Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
DS 643 W9 : Indische brieven overkoloniale hervorming.; South East Asian Collection     
      Indische brieven overkoloniale hervorming. South East Asian Collection  BOOK 1866
DS 643 Z2 : Raochii Klass i natsioonal'no-osvoboditel'noe dvizhenie v Indonezii.; South East Asian Collection     
      Raochii Klass i natsioonal'no-osvoboditel'noe dvizhenie v Indonezii. South East Asian Collection  BOOK 1971
DS 643.2 N6 : Tussen twee vaderlanden.; South East Asian Collection     
      Tussen twee vaderlanden. South East Asian Collection  BOOK 1959
DS 643.22 B3 : De semi-officiele en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken / uitgegeven door W.A. Baud.; South East Asian Collection     
      De semi-officiele en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851 en enig South East Asian Collection  BOOK 1983
DS 643.22 H5 L2 : J.B. van Heutsz als Gouverneur Generaal, 1904-1909.; South East Asian Collection     
      J.B. van Heutsz als Gouverneur Generaal, 1904-1909. South East Asian Collection  BOOK 1942
DS 643.22 H7 H7 / (WP) : Willem van Hogendorp in Nederlandsch-Indie, 1825-1830 : naar onuitgegeven bescheiden bewerkt.; South East Asian Collection     
      Willem van Hogendorp in Nederlandsch-Indie, 1825-1830 : naar onuitgegeven bescheiden bewerkt. South East Asian Collection  BOOK 1913
DS 643.22 H9 R7 : In memorian Christiaan Snouck Hurgronje, 8 Febr. 1857-26 Juni 1936.; South East Asian Collection     
      In memorian Christiaan Snouck Hurgronje, 8 Febr. 1857-26 Juni 1936. South East Asian Collection  BOOK  
DS 643.22 J3 : Aflossing van de wacht : bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indie.; South East Asian Collection     
      Aflossing van de wacht : bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1978
DS 643.22 M2 : From jail to jail / translated, edited, and introduced by H. Jarvis.; South East Asian Collection     
      From jail to jail / translated, edited, and introduced by H. Jarvis. South East Asian Collection  BOOK 1991
DS 643.22 M2 P7 : Tan Malaka- strijder voor Indonesies vrijheid : levensloop van 1897 tot 1945.; South East Asian Collection     
      Tan Malaka- strijder voor Indonesies vrijheid : levensloop van 1897 tot 1945. South East Asian Collection  BOOK 1976
DS 643.22 N9 K2 : Nuku, Sultan Saidul Jehad Muhamad el Mabus Amirudin Syah Kaicil Paparangan Sultan Tidore : riwayat perjuangan kemerdekaan Indonesia di Maluku Utara 1780-1805.; South East Asian Collection     
      Nuku, Sultan Saidul Jehad Muhamad el Mabus Amirudin Syah Kaicil Paparangan Sultan Tidore : riwayat pe South East Asian Collection  BOOK 1984
DS 643.22 S14 S9 / p : Prof. Dr. Abd. Rachman Saleh : pelopor kedokteran, radio dan penerbangan.; South East Asian Collection     
      Prof. Dr. Abd. Rachman Saleh : pelopor kedokteran, radio dan penerbangan. South East Asian Collection  BOOK 1967
DS 643.22 S16 S1    
      Hadji Agus Salim : hidup dan perdjuangannja. South East Asian Collection  BOOK 1961
      Hadji Agus Salim, pahlawan nasional. South East Asian Collection  BOOK 1965
DS 643.22 S65 A2 : Alm. Dr. Soetomo yang saya kenal.; South East Asian Collection     
      Alm. Dr. Soetomo yang saya kenal. South East Asian Collection  BOOK 1976
DS 643.22 S65 T7 : Toward a glorious Indonesia : reminiscences and observations of Dr. Soetomo / edited, annotated, and introduced by Paul W. van der Veur translated [from the Indonesian] by Suharni Soemarmo and Paul W. Van der Veur.; South East Asian Collection     
      Toward a glorious Indonesia : reminiscences and observations of Dr. Soetomo / edited, annotated, and South East Asian Collection  BOOK 1987
DS 643.22 T7 : The journal of Thomas Otho Travers 1813-1820 / edited by J. Bastin.; South East Asian Collection     
      The journal of Thomas Otho Travers 1813-1820 / edited by J. Bastin. South East Asian Collection  BOOK 1960
DS 643.22 V8 : Een merkwaardige loopbaan.; South East Asian Collection     
      Een merkwaardige loopbaan. South East Asian Collection  BOOK 1982
DS 643.3 A8 : Atjeh : parlementaire redevoeingen (van Februari 1873-Decembr 1885) / compiled by I.D. Fransen van der Putte.; South East Asian Collection     
      Atjeh : parlementaire redevoeingen (van Februari 1873-Decembr 1885) / compiled by I.D. Fransen van de South East Asian Collection  BOOK 1886
DS 643.3 B4 : De vier eerste jaren van den Atjeh-Orlog.; South East Asian Collection     
      De vier eerste jaren van den Atjeh-Orlog. South East Asian Collection  BOOK 1883
DS 643.3 B8 : De groote Missigit (Mesdjid Raja) van Atjeh en hare verovering, achtereenvolgens op 10 en 14 April 1873 en 6 Januari 1874.; South East Asian Collection     
      De groote Missigit (Mesdjid Raja) van Atjeh en hare verovering, achtereenvolgens op 10 en 14 April 18 South East Asian Collection  BOOK  
DS 643.3 D5 : Krijgsverrichtingen in Toba gedurende de maanden Juli, Augustus en September 1883 / Indisch Militair-Tijdschrift.; South East Asian Collection     
      Krijgsverrichtingen in Toba gedurende de maanden Juli, Augustus en September 1883 / Indisch Militair- South East Asian Collection  BOOK  
DS 643.3 D8 / q : Marechaussee in Atjeh : herineringen en ervaringen van den eersten luitenant en kasicin van het korps Marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918.; South East Asian Collection     
      Marechaussee in Atjeh : herineringen en ervaringen van den eersten luitenant en kasicin van het korps South East Asian Collection  BOOK 1943
DS 643.3 G3 : Geneeskundig rapport betreffende de excursie naar de Gajo-en Alaslanden onder G.C.E. van Daalen : extra-bijlage no. 15. van de. Indisch Militair Tijdschrift.; South East Asian Collection     
      Geneeskundig rapport betreffende de excursie naar de Gajo-en Alaslanden onder G.C.E. van Daalen : ext South East Asian Collection  BOOK 1905
DS 643.3 H3 : Hikajat Prang Sabi mendjiwai Perang Atjeh lawan Belanda.; South East Asian Collection     
      Hikajat Prang Sabi mendjiwai Perang Atjeh lawan Belanda. South East Asian Collection  BOOK 1971
DS 643.3 H4 : Memoire.; South East Asian Collection     
      Memoire. South East Asian Collection  BOOK  
DS 643.3 H6 / p : Hikayat Prang Sabil; South East Asian Collection     
      Hikajat Prang Sabil : karangang ulama-ulama Tiro dalam masa Perang Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1900
DS 643.3 H7 / q : De verlaten posten in Groot-Atjen.; South East Asian Collection     
      De verlaten posten in Groot-Atjen. South East Asian Collection  BOOK 1890
DS 643.3 J4 / q : Atjeh : verzameling van bulletins loopend van 13 April, 1873 tot 27 Februarij, 1880.; South East Asian Collection     
      Atjeh : verzameling van bulletins loopend van 13 April, 1873 tot 27 Februarij, 1880. South East Asian Collection  BOOK 1880
DS 643.3 K4 : Beschrijving van den Atjeh-oorlog, met gebruikmaking der officieele bronnen, door het Departement van Kolonien daartoe afgestaan.; South East Asian Collection     
      Beschrijving van den Atjeh-oorlog, met gebruikmaking der officieele bronnen, door het Departement van South East Asian Collection  BOOK 1883
DS 643.3 K6 : De Atjeh-Oorlog, in opdracht van de regeering met gebruikmaking van officieele bescheiden.; South East Asian Collection     
      De Atjeh-Oorlog, in opdracht van de regeering met gebruikmaking van officieele bescheiden. South East Asian Collection  BOOK 1912
DS 643.3 K9    
      Atjeh '96. South East Asian Collection  BOOK 1913
      Atjeh en de Atjehers : twee jaren blokkade op Sumatra's Noord-Oost-Kust. South East Asian Collection  BOOK 1877
DS 643.3 M1 / q : Snouck Hurgronje en de Atjeh oorlog.; South East Asian Collection     
      Snouck Hurgronje en de Atjeh oorlog. South East Asian Collection  BOOK 1948
DS 643.3 M5 : Atjeh van 26 Dec. 1875 tot 4 Sept. 1876 : de offensieve handelingen der guerilla.; South East Asian Collection     
      Atjeh van 26 Dec. 1875 tot 4 Sept. 1876 : de offensieve handelingen der guerilla. South East Asian Collection  BOOK 1883
DS 643.3 P1 : Hikayat Perang Sabil di Atjeh.; South East Asian Collection     
      Hikayat Perang Sabil di Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1958
DS 643.3 P4 / q : Perang kolonial Belanda di Aceh = The Dutch colonial war in Aceh / koordinator, I. Sofyan.; South East Asian Collection     
      Perang kolonial Belanda di Aceh = The Dutch colonial war in Aceh / koordinator, I. Sofyan. South East Asian Collection  BOOK 1977
DS 643.3 R3 : The contest for North Sumatra : Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898.; South East Asian Collection     
      The contest for North Sumatra : Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898. South East Asian Collection  BOOK 1969
DS 643.3 R6 : Loudon en Atsjin.; South East Asian Collection     
      Loudon en Atsjin. South East Asian Collection  BOOK 1875
DS 643.3 S3 : Schetsen uit den Atjch-oorlog.; South East Asian Collection     
      Schetsen uit den Atjch-oorlog. South East Asian Collection  BOOK 1889
DS 643.3 S8 : Korps Marechaussee op Atjeh overzicht van de geschiedenis vanaf de oprichting tot en met 1913.; South East Asian Collection     
      Korps Marechaussee op Atjeh overzicht van de geschiedenis vanaf de oprichting tot en met 1913. South East Asian Collection  BOOK 1930
DS 643.3 S9    
      De Luitenant-generaal J. van Swieten contra den Luitenant-generaal G.M. Verspyck. South East Asian Collection  BOOK 1880
      De waarheid over onze vestiging in Atjen. South East Asian Collection  BOOK 1879
DS 643.3 T6 : Sembilan puluh liwa tahun tantangan ultimatum keradjaan Belanda terhadap keradjaan Atjeh.; South East Asian Collection     
      Sembilan puluh liwa tahun tantangan ultimatum keradjaan Belanda terhadap keradjaan Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1968
DS 643.3 V4 : De Atjeh-oorlog.; South East Asian Collection     
      De Atjeh-oorlog. South East Asian Collection  BOOK 1969
DS 643.3 V5    
      Generaal van Swieten ende waarheid. South East Asian Collection  BOOK 1880
      Verslag van den tocht naar de Gajo-en Alaslanden in de maanden februari tot en met juli 1904 onder.. South East Asian Collection  BOOK 1905
DS 643.3 W4 : Hoe beschaafd nederland in de twintigste eeuw vrede en orde schept op Atjeh.; South East Asian Collection     
      Hoe beschaafd nederland in de twintigste eeuw vrede en orde schept op Atjeh. South East Asian Collection  BOOK 1907
DS 643.3 Z2 / p : Hikajat Prang Sabil.; South East Asian Collection     
      Hikajat Prang Sabil. South East Asian Collection  BOOK 1960
DS 643.5 A44 / (WP) : Almanak Asia-raya.; South East Asian Collection     
      Almanak Asia-raya. South East Asian Collection  PERIODICAL  
DS 643.5 B4 : The crescent and the rising sun : Indonesian Islam under the Japanese occupation 1942-1945.; South East Asian Collection     
      The crescent and the rising sun : Indonesian Islam under the Japanese occupation 1942-1945. South East Asian Collection  BOOK 1958
DS 643.5 B8 : Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesie 1942-1945.; South East Asian Collection     
      Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesie 1942-1945. South East Asian Collection  BOOK 1982
DS 643.5 D3 : The doomed island of Tarakan.; South East Asian Collection     
      The doomed island of Tarakan. South East Asian Collection  BOOK 1983
DS 643.5 E5 : Indie in de branding : de geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch Indie van Pearl Harbour tot Hollandia.; South East Asian Collection     
      Indie in de branding : de geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch Indie van Pearl Harbou South East Asian Collection  BOOK 1945
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next