Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
JK 5758 G6 : Het ontwerp van constitutie van 1797 : de behandeling van het plan van constitutie in de nationale vergadering.; BJL     
      Het ontwerp van constitutie van 1797 : de behandeling van het plan van constitutie in de nationale ve BJL  BOOK 1983
JK 5758 P6 : Het plan van constitutie van 1796 : chronologische bewerking van het archief ... / bewerkt door L. de Gou.; BJL     
      Het plan van constitutie van 1796 : chronologische bewerking van het archief ... / bewerkt door L. de BJL  BOOK 1975
JK 5758 S7    
      De staatsregeling van 1798 : bronnen voor totstandkoming / bewerkt door L. de Gou. BJL  BOOK 1990
      De staatsregeling van 1801 : bronnen voor totstandkoming / bewerkt door L. de Gou. BJL  BOOK 1995
      De staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806 : bronnen voor totstandkoming / bewerkt door L. BJL  BOOK 1997
JK 5767 T4 : Aanteekening op de Grondwet.; BJL     
      Aanteekening op de Grondwet. BJL  BOOK 1841
JK 5777 N3 : Nederlandse politiek in historisch en vergelijkend perspectief / Uwe Becker (redactie).; BJL     
      Nederlandse politiek in historisch en vergelijkend perspectief / Uwe Becker (redactie). BJL  BOOK 1993
JK 5777 V1 : Grondwet en maatschappij in Nederland, 1848-1948.; BJL     
      Grondwet en maatschappij in Nederland, 1848-1948. BJL  BOOK 1948
JK 5777 W4 : Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland.; BJL     
      Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland. BJL  BOOK 1948
JK 5787 G3 : Politische Struktur und Regierungssystem in den Niederlanden.; BJL     
      Politische Struktur und Regierungssystem in den Niederlanden. BJL  BOOK 1964
JK 5787 K9 : Economische politiek in Nederland.; BJL     
      Economische politiek in Nederland. BJL  BOOK 1989
JK 5789 A5 : Dutch government and politics / Rudy B. Andeweg and Galen A. Irwin.; BJL     
      Dutch government and politics / Rudy B. Andeweg and Galen A. Irwin. BJL  BOOK 1993
JK 5789 D7 : De vorming van het regeringsbeleid.; BJL     
      De vorming van het regeringsbeleid. BJL  BOOK 1965
JK 5789 G8 : Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.; BJL     
      Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. BJL  BOOK 1851
JK 5789 P7 : Politics in the Netherlands : how much change? / edited by Hans Daalder and Galen A. Irwin.; BJL     
      Politics in the Netherlands : how much change? / edited by Hans Daalder and Galen A. Irwin. BJL  BOOK 1989
JK 5789 R5 : Het einde van Nederland? : kenterineen in politiek, cultuur en milieu.; BJL     
      Het einde van Nederland? : kenterineen in politiek, cultuur en milieu. BJL  BOOK 1992
JK 5801 A5    
      Governance and politics of the Netherlands / Rudy B. Andeweg and Galen A. Irwin. BJL  BOOK 2002
      Governance and politics of the Netherlands / Rudy B. Andeweg and Galen A. Irwin. BJL  BOOK c2009
JK 5801 B3 : Staatkundige opstellen.; BJL     
      Staatkundige opstellen. BJL  BOOK 1904
JK 5801 B6 : Binnenhof, binnenste buiten : slagen en falen von de Nederlandse parlementaire democratie / redactie : R. Koole.; BJL     
      Binnenhof, binnenste buiten : slagen en falen von de Nederlandse parlementaire democratie / redactie BJL  BOOK 1986
JK 5801 C7 : Consociationalism, pillarization and conflict-management in the Low Countries / editor, M.P.C.M. van Schendelen.; BJL     
      Consociationalism, pillarization and conflict-management in the Low Countries / editor, M.P.C.M. van BJL  BOOK 1984
JK 5801 D1 : Politisering en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek.; BJL     
      Politisering en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek. BJL  BOOK 1974
JK 5801 G5 : Governing from the centre : politics and policy-making in the Netherlands.; BJL     
      Governing from the centre : politics and policy-making in the Netherlands. BJL  BOOK 1991
JK 5801 L7    
      The politics of accommodation : pluralism and democracy in the Netherlands. BJL  BOOK 1968
      The politics of accommodation : pluralism and democracy in the Netherlands. BJL  BOOK 1975
JK 5801 M6 : Ideology in Dutch politics : the democratic system reconsidered, 1970-1985.; BJL     
      Ideology in Dutch politics : the democratic system reconsidered, 1970-1985. BJL  BOOK 1991
JK 5801 P7    
      Polder politics : the re-invention of consensus democracy in the Netherlands / edited by Frank Hendri BJL  BOOK 2001
      Het politieke dier : gesprekken met L. Apostel ....et al.... BJL  BOOK 1975
JK 5801 P9    
      Demokratie in Nederland. BJL  BOOK 1975
      Public policy and administration sciences in The Netherlands / editors, Walter J.M. Kickert, Frans A. BJL  BOOK 1996
JK 5801 R8 : Inrichting en werking van onze staatkundige samenleving.; BJL     
      Inrichting en werking van onze staatkundige samenleving. BJL  BOOK 1976
JK 5801 S2 : Onze constitutie.; BJL     
      Onze constitutie. BJL  BOOK 1926
JK 5801 S3 : Schikken en plooien : de stroperige staat bij nader inzien / Frank Hendriks en Theo Toonen (red.).; BJL     
      Schikken en plooien : de stroperige staat bij nader inzien / Frank Hendriks en Theo Toonen (red.). BJL  BOOK 1998
JK 5801 V5 : De verstomde revolutie : politieke opvattingen en gedragingen van Nederlandse burgers na de jaren zestig.; BJL     
      De verstomde revolutie : politieke opvattingen en gedragingen van Nederlandse burgers na de jaren zes BJL  BOOK 1983
JK 5803 B9 : Politiek woordenboek : de taal van ambtenaren en politici in het Nederlands verklaard.; BJL     
      Politiek woordenboek : de taal van ambtenaren en politici in het Nederlands verklaard. BJL  BOOK 1985
JK 5806 B6 : De taalbesluiten van Koning Willem I.; BJL     
      De taalbesluiten van Koning Willem I. BJL  BOOK 1920
JK 5806 E3 : Elite images of Dutch politics : accommodation and conflict / [by] S.J. Eldersveld, J. Kooiman [and] T. van der Tak.; BJL     
      Elite images of Dutch politics : accommodation and conflict / [by] S.J. Eldersveld, J. Kooiman [and] BJL  BOOK 1981
JK 5806 E3 H6 : De top-elite van Nederland ...; BJL     
      De top-elite van Nederland ... BJL  BOOK 1987
JK 5806 S3 : De informatieplicht van de overheid.; BJL     
      De informatieplicht van de overheid. BJL  BOOK 1979
JK 5810 C67 R9 : De elite zwijgt : underzoek naar het vermogen van Nederlanders.; BJL     
      De elite zwijgt : underzoek naar het vermogen van Nederlanders. BJL  BOOK 1986
JK 5810 P7 B7 : Invloed van bedrijven op de overheid : een empirische studie over de verdeling van maatshappelijkeinvloed.; BJL     
      Invloed van bedrijven op de overheid : een empirische studie over de verdeling van maatshappelijkeinv BJL  BOOK 1973
JK 5810 P8 D3 : Overheidsvoorlichting in de verzorgingsmaatschappij.; BJL     
      Overheidsvoorlichting in de verzorgingsmaatschappij. BJL  BOOK 1969
JK 5810 P8 G7 : Government information in the Netherlands / J. Katus & W.F. Volmer, eds.; BJL     
      Government information in the Netherlands / J. Katus & W.F. Volmer, eds. BJL  BOOK 1994
JK 5810 P8 H1 / q : Bekendmaken en bekend raken : evaluatie van de eerst vijf jaar overheidsvoorlichting over de Algemene Bijstandswet (1962-1967) = Making known and getting known : an evaluation of the first five years of government information on the Public Assistance Act (1962-1967).; BJL     
      Bekendmaken en bekend raken : evaluatie van de eerst vijf jaar overheidsvoorlichting over de Algemene BJL  BOOK 1972
JK 5810 P8 W6 : Openbaarheid van overheidsdowmenten : rede uitgesproken ter gelegenheid van de vijfenveertigste dies natalis van de Katholicke Universiteit te Nijmegen op 18 oktober 1968.; BJL     
      Openbaarheid van overheidsdowmenten : rede uitgesproken ter gelegenheid van de vijfenveertigste dies BJL  BOOK 1968
JK 5813 M7 : De Monarchie in Nederland.; BJL     
      De Monarchie in Nederland. BJL  BOOK 1980
JK 5815 V9 : Vrij en onverveerd; uitg. ter gelegenheid van het 20- jarig regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Juliana / met bij-dragen van H.L.T. de Beaufort ... en anderen.; BJL     
      Vrij en onverveerd; uitg. ter gelegenheid van het 20- jarig regeringsjubileum van Hare Majesteit Koni BJL  BOOK 1968
JK 5826 D6 : Het einde van een tijdperk : de kabinetsformaties van 1981 en 1982.; BJL     
      Het einde van een tijdperk : de kabinetsformaties van 1981 en 1982. BJL  BOOK 1983
JK 5826 D9 : De kabinetsformaties, 1946-1965.; BJL     
      De kabinetsformaties, 1946-1965. BJL  BOOK 1966
JK 5826 M1 : Kabinetsformaties, 1959-1973 / P.F. Maas ... met medewerking van P.P.T. Bovend'Eert, F. Lafort, J.E.C.M. van Oerle.; BJL     
      Kabinetsformaties, 1959-1973 / P.F. Maas ... met medewerking van P.P.T. Bovend'Eert, F. Lafort, J.E.C BJL  BOOK 1982
JK 5831 B8 : De besluitwetgeving van de kabinetten de Geer en Gerbrandy.; BJL     
      De besluitwetgeving van de kabinetten de Geer en Gerbrandy. BJL  BOOK 1986
JK 5855 K6 : Het Haagse bureau : zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang.; BJL     
      Het Haagse bureau : zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang. BJL  BOOK 2001
JK 5861 N46 / q : Statistiek der salarissen en andere arbeidsvoorwaarden .../ Netherlands. Contract Bureau voor de Statistiek.; BJL     
      Statistiek der salarissen en andere arbeidsvoorwaarden .../ Netherlands. Contract Bureau voor de Stat BJL  PERIODICAL  
JK 5863 B55 F8 / q : Fragmenten : uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken / [eindredactie : D. Houwaart].; BJL     
      Fragmenten : uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken / [eindredactie : D. Houwaart]. BJL  BOOK 1979
JK 5863 B55 V5 : 1940-1945 : ministerie zonder minister : impressies over Binnenlandse Zaken in bezettingstijd.; BJL     
      1940-1945 : ministerie zonder minister : impressies over Binnenlandse Zaken in bezettingstijd. BJL  BOOK 1985
JK 5875 N4    
      Resolutien der Staten-Generaal : nieuwe reeks, 1610-1670. BJL  BOOK 1994
      Resolutien der Staten-generaal van 1576 tot 1609. BJL  BOOK 1970
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next