Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
HC 325 N46 v9(82) : Beroepswijs onderwijs : ontwikkelingen en dilemma's in de aansluiting van onderwijs en arbeid / W.J. Dercksen ... [et al.].; BJL     
      Beroepswijs onderwijs : ontwikkelingen en dilemma's in de aansluiting van onderwijs en arbeid / W.J. BJL  BOOK 1993
HC 325 N46 V9(83) : Om recht en staat : een sociologische verkenning van sociale, politieke en rechtsbetrekkingen.; BJL     
      Om recht en staat : een sociologische verkenning van sociale, politieke en rechtsbetrekkingen. BJL  BOOK 1994
HC 325 N46 V9(84) : Private verzekering van sociale risico's.; BJL     
      Private verzekering van sociale risico's. BJL  BOOK 1994
HC 325 N46 V9(85) : Versnelling jurisdische procedures grote projecten / C. Lambers, D.A. Lubach, M. Scheltema.; BJL     
      Versnelling jurisdische procedures grote projecten / C. Lambers, D.A. Lubach, M. Scheltema. BJL  BOOK 1994
HC 325 N46 V9(86) : Aspecten van hoger onderwijs : een internationale inventarisatie.; BJL     
      Aspecten van hoger onderwijs : een internationale inventarisatie. BJL  BOOK 1995
HC 325 N46 V9(87) : Ontwikkelingen in de natuur : visies op de levende natuur in de wereld en scenario's voor het behoud daarvan / T. van der Meij, J.H.W. Hendriks, C.J.M Musters.; BJL     
      Ontwikkelingen in de natuur : visies op de levende natuur in de wereld en scenario's voor het behoud BJL  BOOK 1995
HC 325 N46 V9(88) : Etnische verhoudingen in Midden- en Oost-Europa / L. Hagedoorn ... [et al.].; BJL     
      Etnische verhoudingen in Midden- en Oost-Europa / L. Hagedoorn ... [et al.]. BJL  BOOK 1995
HC 325 N46 V9(89) : Een gedifferentieerd Europa / H.C. Posthumus Meyjes ... [et al.].; BJL     
      Een gedifferentieerd Europa / H.C. Posthumus Meyjes ... [et al.]. BJL  BOOK 1995
HC 325 N46 V9(90) : Challenges in the east / J. Rupnik ... [et al.].; BJL     
      Challenges in the east / J. Rupnik ... [et al.]. BJL  BOOK 1995
HC 325 N46 V9(91) : Europa, wat nu? / J.P.H. Donner (rapporteur).; BJL     
      Europa, wat nu? / J.P.H. Donner (rapporteur). BJL  BOOK 1995
HC 325 N46 V9(92) : Gouden bergen, diepe dalen : de inkomensgevolgen van een betaalbare oudedagsvoorziening.; BJL     
      Gouden bergen, diepe dalen : de inkomensgevolgen van een betaalbare oudedagsvoorziening. BJL  BOOK 1996
HC 325 N46 V9(93) : Bouwen aan het binnenlands bestuur / W. Derksen, W.G.M. Salet (red.).; BJL     
      Bouwen aan het binnenlands bestuur / W. Derksen, W.G.M. Salet (red.). BJL  BOOK 1996
HC 325 N46 V9(94) : Start-, slaag- en faalkansen van hoger opgeleide startende ondernemers : een onderzoek uitgevoerd door SEO/Intomart in opdracht van : Rabobank Nederland, Thinktank, Elsevier, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid / E. Brouwer ... [et al.].; BJL     
      Start-, slaag- en faalkansen van hoger opgeleide startende ondernemers : een onderzoek uitgevoerd doo BJL  BOOK 1996
HC 325 N46 V9(95) : Fundamental questions about the future of health care : conference report / edited by L.J. Gunning-Schepers, G.J. Kronjee, R.A. Spasoff.; BJL     
      Fundamental questions about the future of health care : conference report / edited by L.J. Gunning-Sc BJL  BOOK 1996
HC 325 N46 V9(96) : De sociale segmentatie van Nederland in 2015 / [redactie : ] H.B.G. Ganzeboom, W.C. Ultee.; BJL     
      De sociale segmentatie van Nederland in 2015 / [redactie : ] H.B.G. Ganzeboom, W.C. Ultee. BJL  BOOK 1996
HC 325 N46 V9(97) : Grenzen aan verandering : de verhouding tussen reorganisatie en structuurprincipes van het binnenlands bestuur.; BJL     
      Grenzen aan verandering : de verhouding tussen reorganisatie en structuurprincipes van het binnenland BJL  BOOK 1997
HC 325 N46 V9(98) : Volatilisering in de economie / M.F. Gelok, W.M. de Jong (red.).; BJL     
      Volatilisering in de economie / M.F. Gelok, W.M. de Jong (red.). BJL  BOOK 1997
HC 325 N46 V9(99) : Patronen en economische effecten van flexibiliteit in de Nederlandse arbeidsverhoudingen : een exploratie op basis van de OSA vraag- en aanbodpanels / A.H. Kleinknecht, R.H. Oostendorp, M.P. Pradhan.; BJL     
      Patronen en economische effecten van flexibiliteit in de Nederlandse arbeidsverhoudingen : een explor BJL  BOOK 1997
HC 325 N46 W4 : Werkprogramma voor de derde Raadsperiode 1983-1987.; BJL     
      Werkprogramma voor de derde Raadsperiode 1983-1987. BJL  BOOK 1984
HC 325 O5 : Ondernemende geschiedenis : 22 opstellen geschreven bij het afscheid van H. van Riel, als voorzitter van de Vereniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.; BJL     
      Ondernemende geschiedenis : 22 opstellen geschreven bij het afscheid van H. van Riel, als voorzitter BJL  BOOK 1977
HC 325 O6 : Economic surveys : Netherlands.; BJL     
      Economic surveys : Netherlands. BJL  PERIODICAL  
HC325 .O73 : OECD economic surveys. Netherlands [electronic resource].; Online materials     
      OECD economic surveys. Netherlands [electronic resource]. Online materials  EJOURNALS  
HC 325 P6 : The Netherlands.; Departmental Locations, BJL      
      The Netherlands. Departmental Locations, BJL   BOOK 1976
HC 325 R5 : Een conjunctuur-analyse van Nederland, 1848-1860.; BJL     
      Een conjunctuur-analyse van Nederland, 1848-1860. BJL  BOOK 1935
HC 325 R7    
      Ondernemend Nederland. BJL  BOOK 1959
      De ontwikkeling van het Nederlandsche kapitalisme in de laatste kwart-eeuw. BJL  BOOK 1926
HC 325 R9 : De werkzaamheden der organisatie-commissie : commissie voor den opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfsleven.; BJL     
      De werkzaamheden der organisatie-commissie : commissie voor den opbouw van een zelfstandige organisat BJL  BOOK 1943
HC 325 S2 : Crisis en protectie onder Colijn : over economische doelmatigheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van de Nederlandse handelspolitiek in de jaren dertig.; BJL     
      Crisis en protectie onder Colijn : over economische doelmatigheid en maatschappelijke aanvaardbaarhei BJL  BOOK 1986
HC 325 S3    
      Industrialization without national patents : the Netherlands, 1869-1912; Switzerland, 1850-1907. BJL  BOOK 1971
      De Sociaal-Economische Raad en de ministeriele verantwoordelijkheid : academisch proefschrift. BJL  BOOK 1968
HC 325 S6    
      Policy development : a study of the Social and Economic Council of the Netherlands. BJL  BOOK 1972
      Het rijk der Nederlanden : Nederland in en buiten Europa : sociaal-economische geografie. BJL  BOOK 1946
      De sociaal-economische besturing van Nederland / [J. E.] Andriessen ...[et al.]. BJL  BOOK 1988
      De Sociaal-Economische Besturing van Nederland / [door] J.E. Andriessen [en anderen]. BJL  BOOK 1976
      Twintig jaren sociaal-economische adviezen. BJL  BOOK 1970
HC 325 S7 : Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e. EEUW; uitge-geven.; BJL     
      Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e. EEUW; uitge-geven. BJL  BOOK 1956
HC 325 T5 : Tien jaar economisch leven in Nederland.; BJL     
      Tien jaar economisch leven in Nederland. BJL  BOOK 1955
HC 325 T8    
      De economische toekomst van Nederland. BJL  BOOK 1917
      Hoofdstukken uit de geschiedenis der staathuishoudkunde. BJL  BOOK 1919
HC 325 U9 : De toekomst onder ogen : beschouwingen over socialisme, economie en economische politiek.; BJL     
      De toekomst onder ogen : beschouwingen over socialisme, economie en economische politiek. BJL  BOOK 1986
HC 325 V1 : Inleiding tot het sociaal-economisch recht in Nederland.; BJL     
      Inleiding tot het sociaal-economisch recht in Nederland. BJL  BOOK 1964
HC 325 V5 : Intellectuele eigendom, mededinging en consument : rede uitgesproken ... aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 30 januari 1976.; BJL     
      Intellectuele eigendom, mededinging en consument : rede uitgesproken ... aan de Katholieke Universite BJL  BOOK 1976
HC 325 V8 : A Dutch miracle : job growth, welfare reform and corporatism in the Netherlands / Jelle Visser & Anton Hemerijck.; BJL     
      A Dutch miracle : job growth, welfare reform and corporatism in the Netherlands / Jelle Visser & Anto BJL  BOOK 1997
HC 325 V9    
      De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw : een verkenning van het meest kenmerkende. BJL  BOOK 1973
      De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme. BJL  BOOK 1965
HC 325 W1 : Waarheen gaat onze sociaal-economische orde? / [door] N. H.Douben [en anderen].; BJL     
      Waarheen gaat onze sociaal-economische orde? / [door] N. H.Douben [en anderen]. BJL  BOOK 1976
HC 325 Z2    
      De dans om de gouden standaard : economisch beleid in de depressie van de jaren dertig. BJL  BOOK 1988
      The economic history of the Netherlands, 1914-1995 : a small open economy in the 'long' twentieth cen BJL  BOOK 1998
      Nederland, 1780-1914 : staat, instituties en economische ontwikkeling / Jan Luiten van Zanden, Arthur BJL  BOOK 2000
HC 327 B4 B8 : Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied / uitgegeven door J.F. Niermeijer [en J.G. Smit].; BJL     
      Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied / uitgegeven door J.F. Niermeijer BJL  BOOK 1997
HC 327 B7 E2    
      F. van Lanschot als intermediaire tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de nijverheid in Noo BJL  BOOK 1955
      Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf, 1777-1914. BJL  BOOK 1977
HC 327 D7 F2 : Drentse edelen tijdens de republiek : een onderzoek naar hun economische positie.; BJL     
      Drentse edelen tijdens de republiek : een onderzoek naar hun economische positie. BJL  BOOK 1985
HC 327 G8 H7 / q : Sociaal-economische problemen der Groninger veenkolonien.; BJL     
      Sociaal-economische problemen der Groninger veenkolonien. BJL  BOOK 1943
HC 327 G8 P2 : Voor een handvol stuivers : werken, verdienen en besteden : de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860.; BJL     
      Voor een handvol stuivers : werken, verdienen en besteden : de levensstandaard van boeren, arbeiders BJL  BOOK 1995
HC 327 N8 N8 / q : Noord-Brabant : een studie over de sociaal economische en ruimtelijke ontwikkeling van de proviince Noord-Brabant.; BJL     
      Noord-Brabant : een studie over de sociaal economische en ruimtelijke ontwikkeling van de proviince N BJL  BOOK 1965
HC 327 N8 V4 : Noord-Brabant op weg naar groei en welvaart 1850-1920.; BJL     
      Noord-Brabant op weg naar groei en welvaart 1850-1920. BJL  BOOK 1963
HC 327 N9 T5 : Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg / door T.M.L.Thurlings, W.R.Heere en A.Oldendorff.; BJL     
      Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg / door T.M.L.Thurlings, W.R.Heere en A. BJL  BOOK 1958
HC 327 O9 S6 : Een samenleving onder spanning : geschiedenis van het platteland in Overijssel.; BJL     
      Een samenleving onder spanning : geschiedenis van het platteland in Overijssel. BJL  BOOK 1957
HC 327 R1 L4 : Randstad, Holland.; BJL     
      Randstad, Holland. BJL  BOOK 1973
HC 327 V4 H4 : Regionale politiek op de Noord West Veluwe : economische en sociale vraagstukken.; BJL     
      Regionale politiek op de Noord West Veluwe : economische en sociale vraagstukken. BJL  BOOK 1964
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next