Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Year Entries
PD 1501 S2 : Publications/ Society for the Advancement of Scandinavian Study.; BJL  1916 1
PD 1501 S28 : Scandinavica : an international journal of Scandinavian studies.; BJL  2006 1
PD 1501 S62 : Skandinavistik : Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur der nordischen Lander.; BJL  1995 1
PD 1501 S76 : Sprak i Norden : arsskrift for de nordiska spraknamnderna.; BJL  2002 1
PD 1501 S93 (1) : Gotland i blickpunkten : en kritisk overblick over nyare litteratur om gotlandska ortnamn.; BJL  1961 1
PD 1501 S93 (10) : Sodermannalagens B-handskrift : textens historia och sprak.; BJL  1976 1
PD 1501 S93 (11) : Studies in Swedish generative phonology.; BJL  1977 1
PD 1501 S93 (12) : Tilltalsordet ni dess semantik och anvandning i historiskt perspektiv.; BJL  1978 1
PD 1501 S93 (13) : Om bojningen av icke-neutrala substantiv i Eskilstunaspraket : inom-och utomsprakligt betingad variation.; BJL  1979 1
PD 1501 S93(14) : Sprakliga variationsmodeller tillampade pa nutida Burtrasktal.; BJL  1979 1
PD 1501 S93(15) : Dialektal vaderleksterminologi : ordfaltsstudier i Narpesdialekten.; BJL  1979 1
PD 1501 S93 (16) : Korstavighet och stavelseforlangning : hur nagra av de gamla kortstaviga orden erhallit sin farm i svensk rikssprak.; BJL  1981 1
PD 1501 S93 (17) : Avskrifter och skrivare : studier i formsvenska lagterter.; BJL  1981 1
PD 1501 S93(18) : Skola i dialektal miljo : sprakanvandning och sprakliga attityder i ovre Dalarna.; BJL  1983 1
PD 1501 S93 (2) : Svenska personnamnsstudier, mit deutscher Zusammenfassung.; BJL  1961 1
PD 1501 S93(3) : Olandskt och uppsvenskt.; BJL  1962 1
PD 1501 S93 (4) : Rimlista till Konung Alexander.; BJL  1964 1
PD 1501 S93 (5) : Fonetiska kannetechen p& lanord inysvenska riksnraket.; BJL  1966 1
PD 1501 S93 (6) : Introduction to a theory of language planning.; BJL  1968 1
PD 1501 S93 (7) : The verbs varda and bliva in Scandinavian, with special emphasis on Swedish.; BJL  1969 1
PD 1501 S93 (8) : Rubrikspraket pa Dagens nyheters forstasidor I-II.; BJL  1973 1
PD 1501 S93(9) : Svenskan i latinska originaldiplom 1300-1325 : en studie i medeltida skrivvanor.; BJL  1976 1
PD 1501 U68 S6 (1) : Norska ordstudier : tva bidrag till fiskets ordgeografi.; BJL  1953 1
PD 1501 U68 S6 (10) : Tilljlamning a > a i dalmal : Metaphony a > a in Dalecarlian dialects.; BJL  1961 1
PD 1501 U68 S6 (11) : Studier i nusvensk sakprosa : nagra utvecklingslinjer.; BJL  1962 1
PD 1501 U68 S6 (12) : Indledning til svensk metrik.; BJL  1962 1
PD 1501 U68 S6 (13) : Om pluralandelsernar-arn -er nosd feminina vocalstammar.; BJL  1965 1
PD 1501 U68 S6 (14) : Lig-avledningar till substantiv i nusvenskan.; BJL  1966 1
PD 1501 U68 S6 (15) : Nordiska ord pa aldre kak-och ka(k)s-.; BJL  1960 1
PD 1501 U68 S6(16) : Sven Hofs Swanska sprakets ratta skrifsatt (1753).; BJL  1985 1
PD 1501 U68 S6(19) : Hedenvind i tiden : en kvantitativ studie i Gustav Hedenvind-Erikssons litterara sprak.; BJL  1987 1
PD 1501 U68 S6 (2) : Om utvecklingen av gammalt a framfor ui nordiska sprak.; BJL  1954 1
PD 1501 U68 S6(3) : Konung Alexander : filologiska studier i en fornsvensk text.; BJL  1957 1
PD 1501 U68 S6 (4) : Syntaxgeografiska studier over tva nordiska verb.; BJL  1958 1
PD 1501 U68 S6(5) : Sammanhangsanalys : studier i sprakets struktur och nytm.; BJL  1959 1
PD 1501 U68 S6(6) : Det nordiska u-omljudet : en dialekteografisk undersokning.; BJL  1959 1
PD 1501 U68 S6 (7) : Tendenser till fastare meningsbygg nad i prosatexter fran svensk stormaktstid.; BJL  1960 1
PD 1501 U68 S6 (8) : Die Kriterien der urnordischen Lehnwörter im Lappischen.; BJL  1961 1
PD 1501 U68 S6 (9) : Behandlingen av palatalt r i substastivens pluralformer under fornsvendk och nysvendk tid.; BJL  1961 1
PD1505 .S6   3
PD 1509 I6 : The Nordic languages and modern linguistics : proceedings of the fourth international conference of Nordic and general linguistics in Oslo, 1980 / edited by E. Hovdhaugen.; BJL  1980 1
PD 1509 M4 : Medeltida skrift-och språkkultur : nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992 ... / redaktör Inger Lindell.; BJL  1994 1
PD 1509 N8 : De nordiska sprakens framtid : bidrag vid en konferens.; BJL  1977 1
PD 1513 M7 : Sprakvardsstudier : en antologi / redigerad av B.Molde.; BJL  1974 1
PD 1513 N8   2
PD 1513 S2 : Scandinavian language contacts / edited by P. Sture Ureland and Iain Clarkson.; BJL  1984 1
PD 1513 S7 : Sprakvard : redogorelser och studier utgivna till sprakvardsnamndens tioarsdag 1954.; BJL  1954 1
PD 1514 E3 F9 : From sounds to words : essays in honor of Claes-Christian Elert, 23 December 1983 / [edited by K.H. Dahlstedt ... et al.].; BJL  1983 1
PD 1514 F9 F6 : Florilegium nordicum : en bukett nordiska sprak- och namnstudier tillagnade Sigurd Fries den 22 april 1984.; BJL  1984 1
PD 1514 H7 N8 : Nordiska studier i filologi och lingvistik.; BJL  1976 1
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next