Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
JK 5951 B6 : Stemmen en kiezen : het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814-1850.; BJL     
      Stemmen en kiezen : het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814-1850. BJL  BOOK 1987
JK 5951 D9 : Dutch parliamentary election study, February-May, 1971.; BJL     
      Dutch parliamentary election study, February-May, 1971. BJL  BOOK 1975
JK 5951 E3 : Electoral change in the Netherlands : empirical results and methods of measurement.; BJL     
      Electoral change in the Netherlands : empirical results and methods of measurement. BJL  BOOK 1983
JK 5951 I3 : In het spoor van de kiezer : aspecten van 10 jaar kiezersgedrag / redactie: C. van der Eijk en B. Niemoller.; BJL     
      In het spoor van de kiezer : aspecten van 10 jaar kiezersgedrag / redactie: C. van der Eijk en B. Nie BJL  BOOK 1983
JK 5951 V9 : De Nederlandse kiezers in 1967 : enkele eerste resultaten van een landelijke enquete.; BJL     
      De Nederlandse kiezers in 1967 : enkele eerste resultaten van een landelijke enquete. BJL  BOOK 1967
JK 5981 C5 : Gemeenschappelijk urgentie program 1971-1975.; BJL     
      Gemeenschappelijk urgentie program 1971-1975. BJL  BOOK  
JK 5981 C8 : Beginselen der Nederlandsche politieke partijen.; BJL     
      Beginselen der Nederlandsche politieke partijen. BJL  BOOK 1938
JK 5981 D55 J1    
      Jaarboek/ Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. BJL  PERIODICAL 1986
      Jaarboek/ Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. BJL  PERIODICAL 1978
JK 5981 D6 : Van de stoel af gezien.; BJL     
      Van de stoel af gezien. BJL  BOOK 1985
JK 5981 D8 : Deugdzaam liberalisme : sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901.; BJL     
      Deugdzaam liberalisme : sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901. BJL  BOOK 1997
JK 5981 D9 : Dutch election study, 1970-1973 / principal investigators F. Heunks and others.; BJL     
      Dutch election study, 1970-1973 / principal investigators F. Heunks and others. BJL  BOOK 1977
JK 5981 E2 : Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen : twee studies / M. Eekman, H. Pieterson.; BJL     
      Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen : twee studies / M. Eekman, H. Pieterson. BJL  BOOK 1987
JK 5981 H7 : Partijpropaganda in Nederland.; BJL     
      Partijpropaganda in Nederland. BJL  BOOK 1971
JK 5981 H8 : Influencing mass political behavior : elites and political subcultures in the Netherlands and Austria.; BJL     
      Influencing mass political behavior : elites and political subcultures in the Netherlands and Austria BJL  BOOK 1985
JK 5981 K8 : Over den invloed van politieke partijen op den nederlandschen regeeringsvorm : proefschrift...aan de Rijksunniversiteit te Leiden.; BJL     
      Over den invloed van politieke partijen op den nederlandschen regeeringsvorm : proefschrift...aan de BJL  BOOK 1931
JK 5981 K9 : Zonodig met behulp van wapens : geschiedenis van rechtse paramilitaire organisaties in Nederland.; BJL     
      Zonodig met behulp van wapens : geschiedenis van rechtse paramilitaire organisaties in Nederland. BJL  BOOK 1983
JK 5981 L7    
      Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandsepolitieke partijen. BJL  BOOK 1977
      Politieke stromingen in Nederland : inleiding tot de geschiedenis van de Nederlandse politieke partij BJL  BOOK 1977
JK 5981 L9 : Nederland, stromenland : een geschiedenis van de politieke stromingen.; BJL     
      Nederland, stromenland : een geschiedenis van de politieke stromingen. BJL  BOOK 1985
JK 5981 M2 : Het liberalisme in Nederland : schets van de ontwikkeling in de negentiende eeuw ...; BJL     
      Het liberalisme in Nederland : schets van de ontwikkeling in de negentiende eeuw ... BJL  BOOK 1933
JK 5981 P1 : Pacificatie en de zuilen.; BJL     
      Pacificatie en de zuilen. BJL  BOOK 1965
JK 5981 P9 : Hergroepering der partijen? : [gesprekken].; BJL     
      Hergroepering der partijen? : [gesprekken]. BJL  BOOK 1968
JK 5981 R1 : Religie in verband met politiek in Nederland.; BJL     
      Religie in verband met politiek in Nederland. BJL  BOOK 1909
JK 5981 R5 : Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw.; BJL     
      Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. BJL  BOOK 1982
JK 5981 R6 : Local elites and the structure of political conflict : parties, unions and action groups in the Netherlands.; BJL     
      Local elites and the structure of political conflict : parties, unions and action groups in the Nethe BJL  BOOK 1986
JK 5981 T1 : Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901.; BJL     
      Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901. BJL  BOOK 1980
JK 5981 V2    
      Van de pastorie naar het torentje : een eeuw confessionele politiek / redactie Paul Luykx en Hans Rig BJL  BOOK 1991
      Van Thorbecke tot Telders : hoofdpersonen uit de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme voor 19 BJL  BOOK 1993
JK 5981 V4 : Gemeenschapszin en plichtsbesef : liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918.; BJL     
      Gemeenschapszin en plichtsbesef : liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918. BJL  BOOK 1992
JK 5981 V5    
      Democratic parties in the Low Countries and Germany : origins and historical developments. BJL  BOOK 1965
      Verkiezingsporgramma's : verkiezzingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1977. BJL  BOOK 1977
      Verkiezingsprogramma's 1986 : verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 21 mei 1986. BJL  BOOK 1986
JK 5981 W8 : Party re-alignment in the Netherlands : a dissertation presented to the Faculty of the Graduate School of Yale University ... for the degree of Doctor of Philosophy.; BJL     
      Party re-alignment in the Netherlands : a dissertation presented to the Faculty of the Graduate Schoo BJL  BOOK 1974
JK 5985 A6 A7 : ARP : personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij.; BJL     
      ARP : personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij. BJL  BOOK 1980
JK 5985 A6 B7 : Om de erfenis van Colijn : de ARP op de greus vom three werelden 1939-1952.; BJL     
      Om de erfenis van Colijn : de ARP op de greus vom three werelden 1939-1952. BJL  BOOK 1980
JK 5985 A6 K9 : Ons program.; BJL     
      Ons program. BJL  BOOK 1897
JK 5985 A6 N4 : Rapport van de bijzondere Kamercommissie van ondersoek naar kennis omtrent gedragingen van Mr. W. Aantjes tijdens de Tweede Wereldoorlog / aangeboden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.; BJL     
      Rapport van de bijzondere Kamercommissie van ondersoek naar kennis omtrent gedragingen van Mr. W. Aan BJL  BOOK 1979
JK 5985 A6 S3    
      Schrift en historie : gedenkboek bij het vijftig - jarig bestaan der geoganiseerrde Antirevolutionair BJL  BOOK 1928
      Verplichte verzekering en de Anti-Revolutionnaire Partij ... BJL  BOOK 1931
JK 5985 A6 V8 : Het Conflict Kuyper-Heemskerk.; BJL     
      Het Conflict Kuyper-Heemskerk. BJL  BOOK 1954
JK 5985 A6 V9 / q : De Vrijheid Voorgestreen : gedenkschrift ter gelegenheid van het oeuwfeest van de kiesvereniging "Nederland en Oranje".; BJL     
      De Vrijheid Voorgestreen : gedenkschrift ter gelegenheid van het oeuwfeest van de kiesvereniging "Ned BJL  BOOK 1951
JK 5985 A6 W6    
      De Anti-revolutionaire Partij en Laar program van beginselen. BJL  BOOK 1902
      Het volk ten baat : de geschiedenis van de A.R. - partij. BJL  BOOK 1949
JK 5985 B6 N8 : De Boerenpartij : desorientatie en radikalisme onder de boeren.; BJL     
      De Boerenpartij : desorientatie en radikalisme onder de boeren. BJL  BOOK 1969
JK 5985 C3 B1 : Catholic power in the Netherlands.; BJL     
      Catholic power in the Netherlands. BJL  BOOK 1981
JK 5985 C3 S2 : Een Katholieke partij : proeve van Een program.; BJL     
      Een Katholieke partij : proeve van Een program. BJL  BOOK 1883
JK 5985 C3 W8 : De Katholieke staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst.; BJL     
      De Katholieke staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst. BJL  BOOK 1969
JK 5985 C5 C55 : Christen Democratische verkenningen : maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.; BJL     
      Christen Democratische verkenningen : maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. BJL  PERIODICAL 1987
JK 5985 C7 G1 : Partij in het verzet : de CPN in de tweede wereldoorlog / H. Galesloot, S. Legene.; BJL     
      Partij in het verzet : de CPN in de tweede wereldoorlog / H. Galesloot, S. Legene. BJL  BOOK 1986
JK 5985 C7 P76 : Politiek en cultuur : tijdschrift, gewijd aan de theorie en praktijk van het marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der CPN.; BJL     
      Politiek en cultuur : tijdschrift, gewijd aan de theorie en praktijk van het marxisme-leninisme onder BJL  PERIODICAL 1989
JK 5985 K2 B7 : Katholieke Volkspartij, 1945-1980.; BJL     
      Katholieke Volkspartij, 1945-1980. BJL  BOOK 1995
JK 5985 L2 R8 : Landbouw en Maatschappij : analyse van een boerenbeweging in de crisisjaren.; BJL     
      Landbouw en Maatschappij : analyse van een boerenbeweging in de crisisjaren. BJL  BOOK 19--?
JK 5985 N18 M5 : Alles voor het vaderland.; BJL     
      Alles voor het vaderland. BJL  BOOK 1946
JK 5985 N2 H3 : De NSB tussen nationalisme en "volkse" solidariteit : de vooroorlogse ideologie van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland.; BJL     
      De NSB tussen nationalisme en "volkse" solidariteit : de vooroorlogse ideologie van de Nationaal-Soci BJL  BOOK 1983
JK 5985 N2 L7    
      Het nationalisme van de N.S.B. : een documentatie over het tijdvak : einde 1931-zomer 1939. BJL  BOOK 1940?
      Het socialisme van de N.S.B. : een documentatie over het tijdvak einde 1931-zomer 1940. BJL  BOOK 1941
JK 5985 N2 M3 : Een staatkundige epidemie : het ziektebeeld van het Dietse nationaal-socialisme in Nederland.; BJL     
      Een staatkundige epidemie : het ziektebeeld van het Dietse nationaal-socialisme in Nederland. BJL  BOOK 1936
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next