DS 643 H9    
      Colijn over Indie. South East Asian Collection  BOOK 1928
      De pioniers van Indie; doer een pionier. South East Asian Collection  BOOK 1885
DS 643 I1 : Parlementaire geschiedenis van Nederlandsch-Indie.; South East Asian Collection     
      Parlementaire geschiedenis van Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1924
DS 643 I3    
      Imperialisme in de marge : de afronding van Nederlands-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1986
      India and Indonesia from the 1830's to 1914 : the heyday of colonial rule : essays / by M. Hasan ... South East Asian Collection  BOOK 1987
      India and Indonesia from the 1920's to the 1950's : the origins of planning / essays by L. Blusse ... South East Asian Collection  BOOK 1987
DS 643 I4    
      20th May : the day of national re-awakening. South East Asian Collection  BOOK 1958
      Indonesia : selected documents on colonialism and nationalism, 1830-1942. South East Asian Collection  BOOK 1977
DS 643 K2 : Onze oost : beknopt geschiedkundig overzicht van Neerlands Indie.; South East Asian Collection     
      Onze oost : beknopt geschiedkundig overzicht van Neerlands Indie. South East Asian Collection  BOOK 1927
DS 643 K3    
      Brieven van en aan Mr. H. J. van de Graaff, 1816-1826 : eene bijdrage tot de Kennis der Oost-Indische South East Asian Collection  BOOK 1901
      Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot hhet vertrek der Engeischen, naar oorspronkelijke stutc South East Asian Collection  BOOK 1913
      Het Nederlandsch-Indisch bestuur in het midden van 1817, naar oorspronkelijke stukken. South East Asian Collection  BOOK 1915
      Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de La South East Asian Collection  BOOK 1917
3 additional entries    
DS 643 K4 : Wat de meeste Nederlanders niet weten omtrent Nederlandsch-Indie.; South East Asian Collection     
      Wat de meeste Nederlanders niet weten omtrent Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1946
DS 643 L2 / p : The Netherlands East Indies comes of age.; South East Asian Collection     
      The Netherlands East Indies comes of age. South East Asian Collection  BOOK 1941
DS 643 L3 : The late colonial state in Indonesia : political and economic foundations of the Netherlands Indies, 1880-1942 / edited by Robert Cribb.; South East Asian Collection     
      The late colonial state in Indonesia : political and economic foundations of the Netherlands Indies, South East Asian Collection  BOOK 1994
DS 643 L8 : Ethiek in fragmenten : vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische archipel, 1877-1942.; South East Asian Collection     
      Ethiek in fragmenten : vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische South East Asian Collection  BOOK 1981
DS 643 M1 : De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het regtswezen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Mr. H.W. Daendels over Java en onderhoorigheden (1808-1811) : academisch proefschrift.; South East Asian Collection     
      De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het regtswezen onder het bestuur van den South East Asian Collection  BOOK 1861
DS 643 M5    
      Hoort gij de donder niet? : begin van het einde der Nederlandse gezagvoering in Indièˆ : een persoonl South East Asian Collection  BOOK 1977
      Ik stond er bijz : het einde van ons koloniale rijk. South East Asian Collection  BOOK 1950
DS 643 M6 / p : Hoogere decentralistie.; South East Asian Collection     
      Hoogere decentralistie. South East Asian Collection  BOOK  
DS 643 N1 : The origin and the earlier years of the Budi Utomo, 1908-1918 : a thesis.; South East Asian Collection     
      The origin and the earlier years of the Budi Utomo, 1908-1918 : a thesis. South East Asian Collection  BOOK 1967
DS 643 N7    
      The modernist Muslim movement in Indonesia, 1900-1942. South East Asian Collection  BOOK 1973
      The rise and development of the modernist Muslim movement in Indonesia during the Dutch colonial peri South East Asian Collection  BOOK 1963
DS 643 N9 : Nederland-Indonesie : naar een nieuwe samenlevingi zes grondgedachten vann het N.I.V.; South East Asian Collection     
      Nederland-Indonesie : naar een nieuwe samenlevingi zes grondgedachten vann het N.I.V. South East Asian Collection  BOOK 1931
DS 643 P4 : Gedenkboek 1908-1923.; South East Asian Collection     
      Gedenkboek 1908-1923. South East Asian Collection  BOOK 1924
DS 643 P6    
      Koloniale politiek. South East Asian Collection  BOOK 1877
      The PKI's aborted revolt : some selected documents / [edited by] B. Hering. South East Asian Collection  BOOK  
DS 643 P7    
      Het Indonesische nationalisme. South East Asian Collection  BOOK 1972
      Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesie in de jaren 1930 tot 1942. South East Asian Collection  BOOK 1953
DS 643 R3 : Regents, Reformers and Revolutionaires : Indonesian voices of colonial.; South East Asian Collection     
      Regents, Reformers and Revolutionaires : Indonesian voices of colonial. South East Asian Collection  BOOK 1978
DS 643 R4 / (WP) : Raja dan kerajaan yang merdeka di Indonesia 1850-1910 : enam tulisan terpilih.; South East Asian Collection     
      Raja dan kerajaan yang merdeka di Indonesia 1850-1910 : enam tulisan terpilih. South East Asian Collection  BOOK 1987
DS 643 S1 : Vijftien jaar Boven-Digoel : concentratiekamp in Nieuw-Guinea, bakermat van de Indonesische onafhankelijk-heid.; South East Asian Collection     
      Vijftien jaar Boven-Digoel : concentratiekamp in Nieuw-Guinea, bakermat van de Indonesische onafhanke South East Asian Collection  BOOK 1973
DS 643 S2 / p : Empat mahasiswa Indonesia di negeri Belanda tahun 1927.; South East Asian Collection     
      Empat mahasiswa Indonesia di negeri Belanda tahun 1927. South East Asian Collection  BOOK 1977
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next