Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
HC 325 D7 : Waarom de crisis hier langer duurde : over de nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig.; BJL     
      Waarom de crisis hier langer duurde : over de nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig BJL  BOOK 1990
HC 325 E1    
      The economic development of the Netherlands since 1870 / edited by Jan Luiten Van Zanden. BJL  BOOK 1996
      Economie en maatschappij : opstellen geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Facu BJL  BOOK 1947
      The economy and politics of the Netherlands since 1945 / edited by R.T.Griffiths. BJL  BOOK 1980
HC 325 E2 : In het spoor van de vooruitgang : het moderniseringsproces in de Nederlandse samenleving 1730-1980.; BJL     
      In het spoor van de vooruitgang : het moderniseringsproces in de Nederlandse samenleving 1730-1980. BJL  BOOK 1989
HC 325 E5 : De Marshall-hulp : een perspectief voor Nederland, 1947-1953.; BJL     
      De Marshall-hulp : een perspectief voor Nederland, 1947-1953. BJL  BOOK 1987
HC 325 E9 : Exercities in ons verleden : twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en kolonien, 1800-1950 : aangeboden aan Prof. Dr. W.J. Wieringa... / redaktie : P. Boomgaard ... [et al.].; BJL     
      Exercities in ons verleden : twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederla BJL  BOOK 1981
HC 325 F8    
      Holland as an industrial country : the story of a national achievement. BJL  BOOK 1957
      Holland's industries stride ahead : the new Netherlands of the 1960's. BJL  BOOK 1961
HC 325 F9 : De patriotten en de financien van de Bataafse Republiek : Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801).; BJL     
      De patriotten en de financien van de Bataafse Republiek : Hollands krediet en de smalle marges voor e BJL  BOOK 1988
HC 325 G1 : De winst van een democratische economie.; BJL     
      De winst van een democratische economie. BJL  BOOK 1976
HC 325 G3 : Gevolgen van afnemende economische groei voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen / redactie van J. de Jong.; BJL     
      Gevolgen van afnemende economische groei voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen / redactie van J. de BJL  BOOK 1976
HC 325 G6    
      National and regional planning and development in the Netherlands : an annotated bibliography. BJL  BOOK 1968
      Tulipmania : money, honor, and knowledge in the Dutch Golden Age / Anne Goldgar. BJL  BOOK 2007
HC 325 G7 : Graven Naar Macht : op zoek naar de kern van de Nederlandse economie.; BJL     
      Graven Naar Macht : op zoek naar de kern van de Nederlandse economie. BJL  BOOK 1975
HC 325 G8    
      Achterlijk, achter of anders? : aspecten van de economische ontwikkeling van Nederland in de 19 de ee BJL  BOOK 1981
      Economic reconstruction policy in the Netherlands and its international consequences, May 1945-March BJL  BOOK 1984
      Industrial retardation in the Netherlands, 1830-1850. BJL  BOOK 1979
HC 325 H4    
      Actieve en re-actieve industriepolitik in Nederland : de overheid en de ontwikkeling van de Nederland BJL  BOOK 1980
      In order not to fall into poverty : production and reproduction in the transition from proto-industry BJL  BOOK 1997
      Ordening en verdeling : besluitvorming over sociaal-economisch beleid in Nederland 1949-1958. BJL  BOOK 1986
      Over de financieel-economische machtsvorming in Nederland. BJL  BOOK 1972
      Van hoogkapitalisme naar verzorgingstaat : een halve eeuw sociale verandering, 1920-1970. BJL  BOOK 1973
HC 325 H5 : Herwonnen welvaart : de betekenis van het Marshallplan voor Nederland en de Europese samenwerking.; BJL     
      Herwonnen welvaart : de betekenis van het Marshallplan voor Nederland en de Europese samenwerking. BJL  BOOK 1954
HC 325 H8    
      The economic development of the Dutch service sector, 1800-1850 : trade and transport in a premodern BJL  BOOK 1995
      Op weg naar geleide economie. BJL  BOOK 1945
HC 325 H9 : Overzicht van de Nederlandsche crisispolitiek.; BJL     
      Overzicht van de Nederlandsche crisispolitiek. BJL  BOOK 1936
HC 325 J3    
      Groot en klein in de Nederlandse industrie, 1953-1968-1980. BJL  BOOK 1971
      Industrie en ruimte : de industriele entwikkeling van Nederland in een veranderend sociaal-ruimtelijk BJL  BOOK 1974
      De industriĆ«le ontwikkeling in Nederland, 1800-1850. BJL  BOOK 1999
      Retour Brussel-Amsterdam. BJL  BOOK 1990
HC 325 J7 : De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914.; BJL     
      De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. BJL  BOOK 1976
HC 325 K2 : De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek, 1918-1939.; BJL     
      De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek, 1918 BJL  BOOK 1978
HC 325 K4 : Het Nederlandsche volk in zijn woongebied : hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.; BJL     
      Het Nederlandsche volk in zijn woongebied : hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van BJL  BOOK 1947
HC 325 L6 : Lessen uit het verleden : 125 jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde / A. Knoester, red.; BJL     
      Lessen uit het verleden : 125 jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde / A. Knoester, red. BJL  BOOK 1987
HC 325 M4 : Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw : aspecten en trends.; BJL     
      Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende BJL  BOOK 1982
HC 325 M5 : De Nederlandse economie, 1945-1980 : herstel, groei, stagnatie.; BJL     
      De Nederlandse economie, 1945-1980 : herstel, groei, stagnatie. BJL  BOOK  
HC 325 M9 : Denken over beleid : de Nederlandse economische politiek in het interbellum : proefschrift ...; BJL     
      Denken over beleid : de Nederlandse economische politiek in het interbellum : proefschrift ... BJL  BOOK 1994
HC 325 N2 : Nationaal goed : feiten en cijfers over onze samenleving (ca.) 1800-1999 / Ronald van der Bie en Pit Dehing (red.).; BJL     
      Nationaal goed : feiten en cijfers over onze samenleving (ca.) 1800-1999 / Ronald van der Bie en Pit BJL  BOOK 1999
HC 325 N3    
      De Nederlandse industrie sinds 1945 : een wereld van groei. BJL  BOOK 1952
      De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen : bijdragen tot de sociaal-economische ver BJL  BOOK 1952
      De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen : bijdragen tot de sociaal-economische ver BJL  BOOK 1952
      De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen : bijdragen tot de sociaal-economische ver BJL  BOOK 1952
HC 325 N4    
      Centraal economisch plan, 1972. BJL  BOOK 1972
      Economische en sociale kroniek der oorlogsjaren, 1940-1945. BJL  BOOK 1947
      Macro-economische ontwikkelingen, 1921-1939 en 1969-1985 : een vergelijking op basis van herziene geg BJL  BOOK 1987
      De Nederlandse economie in 1980. BJL  BOOK 1976
3 additional entries    
HC 325 N46 R2(15) : De Komende vijfentwintig jaar : een toekomstverkenning voor Nederland.; BJL     
      De Komende vijfentwintig jaar : een toekomstverkenning voor Nederland. BJL  BOOK 1977
HC 325 N46 R2(17) : Ethnic minorities : A : Report to the government. B : Towards an overall ethnic minorities policy : preliminary study.; BJL     
      Ethnic minorities : A : Report to the government. B : Towards an overall ethnic minorities policy : p BJL  BOOK 1979
HC 325 N46 R2(18) : Industry in the Netherlands : its place and future.; BJL     
      Industry in the Netherlands : its place and future. BJL  BOOK 1982
HC 325 N46 R2(20) : Democratie en gewelde : probleemanalyse naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam op 30 april 1980.; BJL     
      Democratie en gewelde : probleemanalyse naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam op 30 apri BJL  BOOK 1980
HC 325 N46 R2(21) : Vernieuwingen in het arbeidsbestel.; BJL     
      Vernieuwingen in het arbeidsbestel. BJL  BOOK 1981
HC 325 N46 R2(22) : Herwaardering van welzijnsbeleid.; BJL     
      Herwaardering van welzijnsbeleid. BJL  BOOK 1982
HC 325 N46 R2(23) : Onder invloed van Duitsland : een onderzoek naar gevoeligheid en Kwetsbaarheid in de Betrekkingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek.; BJL     
      Onder invloed van Duitsland : een onderzoek naar gevoeligheid en Kwetsbaarheid in de Betrekkingen tus BJL  BOOK 1982
HC 325 N46 R2(24) : Samenhangend mediabeleid.; BJL     
      Samenhangend mediabeleid. BJL  BOOK 1982
HC 325 N46 R2(25) : Beleidsgerichte toekomstverkenning.; BJL     
      Beleidsgerichte toekomstverkenning. BJL  BOOK 1983
HC 325 N46 R2(27) : Basisvorming in het onderwijs.; BJL     
      Basisvorming in het onderwijs. BJL  BOOK 1986
HC 325 N46 R2(28) : De onvoltooide Europese integratie.; BJL     
      De onvoltooide Europese integratie. BJL  BOOK 1986
HC 325 N46 R2(29) : Ruimte voor groei : kansen en bedreigingen voor de Nederlandse economie in de komende tien jaar.; BJL     
      Ruimte voor groei : kansen en bedreigingen voor de Nederlandse economie in de komende tien jaar. BJL  BOOK 1987
HC 325 N46 R2(30)    
      Op maat van het midden- en kleinbedrijf. BJL  BOOK 1987
      Op maat van het midden- en kleinbedrijf. BJL  BOOK 1987
HC 325 N46 R2(31) : Cultuur zonder grenzen.; BJL     
      Cultuur zonder grenzen. BJL  BOOK 1987
HC 325 N46 R2(32) : De financiering van de Europese Gemeenschap : een interimrapport.; BJL     
      De financiering van de Europese Gemeenschap : een interimrapport. BJL  BOOK 1987
HC 325 N46 R2(33) : Activerend arbeidsmarktbeleid.; BJL     
      Activerend arbeidsmarktbeleid. BJL  BOOK 1987
HC 325 N46 R2(34) : Overheid en toekomstonderzoek : een inventarisatie.; BJL     
      Overheid en toekomstonderzoek : een inventarisatie. BJL  BOOK 1988
HC 325 N46 R2(35) : Rechtshandhaving.; BJL     
      Rechtshandhaving. BJL  BOOK 1988
HC 325 N46 R2(36) : Allochtonenbeleid.; BJL     
      Allochtonenbeleid. BJL  BOOK 1989
HC 325 N46 R2(37) : Van de stad en de rand.; BJL     
      Van de stad en de rand. BJL  BOOK 1990
HC 325 N46 R2(38) : Een werkend perspectief : arbeidsparticipatie in de jaren '90.; BJL     
      Een werkend perspectief : arbeidsparticipatie in de jaren '90. BJL  BOOK 1990
HC 325 N46 R2(39) : Technologie en overheid : enkele sectoren nader beschouwd.; BJL     
      Technologie en overheid : enkele sectoren nader beschouwd. BJL  BOOK 1991
HC 325 N46 R2(40) : De onderwijsverzorging in de toekomst.; BJL     
      De onderwijsverzorging in de toekomst. BJL  BOOK 1991
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next