Start Over Please hold this item Remove from Book Cart MARC Display View/Export Marked Records Clear Saved Records
 
     
Limit search to available items
Record: Previous Record Next Record
Author Boer, Michiel George de.
Title Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschapppij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord" 1823-1923 : gedenkschrift door de Maatschappij ... aangeboden bij haar 100 - jarig bestaan op 10 November 1923.
Publication Info [Groningen : Noordhoff, 1923]


LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 5th Floor  HE 569 R7 B6  8 WEEK LOAN  AVAILABLE

Descript 168p.
Click on the terms below to find similar items in the catalogue
Author Boer, Michiel George de.
Subject Roentgen, Gerhard Moritz.
Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord".
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Descript 168p.
Author Boer, Michiel George de.
Subject Roentgen, Gerhard Moritz.
Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord".
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 5th Floor  HE 569 R7 B6  8 WEEK LOAN  AVAILABLE

Subject Roentgen, Gerhard Moritz.
Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord".
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Descript 168p.

Links and services for this item: