Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PD 1810 L7 : Comitatus, individual and honor : studies in North Germanic instiuttuuional vocabulary.; BJL     
      Comitatus, individual and honor : studies in North Germanic instiuttuuional vocabulary. BJL  BOOK 1976
PD 1831 N8 : Norstedts skandinaviska ordbok / utarbetad av B. Lindgren ... [et al.].; BJL     
      Norstedts skandinaviska ordbok / utarbetad av B. Lindgren ... [et al.]. BJL  BOOK 1994
PD 1835 T9 : Turistord i Norden : dansk, finsk, faroiske, islandsk, norsk, svensk turistordlesta.; BJL     
      Turistord i Norden : dansk, finsk, faroiske, islandsk, norsk, svensk turistordlesta. BJL  BOOK 1970
PD 1844 R9 : Samnordoska stavnings-regler, nanmlistata sic.; BJL     
      Samnordoska stavnings-regler, nanmlistata sic. BJL  BOOK 1970
PD 2001 A7 : Handbuch der Runenkunde.; BJL     
      Handbuch der Runenkunde. BJL  BOOK 1944
PD 2001 B1 : Malruner og troldruner.; BJL     
      Malruner og troldruner. BJL  BOOK  
PD 2001 E4 : Runes : an introduction.; BJL     
      Runes : an introduction. BJL  BOOK 1959
PD 2001 F9 : Runorna.; BJL     
      Runorna. BJL  BOOK 1933
PD 2001 I5 : Innskrifter og datering = Dating inscriptions / Audun Dybdahl, Jan Ragnar Hagland (red.).; BJL     
      Innskrifter og datering = Dating inscriptions / Audun Dybdahl, Jan Ragnar Hagland (red.). BJL  BOOK 1998
PD 2001 I6 : Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions : Grindaheim, Norway, 8-12 August 1990 / edited by James E. Knirk.; BJL     
      Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions : Grindaheim, Norway BJL  BOOK 1994
PD 2001 J3 : Runinskrifter i Sverige.; BJL     
      Runinskrifter i Sverige. BJL  BOOK 1976
PD 2001 J6 : Grammatik der urnordischen Runeninschriften.; BJL     
      Grammatik der urnordischen Runeninschriften. BJL  BOOK 1923
PD 2001 M6 / q : Mesehowe : illustrations of the runic literature of Scandinavia ; translations in Danish and English of the inscriptions in Mesehowe, visits of the northern sovereigns to Orkney, notes, vocabulary, etc / by J. M. Mitchell.; BJL     
      Mesehowe : illustrations of the runic literature of Scandinavia ; translations in Danish and English BJL  BOOK 1863
PD 2001 P1 : An introduction to English runes.; BJL     
      An introduction to English runes. BJL  BOOK 1973
PD 2001 R5 : Phoneme, grapheme, and the importance of distinctions : functional aspects of the Scandinavian runic reform.; BJL     
      Phoneme, grapheme, and the importance of distinctions : functional aspects of the Scandinavian runic BJL  BOOK 1960
PD 2001 R9    
      Runmärkt : från brev til klotter : runorna under medeltiden / redaktörer: Solbritt Benneth ... [et al BJL  BOOK 1994
      Runor och ABC : elva föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1995 / Staffan Nyström (red.) BJL  BOOK 1997
PD 2001 S1 : Runsvenska namnstudier.; BJL     
      Runsvenska namnstudier. BJL  BOOK 1978
PD 2001 W5 : Runstenen vid Roks Kyrka.; BJL     
      Runstenen vid Roks Kyrka. BJL  BOOK 1958
PD 2002 A9 : Mellansvenska runristare : forteckning over signerade och attibuerade inskrifter.; BJL     
      Mellansvenska runristare : forteckning over signerade och attibuerade inskrifter. BJL  BOOK 1993
PD 2002 R2 : Nordisk runläsebok.; BJL     
      Nordisk runläsebok. BJL  BOOK 1996
PD 2002 R9 : Runristningar : fran spjutspetsen i Stabu till Anna i Alvdalen / urval och inledning av Goran Stalbom.; BJL     
      Runristningar : fran spjutspetsen i Stabu till Anna i Alvdalen / urval och inledning av Goran Stalbom BJL  BOOK 1994
PD 2002 S8 / f : The old Northern runic monuments of Scandinavia and England.; BJL     
      The old Northern runic monuments of Scandinavia and England. BJL  BOOK  
PD 2005 N6 : Danske runeindskrifter : et udvalg med kommentarer.; BJL     
      Danske runeindskrifter : et udvalg med kommentarer. BJL  BOOK 1983
PD 2007 B9 B9 : The Bryggen papers. Supplementary series, no. 2 / [chief editor Asbørn Herteig].; BJL     
      The Bryggen papers. Supplementary series, no. 2 / [chief editor Asbørn Herteig]. BJL  BOOK 1988
PD 2007 H2 L7 : Poesien i inskrifterna pa Hallestad-stenarna.; BJL     
      Poesien i inskrifterna pa Hallestad-stenarna. BJL  BOOK 1973
PD 2007 K3 H1 : The Kensington rune-stone is genuine : linguistic, practical, methodological considerations.; BJL     
      The Kensington rune-stone is genuine : linguistic, practical, methodological considerations. BJL  BOOK 1982
PD 2007 M1 B2 : The runic inscriptions of Maeshowe, Orkney.; BJL     
      The runic inscriptions of Maeshowe, Orkney. BJL  BOOK 1994
PD 2007 R7 B9 : Der Runenstein von Rok in Ostergotland Schweden.; BJL     
      Der Runenstein von Rok in Ostergotland Schweden. BJL  BOOK 1910
PD 2007 S6 T5 : De danske runemindesmaerker.; BJL     
      De danske runemindesmaerker. BJL  BOOK 1864
PD 2013 I6    
      Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung : Abhandlungen des Vierten Internationalen BJL  BOOK 1998
      Runor och runinskrifter : foredrag vid Riksantikvarieambetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 BJL  BOOK 1987
PD 2013 P1 : Runes.; BJL     
      Runes. BJL  BOOK 1987
PD 2014 A2 : Runristaren Öpir : en monografi.; BJL     
      Runristaren Öpir : en monografi. BJL  BOOK 1997
PD 2014 B2 : The Scandinavian runic inscriptions of Britain / Michael P. Barnes and R.I. Page.; BJL     
      The Scandinavian runic inscriptions of Britain / Michael P. Barnes and R.I. Page. BJL  BOOK 1994
PD 2014 B6 : Blandade runstudier.; BJL     
      Blandade runstudier. BJL  BOOK 1997
PD 2014 H7 : Scandinavian runic inscriptions in the British Isles : their historical context.; BJL     
      Scandinavian runic inscriptions in the British Isles : their historical context. BJL  BOOK 1996
PD 2014 J3    
      Runes in Sweden / [translated from the Swedish by Peter Foote]. BJL  BOOK 1987
      The runes of Sweden. BJL  BOOK 1962
      Runinskrifter i Sverige. BJL  BOOK 1984
PD 2014 L1 : De stungna runorna : anvandning och ljudvarden i runsvenska steninskrifter.; BJL     
      De stungna runorna : anvandning och ljudvarden i runsvenska steninskrifter. BJL  BOOK 1990
PD 2014 L3 : Yrrunan : användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter.; BJL     
      Yrrunan : användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter. BJL  BOOK 2002
PD 2014 M1 : Bind-runes : an investigation of ligatures in runic epigraphy.; BJL     
      Bind-runes : an investigation of ligatures in runic epigraphy. BJL  BOOK 2002
PD 2014 M7    
      Runerne i Danmark og deres oprindelse. BJL  BOOK 1976
      Runes and their origin : Denmark and elsewhere / translated by Peter G. Foote. BJL  BOOK 1985
PD 2014 P1    
      Runes and runic inscriptions : collected essays on Anglo-Saxon and Viking runes / edited by David Par BJL  BOOK 1995
      Runor och regionalitet : studier av variation i de nordiska minneskrifterna. BJL  BOOK 1992
PD 2014 P4 : Svenskt runordsregister.; BJL     
      Svenskt runordsregister. BJL  BOOK 1994
PD 2014 S6 : Medan världen vakar : studier i de gotländska runinskrifternas språk och kronologi.; BJL     
      Medan världen vakar : studier i de gotländska runinskrifternas språk och kronologi. BJL  BOOK 2002
PD 2014 S8 : Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland : en studie i attribuering.; BJL     
      Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland : en studie i attribuering. BJL  BOOK 1999
PD 2014 W7 : Asrunan : anvandning och ljudvarde i runsvenska steninskrifter.; BJL     
      Asrunan : anvandning och ljudvarde i runsvenska steninskrifter. BJL  BOOK 1990
PD 2017 P2 : Recasting the runes : the reform of the Anglo-Saxon Futhorc.; BJL     
      Recasting the runes : the reform of the Anglo-Saxon Futhorc. BJL  BOOK 1999
PD 2201 I8(1) : Bibliography of the Icelandic sagas and minor tales.; BJL     
      Bibliography of the Icelandic sagas and minor tales. BJL  BOOK 1966
PD 2201 I8(13) : Bibliography of the Eddas.; BJL     
      Bibliography of the Eddas. BJL  BOOK 1966
PD 2201 I8(16) : Eggert Olafsson; a biographical sketch.; BJL     
      Eggert Olafsson; a biographical sketch. BJL  BOOK 1966
PD 2201 I8(19) : Icelandic manuscripts.; BJL     
      Icelandic manuscripts. BJL  BOOK 1966
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next