Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
HC 311 F13(14) : De ontwikkeling van het vakantiegedrag van de Belgische bevolking, 1967-76.; BJL     
      De ontwikkeling van het vakantiegedrag van de Belgische bevolking, 1967-76. BJL  BOOK 1978
HC 311 H5 : Miseres et luttes sociales dans le Hainaut 1860-1869.; BJL     
      Miseres et luttes sociales dans le Hainaut 1860-1869. BJL  BOOK 1959
HC 311 H6 : Histoire economique de la Belgique : traitement des sources et etat des questions : Actes du Colloque de Bruxelles, 17-19 nov. 1971 (Ve. et VIe. sections.; BJL     
      Histoire economique de la Belgique : traitement des sources et etat des questions : Actes du Colloque BJL  BOOK 1973
HC 311 J1 : Histoire de la crise economique des Flandres, 1845-1850.; BJL     
      Histoire de la crise economique des Flandres, 1845-1850. BJL  BOOK 1928
HC 311 O96    
      Belgium and Luxembourg : economic and commercial conditions in Belgium and Luxembourg / by A.H. Tandy BJL  BOOK 1953
      Belgium : report on economic and commercial conditions in Belgium / by E. James Joint. BJL  BOOK 1949
      Belgium : report on economic -financial conditions in Belgium / by E. James Joint. BJL  BOOK 1948
HC 311 W21 / q : Wallonie/Bruxelles : revue bimestrielle internationale editee par la Communaute francaise de Belgique et la Regional wallonne.; BJL     
      Wallonie/Bruxelles : revue bimestrielle internationale editee par la Communaute francaise de Belgique BJL  PERIODICAL 1987-
HC 313 H8 : Schets van een economische geschiedenis van Belgie.; BJL     
      Schets van een economische geschiedenis van Belgie. BJL  BOOK 1943
HC 315 A8    
      La grande crise économique des années trente. BJL  BOOK 1980
      De grote economische crisis van de jaren dertig. BJL  BOOK 1980
HC 315 B3    
      L'économie belge sous l'occupation, 1940-1944. BJL  BOOK 1945
      Histoire économique de la Belgique, 1914-1939. BJL  BOOK 1944
HC 315 B4    
      Een land aan de arbeid. BJL  BOOK 1973
      Meerwaarde en inkomensherverdeling in Belgie. BJL  BOOK 1974
      Wat men weten moet over het Planbureau en de planning. BJL  BOOK 1972
HC 315 C3 : Croissance, crise et regulation en economie ouverte : la Belgique entre les deux guerres.; BJL     
      Croissance, crise et regulation en economie ouverte : la Belgique entre les deux guerres. BJL  BOOK 1989
HC 315 C5 : Cent ans d'histoire sociale en Belgique.; BJL     
      Cent ans d'histoire sociale en Belgique. BJL  BOOK 1972
HC 315 E1 : The economic development of Belgium since 1870 / edited by Herman Van der Wee and Jan Blomme.; BJL     
      The economic development of Belgium since 1870 / edited by Herman Van der Wee and Jan Blomme. BJL  BOOK 1997
HC 315 E7 : Essai sur la revolution industrielle en Belgique 1770-1847 / par P. Lebrun ... [et al.].; BJL     
      Essai sur la revolution industrielle en Belgique 1770-1847 / par P. Lebrun ... [et al.]. BJL  BOOK 1981
HC 315 E9 : Economie van nu en straks.; BJL     
      Economie van nu en straks. BJL  BOOK 1976
HC 315 G5    
      Belgian business in the Nazi new order. BJL  BOOK 1977
      Geld maken in oorlogstijd : economische collaboratie, 1940-1945 / [translated from the English]. BJL  BOOK 1979
HC 315 H7 : Structural rigidities and policy inertia in inter-war Belgium.; BJL     
      Structural rigidities and policy inertia in inter-war Belgium. BJL  BOOK 1986
HC 315 K6 : German economic policies in Belgium from 1940 to 1944.; BJL     
      German economic policies in Belgium from 1940 to 1944. BJL  BOOK 1973
HC 315 K8 : Notre cadre de vie en l'an 2000.; BJL     
      Notre cadre de vie en l'an 2000. BJL  BOOK 1976
HC 315 M1 : Aardrijkskunde van Belgie : en westeuropese gemeenschappen.; BJL     
      Aardrijkskunde van Belgie : en westeuropese gemeenschappen. BJL  BOOK 1975
HC 315 M7 : The Belgian economy in the twentieth century.; BJL     
      The Belgian economy in the twentieth century. BJL  BOOK 1994
HC 315 O6 : Economic surveys : Belgium/Luxembourg.; BJL     
      Economic surveys : Belgium/Luxembourg. BJL  PERIODICAL  
HC 315 R5 : Belgium.; BJL     
      Belgium. BJL  BOOK 1976
HC 315 V2    
      Economie in Belgie in kort bestek. BJL  BOOK 1988
      Economische geschiedenis van Belgie 1944-1984. BJL  BOOK 1985
      Sociale geschiedenis van Belgie, 1944-1985. BJL  BOOK 1987
HC 315 V8 : De behoeften van de mens en de Belgische economie in der jaren tachtig : tiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel, 24 en 25 April, 1971.; BJL     
      De behoeften van de mens en de Belgische economie in der jaren tachtig : tiende Vlaams Wetenschappeli BJL  BOOK 1971
HC 315 W3 : Belgie-Europa : unitaire of regionale ekonomie?; BJL     
      Belgie-Europa : unitaire of regionale ekonomie? BJL  BOOK 1973
HC 317 F6 09 : Verzamelde toespraken : uitgesproken bij de opening van de gewone zittingen van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen / Ridder P. van Outryve d'Ydewalle.; BJL     
      Verzamelde toespraken : uitgesproken bij de opening van de gewone zittingen van de Provinciale Raad v BJL  BOOK 1980
HC 317 F6 E5 : Van den vlaamschen stedelijken lakenwever tot den kempischen mijnwerker.; BJL     
      Van den vlaamschen stedelijken lakenwever tot den kempischen mijnwerker. BJL  BOOK 1942
HC 317 F6 F1 : Memoire statistique du departement de l'Escaut.; BJL     
      Memoire statistique du departement de l'Escaut. BJL  BOOK 1960
HC 317 F6 F2 : Vlaanderen's ekonomische zelfstandigheid.; BJL     
      Vlaanderen's ekonomische zelfstandigheid. BJL  BOOK 1917
HC 317 F6 R1 : Vlaanderen's economische ontwikkeling.; BJL     
      Vlaanderen's economische ontwikkeling. BJL  BOOK 1914
HC 317 F6 V5 : Contribution a l'histoire economique des Flandres.; BJL     
      Contribution a l'histoire economique des Flandres. BJL  BOOK 1961
HC 317 F6 W5 : Tien jaar Wer/Wes, 1954-1964 : West-Vlaanderens ekonomische groei..., uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Westvlaamse Ekonomische Raad.; BJL     
      Tien jaar Wer/Wes, 1954-1964 : West-Vlaanderens ekonomische groei..., uitgegeven ter gelegenheid van BJL  BOOK 1965
HC 317 H14 V8 : Het Hageland : bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in't begin der XXe eeuw.; BJL     
      Het Hageland : bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in't begin der XXe eeuw. BJL  BOOK 1924
HC 317 H15 B4 : Some aspects of the regeneration of the province of Hainault.; BJL     
      Some aspects of the regeneration of the province of Hainault. BJL  BOOK 1970
HC 317 L5 E1 : L'economie de la region liegeoise : analyse et perspectives, elements d'une politique / publie sous la direction de P. Lambert et J. Mineur.; BJL     
      L'economie de la region liegeoise : analyse et perspectives, elements d'une politique / publie sous l BJL  BOOK 1960
HC 317 M4 M4 : Mechelen : stad en land : economische en sociale studie.; BJL     
      Mechelen : stad en land : economische en sociale studie. BJL  BOOK 1954
HC 318 A6 R7 : Anvers comme marche monetaire au XVIe. siecle.; BJL     
      Anvers comme marche monetaire au XVIe. siecle. BJL  BOOK  
HC 318 A6 W3 : The growth of the Antwerp market and the European economy (fourteenth-sixteenth centuries).; BJL     
      The growth of the Antwerp market and the European economy (fourteenth-sixteenth centuries). BJL  BOOK 1963
HC 318 C4 H3 : Une mutation : le Pays de Charleroi aux XVIIe. et XVIIIe. siecles : aux origines de la revolution industrielle en Belgique.; BJL     
      Une mutation : le Pays de Charleroi aux XVIIe. et XVIIIe. siecles : aux origines de la revolution ind BJL  BOOK 1971
HC 321 C74 / q : Conjunctuurtest.; BJL     
      Conjunctuurtest. BJL  PERIODICAL  
HC 321 E19    
      Economisch- en sociaal-historisch jaarboek / uitg door de Vereeniging het Nederlandsch Economisch-His BJL  PERIODICAL  
      Economisch-historisch jaarboek : bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland / uitg door BJL  PERIODICAL  
HC 321 E195 / q : Economische en sociale kroniek / bewerkt door Centraal Bureau voor de Statistiek.; BJL     
      Economische en sociale kroniek / bewerkt door Centraal Bureau voor de Statistiek. BJL  PERIODICAL  
HC 321 H7    
      First memorandum on the Central Economic Plan 1946. BJL  BOOK  
      Handboek voor de kennis van Nederland en kolonien. BJL  BOOK 1922
HC 321 L25 : Drie eeuwen Friesland : economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800 / J. A. Faber.; BJL     
      Drie eeuwen Friesland : economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800 / J. A. Faber. BJL  BOOK 1973
HC 321 M11 / q : Maandstatistiek van de nijverheid / bewerkt door Centraal Bureau voor de Statistiek.; BJL     
      Maandstatistiek van de nijverheid / bewerkt door Centraal Bureau voor de Statistiek. BJL  PERIODICAL  
HC 321 P71 : Planning and development in the Netherlands : a periodical of the Netherlands Universities Foundation for International Co-operation.; BJL     
      Planning and development in the Netherlands : a periodical of the Netherlands Universities Foundation BJL  PERIODICAL 1982
HC 321 P92 / q : De produktie-structuur van de Nederlandse volkshuishouding / Centraal Bureau voor de Statistiek.; BJL     
      De produktie-structuur van de Nederlandse volkshuishouding / Centraal Bureau voor de Statistiek. BJL  PERIODICAL  
HC 321 S67 S6 / q : Sociaal-economische adviezen.; BJL     
      Sociaal-economische adviezen. BJL  PERIODICAL  
HC 321 S78 / q : Statistische en econometrische onderzoekingen / bewerkt door Centraal Bureau voor de Statistiek.; BJL     
      Statistische en econometrische onderzoekingen / bewerkt door Centraal Bureau voor de Statistiek. BJL  PERIODICAL  
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next