Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PD 1543 W2 : Introduction to the Scandinavian languages.; BJL     
      Introduction to the Scandinavian languages. BJL  BOOK 1965
PD 1544.8 T1 : Talspraksforskning i Norden : mal-material-metoder.; BJL     
      Talspraksforskning i Norden : mal-material-metoder. BJL  BOOK 1982
PD 1545 H3    
      Scandinavian language structures : a comparative historical survey. BJL  BOOK 1982
      The Scandinavian languages : an introduction to their history. BJL  BOOK 1976
PD 1545 N8    
      Geschichte der nordischen sprachen besondens in altonidischen Zeit. BJL  BOOK 1913
      Nordiska : våra språk förr och nu / Jóhanna Barddal ... [et al.]. BJL  BOOK 1997
PD 1545 W5    
      Die nordischen Sprache. BJL  BOOK 1968
      De nordiska spraken. BJL  BOOK 1944
PD 1565 T2 : Tre uppatser om grammatik.; BJL     
      Tre uppatser om grammatik. BJL  BOOK 1972
PD 1567.3 N8 : Nordiske nabosprog : dansk-norsk-svensk sproglaere for laerestuderende.; BJL     
      Nordiske nabosprog : dansk-norsk-svensk sproglaere for laerestuderende. BJL  BOOK 1981
PD 1576 R1 : Phonological differentiation : studies in Nordic language history.; BJL     
      Phonological differentiation : studies in Nordic language history. BJL  BOOK 1975
PD 1579 S6 : Slaktnamn i Norden, med uttalsuppgifter.; BJL     
      Slaktnamn i Norden, med uttalsuppgifter. BJL  BOOK 1977
PD 1581 G2 : The Scandinavian word accents.; BJL     
      The Scandinavian word accents. BJL  BOOK 1977
PD 1581.7 N8    
      Nordic prosody III : papers from a symposium : ["De nordiska sprakens prosodi", 3rd, Umea, June 3-4, BJL  BOOK 1984
      Nordic prosody : papers from a symposium / edited by E. Garding, G. Bruce and R. Bannert. BJL  BOOK 1978
PD 1619 B4 : Tillalsord i Norden.; BJL     
      Tillalsord i Norden. BJL  BOOK 1959
PD 1669 A3 : Fornnordiska verb med substantivisk forled : ett bidrag till nordisk ordbildningslara.; BJL     
      Fornnordiska verb med substantivisk forled : ett bidrag till nordisk ordbildningslara. BJL  BOOK 1955
PD 1707 S7 : Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagsprak.; BJL     
      Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagsprak. BJL  BOOK 1958
PD 1713 H7 : Word order and syntactic features in the Scandinavian languages and English.; BJL     
      Word order and syntactic features in the Scandinavian languages and English. BJL  BOOK 1986
PD 1728 U5 R2 : Readings on unbounded dependencies in Scandinavian languages / edited by E. Engdahl and E. Ejerhed.; BJL     
      Readings on unbounded dependencies in Scandinavian languages / edited by E. Engdahl and E. Ejerhed. BJL  BOOK 1982
PD 1803 E6 : Gudastolpen : rod och rad : en studie i fornordisk sprak- och religionshistoria.; BJL     
      Gudastolpen : rod och rad : en studie i fornordisk sprak- och religionshistoria. BJL  BOOK 1969
PD 1810 L7 : Comitatus, individual and honor : studies in North Germanic instiuttuuional vocabulary.; BJL     
      Comitatus, individual and honor : studies in North Germanic instiuttuuional vocabulary. BJL  BOOK 1976
PD 1831 N8 : Norstedts skandinaviska ordbok / utarbetad av B. Lindgren ... [et al.].; BJL     
      Norstedts skandinaviska ordbok / utarbetad av B. Lindgren ... [et al.]. BJL  BOOK 1994
PD 1835 T9 : Turistord i Norden : dansk, finsk, faroiske, islandsk, norsk, svensk turistordlesta.; BJL     
      Turistord i Norden : dansk, finsk, faroiske, islandsk, norsk, svensk turistordlesta. BJL  BOOK 1970
PD 1844 R9 : Samnordoska stavnings-regler, nanmlistata sic.; BJL     
      Samnordoska stavnings-regler, nanmlistata sic. BJL  BOOK 1970
PD 2001 A7 : Handbuch der Runenkunde.; BJL     
      Handbuch der Runenkunde. BJL  BOOK 1944
PD 2001 B1 : Malruner og troldruner.; BJL     
      Malruner og troldruner. BJL  BOOK  
PD 2001 E4 : Runes : an introduction.; BJL     
      Runes : an introduction. BJL  BOOK 1959
PD 2001 F9 : Runorna.; BJL     
      Runorna. BJL  BOOK 1933
PD 2001 I5 : Innskrifter og datering = Dating inscriptions / Audun Dybdahl, Jan Ragnar Hagland (red.).; BJL     
      Innskrifter og datering = Dating inscriptions / Audun Dybdahl, Jan Ragnar Hagland (red.). BJL  BOOK 1998
PD 2001 I6 : Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions : Grindaheim, Norway, 8-12 August 1990 / edited by James E. Knirk.; BJL     
      Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions : Grindaheim, Norway BJL  BOOK 1994
PD 2001 J3 : Runinskrifter i Sverige.; BJL     
      Runinskrifter i Sverige. BJL  BOOK 1976
PD 2001 J6 : Grammatik der urnordischen Runeninschriften.; BJL     
      Grammatik der urnordischen Runeninschriften. BJL  BOOK 1923
PD 2001 M6 / q : Mesehowe : illustrations of the runic literature of Scandinavia ; translations in Danish and English of the inscriptions in Mesehowe, visits of the northern sovereigns to Orkney, notes, vocabulary, etc / by J. M. Mitchell.; BJL     
      Mesehowe : illustrations of the runic literature of Scandinavia ; translations in Danish and English BJL  BOOK 1863
PD 2001 P1 : An introduction to English runes.; BJL     
      An introduction to English runes. BJL  BOOK 1973
PD 2001 R5 : Phoneme, grapheme, and the importance of distinctions : functional aspects of the Scandinavian runic reform.; BJL     
      Phoneme, grapheme, and the importance of distinctions : functional aspects of the Scandinavian runic BJL  BOOK 1960
PD 2001 R9    
      Runmärkt : från brev til klotter : runorna under medeltiden / redaktörer: Solbritt Benneth ... [et al BJL  BOOK 1994
      Runor och ABC : elva föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1995 / Staffan Nyström (red.) BJL  BOOK 1997
PD 2001 S1 : Runsvenska namnstudier.; BJL     
      Runsvenska namnstudier. BJL  BOOK 1978
PD 2001 W5 : Runstenen vid Roks Kyrka.; BJL     
      Runstenen vid Roks Kyrka. BJL  BOOK 1958
PD 2002 A9 : Mellansvenska runristare : forteckning over signerade och attibuerade inskrifter.; BJL     
      Mellansvenska runristare : forteckning over signerade och attibuerade inskrifter. BJL  BOOK 1993
PD 2002 R2 : Nordisk runläsebok.; BJL     
      Nordisk runläsebok. BJL  BOOK 1996
PD 2002 R9 : Runristningar : fran spjutspetsen i Stabu till Anna i Alvdalen / urval och inledning av Goran Stalbom.; BJL     
      Runristningar : fran spjutspetsen i Stabu till Anna i Alvdalen / urval och inledning av Goran Stalbom BJL  BOOK 1994
PD 2002 S8 / f : The old Northern runic monuments of Scandinavia and England.; BJL     
      The old Northern runic monuments of Scandinavia and England. BJL  BOOK  
PD 2005 N6 : Danske runeindskrifter : et udvalg med kommentarer.; BJL     
      Danske runeindskrifter : et udvalg med kommentarer. BJL  BOOK 1983
PD 2007 B9 B9 : The Bryggen papers. Supplementary series, no. 2 / [chief editor Asbørn Herteig].; BJL     
      The Bryggen papers. Supplementary series, no. 2 / [chief editor Asbørn Herteig]. BJL  BOOK 1988
PD 2007 H2 L7 : Poesien i inskrifterna pa Hallestad-stenarna.; BJL     
      Poesien i inskrifterna pa Hallestad-stenarna. BJL  BOOK 1973
PD 2007 K3 H1 : The Kensington rune-stone is genuine : linguistic, practical, methodological considerations.; BJL     
      The Kensington rune-stone is genuine : linguistic, practical, methodological considerations. BJL  BOOK 1982
PD 2007 M1 B2 : The runic inscriptions of Maeshowe, Orkney.; BJL     
      The runic inscriptions of Maeshowe, Orkney. BJL  BOOK 1994
PD 2007 R7 B9 : Der Runenstein von Rok in Ostergotland Schweden.; BJL     
      Der Runenstein von Rok in Ostergotland Schweden. BJL  BOOK 1910
PD 2007 S6 T5 : De danske runemindesmaerker.; BJL     
      De danske runemindesmaerker. BJL  BOOK 1864
PD 2013 I6    
      Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung : Abhandlungen des Vierten Internationalen BJL  BOOK 1998
      Runor och runinskrifter : foredrag vid Riksantikvarieambetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 BJL  BOOK 1987
PD 2013 P1 : Runes.; BJL     
      Runes. BJL  BOOK 1987
PD 2014 A2 : Runristaren Öpir : en monografi.; BJL     
      Runristaren Öpir : en monografi. BJL  BOOK 1997
PD 2014 B2 : The Scandinavian runic inscriptions of Britain / Michael P. Barnes and R.I. Page.; BJL     
      The Scandinavian runic inscriptions of Britain / Michael P. Barnes and R.I. Page. BJL  BOOK 1994
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next