Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
JK 5789 R5 : Het einde van Nederland? : kenterineen in politiek, cultuur en milieu.; BJL     
      Het einde van Nederland? : kenterineen in politiek, cultuur en milieu. BJL  BOOK 1992
JK 5801 A5    
      Governance and politics of the Netherlands / Rudy B. Andeweg and Galen A. Irwin. BJL  BOOK 2002
      Governance and politics of the Netherlands / Rudy B. Andeweg and Galen A. Irwin. BJL  BOOK c2009
JK 5801 B3 : Staatkundige opstellen.; BJL     
      Staatkundige opstellen. BJL  BOOK 1904
JK 5801 B6 : Binnenhof, binnenste buiten : slagen en falen von de Nederlandse parlementaire democratie / redactie : R. Koole.; BJL     
      Binnenhof, binnenste buiten : slagen en falen von de Nederlandse parlementaire democratie / redactie BJL  BOOK 1986
JK 5801 C7 : Consociationalism, pillarization and conflict-management in the Low Countries / editor, M.P.C.M. van Schendelen.; BJL     
      Consociationalism, pillarization and conflict-management in the Low Countries / editor, M.P.C.M. van BJL  BOOK 1984
JK 5801 D1 : Politisering en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek.; BJL     
      Politisering en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek. BJL  BOOK 1974
JK 5801 G5 : Governing from the centre : politics and policy-making in the Netherlands.; BJL     
      Governing from the centre : politics and policy-making in the Netherlands. BJL  BOOK 1991
JK 5801 L7    
      The politics of accommodation : pluralism and democracy in the Netherlands. BJL  BOOK 1968
      The politics of accommodation : pluralism and democracy in the Netherlands. BJL  BOOK 1975
JK 5801 M6 : Ideology in Dutch politics : the democratic system reconsidered, 1970-1985.; BJL     
      Ideology in Dutch politics : the democratic system reconsidered, 1970-1985. BJL  BOOK 1991
JK 5801 P7    
      Polder politics : the re-invention of consensus democracy in the Netherlands / edited by Frank Hendri BJL  BOOK 2001
      Het politieke dier : gesprekken met L. Apostel ....et al.... BJL  BOOK 1975
JK 5801 P9    
      Demokratie in Nederland. BJL  BOOK 1975
      Public policy and administration sciences in The Netherlands / editors, Walter J.M. Kickert, Frans A. BJL  BOOK 1996
JK 5801 R8 : Inrichting en werking van onze staatkundige samenleving.; BJL     
      Inrichting en werking van onze staatkundige samenleving. BJL  BOOK 1976
JK 5801 S2 : Onze constitutie.; BJL     
      Onze constitutie. BJL  BOOK 1926
JK 5801 S3 : Schikken en plooien : de stroperige staat bij nader inzien / Frank Hendriks en Theo Toonen (red.).; BJL     
      Schikken en plooien : de stroperige staat bij nader inzien / Frank Hendriks en Theo Toonen (red.). BJL  BOOK 1998
JK 5801 V5 : De verstomde revolutie : politieke opvattingen en gedragingen van Nederlandse burgers na de jaren zestig.; BJL     
      De verstomde revolutie : politieke opvattingen en gedragingen van Nederlandse burgers na de jaren zes BJL  BOOK 1983
JK 5803 B9 : Politiek woordenboek : de taal van ambtenaren en politici in het Nederlands verklaard.; BJL     
      Politiek woordenboek : de taal van ambtenaren en politici in het Nederlands verklaard. BJL  BOOK 1985
JK 5806 B6 : De taalbesluiten van Koning Willem I.; BJL     
      De taalbesluiten van Koning Willem I. BJL  BOOK 1920
JK 5806 E3 : Elite images of Dutch politics : accommodation and conflict / [by] S.J. Eldersveld, J. Kooiman [and] T. van der Tak.; BJL     
      Elite images of Dutch politics : accommodation and conflict / [by] S.J. Eldersveld, J. Kooiman [and] BJL  BOOK 1981
JK 5806 E3 H6 : De top-elite van Nederland ...; BJL     
      De top-elite van Nederland ... BJL  BOOK 1987
JK 5806 S3 : De informatieplicht van de overheid.; BJL     
      De informatieplicht van de overheid. BJL  BOOK 1979
JK 5810 C67 R9 : De elite zwijgt : underzoek naar het vermogen van Nederlanders.; BJL     
      De elite zwijgt : underzoek naar het vermogen van Nederlanders. BJL  BOOK 1986
JK 5810 P7 B7 : Invloed van bedrijven op de overheid : een empirische studie over de verdeling van maatshappelijkeinvloed.; BJL     
      Invloed van bedrijven op de overheid : een empirische studie over de verdeling van maatshappelijkeinv BJL  BOOK 1973
JK 5810 P8 D3 : Overheidsvoorlichting in de verzorgingsmaatschappij.; BJL     
      Overheidsvoorlichting in de verzorgingsmaatschappij. BJL  BOOK 1969
JK 5810 P8 G7 : Government information in the Netherlands / J. Katus & W.F. Volmer, eds.; BJL     
      Government information in the Netherlands / J. Katus & W.F. Volmer, eds. BJL  BOOK 1994
JK 5810 P8 H1 / q : Bekendmaken en bekend raken : evaluatie van de eerst vijf jaar overheidsvoorlichting over de Algemene Bijstandswet (1962-1967) = Making known and getting known : an evaluation of the first five years of government information on the Public Assistance Act (1962-1967).; BJL     
      Bekendmaken en bekend raken : evaluatie van de eerst vijf jaar overheidsvoorlichting over de Algemene BJL  BOOK 1972
JK 5810 P8 W6 : Openbaarheid van overheidsdowmenten : rede uitgesproken ter gelegenheid van de vijfenveertigste dies natalis van de Katholicke Universiteit te Nijmegen op 18 oktober 1968.; BJL     
      Openbaarheid van overheidsdowmenten : rede uitgesproken ter gelegenheid van de vijfenveertigste dies BJL  BOOK 1968
JK 5813 M7 : De Monarchie in Nederland.; BJL     
      De Monarchie in Nederland. BJL  BOOK 1980
JK 5815 V9 : Vrij en onverveerd; uitg. ter gelegenheid van het 20- jarig regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Juliana / met bij-dragen van H.L.T. de Beaufort ... en anderen.; BJL     
      Vrij en onverveerd; uitg. ter gelegenheid van het 20- jarig regeringsjubileum van Hare Majesteit Koni BJL  BOOK 1968
JK 5826 D6 : Het einde van een tijdperk : de kabinetsformaties van 1981 en 1982.; BJL     
      Het einde van een tijdperk : de kabinetsformaties van 1981 en 1982. BJL  BOOK 1983
JK 5826 D9 : De kabinetsformaties, 1946-1965.; BJL     
      De kabinetsformaties, 1946-1965. BJL  BOOK 1966
JK 5826 M1 : Kabinetsformaties, 1959-1973 / P.F. Maas ... met medewerking van P.P.T. Bovend'Eert, F. Lafort, J.E.C.M. van Oerle.; BJL     
      Kabinetsformaties, 1959-1973 / P.F. Maas ... met medewerking van P.P.T. Bovend'Eert, F. Lafort, J.E.C BJL  BOOK 1982
JK 5831 B8 : De besluitwetgeving van de kabinetten de Geer en Gerbrandy.; BJL     
      De besluitwetgeving van de kabinetten de Geer en Gerbrandy. BJL  BOOK 1986
JK 5855 K6 : Het Haagse bureau : zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang.; BJL     
      Het Haagse bureau : zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang. BJL  BOOK 2001
JK 5861 N46 / q : Statistiek der salarissen en andere arbeidsvoorwaarden .../ Netherlands. Contract Bureau voor de Statistiek.; BJL     
      Statistiek der salarissen en andere arbeidsvoorwaarden .../ Netherlands. Contract Bureau voor de Stat BJL  PERIODICAL  
JK 5863 B55 F8 / q : Fragmenten : uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken / [eindredactie : D. Houwaart].; BJL     
      Fragmenten : uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken / [eindredactie : D. Houwaart]. BJL  BOOK 1979
JK 5863 B55 V5 : 1940-1945 : ministerie zonder minister : impressies over Binnenlandse Zaken in bezettingstijd.; BJL     
      1940-1945 : ministerie zonder minister : impressies over Binnenlandse Zaken in bezettingstijd. BJL  BOOK 1985
JK 5875 N4    
      Resolutien der Staten-Generaal : nieuwe reeks, 1610-1670. BJL  BOOK 1994
      Resolutien der Staten-generaal van 1576 tot 1609. BJL  BOOK 1970
JK 5878 D7 : Het Nederlandse parlement : vroeger en nu.; BJL     
      Het Nederlandse parlement : vroeger en nu. BJL  BOOK 1975
JK 5878 F6 : 500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden : van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging.; BJL     
      500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden : van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging. BJL  BOOK 1964
JK 5878 G7 : Wordt Nederland parlementair geregeerd? : een onderzoek naar de verhouding van regeering en parlement.; BJL     
      Wordt Nederland parlementair geregeerd? : een onderzoek naar de verhouding van regeering en parlement BJL  BOOK 1930
JK 5881 L4    
      "Leden van de Staten-Generaal, ..." : kamerleden over de werking van het parlement. BJL  BOOK 1981
      "Leden van de Staten-Generaal, ..." : kamerleden over de werking van het parlement. BJL  BOOK 1981
JK 5881 P2 : Parlement en politieke besluitvorming in Nederland.; BJL     
      Parlement en politieke besluitvorming in Nederland. BJL  BOOK 1975
JK 5881 R1    
      Het Nederlandse Parlement. BJL  BOOK 1977
      The parliament of the Kingdom of the Netherlands. BJL  BOOK 1959
JK 5901 F8 : Tweede Kamer en binnenlandse zaken : een verkennend onderzoek naar parlementaire invloed onder het kabinet-Den Uyl.; BJL     
      Tweede Kamer en binnenlandse zaken : een verkennend onderzoek naar parlementaire invloed onder het ka BJL  BOOK 1982
JK 5901 T97 : Tweede Kamer.; BJL     
      Tweede Kamer. BJL  PERIODICAL  
JK 5901 V9 : Tweede Kamer : lam of leeuw? : synopsis.; BJL     
      Tweede Kamer : lam of leeuw? : synopsis. BJL  BOOK 1976
JK 5927 D7 : De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting.; BJL     
      De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting. BJL  BOOK 1945
JK 5927 M4 : In naam van het recht ... : de Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog.; BJL     
      In naam van het recht ... : de Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog. BJL  BOOK 1984
JK 5933 A5 : Het Nederlandsch staatsdomein en zijn beheer.; BJL     
      Het Nederlandsch staatsdomein en zijn beheer. BJL  BOOK 1892
JK 5941 N46 / q : Statistiek van de naturalisaties/ Netherlands. Centraal Bureau voor de statistiek.; BJL     
      Statistiek van de naturalisaties/ Netherlands. Centraal Bureau voor de statistiek. BJL  PERIODICAL  
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next