Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
JSmo7 A1(17) : Universitetet och forskningen : studier tillagnade T.T. Segerstedt, pa sextioarsdagen / redaktor : B. Lindskog; redaktionskommitte : J.A. Nannfeldt ... [et al.].; BJL     
      Universitetet och forskningen : studier tillagnade T.T. Segerstedt, pa sextioarsdagen / redaktor : B. BJL  BOOK 1968
JSmo7 A1(18) : Uppsala universitet : akademiska konsistorcets protokoll / pa universitets uppdrag utg. av. H. Sallander.; BJL     
      Uppsala universitet : akademiska konsistorcets protokoll / pa universitets uppdrag utg. av. H. Sallan BJL  BOOK 1968
JSmo7 A1(19) : Swedish astronomers, 1477-1900.; BJL     
      Swedish astronomers, 1477-1900. BJL  BOOK 1970
JSmo7 A1(2) : Nagra anteckningar om adjunkten John Bjorken.; BJL     
      Nagra anteckningar om adjunkten John Bjorken. BJL  BOOK 1961
JSmo7 A1(20) : Uppsala universitets matrikel, 1595-1817 : register... / utg. av S.O. Brenner och G. Thimon.; BJL     
      Uppsala universitets matrikel, 1595-1817 : register... / utg. av S.O. Brenner och G. Thimon. BJL  BOOK 1971
JSmo7 A1(21) : Johannes Bureus och Universitetets sigill.; BJL     
      Johannes Bureus och Universitetets sigill. BJL  BOOK 1971
JSmo7 A1(24) : Acta Universitatis Upsaliensis, 1961-1970 : tidsarsregister / med inledande historiska notiser och praktiska anvisninger av H. Lindroth.; BJL     
      Acta Universitatis Upsaliensis, 1961-1970 : tidsarsregister / med inledande historiska notiser och pr BJL  BOOK 1971
JSmo7 A1(26) : Wolffianismens genombrott i Uppsala : Frihetstida universitetsfilosofi till 1700-talets mitt.; BJL     
      Wolffianismens genombrott i Uppsala : Frihetstida universitetsfilosofi till 1700-talets mitt. BJL  BOOK 1972
JSmo7 A1(3) : The new buildings for the Geographical and Geological Institutes, University of Uppsala.; BJL     
      The new buildings for the Geographical and Geological Institutes, University of Uppsala. BJL  BOOK 1962
JSmo7 A1(30) : Musiken i Uppsala under stormaktstiden : bidrag till dess historia grundade pa en arkivinventering.; BJL     
      Musiken i Uppsala under stormaktstiden : bidrag till dess historia grundade pa en arkivinventering. BJL  BOOK 1974
JSmo7 A1(31) : Farmaceutiska fakulteten : en gammal hogskola i ny miljo.; BJL     
      Farmaceutiska fakulteten : en gammal hogskola i ny miljo. BJL  BOOK 1974
JSmo7 A1(32) : Akademiens spannmal : uppbord, handel och priser vid Uppsala universitet 1635-1719.; BJL     
      Akademiens spannmal : uppbord, handel och priser vid Uppsala universitet 1635-1719. BJL  BOOK 1975
JSmo7 A1(33) : Naturratten i Uppsala, 1655-1720 : mit einer deutschen Zusammenfassung.; BJL     
      Naturratten i Uppsala, 1655-1720 : mit einer deutschen Zusammenfassung. BJL  BOOK 1976
JSmo7 A1(35) : Den akademiska friheten, 1809-1832.; BJL     
      Den akademiska friheten, 1809-1832. BJL  BOOK 1976
JSmo7 A1(36) : Studium Upsaliense : specimens of the oldest lecture notes taken in the mediaeval University of Uppsala.; BJL     
      Studium Upsaliense : specimens of the oldest lecture notes taken in the mediaeval University of Uppsa BJL  BOOK 1977
JSmo7 A1(37) : Universitet i utveckling : Uppsala universitet under Torgny T. Segerstedts rektorat, 1955-1978.; BJL     
      Universitet i utveckling : Uppsala universitet under Torgny T. Segerstedts rektorat, 1955-1978. BJL  BOOK 1978
JSmo7 A1(38) : The frontiers of human knowledge : lectures / editor T.T. Segerstedt.; BJL     
      The frontiers of human knowledge : lectures / editor T.T. Segerstedt. BJL  BOOK 1978
JSmo7 A1(4) : Jubeldoktortet vid universiteten i Uppsala och land : the jubilee doctorate at the universities of Uppsala.; BJL     
      Jubeldoktortet vid universiteten i Uppsala och land : the jubilee doctorate at the universities of Up BJL  BOOK 1962
JSmo7 A1(41) : A revolution in biology.; BJL     
      A revolution in biology. BJL  BOOK 1981
JSmo7 A1(42) : Institutet for hogspanningsforskning : 50 ar / av S. Lundquist och B. Wijkman.; BJL     
      Institutet for hogspanningsforskning : 50 ar / av S. Lundquist och B. Wijkman. BJL  BOOK 1982
JSmo7 A1(43) : The importance of tradition.; BJL     
      The importance of tradition. BJL  BOOK 1982
JSmo7 A1(44) : Sixtus IV : s bulla 1477 for Uppsala universitet i svensk 1600-talstradering / [edited by] J. Liedgren.; BJL     
      Sixtus IV : s bulla 1477 for Uppsala universitet i svensk 1600-talstradering / [edited by] J. Liedgre BJL  BOOK 1983
JSmo7 A1(45) : Geijer-jubileet i Uppsala 1983 : forelasningar hallna vid symposium 12 och 13 januari 1983.; BJL     
      Geijer-jubileet i Uppsala 1983 : forelasningar hallna vid symposium 12 och 13 januari 1983. BJL  BOOK 1983
JSmo7 A1(46) : Siare och nationalmonument : historikern Erik Gustaf Geijer (1783-1847) = Prophet and monument : Erik Gustaf Geijer, the historian (1783-1847).; BJL     
      Siare och nationalmonument : historikern Erik Gustaf Geijer (1783-1847) = Prophet and monument : Erik BJL  BOOK 1983
JSmo7 A1(47) : Adam Bremensis and Sueonia : a fresh look at "Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum".; BJL     
      Adam Bremensis and Sueonia : a fresh look at "Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum". BJL  BOOK 1984
JSmo7 A1(49) : On sleep and sleep disorders.; BJL     
      On sleep and sleep disorders. BJL  BOOK 1986
JSmo7 A1(50) : En akademisk festsed och dess utvekling : om promotioner vid Uppsala universitet.; BJL     
      En akademisk festsed och dess utvekling : om promotioner vid Uppsala universitet. BJL  BOOK 1986
JSmo7 A1(51) : The ecological field station on Oland.; BJL     
      The ecological field station on Oland. BJL  BOOK 1986
JSmo7 A1(52) : Effekterna av ett vagbygge : vag 98 mellan Kiruna och Riksgransen : en studie av friluftslivet i Norbottensfjallen 1979-1985 / av Lennart Bäck och Eva Bäck.; BJL     
      Effekterna av ett vagbygge : vag 98 mellan Kiruna och Riksgransen : en studie av friluftslivet i Norb BJL  BOOK 1986
JSmo7 A1(57) : Research, education and medical care ; and Acupuncture, faith and science. two lectures.; BJL     
      Research, education and medical care ; and Acupuncture, faith and science. two lectures. BJL  BOOK 1989
JSmo7 A1(58) : Festschrift in honour of Lennart Carleson and Yngve Domar : proceedings of a conference at the Department of Mathematics, Uppsala University, May 1993 / organizer: Matts Essen ; editor: Anders Vretblad.; BJL     
      Festschrift in honour of Lennart Carleson and Yngve Domar : proceedings of a conference at the Depart BJL  BOOK 1995
JSmo7 A1(59) : Uppsala universitets jubileumskvartal 1995.; BJL     
      Uppsala universitets jubileumskvartal 1995. BJL  BOOK 1976
JSmo7 A1(6) : The new building for the Institute of Zoophysiology, University of Uppsala.; BJL     
      The new building for the Institute of Zoophysiology, University of Uppsala. BJL  BOOK 1964
JSmo7 A1(7) : Doktorsdisputationens tredjeopponent.; BJL     
      Doktorsdisputationens tredjeopponent. BJL  BOOK 1964
P/L A1(a) : The north ship : poems ...; Departmental Locations     
      The north ship : poems ... Departmental Locations  BOOK 1945
P/L A1(b) : The north ship : poems.; Departmental Locations     
      The north ship : poems. Departmental Locations  BOOK 1945
JSmo7 A1(B100) : Promotionsfesten i Uppsala den 5 juni 1991.; BJL     
      Promotionsfesten i Uppsala den 5 juni 1991. BJL  BOOK 1992
P/L A1(c)    
      The north ship. Departmental Locations  BOOK 1966
      The north ship. Departmental Locations  BOOK 1966
P/L A1(d)    
      The north ship. Departmental Locations  BOOK 1982
      The north ship. Departmental Locations  BOOK 1973
NHT A2    
      Franklin D. Roosevelt and the New Deal. BJL  BOOK 1979
      ACE guide to the Education Reform Act 1988. BJL  BOOK 1988
      Adult Literacy..... : Report to the Secretaries of State for Education and Science and far Scotland / BJL  BOOK 1976
      Advisory Sub-Committee on Further education for Agriculture : First report, April 1960. BJL  BOOK 1960
56 additional entries    
P/RS A2a    
      Selected poems / by Stevie Smith. BJL  BOOK 1962
      Jill ... Departmental Locations  BOOK 1946
P/RS A2b    
      Selected poems / edited with a preface by James MacGibbon. BJL  BOOK 1978
      Jill : a novel. Departmental Locations  BOOK 1964
P/L A2(c) : Jill : a novel.; Departmental Locations     
      Jill : a novel. Departmental Locations  BOOK 1964
P/L A2(d)    
      Jill. Departmental Locations  BOOK 1975
      Jill : A novel. Departmental Locations  BOOK 1975
P/L A2(e)    
      Jill : a novel. Departmental Locations  BOOK 1976
      Jill : a novel. Departmental Locations  BOOK 1984
      Jill : a novel ... Departmental Locations  BOOK 1976
P/L A2(g) : Jill.; Departmental Locations     
      Jill. Departmental Locations  BOOK 1985
JHO A3    
      The 1971 Burnham Primary and secondary schools report : a commentary. BJL  BOOK 1971
      The 1972 Burnham primary and secondary Schools report : a commentary. BJL  BOOK 1972
      The 1973 Burnham Primary and secondary Schools report : a commentary. BJL  BOOK 1973
      The Burnham further education report, 1971, and the Burnham farm institutes report, 1971 : a commenta BJL  BOOK 1972
31 additional entries    
P/L A3(a)    
      A girl in winter ... Departmental Locations  BOOK 1947
      A girl in winter ... Departmental Locations  BOOK 1947
P/L A3(b) : A girl in winter ...; Departmental Locations     
      A girl in winter ... Departmental Locations  BOOK 1962
P/L A3(d)    
      A girl in winter ... Departmental Locations  BOOK 1975
      A girl in winter : a novel. Departmental Locations  BOOK 1975
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next