Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
G 2 L8 A1(21) : Przetom, doliny Warty przez wyzyne Wielunska.; BJL     
      Przetom, doliny Warty przez wyzyne Wielunska. BJL  BOOK 1965
G 2 L8 A1(22) : Gleby mlodszego plejstocenu w okolicach Lozdi.; BJL     
      Gleby mlodszego plejstocenu w okolicach Lozdi. BJL  BOOK 1966
G 2 L8 A1(23) : Geneza Wzgorz Domaniewickich i uwagi o sposobie zaniku lodowea srodkowopolskiego.; BJL     
      Geneza Wzgorz Domaniewickich i uwagi o sposobie zaniku lodowea srodkowopolskiego. BJL  BOOK 1966
G 2 L8 A1(24) : Problemy Czwartorze, du / red. tomu. M. Dorywalski, R. Galon, A. Jahn.; BJL     
      Problemy Czwartorze, du / red. tomu. M. Dorywalski, R. Galon, A. Jahn. BJL  BOOK 1970
G 2 L8 A1(25) : Hydrografia dorzecza Grabi : Hydrographie du bassin versant de la Grabia / red. : M. Dorywalksi.; BJL     
      Hydrografia dorzecza Grabi : Hydrographie du bassin versant de la Grabia / red. : M. Dorywalksi. BJL  BOOK 1970
G 2 L8 A1(26) : Geomorfologia kotlina Szczercowskiej.; BJL     
      Geomorfologia kotlina Szczercowskiej. BJL  BOOK 1970
G 2 L8 A1(27) : Wspolczesna strefa marginalna lodowca skeidararjokull na Islandii.; BJL     
      Wspolczesna strefa marginalna lodowca skeidararjokull na Islandii. BJL  BOOK 1971
G 2 L8 A1(28) : Paleogeografia wyzyny Lodzkiej i obszarow sasiednich podczas zlodowacenia Warcianskiego.; BJL     
      Paleogeografia wyzyny Lodzkiej i obszarow sasiednich podczas zlodowacenia Warcianskiego. BJL  BOOK 1972
G 2 L8 A1(29) : Geomorfologia obrzezenia gor Swietokrzyskich w okolicaeh Ilzy.; BJL     
      Geomorfologia obrzezenia gor Swietokrzyskich w okolicaeh Ilzy. BJL  BOOK 1972
G 2 L8 A1(3) : O metodzie badan strukturalnych w morfologii glacjalnej.; BJL     
      O metodzie badan strukturalnych w morfologii glacjalnej. BJL  BOOK 1952
G 2 L8 A1(30) : Morfogenetyczne objawy mroznego klimatu na polwyspie Kolskim.; BJL     
      Morfogenetyczne objawy mroznego klimatu na polwyspie Kolskim. BJL  BOOK 1972
G 2 L8 A1(31) : Geneza i pozycja stratygraficz na struktur peryglacjalnych w srodkowej Polsce.; BJL     
      Geneza i pozycja stratygraficz na struktur peryglacjalnych w srodkowej Polsce. BJL  BOOK 1973
G 2 L8 A1(32) : Litologia i stratygrafia lessu wyzyn potudniowej Polski.; BJL     
      Litologia i stratygrafia lessu wyzyn potudniowej Polski. BJL  BOOK 1973
G2 L8 A1(33) : Geneza mlodoplejstocenskiej rzezby glacjalnej.; BJL     
      Geneza mlodoplejstocenskiej rzezby glacjalnej. BJL  BOOK 1974
G2 L8 A1(34) : Klimat wojewodztwa todzkiego.; BJL     
      Klimat wojewodztwa todzkiego. BJL  BOOK 1974
G 2 L8 A1(35) : Rozwoj stokow pagorkow Romanowskich na tle paleogeografii obszaru.; BJL     
      Rozwoj stokow pagorkow Romanowskich na tle paleogeografii obszaru. BJL  BOOK 1975
G 2 L8 A1(36) : Kzeczne procesy peryglacjalne na tle morfogenzy dolinyMrogi.; BJL     
      Kzeczne procesy peryglacjalne na tle morfogenzy dolinyMrogi. BJL  BOOK 1975
G 2 L8 A1(37) : Studia z paleogeografii czwartorzedu.; BJL     
      Studia z paleogeografii czwartorzedu. BJL  BOOK 1976
G 2 L8 A1(38) : Zanik lodowca warcianskiego nd Wysoczyznie Skierniewickiej i jej polnocnym przedpolu.; BJL     
      Zanik lodowca warcianskiego nd Wysoczyznie Skierniewickiej i jej polnocnym przedpolu. BJL  BOOK 1978
G 2 L8 A1(39) : Poznoplejstocenskie i holocenskie procesy wydmotworcze w Pradolinie Warszawsko-Berlinskiej w widlach Warty i Neru.; BJL     
      Poznoplejstocenskie i holocenskie procesy wydmotworcze w Pradolinie Warszawsko-Berlinskiej w widlach BJL  BOOK 1977
G 2 L8 A1(4) : O perylacjalnym charakterze rzezby srodkowej Polski.; BJL     
      O perylacjalnym charakterze rzezby srodkowej Polski. BJL  BOOK 1953
G2 L8 A1(40 & 41) : Potnocno-zachodniePrzedpole.; BJL     
      Potnocno-zachodniePrzedpole. BJL  BOOK 1979
G2 L8 A1(42) : Formy alimentacgi rzek i ich rola w bilansie wodnym na przyktadzie dorzecza Widawki.; BJL     
      Formy alimentacgi rzek i ich rola w bilansie wodnym na przyktadzie dorzecza Widawki. BJL  BOOK 1980
G 2 L8 A1(43) : Formy deglacjacy.; BJL     
      Formy deglacjacy. BJL  BOOK 1980
G 2 L8 A1(44) : Zroznicowanie litofacjalne warcianskich glin morenowych w regionie lodzkim.; BJL     
      Zroznicowanie litofacjalne warcianskich glin morenowych w regionie lodzkim. BJL  BOOK 1982
G 2 L8 A1(45) : Utwory ablacyjne w regionie lodzkim.; BJL     
      Utwory ablacyjne w regionie lodzkim. BJL  SHEET 1982
G 2 L8 A1(47) : Rozwoj rzezby miedzyrzecza Pilicy, Czarnej i Drzewiczki.; BJL     
      Rozwoj rzezby miedzyrzecza Pilicy, Czarnej i Drzewiczki. BJL  BOOK 1982
G 2 L8 A1(7) : Struktura drumlinow w okolicach zbojna.; BJL     
      Struktura drumlinow w okolicach zbojna. BJL  BOOK 1956
G 2 L8 A1(8) : Studia z geomorfoloogii dynamicznej / redaktor. J. Dylik.; BJL     
      Studia z geomorfoloogii dynamicznej / redaktor. J. Dylik. BJL  BOOK 1958
G 2 L8 A1(9) : Geograficzne warunki rolnictwa Chinskiej prowincji Kiangsu.; BJL     
      Geograficzne warunki rolnictwa Chinskiej prowincji Kiangsu. BJL  BOOK  
G 2 L8 B9(12,xi) : Essai de l'identification des depots quaternaine d'apres l'analyse mineralogique sur l'example de Katarzynow et de Dabrowka pres de Lodz.; BJL     
      Essai de l'identification des depots quaternaine d'apres l'analyse mineralogique sur l'example de Kat BJL  BOOK 1961
G 2 L8 B9(15,ii) : The essentials of the meaning of the term of 'periglacial'.; BJL     
      The essentials of the meaning of the term of 'periglacial'. BJL  BOOK 1964
G 2 L8 B9(16,viii) : Right and wrong in sceptical views on the problem of periglacial phenomena revealed in pleistocene deposits.; BJL     
      Right and wrong in sceptical views on the problem of periglacial phenomena revealed in pleistocene de BJL  BOOK 1965
G 2 L8 B9(3,xviii) : De la methode structurale dans la merphologie glaciare.; BJL     
      De la methode structurale dans la merphologie glaciare. BJL  BOOK 1952
G 2 L8 B9(4,ii) : Periglacial investigations in Poland.; BJL     
      Periglacial investigations in Poland. BJL  BOOK 1953
G 2 L8 B9(4,iii) : Carateres du developpement de la geomorphologie moderne.; BJL     
      Carateres du developpement de la geomorphologie moderne. BJL  BOOK 1953
G 2 L8 B9(4,iv) : La structure du sandre.; BJL     
      La structure du sandre. BJL  BOOK 1954
G 2 L8 B9(5,i) : Rockslides and flows and their meaning for the tectonics of the Flysch of Podhale.; BJL     
      Rockslides and flows and their meaning for the tectonics of the Flysch of Podhale. BJL  BOOK 1954
G 2 L8 B9(8,xii) : Dynamical geomorphology, its nature and methods.; BJL     
      Dynamical geomorphology, its nature and methods. BJL  BOOK 1957
G 2 L84 D6(35) / q : Developments in behavioural geography.; BJL     
      Developments in behavioural geography. BJL  BOOK 1969
G 2 L84 D6(44) / q : Environmental influences on socialising behaviour.; BJL     
      Environmental influences on socialising behaviour. BJL  BOOK 1973
G 2 L84 D6(46) / q : The spatial hierarchy of business organisations and its implications for the British urban system.; BJL     
      The spatial hierarchy of business organisations and its implications for the British urban system. BJL  BOOK 1973
G 2 L84 D6(54) / q : A classification of the components of intra urban and inter urban population change in England and Wales between 1961-1971.; BJL     
      A classification of the components of intra urban and inter urban population change in England and Wa BJL  BOOK 1975
G 2 L88 C6(1) : Prehistoric settlements of the changing Mississippi river delta.; BJL     
      Prehistoric settlements of the changing Mississippi river delta. BJL  BOOK 1958
G 2 L88 C6(10) : Mudlumps at the mouth of South Pass, Mississippi River : sedimentology, palaeontology, structure, origin to deltaic process / by J.P. Morgan, J.M. Coleman and S.M. Gagliano.; BJL     
      Mudlumps at the mouth of South Pass, Mississippi River : sedimentology, palaeontology, structure, ori BJL  BOOK 1963
G 2 L88 C6(12) : Physical geography reconnaissance : Las Bela coastal plain West Pakistan.; BJL     
      Physical geography reconnaissance : Las Bela coastal plain West Pakistan. BJL  BOOK 1966
G 2 L88 C6(13) : Australian tidal flats.; BJL     
      Australian tidal flats. BJL  BOOK 1966
G 2 L88 C6(14) : Geography of fishing in British Honduras and adjacent coastal waters.; BJL     
      Geography of fishing in British Honduras and adjacent coastal waters. BJL  BOOK 1966
G 2 L88 C6(15) : Geology and geomorphology of the coastal plain of Rio Grande do Sul, Brazil and Northern Uruguay.; BJL     
      Geology and geomorphology of the coastal plain of Rio Grande do Sul, Brazil and Northern Uruguay. BJL  BOOK 1966
G 2 L88 C6(16) : Barbuda reconnaissance.; BJL     
      Barbuda reconnaissance. BJL  BOOK 1966
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next