Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
KP 237.5 J73 / (WL) : Enactments passed...together with rules, etc./ Johore.; South East Asian Collection     
      Enactments passed...together with rules, etc./ Johore. South East Asian Collection  PERIODICAL  
KP 237.5 K25 : The laws of the state of Kedah.; South East Asian Collection     
      The laws of the state of Kedah. South East Asian Collection  BOOK 1934
KP 237.5 M2 L6 : Undang-undang Melaka : the laws of Melaka.; South East Asian Collection     
      Undang-undang Melaka : the laws of Melaka. South East Asian Collection  BOOK 1976
KP 238.1 L4 / (WL) : Malaysia : assault on the judiciary.; South East Asian Collection     
      Malaysia : assault on the judiciary. South East Asian Collection  BOOK 1990
KP 238.1 T1 : Constitutional law in Malaysia and Singapore / Kevin Tan, Yeo Tiong Min, Lee Kiat Seng.; South East Asian Collection     
      Constitutional law in Malaysia and Singapore / Kevin Tan, Yeo Tiong Min, Lee Kiat Seng. South East Asian Collection  BOOK 1991
KP 238.3 M2 / (WL) : Emergency laws in Malaysia / [compiled] by A. Singh.; South East Asian Collection     
      Emergency laws in Malaysia / [compiled] by A. Singh. South East Asian Collection  BOOK 1981
KP 239 B2 / (WL) : Environmental regulation in Malaysia and Singapore / Greg Bankoff & Kylie Elston.; South East Asian Collection     
      Environmental regulation in Malaysia and Singapore / Greg Bankoff & Kylie Elston. South East Asian Collection  BOOK 1994
KP 239 M1 : Contemporary Islamic legal organization.; South East Asian Collection     
      Contemporary Islamic legal organization. South East Asian Collection  BOOK 1969
KP 239 M6 : The nature of Malay customary law.; South East Asian Collection     
      The nature of Malay customary law. South East Asian Collection  BOOK  
KP 239 S6 : The law of contract in Malaysia and Singapore : V. Sinnadurai assisted by T.N.P. Koh.; BJL     
      The law of contract in Malaysia and Singapore : V. Sinnadurai assisted by T.N.P. Koh. BJL  BOOK 1979
KP 240 R1 : Conduct unbecoming : in defence of Tun Mohd. Salleh Abas.; South East Asian Collection     
      Conduct unbecoming : in defence of Tun Mohd. Salleh Abas. South East Asian Collection  BOOK 1990
KP 240 W7 : Judicial misconduct.; South East Asian Collection     
      Judicial misconduct. South East Asian Collection  BOOK 1990
KP 247 : 1958 supplement of the laws of the state of Singapore, containing the revised edition of the laws (Annual Supplements) ordinance 1956.; South East Asian Collection     
      1958 supplement of the laws of the state of Singapore, containing the revised edition of the laws (An South East Asian Collection  BOOK 1960
KP 247 S6 : Rang undang-undang pentadbiran hukum Islam 1960.; South East Asian Collection     
      Rang undang-undang pentadbiran hukum Islam 1960. South East Asian Collection  BOOK 1961
KP 248.4 J8 : The trial of Sunny Ang.; South East Asian Collection     
      The trial of Sunny Ang. South East Asian Collection  BOOK 1973
KP 249 D6 : The Muslim matrimonial court in Singapore.; South East Asian Collection     
      The Muslim matrimonial court in Singapore. South East Asian Collection  BOOK 1966
KP 249 F7 : Developing Singapore : tax incentives for investment & expansion under the Economic Expansion Incentives (Relief from Income Tax) Act.; South East Asian Collection     
      Developing Singapore : tax incentives for investment & expansion under the Economic Expansion Incenti South East Asian Collection  BOOK 1988
KP 255 H7 : Native law in Sabah and Sarawak.; South East Asian Collection     
      Native law in Sabah and Sarawak. South East Asian Collection  BOOK 1980
KP 260 E9 : Guide for Sabah native courts.; South East Asian Collection     
      Guide for Sabah native courts. South East Asian Collection  BOOK 1967
KP 265 S2    
      Dayak adat law : 2nd division / compiled by A.J.N. Richards. South East Asian Collection  BOOK 1963
      Dayak adat law : first division / compiled by A.J.N. Richards. South East Asian Collection  BOOK 1964
      The laws of Sarawak. South East Asian Collection  BOOK 1958
KP 266 L4 / (WNb) : Sarawak law reports.; South East Asian Collection     
      Sarawak law reports. South East Asian Collection  PERIODICAL  
KP 266 S9 / (WNb)q : Sarawak Supreme Court reports.; South East Asian Collection     
      Sarawak Supreme Court reports. South East Asian Collection  PERIODICAL  
KP 278 B8 / p : Kesalahan-kesalahan berhubung dengan bangunan-bangunaan di Kampong Ayer.; South East Asian Collection     
      Kesalahan-kesalahan berhubung dengan bangunan-bangunaan di Kampong Ayer. South East Asian Collection  BOOK 1990
KP 291 M18 / (WP) : Madjalah hukum dan masjarakat.; South East Asian Collection     
      Madjalah hukum dan masjarakat. South East Asian Collection  PERIODICAL  
KP 291 M181 / (WP) : Hukum dan masjarakat.; South East Asian Collection     
      Hukum dan masjarakat. South East Asian Collection  PERIODICAL 1968?
KP 291 S9 / p : Tembaran perundang-undangan.; South East Asian Collection     
      Tembaran perundang-undangan. South East Asian Collection  BOOK 1961
KP 293 H6 : Dictionnaire de termes de droit coutumier indonesien.; South East Asian Collection     
      Dictionnaire de termes de droit coutumier indonesien. South East Asian Collection  BOOK 1934
KP 294 B2    
      Indonesian legal history, 1602-1848. South East Asian Collection  BOOK 1982
      Indonesian legal history : British west Sumatra, 1685-1825. South East Asian Collection  BOOK 1984
KP 294 G2 : Gedenkboek uitgegevan ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van het rechtsweten-schappelijk hoger onderwijs in Indonesie op 28 October 1949.; South East Asian Collection     
      Gedenkboek uitgegevan ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van het rechtsweten-schap South East Asian Collection  BOOK 1949
KP 294 H1 / q : Hak atasa tanah menurut adat-istiadat suku bangsa Gorontalo : adat gronden-recht gorontalo : keadaan sebelum tahun 1870.; South East Asian Collection     
      Hak atasa tanah menurut adat-istiadat suku bangsa Gorontalo : adat gronden-recht gorontalo : keadaan South East Asian Collection  BOOK  
KP 294 H4 : Formulierbock voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en het residentiegerecht in Nederlandsch-Indie.; South East Asian Collection     
      Formulierbock voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en het residentiegerecht in Nederla South East Asian Collection  BOOK 1902
KP 294 H6 : Selective judicial competence : the Cirebon-Priangan legal administration, 1680-1792.; South East Asian Collection     
      Selective judicial competence : the Cirebon-Priangan legal administration, 1680-1792. South East Asian Collection  BOOK 1994
KP 294 I1 : Indische juristen : Winckel, Piepers, der Kinderen, iets uit den strijd om de legaliteit.; South East Asian Collection     
      Indische juristen : Winckel, Piepers, der Kinderen, iets uit den strijd om de legaliteit. South East Asian Collection  BOOK  
KP 294 K1 : Uit de rechtsgeschiedenis der Compagne.; South East Asian Collection     
      Uit de rechtsgeschiedenis der Compagne. South East Asian Collection  BOOK 1930
KP 294 K8 : Mohammedaansch recht en adatrecht in Britisch-en Nederlandsch-Indie.; South East Asian Collection     
      Mohammedaansch recht en adatrecht in Britisch-en Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK  
KP 294 M3 : Algemeene bapalingen van wetgeving voor Nederlandscch-Indie proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor aan de Rijks-Universiteit te Leiden.; South East Asian Collection     
      Algemeene bapalingen van wetgeving voor Nederlandscch-Indie proefschrift ter verkrijging van den graa South East Asian Collection  BOOK 1913
KP 294 M5 : Sedjarah perdilan dan poundang-undangnnja di Indonesia sedjak 1942.; South East Asian Collection     
      Sedjarah perdilan dan poundang-undangnnja di Indonesia sedjak 1942. South East Asian Collection  BOOK  
KP 294 M8 : De mendapo hiang in het district korintji : adat-rechtlijke verhandelingen : proefschrift...aan de Rechtshoog-eschool le Batavia.; South East Asian Collection     
      De mendapo hiang in het district korintji : adat-rechtlijke verhandelingen : proefschrift...aan de Re South East Asian Collection  BOOK  
KP 294 N3 : De Nederlandsch-Indische Wetboeken van militair straf-en tuchtrecht benevens andere daarmede verband houdende wettelijke voorschriften Herdruck 1939.; South East Asian Collection     
      De Nederlandsch-Indische Wetboeken van militair straf-en tuchtrecht benevens andere daarmede verband South East Asian Collection  BOOK 1944
KP 294 O5    
      Ontwerp voor een op alle Bevolkings-Groepen Toepass-Elijk Burerlijk Wetboek. / Toelichtung op het ont South East Asian Collection  BOOK 1923
      Ontwerp voor een op alle bevolkings-groepen toepasselijk Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1923
KP 294 P1 : Eenige opmerkingen over het ontwerp eener nieuwe regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chineezen in Nederlandsch-Indie.; South East Asian Collection     
      Eenige opmerkingen over het ontwerp eener nieuwe regeling van den privaatrechtelijken toestand der Ch South East Asian Collection  BOOK 1897
KP 294 R3 : De bezwaren in het Indisch Tijdschrift van het recht betreffende de nieuwe regeling der Z.G. Inlandsche grondverharingen op Java en Madoera.; South East Asian Collection     
      De bezwaren in het Indisch Tijdschrift van het recht betreffende de nieuwe regeling der Z.G. Inlandsc South East Asian Collection  BOOK 1897
KP 294 S9 : Ontwikkelingsgang der Vorstenlandsche wetboeken.; South East Asian Collection     
      Ontwikkelingsgang der Vorstenlandsche wetboeken. South East Asian Collection  BOOK 1929
KP 294 V4 : Het reglement op het notarisambt in Ned. Oost-Indie benevens et tarief van het honorarium.; South East Asian Collection     
      Het reglement op het notarisambt in Ned. Oost-Indie benevens et tarief van het honorarium. South East Asian Collection  BOOK 1909
KP 294 V8 : Eenige opmerkingen over eeden in den N.I. archipel : proefschrift.; South East Asian Collection     
      Eenige opmerkingen over eeden in den N.I. archipel : proefschrift. South East Asian Collection  BOOK 1893
KP 294 V9    
      Het adatrecht van Nederlandsch-Indie. South East Asian Collection  BOOK 1918
      De poezie in het indisch recht. South East Asian Collection  BOOK  
KP 295 A1 / q : Methods and forms of investigating and recording of native customary law in the Netherlands East Indies before the war.; South East Asian Collection     
      Methods and forms of investigating and recording of native customary law in the Netherlands East Indi South East Asian Collection  BOOK 1952
KP 295 A2 : Adatrechtbundels voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal- land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie.; South East Asian Collection     
      Adatrechtbundels voor het Adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal- land en South East Asian Collection  BOOK 1911
KP 295 B1 : Boekoe keringkasan 'adat Limbago 'alam Minang Kabau.; South East Asian Collection     
      Boekoe keringkasan 'adat Limbago 'alam Minang Kabau. South East Asian Collection  BOOK 1900
KP 295 B6 : Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie 1923-1933.; South East Asian Collection     
      Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie 1923-1933. South East Asian Collection  BOOK 1935
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next