Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
JK 5826 D6 : Het einde van een tijdperk : de kabinetsformaties van 1981 en 1982.; BJL     
      Het einde van een tijdperk : de kabinetsformaties van 1981 en 1982. BJL  BOOK 1983
JK 5826 D9 : De kabinetsformaties, 1946-1965.; BJL     
      De kabinetsformaties, 1946-1965. BJL  BOOK 1966
JK 5826 M1 : Kabinetsformaties, 1959-1973 / P.F. Maas ... met medewerking van P.P.T. Bovend'Eert, F. Lafort, J.E.C.M. van Oerle.; BJL     
      Kabinetsformaties, 1959-1973 / P.F. Maas ... met medewerking van P.P.T. Bovend'Eert, F. Lafort, J.E.C BJL  BOOK 1982
JK 5831 B8 : De besluitwetgeving van de kabinetten de Geer en Gerbrandy.; BJL     
      De besluitwetgeving van de kabinetten de Geer en Gerbrandy. BJL  BOOK 1986
JK 5855 K6 : Het Haagse bureau : zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang.; BJL     
      Het Haagse bureau : zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang. BJL  BOOK 2001
JK 5861 N46 / q : Statistiek der salarissen en andere arbeidsvoorwaarden .../ Netherlands. Contract Bureau voor de Statistiek.; BJL     
      Statistiek der salarissen en andere arbeidsvoorwaarden .../ Netherlands. Contract Bureau voor de Stat BJL  PERIODICAL  
JK 5863 B55 F8 / q : Fragmenten : uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken / [eindredactie : D. Houwaart].; BJL     
      Fragmenten : uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken / [eindredactie : D. Houwaart]. BJL  BOOK 1979
JK 5863 B55 V5 : 1940-1945 : ministerie zonder minister : impressies over Binnenlandse Zaken in bezettingstijd.; BJL     
      1940-1945 : ministerie zonder minister : impressies over Binnenlandse Zaken in bezettingstijd. BJL  BOOK 1985
JK 5875 N4    
      Resolutien der Staten-Generaal : nieuwe reeks, 1610-1670. BJL  BOOK 1994
      Resolutien der Staten-generaal van 1576 tot 1609. BJL  BOOK 1970
JK 5878 D7 : Het Nederlandse parlement : vroeger en nu.; BJL     
      Het Nederlandse parlement : vroeger en nu. BJL  BOOK 1975
JK 5878 F6 : 500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden : van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging.; BJL     
      500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden : van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging. BJL  BOOK 1964
JK 5878 G7 : Wordt Nederland parlementair geregeerd? : een onderzoek naar de verhouding van regeering en parlement.; BJL     
      Wordt Nederland parlementair geregeerd? : een onderzoek naar de verhouding van regeering en parlement BJL  BOOK 1930
JK 5881 L4    
      "Leden van de Staten-Generaal, ..." : kamerleden over de werking van het parlement. BJL  BOOK 1981
      "Leden van de Staten-Generaal, ..." : kamerleden over de werking van het parlement. BJL  BOOK 1981
JK 5881 P2 : Parlement en politieke besluitvorming in Nederland.; BJL     
      Parlement en politieke besluitvorming in Nederland. BJL  BOOK 1975
JK 5881 R1    
      Het Nederlandse Parlement. BJL  BOOK 1977
      The parliament of the Kingdom of the Netherlands. BJL  BOOK 1959
JK 5901 F8 : Tweede Kamer en binnenlandse zaken : een verkennend onderzoek naar parlementaire invloed onder het kabinet-Den Uyl.; BJL     
      Tweede Kamer en binnenlandse zaken : een verkennend onderzoek naar parlementaire invloed onder het ka BJL  BOOK 1982
JK 5901 T97 : Tweede Kamer.; BJL     
      Tweede Kamer. BJL  PERIODICAL  
JK 5901 V9 : Tweede Kamer : lam of leeuw? : synopsis.; BJL     
      Tweede Kamer : lam of leeuw? : synopsis. BJL  BOOK 1976
JK 5927 D7 : De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting.; BJL     
      De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting. BJL  BOOK 1945
JK 5927 M4 : In naam van het recht ... : de Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog.; BJL     
      In naam van het recht ... : de Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog. BJL  BOOK 1984
JK 5933 A5 : Het Nederlandsch staatsdomein en zijn beheer.; BJL     
      Het Nederlandsch staatsdomein en zijn beheer. BJL  BOOK 1892
JK 5941 N46 / q : Statistiek van de naturalisaties/ Netherlands. Centraal Bureau voor de statistiek.; BJL     
      Statistiek van de naturalisaties/ Netherlands. Centraal Bureau voor de statistiek. BJL  PERIODICAL  
JK 5951 A2 S78 / q : Statistisch overzichtoverkiezingen : tweede kamer der Staten-Generaal ..., provinciale staten ..., gemeenteraden / bewerkt door Centraal Bureau.; BJL     
      Statistisch overzichtoverkiezingen : tweede kamer der Staten-Generaal ..., provinciale staten ..., ge BJL  PERIODICAL  
JK 5951 A2 S781 / q : Statistiek der verkiezingen : provinciale staten.; BJL     
      Statistiek der verkiezingen : provinciale staten. BJL  PERIODICAL  
JK 5951 A2 S782    
      Statistiek der verkiezingen : gemeenteraden / bewerkt door Centraal Bureau voor de Statistiek. BJL  PERIODICAL  
      Statistisch overzicht verkiezingen : gemeenteraden. BJL  PERIODICAL  
JK 5951 A2 S783    
      Statistiek der verkiezingen : tweede kamer der Staten-Generaal. BJL  PERIODICAL  
      Statistisch overzicht verkiezingen : tweede kamer der Staten-Generaal / bewerkt door Centraal Bureau BJL  PERIODICAL  
JK 5951 B6 : Stemmen en kiezen : het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814-1850.; BJL     
      Stemmen en kiezen : het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814-1850. BJL  BOOK 1987
JK 5951 D9 : Dutch parliamentary election study, February-May, 1971.; BJL     
      Dutch parliamentary election study, February-May, 1971. BJL  BOOK 1975
JK 5951 E3 : Electoral change in the Netherlands : empirical results and methods of measurement.; BJL     
      Electoral change in the Netherlands : empirical results and methods of measurement. BJL  BOOK 1983
JK 5951 I3 : In het spoor van de kiezer : aspecten van 10 jaar kiezersgedrag / redactie: C. van der Eijk en B. Niemoller.; BJL     
      In het spoor van de kiezer : aspecten van 10 jaar kiezersgedrag / redactie: C. van der Eijk en B. Nie BJL  BOOK 1983
JK 5951 V9 : De Nederlandse kiezers in 1967 : enkele eerste resultaten van een landelijke enquete.; BJL     
      De Nederlandse kiezers in 1967 : enkele eerste resultaten van een landelijke enquete. BJL  BOOK 1967
JK 5981 C5 : Gemeenschappelijk urgentie program 1971-1975.; BJL     
      Gemeenschappelijk urgentie program 1971-1975. BJL  BOOK  
JK 5981 C8 : Beginselen der Nederlandsche politieke partijen.; BJL     
      Beginselen der Nederlandsche politieke partijen. BJL  BOOK 1938
JK 5981 D55 J1    
      Jaarboek/ Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. BJL  PERIODICAL 1986
      Jaarboek/ Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. BJL  PERIODICAL 1978
JK 5981 D6 : Van de stoel af gezien.; BJL     
      Van de stoel af gezien. BJL  BOOK 1985
JK 5981 D8 : Deugdzaam liberalisme : sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901.; BJL     
      Deugdzaam liberalisme : sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901. BJL  BOOK 1997
JK 5981 D9 : Dutch election study, 1970-1973 / principal investigators F. Heunks and others.; BJL     
      Dutch election study, 1970-1973 / principal investigators F. Heunks and others. BJL  BOOK 1977
JK 5981 E2 : Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen : twee studies / M. Eekman, H. Pieterson.; BJL     
      Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen : twee studies / M. Eekman, H. Pieterson. BJL  BOOK 1987
JK 5981 H7 : Partijpropaganda in Nederland.; BJL     
      Partijpropaganda in Nederland. BJL  BOOK 1971
JK 5981 H8 : Influencing mass political behavior : elites and political subcultures in the Netherlands and Austria.; BJL     
      Influencing mass political behavior : elites and political subcultures in the Netherlands and Austria BJL  BOOK 1985
JK 5981 K8 : Over den invloed van politieke partijen op den nederlandschen regeeringsvorm : proefschrift...aan de Rijksunniversiteit te Leiden.; BJL     
      Over den invloed van politieke partijen op den nederlandschen regeeringsvorm : proefschrift...aan de BJL  BOOK 1931
JK 5981 K9 : Zonodig met behulp van wapens : geschiedenis van rechtse paramilitaire organisaties in Nederland.; BJL     
      Zonodig met behulp van wapens : geschiedenis van rechtse paramilitaire organisaties in Nederland. BJL  BOOK 1983
JK 5981 L7    
      Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandsepolitieke partijen. BJL  BOOK 1977
      Politieke stromingen in Nederland : inleiding tot de geschiedenis van de Nederlandse politieke partij BJL  BOOK 1977
JK 5981 L9 : Nederland, stromenland : een geschiedenis van de politieke stromingen.; BJL     
      Nederland, stromenland : een geschiedenis van de politieke stromingen. BJL  BOOK 1985
JK 5981 M2 : Het liberalisme in Nederland : schets van de ontwikkeling in de negentiende eeuw ...; BJL     
      Het liberalisme in Nederland : schets van de ontwikkeling in de negentiende eeuw ... BJL  BOOK 1933
JK 5981 P1 : Pacificatie en de zuilen.; BJL     
      Pacificatie en de zuilen. BJL  BOOK 1965
JK 5981 P9 : Hergroepering der partijen? : [gesprekken].; BJL     
      Hergroepering der partijen? : [gesprekken]. BJL  BOOK 1968
JK 5981 R1 : Religie in verband met politiek in Nederland.; BJL     
      Religie in verband met politiek in Nederland. BJL  BOOK 1909
JK 5981 R5 : Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw.; BJL     
      Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. BJL  BOOK 1982
JK 5981 R6 : Local elites and the structure of political conflict : parties, unions and action groups in the Netherlands.; BJL     
      Local elites and the structure of political conflict : parties, unions and action groups in the Nethe BJL  BOOK 1986
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next