Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
HC 323 N4    
      Bedrijfstelling, 31 december 1930. BJL  PERIODICAL  
      Derde algemene bedrijfstelling, 15 oktober 1963. BJL  BOOK  
      Indicatoren van de economische toestand : toelichting op een aantal statistische reeksen. BJL  BOOK 1957
      Ze algemene bedrijfstelling, 16 October 1950. BJL  BOOK 1955
HC 323 N46 R2(45) : Belang en beleid : naar een verantwoorde uitvoering van de werknemersverzekeringen.; BJL     
      Belang en beleid : naar een verantwoorde uitvoering van de werknemersverzekeringen. BJL  BOOK 1994
HC 323 S6 : Bijdragen tot de economische geschiedenis.; BJL     
      Bijdragen tot de economische geschiedenis. BJL  BOOK 1968
HC 323 V2 : Van Stapelmarkt tot Welvaartsstaat : economisch-historische studien over groei en stagnatie van de Nederlandse volkshuishouding, 1606 - 1970 / onder redactie van P. W. Klein.; BJL     
      Van Stapelmarkt tot Welvaartsstaat : economisch-historische studien over groei en stagnatie van de Ne BJL  BOOK 1970
HC 323 W7 : An economic and social history of the Netherlands, 1800-1920 : demographic, economic, and social transition.; BJL     
      An economic and social history of the Netherlands, 1800-1920 : demographic, economic, and social tran BJL  BOOK 2000
HC 323 W9 : Nederland over de schouder gekeken.; BJL     
      Nederland over de schouder gekeken. BJL  BOOK 1986
HC 323 Z2 : The rise and decline of Holland's economy : merchant capitalism and the labour market.; BJL     
      The rise and decline of Holland's economy : merchant capitalism and the labour market. BJL  BOOK 1993
HC 324 A1 : Aards geluk : de Nederlanders en hun spullen van 1550 tot 1850 / onder redactie van Anton Schuurman, Jan de Vries, Ad van der Woude.; BJL     
      Aards geluk : de Nederlanders en hun spullen van 1550 tot 1850 / onder redactie van Anton Schuurman, BJL  BOOK 1997
HC 324 D5 : Van rijkdom en regenten : handboek tot de economische en sociale geschiedenis van Nederland tijdens de republiek.; BJL     
      Van rijkdom en regenten : handboek tot de economische en sociale geschiedenis van Nederland tijdens d BJL  BOOK 1970
HC 324 D9 : The Dutch economy in the Golden Age : nine studies / Karel Davids and Leo Noordegraaf (eds.).; BJL     
      The Dutch economy in the Golden Age : nine studies / Karel Davids and Leo Noordegraaf (eds.). BJL  BOOK 1993
HC 324 J3 : Welvaart in wording : sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middleeuwen. / door W. Jappe Alberts en H. P. Jansen.; BJL     
      Welvaart in wording : sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het e BJL  BOOK 1964
HC 324 K7 : Voorlezingen over de geschiedenis der nijverheid in Nederland.; BJL     
      Voorlezingen over de geschiedenis der nijverheid in Nederland. BJL  BOOK 1856
HC 324 M9 : Een regentenhuishouding omstreeks 1700.; BJL     
      Een regentenhuishouding omstreeks 1700. BJL  BOOK 1965
HC 324 V9    
      De economische achteruitgang der republick in de achttiende eeuw : academisch proefschrift. BJL  BOOK 1959
      The first modern economy : success, failure, and perseverance of the Dutch economy, 1500-1815 / Jan d BJL  BOOK 1997
      Nederland 1500-1815 : de eerste ronde van moderne economische groei / Jan de Vries en Ad van de Woude BJL  BOOK 1995
HC 325 A1 : Economic policy and planning in the Netherlands, 1950-1965.; BJL     
      Economic policy and planning in the Netherlands, 1950-1965. BJL  BOOK 1969
HC 325 A5 : Commerce and industry in the Netherlands : a base for business operations in Europe.; BJL     
      Commerce and industry in the Netherlands : a base for business operations in Europe. BJL  BOOK 1976
HC 325 B3 : Modernization and cleavage in Dutch society : a study of long term economic and social change.; BJL     
      Modernization and cleavage in Dutch society : a study of long term economic and social change. BJL  BOOK 1990
HC 325 B4    
      De anatomie van Nederland. BJL  BOOK 1967
      Bedrijf en Samenleving : economisch-historische studies over Nederland in de negentiende en twintigst BJL  BOOK 1967
      De magere jaren : Nederland in de crisistijd 1929-1939 / door J. Beishuizen en E. Werkman. BJL  BOOK 1976
HC 325 B5 : 'Een doorlopende groote roes' : de economische ontwikkeling van Nederland, 1913-1921.; BJL     
      'Een doorlopende groote roes' : de economische ontwikkeling van Nederland, 1913-1921. BJL  BOOK 1995
HC 325 B6 : Force of order and methods : an American view into the Dutch directed society.; BJL     
      Force of order and methods : an American view into the Dutch directed society. BJL  BOOK 1976
HC 325 B8    
      Bijdrage tot de kennis van den economischen toestand van Nederland in de jaren 1813-1816 : academisch BJL  BOOK 1916
      De economische conjunctuur in Nederland in de 19e eeuw. BJL  BOOK 1936
      Industrie, Kapitalmarkt und industrielle Effekten in den Niederlanden : ein Beitrag zur Kenntris der BJL  BOOK 1928
      Paardenkracht en mensenmacht : sociaal-economische geschiedenis van Nederland, 1795-1940. BJL  BOOK 1976
2 additional entries    
HC 325 C1 : Een eeuw vol bedrijvigheid : de industrialisatie van Nederland, 1814-1914.; BJL     
      Een eeuw vol bedrijvigheid : de industrialisatie van Nederland, 1814-1914. BJL  BOOK 1987
HC 325 D3 : Naar een nieuwe Gouden Eeuw : een doorsnee van ons economisch leven en een blik vooruit / J.G.M. Delfgaauw en A.I.V. Massizzo.; BJL     
      Naar een nieuwe Gouden Eeuw : een doorsnee van ons economisch leven en een blik vooruit / J.G.M. Delf BJL  BOOK 1955
HC 325 D4 : Industrialisatiepolitiek rondom de jaren vijftig : een sociologisch-economische beleidsstudie.; BJL     
      Industrialisatiepolitiek rondom de jaren vijftig : een sociologisch-economische beleidsstudie. BJL  BOOK 1986
HC 325 D6 : Documenten voor de Economische crisis van Nederland in Oorlogsgevaar / uitg. door de Afdeeling Documentatie der Koninklijke Bibliotheek met medewerking van net Nederlandsch Registratuurbureau.; BJL     
      Documenten voor de Economische crisis van Nederland in Oorlogsgevaar / uitg. door de Afdeeling Docume BJL  BOOK 1914
HC 325 D7 : Waarom de crisis hier langer duurde : over de nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig.; BJL     
      Waarom de crisis hier langer duurde : over de nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig BJL  BOOK 1990
HC 325 E1    
      The economic development of the Netherlands since 1870 / edited by Jan Luiten Van Zanden. BJL  BOOK 1996
      Economie en maatschappij : opstellen geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Facu BJL  BOOK 1947
      The economy and politics of the Netherlands since 1945 / edited by R.T.Griffiths. BJL  BOOK 1980
HC 325 E2 : In het spoor van de vooruitgang : het moderniseringsproces in de Nederlandse samenleving 1730-1980.; BJL     
      In het spoor van de vooruitgang : het moderniseringsproces in de Nederlandse samenleving 1730-1980. BJL  BOOK 1989
HC 325 E5 : De Marshall-hulp : een perspectief voor Nederland, 1947-1953.; BJL     
      De Marshall-hulp : een perspectief voor Nederland, 1947-1953. BJL  BOOK 1987
HC 325 E9 : Exercities in ons verleden : twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en kolonien, 1800-1950 : aangeboden aan Prof. Dr. W.J. Wieringa... / redaktie : P. Boomgaard ... [et al.].; BJL     
      Exercities in ons verleden : twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederla BJL  BOOK 1981
HC 325 F8    
      Holland as an industrial country : the story of a national achievement. BJL  BOOK 1957
      Holland's industries stride ahead : the new Netherlands of the 1960's. BJL  BOOK 1961
HC 325 F9 : De patriotten en de financien van de Bataafse Republiek : Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801).; BJL     
      De patriotten en de financien van de Bataafse Republiek : Hollands krediet en de smalle marges voor e BJL  BOOK 1988
HC 325 G1 : De winst van een democratische economie.; BJL     
      De winst van een democratische economie. BJL  BOOK 1976
HC 325 G3 : Gevolgen van afnemende economische groei voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen / redactie van J. de Jong.; BJL     
      Gevolgen van afnemende economische groei voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen / redactie van J. de BJL  BOOK 1976
HC 325 G6    
      National and regional planning and development in the Netherlands : an annotated bibliography. BJL  BOOK 1968
      Tulipmania : money, honor, and knowledge in the Dutch Golden Age / Anne Goldgar. BJL  BOOK 2007
HC 325 G7 : Graven Naar Macht : op zoek naar de kern van de Nederlandse economie.; BJL     
      Graven Naar Macht : op zoek naar de kern van de Nederlandse economie. BJL  BOOK 1975
HC 325 G8    
      Achterlijk, achter of anders? : aspecten van de economische ontwikkeling van Nederland in de 19 de ee BJL  BOOK 1981
      Economic reconstruction policy in the Netherlands and its international consequences, May 1945-March BJL  BOOK 1984
      Industrial retardation in the Netherlands, 1830-1850. BJL  BOOK 1979
HC 325 H4    
      Actieve en re-actieve industriepolitik in Nederland : de overheid en de ontwikkeling van de Nederland BJL  BOOK 1980
      In order not to fall into poverty : production and reproduction in the transition from proto-industry BJL  BOOK 1997
      Ordening en verdeling : besluitvorming over sociaal-economisch beleid in Nederland 1949-1958. BJL  BOOK 1986
      Over de financieel-economische machtsvorming in Nederland. BJL  BOOK 1972
      Van hoogkapitalisme naar verzorgingstaat : een halve eeuw sociale verandering, 1920-1970. BJL  BOOK 1973
HC 325 H5 : Herwonnen welvaart : de betekenis van het Marshallplan voor Nederland en de Europese samenwerking.; BJL     
      Herwonnen welvaart : de betekenis van het Marshallplan voor Nederland en de Europese samenwerking. BJL  BOOK 1954
HC 325 H8    
      The economic development of the Dutch service sector, 1800-1850 : trade and transport in a premodern BJL  BOOK 1995
      Op weg naar geleide economie. BJL  BOOK 1945
HC 325 H9 : Overzicht van de Nederlandsche crisispolitiek.; BJL     
      Overzicht van de Nederlandsche crisispolitiek. BJL  BOOK 1936
HC 325 J3    
      Groot en klein in de Nederlandse industrie, 1953-1968-1980. BJL  BOOK 1971
      Industrie en ruimte : de industriele entwikkeling van Nederland in een veranderend sociaal-ruimtelijk BJL  BOOK 1974
      De industriĆ«le ontwikkeling in Nederland, 1800-1850. BJL  BOOK 1999
      Retour Brussel-Amsterdam. BJL  BOOK 1990
HC 325 J7 : De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914.; BJL     
      De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. BJL  BOOK 1976
HC 325 K2 : De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek, 1918-1939.; BJL     
      De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek, 1918 BJL  BOOK 1978
HC 325 K4 : Het Nederlandsche volk in zijn woongebied : hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.; BJL     
      Het Nederlandsche volk in zijn woongebied : hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van BJL  BOOK 1947
HC 325 L6 : Lessen uit het verleden : 125 jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde / A. Knoester, red.; BJL     
      Lessen uit het verleden : 125 jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde / A. Knoester, red. BJL  BOOK 1987
HC 325 M4 : Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw : aspecten en trends.; BJL     
      Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende BJL  BOOK 1982
HC 325 M5 : De Nederlandse economie, 1945-1980 : herstel, groei, stagnatie.; BJL     
      De Nederlandse economie, 1945-1980 : herstel, groei, stagnatie. BJL  BOOK  
HC 325 M9 : Denken over beleid : de Nederlandse economische politiek in het interbellum : proefschrift ...; BJL     
      Denken over beleid : de Nederlandse economische politiek in het interbellum : proefschrift ... BJL  BOOK 1994
HC 325 N2 : Nationaal goed : feiten en cijfers over onze samenleving (ca.) 1800-1999 / Ronald van der Bie en Pit Dehing (red.).; BJL     
      Nationaal goed : feiten en cijfers over onze samenleving (ca.) 1800-1999 / Ronald van der Bie en Pit BJL  BOOK 1999
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next