Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PD 1501 U68 S6 (10) : Tilljlamning a > a i dalmal : Metaphony a > a in Dalecarlian dialects.; BJL     
      Tilljlamning a > a i dalmal : Metaphony a > a in Dalecarlian dialects. BJL  BOOK 1961
PD 1501 U68 S6 (11) : Studier i nusvensk sakprosa : nagra utvecklingslinjer.; BJL     
      Studier i nusvensk sakprosa : nagra utvecklingslinjer. BJL  BOOK 1962
PD 1501 U68 S6 (12) : Indledning til svensk metrik.; BJL     
      Indledning til svensk metrik. BJL  BOOK 1962
PD 1501 U68 S6 (13) : Om pluralandelsernar-arn -er nosd feminina vocalstammar.; BJL     
      Om pluralandelsernar-arn -er nosd feminina vocalstammar. BJL  BOOK 1965
PD 1501 U68 S6 (14) : Lig-avledningar till substantiv i nusvenskan.; BJL     
      Lig-avledningar till substantiv i nusvenskan. BJL  BOOK 1966
PD 1501 U68 S6 (15) : Nordiska ord pa aldre kak-och ka(k)s-.; BJL     
      Nordiska ord pa aldre kak-och ka(k)s-. BJL  BOOK 1960
PD 1501 U68 S6(16) : Sven Hofs Swanska sprakets ratta skrifsatt (1753).; BJL     
      Sven Hofs Swanska sprakets ratta skrifsatt (1753). BJL  BOOK 1985
PD 1501 U68 S6(19) : Hedenvind i tiden : en kvantitativ studie i Gustav Hedenvind-Erikssons litterara sprak.; BJL     
      Hedenvind i tiden : en kvantitativ studie i Gustav Hedenvind-Erikssons litterara sprak. BJL  BOOK 1987
PD 1501 U68 S6 (2) : Om utvecklingen av gammalt a framfor ui nordiska sprak.; BJL     
      Om utvecklingen av gammalt a framfor ui nordiska sprak. BJL  BOOK 1954
PD 1501 U68 S6(3) : Konung Alexander : filologiska studier i en fornsvensk text.; BJL     
      Konung Alexander : filologiska studier i en fornsvensk text. BJL  BOOK 1957
PD 1501 U68 S6 (4) : Syntaxgeografiska studier over tva nordiska verb.; BJL     
      Syntaxgeografiska studier over tva nordiska verb. BJL  BOOK 1958
PD 1501 U68 S6(5) : Sammanhangsanalys : studier i sprakets struktur och nytm.; BJL     
      Sammanhangsanalys : studier i sprakets struktur och nytm. BJL  BOOK 1959
PD 1501 U68 S6(6) : Det nordiska u-omljudet : en dialekteografisk undersokning.; BJL     
      Det nordiska u-omljudet : en dialekteografisk undersokning. BJL  BOOK 1959
PD 1501 U68 S6 (7) : Tendenser till fastare meningsbygg nad i prosatexter fran svensk stormaktstid.; BJL     
      Tendenser till fastare meningsbygg nad i prosatexter fran svensk stormaktstid. BJL  BOOK 1960
PD 1501 U68 S6 (8) : Die Kriterien der urnordischen Lehnwörter im Lappischen.; BJL     
      Die Kriterien der urnordischen Lehnwörter im Lappischen. BJL  BOOK 1961
PD 1501 U68 S6 (9) : Behandlingen av palatalt r i substastivens pluralformer under fornsvendk och nysvendk tid.; BJL     
      Behandlingen av palatalt r i substastivens pluralformer under fornsvendk och nysvendk tid. BJL  BOOK 1961
PD1505 .S6    
      Publications of the Society for the Advancement of Scandinavian Study [electronic resource]. Online materials  EJOURNALS 1916
      Scandinavian studies and notes [electronic resource]. Online materials  EJOURNALS 1940
      Scandinavian studies [electronic resource]. Online materials  EJOURNALS 1941-
PD 1509 I6 : The Nordic languages and modern linguistics : proceedings of the fourth international conference of Nordic and general linguistics in Oslo, 1980 / edited by E. Hovdhaugen.; BJL     
      The Nordic languages and modern linguistics : proceedings of the fourth international conference of N BJL  BOOK 1980
PD 1509 M4 : Medeltida skrift-och språkkultur : nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992 ... / redaktör Inger Lindell.; BJL     
      Medeltida skrift-och språkkultur : nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992 ... / BJL  BOOK 1994
PD 1509 N8 : De nordiska sprakens framtid : bidrag vid en konferens.; BJL     
      De nordiska sprakens framtid : bidrag vid en konferens. BJL  BOOK 1977
PD 1513 M7 : Sprakvardsstudier : en antologi / redigerad av B.Molde.; BJL     
      Sprakvardsstudier : en antologi / redigerad av B.Molde. BJL  BOOK 1974
PD 1513 N8    
      Nordiska sprakfragor, 1966 och 1967. BJL  BOOK 1968
      Nordistiken som vetenskap : artiklar om amnets historia, teorier och metoder / redaktor; J.Svensson. BJL  BOOK 1988
PD 1513 S2 : Scandinavian language contacts / edited by P. Sture Ureland and Iain Clarkson.; BJL     
      Scandinavian language contacts / edited by P. Sture Ureland and Iain Clarkson. BJL  BOOK 1984
PD 1513 S7 : Sprakvard : redogorelser och studier utgivna till sprakvardsnamndens tioarsdag 1954.; BJL     
      Sprakvard : redogorelser och studier utgivna till sprakvardsnamndens tioarsdag 1954. BJL  BOOK 1954
PD 1514 E3 F9 : From sounds to words : essays in honor of Claes-Christian Elert, 23 December 1983 / [edited by K.H. Dahlstedt ... et al.].; BJL     
      From sounds to words : essays in honor of Claes-Christian Elert, 23 December 1983 / [edited by K.H. D BJL  BOOK 1983
PD 1514 F9 F6 : Florilegium nordicum : en bukett nordiska sprak- och namnstudier tillagnade Sigurd Fries den 22 april 1984.; BJL     
      Florilegium nordicum : en bukett nordiska sprak- och namnstudier tillagnade Sigurd Fries den 22 april BJL  BOOK 1984
PD 1514 H7 N8 : Nordiska studier i filologi och lingvistik.; BJL     
      Nordiska studier i filologi och lingvistik. BJL  BOOK 1976
PD 1514 L4 B3 : Scandinavian studies / edited by C.F.Bayerschmidt and E.J.Friis.; BJL     
      Scandinavian studies / edited by C.F.Bayerschmidt and E.J.Friis. BJL  BOOK 1965
PD 1514 M7 S7 : Sprakform och spraknorm : en bok till Bertil lMolde pa 60 arddagen den 16 september 1979.; BJL     
      Sprakform och spraknorm : en bok till Bertil lMolde pa 60 arddagen den 16 september 1979. BJL  BOOK 1979
PD 1532 H4 : A bibliography of scandinavian languages and linguistics, 1900-1970 / edited by e.Haugen...and others.; BJL     
      A bibliography of scandinavian languages and linguistics, 1900-1970 / edited by e.Haugen...and others BJL  BOOK 1974
PD 1541 H7 : Att studera nordiska sprak / en introduktion av B.Holmberg och A.Janzen.; BJL     
      Att studera nordiska sprak / en introduktion av B.Holmberg och A.Janzen. BJL  BOOK 1963
PD 1541 S7 : Sprakene i Norden / utgitt av Nordisk spraksekretariat og redigert av Bertil Molde og Allan Karker.; BJL     
      Sprakene i Norden / utgitt av Nordisk spraksekretariat og redigert av Bertil Molde og Allan Karker. BJL  BOOK 1983
PD 1541 V6 : The Nordic languages : their status and interrelations.; BJL     
      The Nordic languages : their status and interrelations. BJL  BOOK 1993
PD 1543 B4 : Likt och olikt i de skandinaviska spraken.; BJL     
      Likt och olikt i de skandinaviska spraken. BJL  BOOK 1971
PD 1543 I6 : Internordisk sprakforstaelse : foredrag och diskussioner vid ett symposium pa Rungstedgaard / anordnat av Sekretariatet for nordiskt kulturellt samarbete vid Nordiska ministerradet ; utg. i samarbete med Nordiska spraksekretariattet...av C.C. Elert.; BJL     
      Internordisk sprakforstaelse : foredrag och diskussioner vid ett symposium pa Rungstedgaard / anordna BJL  BOOK 1981
PD 1543 W2 : Introduction to the Scandinavian languages.; BJL     
      Introduction to the Scandinavian languages. BJL  BOOK 1965
PD 1544.8 T1 : Talspraksforskning i Norden : mal-material-metoder.; BJL     
      Talspraksforskning i Norden : mal-material-metoder. BJL  BOOK 1982
PD 1545 H3    
      Scandinavian language structures : a comparative historical survey. BJL  BOOK 1982
      The Scandinavian languages : an introduction to their history. BJL  BOOK 1976
PD 1545 N8    
      Geschichte der nordischen sprachen besondens in altonidischen Zeit. BJL  BOOK 1913
      Nordiska : våra språk förr och nu / Jóhanna Barddal ... [et al.]. BJL  BOOK 1997
PD 1545 W5    
      Die nordischen Sprache. BJL  BOOK 1968
      De nordiska spraken. BJL  BOOK 1944
PD 1565 T2 : Tre uppatser om grammatik.; BJL     
      Tre uppatser om grammatik. BJL  BOOK 1972
PD 1567.3 N8 : Nordiske nabosprog : dansk-norsk-svensk sproglaere for laerestuderende.; BJL     
      Nordiske nabosprog : dansk-norsk-svensk sproglaere for laerestuderende. BJL  BOOK 1981
PD 1576 R1 : Phonological differentiation : studies in Nordic language history.; BJL     
      Phonological differentiation : studies in Nordic language history. BJL  BOOK 1975
PD 1579 S6 : Slaktnamn i Norden, med uttalsuppgifter.; BJL     
      Slaktnamn i Norden, med uttalsuppgifter. BJL  BOOK 1977
PD 1581 G2 : The Scandinavian word accents.; BJL     
      The Scandinavian word accents. BJL  BOOK 1977
PD 1581.7 N8    
      Nordic prosody III : papers from a symposium : ["De nordiska sprakens prosodi", 3rd, Umea, June 3-4, BJL  BOOK 1984
      Nordic prosody : papers from a symposium / edited by E. Garding, G. Bruce and R. Bannert. BJL  BOOK 1978
PD 1619 B4 : Tillalsord i Norden.; BJL     
      Tillalsord i Norden. BJL  BOOK 1959
PD 1669 A3 : Fornnordiska verb med substantivisk forled : ett bidrag till nordisk ordbildningslara.; BJL     
      Fornnordiska verb med substantivisk forled : ett bidrag till nordisk ordbildningslara. BJL  BOOK 1955
PD 1707 S7 : Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagsprak.; BJL     
      Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagsprak. BJL  BOOK 1958
PD 1713 H7 : Word order and syntactic features in the Scandinavian languages and English.; BJL     
      Word order and syntactic features in the Scandinavian languages and English. BJL  BOOK 1986
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next