Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
HC 325 N2 : Nationaal goed : feiten en cijfers over onze samenleving (ca.) 1800-1999 / Ronald van der Bie en Pit Dehing (red.).; BJL     
      Nationaal goed : feiten en cijfers over onze samenleving (ca.) 1800-1999 / Ronald van der Bie en Pit BJL  BOOK 1999
HC 325 N3    
      De Nederlandse industrie sinds 1945 : een wereld van groei. BJL  BOOK 1952
      De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen : bijdragen tot de sociaal-economische ver BJL  BOOK 1952
      De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen : bijdragen tot de sociaal-economische ver BJL  BOOK 1952
      De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen : bijdragen tot de sociaal-economische ver BJL  BOOK 1952
HC 325 N4    
      Centraal economisch plan, 1972. BJL  BOOK 1972
      Economische en sociale kroniek der oorlogsjaren, 1940-1945. BJL  BOOK 1947
      Macro-economische ontwikkelingen, 1921-1939 en 1969-1985 : een vergelijking op basis van herziene geg BJL  BOOK 1987
      De Nederlandse economie in 1980. BJL  BOOK 1976
3 additional entries    
HC 325 N46 R2(15) : De Komende vijfentwintig jaar : een toekomstverkenning voor Nederland.; BJL     
      De Komende vijfentwintig jaar : een toekomstverkenning voor Nederland. BJL  BOOK 1977
HC 325 N46 R2(17) : Ethnic minorities : A : Report to the government. B : Towards an overall ethnic minorities policy : preliminary study.; BJL     
      Ethnic minorities : A : Report to the government. B : Towards an overall ethnic minorities policy : p BJL  BOOK 1979
HC 325 N46 R2(18) : Industry in the Netherlands : its place and future.; BJL     
      Industry in the Netherlands : its place and future. BJL  BOOK 1982
HC 325 N46 R2(20) : Democratie en gewelde : probleemanalyse naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam op 30 april 1980.; BJL     
      Democratie en gewelde : probleemanalyse naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam op 30 apri BJL  BOOK 1980
HC 325 N46 R2(21) : Vernieuwingen in het arbeidsbestel.; BJL     
      Vernieuwingen in het arbeidsbestel. BJL  BOOK 1981
HC 325 N46 R2(22) : Herwaardering van welzijnsbeleid.; BJL     
      Herwaardering van welzijnsbeleid. BJL  BOOK 1982
HC 325 N46 R2(23) : Onder invloed van Duitsland : een onderzoek naar gevoeligheid en Kwetsbaarheid in de Betrekkingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek.; BJL     
      Onder invloed van Duitsland : een onderzoek naar gevoeligheid en Kwetsbaarheid in de Betrekkingen tus BJL  BOOK 1982
HC 325 N46 R2(24) : Samenhangend mediabeleid.; BJL     
      Samenhangend mediabeleid. BJL  BOOK 1982
HC 325 N46 R2(25) : Beleidsgerichte toekomstverkenning.; BJL     
      Beleidsgerichte toekomstverkenning. BJL  BOOK 1983
HC 325 N46 R2(27) : Basisvorming in het onderwijs.; BJL     
      Basisvorming in het onderwijs. BJL  BOOK 1986
HC 325 N46 R2(28) : De onvoltooide Europese integratie.; BJL     
      De onvoltooide Europese integratie. BJL  BOOK 1986
HC 325 N46 R2(29) : Ruimte voor groei : kansen en bedreigingen voor de Nederlandse economie in de komende tien jaar.; BJL     
      Ruimte voor groei : kansen en bedreigingen voor de Nederlandse economie in de komende tien jaar. BJL  BOOK 1987
HC 325 N46 R2(30)    
      Op maat van het midden- en kleinbedrijf. BJL  BOOK 1987
      Op maat van het midden- en kleinbedrijf. BJL  BOOK 1987
HC 325 N46 R2(31) : Cultuur zonder grenzen.; BJL     
      Cultuur zonder grenzen. BJL  BOOK 1987
HC 325 N46 R2(32) : De financiering van de Europese Gemeenschap : een interimrapport.; BJL     
      De financiering van de Europese Gemeenschap : een interimrapport. BJL  BOOK 1987
HC 325 N46 R2(33) : Activerend arbeidsmarktbeleid.; BJL     
      Activerend arbeidsmarktbeleid. BJL  BOOK 1987
HC 325 N46 R2(34) : Overheid en toekomstonderzoek : een inventarisatie.; BJL     
      Overheid en toekomstonderzoek : een inventarisatie. BJL  BOOK 1988
HC 325 N46 R2(35) : Rechtshandhaving.; BJL     
      Rechtshandhaving. BJL  BOOK 1988
HC 325 N46 R2(36) : Allochtonenbeleid.; BJL     
      Allochtonenbeleid. BJL  BOOK 1989
HC 325 N46 R2(37) : Van de stad en de rand.; BJL     
      Van de stad en de rand. BJL  BOOK 1990
HC 325 N46 R2(38) : Een werkend perspectief : arbeidsparticipatie in de jaren '90.; BJL     
      Een werkend perspectief : arbeidsparticipatie in de jaren '90. BJL  BOOK 1990
HC 325 N46 R2(39) : Technologie en overheid : enkele sectoren nader beschouwd.; BJL     
      Technologie en overheid : enkele sectoren nader beschouwd. BJL  BOOK 1991
HC 325 N46 R2(40) : De onderwijsverzorging in de toekomst.; BJL     
      De onderwijsverzorging in de toekomst. BJL  BOOK 1991
HC 325 N46 R2(41) : Milieubeleid : strategie, instrumenten en handhaafbaarheid.; BJL     
      Milieubeleid : strategie, instrumenten en handhaafbaarheid. BJL  BOOK 1992
HC 325 N46 R2(42) : Grond voor keuzen : vier perspectieven voor de landelijke gebieden in de Europese Gemeenschap.; BJL     
      Grond voor keuzen : vier perspectieven voor de landelijke gebieden in de Europese Gemeenschap. BJL  BOOK 1992
HC 325 N46 R2(43) : Ouderen voor ouderen : demografische ontwikkelingen en beleid.; BJL     
      Ouderen voor ouderen : demografische ontwikkelingen en beleid. BJL  BOOK 1992
HC 325 N46 R2(44) : Duurzame risico's : een blijvend gegeven.; BJL     
      Duurzame risico's : een blijvend gegeven. BJL  BOOK 1994
HC 325 N46 R2(46) : Besluiten over grote projecten.; BJL     
      Besluiten over grote projecten. BJL  BOOK 1994
HC 325 N46 R2(47) : Hoger onderwijs in fasen.; BJL     
      Hoger onderwijs in fasen. BJL  BOOK 1995
HC 325 N46 R2(48) : Stabiliteit en veiligheid in Europa : het veranderende krachtenveld voor het buitenlands beleid.; BJL     
      Stabiliteit en veiligheid in Europa : het veranderende krachtenveld voor het buitenlands beleid. BJL  BOOK 1995
HC 325 N46 R2(49) : Orde in het binnenlands bestuur.; BJL     
      Orde in het binnenlands bestuur. BJL  BOOK 1995
HC 325 N46 R2(50) : Tweedeling in perspectief.; BJL     
      Tweedeling in perspectief. BJL  BOOK 1996
HC 325 N46 R2(51) : Van verdelen naar verdienen : afwegingen voor de sociale zekerheid in de 21e eeuw.; BJL     
      Van verdelen naar verdienen : afwegingen voor de sociale zekerheid in de 21e eeuw. BJL  BOOK 1997
HC 325 N46 R2(52) : Volksgezondheidszorg.; BJL     
      Volksgezondheidszorg. BJL  BOOK 1997
HC 325 N46 R2(53) : Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek.; BJL     
      Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek. BJL  BOOK 1998
HC 325 N46 R2(54) : Staat zonder land : een verkenning van bestuurlijke gevolgen van informatie- en communicatietechnologie.; BJL     
      Staat zonder land : een verkenning van bestuurlijke gevolgen van informatie- en communicatietechnolog BJL  BOOK 1998
HC 325 N46 R2(55) : Generatiebewust beleid.; BJL     
      Generatiebewust beleid. BJL  BOOK 1999
HC 325 N46 R2(56) : Het borgen van publiek belang.; BJL     
      Het borgen van publiek belang. BJL  BOOK 2000
HC 325 N46 R2(57) : Doorgroei van arbeidparticipatie.; BJL     
      Doorgroei van arbeidparticipatie. BJL  BOOK 2000
HC 325 N46 R2(58) : Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur.; BJL     
      Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur. BJL  BOOK 2001
HC 325 N46 R2(59) : Naar een Europabrede unie.; BJL     
      Naar een Europabrede unie. BJL  BOOK 2001
HC 325 N46 R2(60) : Nederland als immigratiesamenleving.; BJL     
      Nederland als immigratiesamenleving. BJL  BOOK 2001
HC 325 N46 R2(61) : Van oude en nieuwe kennis : de gevolgen van ICT voor het kennisbeleid.; BJL     
      Van oude en nieuwe kennis : de gevolgen van ICT voor het kennisbeleid. BJL  BOOK 2002
HC 325 N46 R2(62) : Duurzame ontwikkeling : bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid.; BJL     
      Duurzame ontwikkeling : bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid. BJL  BOOK 2002
HC 325 N46 R2(63) : De toekomst van de nationale rechtsstaat.; BJL     
      De toekomst van de nationale rechtsstaat. BJL  BOOK 2002
HC 325 N46 R2(64) : Beslissen over biotechnologie.; BJL     
      Beslissen over biotechnologie. BJL  BOOK 2003
HC 325 N46 R2(65) : Slagvaardigheid in de Europabrede Unie.; BJL     
      Slagvaardigheid in de Europabrede Unie. BJL  BOOK 2003
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next