Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
DS 643 W9 : Indische brieven overkoloniale hervorming.; South East Asian Collection  1866 1
DS 643 Z2 : Raochii Klass i natsioonal'no-osvoboditel'noe dvizhenie v Indonezii.; South East Asian Collection  1971 1
DS 643.2 N6 : Tussen twee vaderlanden.; South East Asian Collection  1959 1
DS 643.22 B3 : De semi-officiele en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken / uitgegeven door W.A. Baud.; South East Asian Collection  1983 1
DS 643.22 H5 L2 : J.B. van Heutsz als Gouverneur Generaal, 1904-1909.; South East Asian Collection  1942 1
DS 643.22 H7 H7 / (WP) : Willem van Hogendorp in Nederlandsch-Indie, 1825-1830 : naar onuitgegeven bescheiden bewerkt.; South East Asian Collection  1913 1
DS 643.22 H9 R7 : In memorian Christiaan Snouck Hurgronje, 8 Febr. 1857-26 Juni 1936.; South East Asian Collection    1
DS 643.22 J3 : Aflossing van de wacht : bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indie.; South East Asian Collection  1978 1
DS 643.22 M2 : From jail to jail / translated, edited, and introduced by H. Jarvis.; South East Asian Collection  1991 1
DS 643.22 M2 P7 : Tan Malaka- strijder voor Indonesies vrijheid : levensloop van 1897 tot 1945.; South East Asian Collection  1976 1
DS 643.22 N9 K2 : Nuku, Sultan Saidul Jehad Muhamad el Mabus Amirudin Syah Kaicil Paparangan Sultan Tidore : riwayat perjuangan kemerdekaan Indonesia di Maluku Utara 1780-1805.; South East Asian Collection  1984 1
DS 643.22 S14 S9 / p : Prof. Dr. Abd. Rachman Saleh : pelopor kedokteran, radio dan penerbangan.; South East Asian Collection  1967 1
DS 643.22 S16 S1   2
DS 643.22 S65 A2 : Alm. Dr. Soetomo yang saya kenal.; South East Asian Collection  1976 1
DS 643.22 S65 T7 : Toward a glorious Indonesia : reminiscences and observations of Dr. Soetomo / edited, annotated, and introduced by Paul W. van der Veur translated [from the Indonesian] by Suharni Soemarmo and Paul W. Van der Veur.; South East Asian Collection  1987 1
DS 643.22 T7 : The journal of Thomas Otho Travers 1813-1820 / edited by J. Bastin.; South East Asian Collection  1960 1
DS 643.22 V8 : Een merkwaardige loopbaan.; South East Asian Collection  1982 1
DS 643.3 A8 : Atjeh : parlementaire redevoeingen (van Februari 1873-Decembr 1885) / compiled by I.D. Fransen van der Putte.; South East Asian Collection  1886 1
DS 643.3 B4 : De vier eerste jaren van den Atjeh-Orlog.; South East Asian Collection  1883 1
DS 643.3 B8 : De groote Missigit (Mesdjid Raja) van Atjeh en hare verovering, achtereenvolgens op 10 en 14 April 1873 en 6 Januari 1874.; South East Asian Collection    1
DS 643.3 D5 : Krijgsverrichtingen in Toba gedurende de maanden Juli, Augustus en September 1883 / Indisch Militair-Tijdschrift.; South East Asian Collection    1
DS 643.3 D8 / q : Marechaussee in Atjeh : herineringen en ervaringen van den eersten luitenant en kasicin van het korps Marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918.; South East Asian Collection  1943 1
DS 643.3 G3 : Geneeskundig rapport betreffende de excursie naar de Gajo-en Alaslanden onder G.C.E. van Daalen : extra-bijlage no. 15. van de. Indisch Militair Tijdschrift.; South East Asian Collection  1905 1
DS 643.3 H3 : Hikajat Prang Sabi mendjiwai Perang Atjeh lawan Belanda.; South East Asian Collection  1971 1
DS 643.3 H4 : Memoire.; South East Asian Collection    1
DS 643.3 H6 / p : Hikayat Prang Sabil; South East Asian Collection  1900 1
DS 643.3 H7 / q : De verlaten posten in Groot-Atjen.; South East Asian Collection  1890 1
DS 643.3 J4 / q : Atjeh : verzameling van bulletins loopend van 13 April, 1873 tot 27 Februarij, 1880.; South East Asian Collection  1880 1
DS 643.3 K4 : Beschrijving van den Atjeh-oorlog, met gebruikmaking der officieele bronnen, door het Departement van Kolonien daartoe afgestaan.; South East Asian Collection  1883 1
DS 643.3 K6 : De Atjeh-Oorlog, in opdracht van de regeering met gebruikmaking van officieele bescheiden.; South East Asian Collection  1912 1
DS 643.3 K9   2
DS 643.3 M1 / q : Snouck Hurgronje en de Atjeh oorlog.; South East Asian Collection  1948 1
DS 643.3 M5 : Atjeh van 26 Dec. 1875 tot 4 Sept. 1876 : de offensieve handelingen der guerilla.; South East Asian Collection  1883 1
DS 643.3 P1 : Hikayat Perang Sabil di Atjeh.; South East Asian Collection  1958 1
DS 643.3 P4 / q : Perang kolonial Belanda di Aceh = The Dutch colonial war in Aceh / koordinator, I. Sofyan.; South East Asian Collection  1977 1
DS 643.3 R3 : The contest for North Sumatra : Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898.; South East Asian Collection  1969 1
DS 643.3 R6 : Loudon en Atsjin.; South East Asian Collection  1875 1
DS 643.3 S3 : Schetsen uit den Atjch-oorlog.; South East Asian Collection  1889 1
DS 643.3 S8 : Korps Marechaussee op Atjeh overzicht van de geschiedenis vanaf de oprichting tot en met 1913.; South East Asian Collection  1930 1
DS 643.3 S9   2
DS 643.3 T6 : Sembilan puluh liwa tahun tantangan ultimatum keradjaan Belanda terhadap keradjaan Atjeh.; South East Asian Collection  1968 1
DS 643.3 V4 : De Atjeh-oorlog.; South East Asian Collection  1969 1
DS 643.3 V5   2
DS 643.3 W4 : Hoe beschaafd nederland in de twintigste eeuw vrede en orde schept op Atjeh.; South East Asian Collection  1907 1
DS 643.3 Z2 / p : Hikajat Prang Sabil.; South East Asian Collection  1960 1
DS 643.5 A44 / (WP) : Almanak Asia-raya.; South East Asian Collection    1
DS 643.5 B4 : The crescent and the rising sun : Indonesian Islam under the Japanese occupation 1942-1945.; South East Asian Collection  1958 1
DS 643.5 B8 : Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesie 1942-1945.; South East Asian Collection  1982 1
DS 643.5 D3 : The doomed island of Tarakan.; South East Asian Collection  1983 1
DS 643.5 E5 : Indie in de branding : de geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch Indie van Pearl Harbour tot Hollandia.; South East Asian Collection  1945 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next