Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
HD 6674 M9    
      Le Mouvement syndical dans la Résistance / textes de Gustave Allyn ... [et al.] ; préf. d'Henri Krasu BJL  BOOK 1975
      The origins of the French labor movement, 1830-1914. BJL  BOOK 1976
      Origins of the French labor movement : the socialism of skilled workers. BJL  BOOK 1972
HD 6674 P3    
      Histoire des bourses du travail : origine, institutions, avenir. BJL  BOOK 1971
      Histoire des bourses du travail : origine, institutions, avenir. BJL  BOOK 1971
HD 6674 P9 : La C.G.T. à l'époque du Front populaire, 1934-1939 : essai de description numérique.; BJL     
      La C.G.T. à l'époque du Front populaire, 1934-1939 : essai de description numérique. BJL  BOOK 1964
HD 6674 R4 : Les syndicats en France.; BJL     
      Les syndicats en France. BJL  BOOK 1975
HD 6674 R5    
      Revolutionary Syndicalism in France : the direct action of its time. BJL  BOOK 1970
      Revolutionary syndicalism in France : the direct action of the time. BJL  BOOK 1970
HD 6674 S6 : Crisis in the French labour movement : a grassroots' perspective.; BJL     
      Crisis in the French labour movement : a grassroots' perspective. BJL  BOOK 1987
HD 6674 S7 : Revolutionary syndicalism and French labor : a cause without rebels.; BJL     
      Revolutionary syndicalism and French labor : a cause without rebels. BJL  BOOK 1971
HD 6674 T7 : The workers' movement.; BJL     
      The workers' movement. BJL  BOOK 1987
HD 6675 P3 J9 : Fernand Pelloutier et les origines du syndicalisme d'action directe.; BJL     
      Fernand Pelloutier et les origines du syndicalisme d'action directe. BJL  BOOK 1971
HD 6675 V6 P3 : Paul Vignaux : un intellectuel syndicaliste / E. Maire ... [et al.].; BJL     
      Paul Vignaux : un intellectuel syndicaliste / E. Maire ... [et al.]. BJL  BOOK 1988
HD 6677 H7 : Labour at war : France and Britain 1914-1918.; BJL     
      Labour at war : France and Britain 1914-1918. BJL  BOOK 1991
HD 6678 P85 R2 / q : Les ouvriers du livre et leur federation : un centenaire, 1881-1981.; BJL     
      Les ouvriers du livre et leur federation : un centenaire, 1881-1981. BJL  BOOK 1981
HD 6679 G8 S6 : Revolutionary trade unionism in France.; BJL     
      Revolutionary trade unionism in France. BJL  BOOK 1975
HD 6681 D48 / q : DGB report : labour news from the Federal Republic of Germany.; BJL     
      DGB report : labour news from the Federal Republic of Germany. BJL  PERIODICAL  
HD 6684 A9 : Auf dem Wege zur Massengewerkschaft : die Entwicklung der Gewerkschaften in Deutschland und Grossbritannien 1880-1914 / herausgegeben von Wolfgang J. Mommsen und Hans-Gerhard Husung.; BJL     
      Auf dem Wege zur Massengewerkschaft : die Entwicklung der Gewerkschaften in Deutschland und Grossbrit BJL  BOOK 1984
HD 6684 G3 : Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland : ein Handbuch / Wolfgang Schroeder, Bernhard Wessels (Hrsg.).; BJL     
      Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland : ein Handbuch / Wolfga BJL  BOOK c2003
HD 6684 K9 : Geschichte der Gewerkschaften in Deutschland.; BJL     
      Geschichte der Gewerkschaften in Deutschland. BJL  BOOK 1965
HD 6684 L5 / p : The German trade union movement.; BJL     
      The German trade union movement. BJL  BOOK 1959
HD 6684 L7 : Deutsche und amerikanische Gewerkschaften und Geschaftsleute 1945-1975 : eine Studie über transnationale Beziehungen.; BJL     
      Deutsche und amerikanische Gewerkschaften und Geschaftsleute 1945-1975 : eine Studie über transnation BJL  BOOK 1978
HD 6684 M3 : The politics of the West German trade unions : strategies of class and interest representation in growth and crisis.; BJL     
      The politics of the West German trade unions : strategies of class and interest representation in gro BJL  BOOK 1986
HD 6684 M9 : Trade unionism in Germany from Bismark to Hitler, 1869-1933.; BJL     
      Trade unionism in Germany from Bismark to Hitler, 1869-1933. BJL  BOOK 1982
HD 6684 P2 : Christian trade unions in the Weimar Republic, 1918-1933 : the failure of "corporate pluralism".; BJL     
      Christian trade unions in the Weimar Republic, 1918-1933 : the failure of "corporate pluralism". BJL  BOOK 1985
HD 6684 P6 : Die blinde Macht : die Gewerkschaftstewegung in Westdeutschland.; BJL     
      Die blinde Macht : die Gewerkschaftstewegung in Westdeutschland. BJL  BOOK 1960
HD 6684 S2 : Trade unionism in Germany.; BJL     
      Trade unionism in Germany. BJL  BOOK 1916
HD 6684 S3 : Die verhinderte Neuordnung 1945-1952.; BJL     
      Die verhinderte Neuordnung 1945-1952. BJL  BOOK 1975
HD 6684 S8 : The German Trade Union Federation.; BJL     
      The German Trade Union Federation. BJL  BOOK 1981
HD 6687 D4 : Wirtschaftskrise, Faschismus. Gewerkschaften : Dokumente zur Gewerkschaftspolitik 1929-33 / [von] F. Deppe [und] W. Rossmann.; BJL     
      Wirtschaftskrise, Faschismus. Gewerkschaften : Dokumente zur Gewerkschaftspolitik 1929-33 / [von] F. BJL  BOOK 1981
HD 6694 B5 : Works councils in Germany.; BJL     
      Works councils in Germany. BJL  BOOK 1924
HD 6694 H3 : Angestellte und Angestelltengewerkschaften in Deutschland.; BJL     
      Angestellte und Angestelltengewerkschaften in Deutschland. BJL  BOOK 1961
HD 6697 C8 : Arbeidersbeweging en Vlaamsgezindheid voor de eerste Wereldoorlog.; BJL     
      Arbeidersbeweging en Vlaamsgezindheid voor de eerste Wereldoorlog. BJL  BOOK 1978
HD 6697 E1 : Les syndicats ouvriers en Belgique.; BJL     
      Les syndicats ouvriers en Belgique. BJL  BOOK 1959
HD 6697 L5 : Van apathie tot strijdbaarheid : schets van een geschiedenis van de belgische vakbeweging 1830-1914.; BJL     
      Van apathie tot strijdbaarheid : schets van een geschiedenis van de belgische vakbeweging 1830-1914. BJL  BOOK 1980
HD 6702 A4 : Onder eigen banier : beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Christelijke vakbeweging in de begin-periode na de oprichting van de eerste Christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland.; BJL     
      Onder eigen banier : beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Christelijke vakbewegi BJL  BOOK 1950
HD 6702 B4 : De beheerste vakbeweging : het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd, 1959-1973 / K.van Doorn...[et al.].; BJL     
      De beheerste vakbeweging : het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd, 1959-1973 / K.van Doorn...[et a BJL  BOOK 1976
HD 6702 C7 : De eenheidsvakcentrale (EVC) 1943 - 1948 / [door] Paul Coomans, Truike de Jonge [en] Erik Nijhof.; BJL     
      De eenheidsvakcentrale (EVC) 1943 - 1948 / [door] Paul Coomans, Truike de Jonge [en] Erik Nijhof. BJL  BOOK 1976
HD 6702 F1 : Facetten van Vakbondsbeleid; T. Akkermans, red.; BJL     
      Facetten van Vakbondsbeleid; T. Akkermans, red. BJL  BOOK 1977
HD 6702 G1 / q : De nederlandse vakbondsperiodieken van het IISG : systematisch overzicht.; BJL     
      De nederlandse vakbondsperiodieken van het IISG : systematisch overzicht. BJL  BOOK 1985
HD 6702 G3 : Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in de 19e EEUW / Samengesteld door J.M.W. Binneveld.; BJL     
      Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in de 19e EEUW / Samengesteld door J.M.W. Binneveld BJL  BOOK 1978
HD 6702 H2    
      Mensenwerk : industriële vakbonden op weg naar eenheid. BJL  BOOK 1980
      Voor de bevrijding van de arbeid : beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging / Ger Harmsen BJL  BOOK 1975
HD 6702 K9    
      Uit het rijk van den arbeid : ontstaan groei en werk van de Roomsch-Katholieke vakbeweging in Nederla BJL  BOOK 1924
      Uit het rijk van den arbeid : ontstaan groei en werk van de Roomsch-Katholieke vakbeweging in Nederla BJL  BOOK 1924
HD 6702 O95    
      Omvang der Vakbeweging in Nederland. BJL  PERIODICAL  
      Overzicht van den omvang der vakbeweging. BJL  PERIODICAL  
      Statistiek van de vakbeweging. BJL  PERIODICAL  
HD 6702 R3    
      Bedienden georganiseerd : ontstaan en ontwikkeling van de vakbeweging van handels- en kantoorbediende BJL  BOOK 1981
      De dienstenbonden : klein maar strijdbaar : voortzetting van "Bedienden georganiseerd" en "Onze strij BJL  BOOK 1985
HD 6702 T2 : De Nederlandsche vakbeweging en haar toekemst.; BJL     
      De Nederlandsche vakbeweging en haar toekemst. BJL  BOOK 1910
HD 6702 T3 : Nieuwe vormen van industriele aktie : arbeidersstrijd en vakbeweging in Nederland en Engeland / door A. Tenlings [en] F. Leijnse.; BJL     
      Nieuwe vormen van industriele aktie : arbeidersstrijd en vakbeweging in Nederland en Engeland / door BJL  BOOK 1974
HD 6702 V1    
      Vakbeweging. BJL  BOOK 1973
      De Vakbeweging In Nederland. BJL  BOOK 1973
HD 6703.5 G3 : Geschiedenis en Bevrijding : de bestudering van het verleden in de emancipatiestrijd van nu / onder redactie van Luuk Brug [et al.] met bijdragen van Ger Harmsen [et al.].; BJL     
      Geschiedenis en Bevrijding : de bestudering van het verleden in de emancipatiestrijd van nu / onder r BJL  BOOK 1980
HD 6704 A29 N3 : Veertig 40 Jaren Nederlandse Landarbeidersb : gedenkboek van de Nederlandse bond van Arbeider in het Landbouw Tuinbouw en zuivelbedruijf 1900-1940.; BJL     
      Veertig 40 Jaren Nederlandse Landarbeidersb : gedenkboek van de Nederlandse bond van Arbeider in het BJL  BOOK 1940
HD 6704 C6 K9 : Mijnarbeid : volgzaamheid en strijdbaarheid : geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940 ...; BJL     
      Mijnarbeid : volgzaamheid en strijdbaarheid : geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederland BJL  BOOK 1986
HD 6704 M39 R3 : Onze strijd : beknopte geillustreerde geschiedenis van de vakbewegin van handels-en Kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942...; BJL     
      Onze strijd : beknopte geillustreerde geschiedenis van de vakbewegin van handels-en Kantoorbedienden BJL  BOOK 1981
HD 6704 M6152 N3 : Mens en mijn : een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond.; BJL     
      Mens en mijn : een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. BJL  BOOK 1953
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next