Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PD 2696 V6 : Dialekter i Norge : malmerker med sprakhistoriske forklaringer.; BJL     
      Dialekter i Norge : malmerker med sprakhistoriske forklaringer. BJL  BOOK 1981
PD 2698 A9 F6    
      The morphology of the dielect of Aurland in Sogn, Norway. BJL  BOOK 1944
      The phonology of the dialect of Aurland, Norway. BJL  BOOK 1967
PD 2699 T8 : Norsk slang.; BJL     
      Norsk slang. BJL  BOOK 1984
PD 2902 H4 : Det rette ordet : ord og ordlegging i skrift of tale.; BJL     
      Det rette ordet : ord og ordlegging i skrift of tale. BJL  BOOK 1970
PD 2921 A1 : Norsk grammatik.; BJL     
      Norsk grammatik. BJL  BOOK 1965
PD 2921 B4 : Nynorsk grammatikk : lyd-og ordlaere.; BJL     
      Nynorsk grammatikk : lyd-og ordlaere. BJL  BOOK 1970
PD 2921 T7 : Nynorsk grammatikk : formalaere i jamforing med norront mal og dialektar.; BJL     
      Nynorsk grammatikk : formalaere i jamforing med norront mal og dialektar. BJL  BOOK 1966
PD 2923 H1 : Norwegian-Nynorsk : an introduction for foreign students.; BJL     
      Norwegian-Nynorsk : an introduction for foreign students. BJL  BOOK 1983
PD 2983 T6 : Nynorsk etymologisk ordbok.; BJL     
      Nynorsk etymologisk ordbok. BJL  BOOK 1919
PD 2988 H4 : Fornorskingsordbok : bokmål-nynorsk : obligatoriske former.; BJL     
      Fornorskingsordbok : bokmål-nynorsk : obligatoriske former. BJL  BOOK 1958
PD 2988 N8 : Norsk ordbok : ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet / hovudredaktør Alf Hellevik.; BJL     
      Norsk ordbok : ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet / hovudredaktør Alf Hell BJL  BOOK 1966
PD 2988 N9 : Nynorskordboka : definisjons- og rettskrivingsordbok / utarbeidd av Avdeling for nynorsk ved Norsk leksikografisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk språkråd ; redaksjon, Marit Hovdenak ... [et al.].; BJL     
      Nynorskordboka : definisjons- og rettskrivingsordbok / utarbeidd av Avdeling for nynorsk ved Norsk le BJL  BOOK 1986
PD 2988 S6 : Nynorsk ordbok for rettskriving og litteraturlesnad.; BJL     
      Nynorsk ordbok for rettskriving og litteraturlesnad. BJL  BOOK 1954
PD 2996 K8 : Nynersken i sine malfore.; BJL     
      Nynersken i sine malfore. BJL  BOOK 1974
PD3003 .Z44x : Zeitschrift für Germanistik [electronic resource].; Online materials     
      Zeitschrift für Germanistik [electronic resource]. Online materials  EJOURNALS 1980-
PD 3004 D11 : Danske Studier.; BJL     
      Danske Studier. BJL  PERIODICAL 2002
PD 3040 H2 : Moderne dansk.; BJL     
      Moderne dansk. BJL  BOOK 1967
PD 3050 S8 : Dansk for udlaendinge.; BJL     
      Dansk for udlaendinge. BJL  BOOK 1929
PD 3062 H2 : Bibliografi over moderne dansk rigssprog, 1850-1978 / af E. Hansen og N. Riemann.; BJL     
      Bibliografi over moderne dansk rigssprog, 1850-1978 / af E. Hansen og N. Riemann. BJL  BOOK 1979
PD 3073 D1 : Dansk sproglære / redaktion : Tore Kristiansen ... [et al.] ; skrevet af Frans Gregersen ... [et al.].; BJL     
      Dansk sproglære / redaktion : Tore Kristiansen ... [et al.] ; skrevet af Frans Gregersen ... [et al.] BJL  BOOK 1996
PD 3073 O6 : Ord til andet : iagttagelser og synspunkter, 2.; BJL     
      Ord til andet : iagttagelser og synspunkter, 2. BJL  BOOK 1980
PD 3074 E5 : Engelsk eller ikke engelsk? : that is the question : engelsk indflydelse på dansk / redigeret af Niels Davidsen-Nielsen, Erik Hansen og Pia Jarvad.; BJL     
      Engelsk eller ikke engelsk? : that is the question : engelsk indflydelse på dansk / redigeret af Niel BJL  BOOK 1999
PD 3074 S7 : Engelsk i dansk : er det et must?; BJL     
      Engelsk i dansk : er det et must? BJL  BOOK 1995
PD 3074.8 J9 : Dansk talesprog : dialekter, regionalsprog, sociolekter / Bent Jul Nielsen, Karen Margrethe Pedersen.; BJL     
      Dansk talesprog : dialekter, regionalsprog, sociolekter / Bent Jul Nielsen, Karen Margrethe Pedersen. BJL  BOOK 1991
PD 3075 K1    
      Dansk i tusind ar : et omrids af sprogets historie. BJL  BOOK 1995
      Politikens sproghistorie : udviklingslinjer for nudansk. BJL  BOOK 1996
PD 3075 S6 : Det danske sprogs historie.; BJL     
      Det danske sprogs historie. BJL  BOOK 1968
PD 3101 J5 : Principper for grammatisk analyse.; BJL     
      Principper for grammatisk analyse. BJL  BOOK 1985
PD 3105 D5 : Elementaer dansk Grammatik.; BJL     
      Elementaer dansk Grammatik. BJL  BOOK 1962
PD 3109 R2 : Dr. E.Rask's Danisk grammar for Englishmen with extracts in prose and verse.; BJL     
      Dr. E.Rask's Danisk grammar for Englishmen with extracts in prose and verse. BJL  BOOK 1847
PD 3111 H2 : Daemaonernes part : stottemateriale til undervisningen i nydansk grammatik.; BJL     
      Daemaonernes part : stottemateriale til undervisningen i nydansk grammatik. BJL  BOOK 1977
PD 3111 K7 : Teach yourself Danish.; BJL     
      Teach yourself Danish. BJL  BOOK 1958
PD 3111 L9    
      A new practical and easy method of learning the Danish and Norwegian languages. BJL  BOOK 1890
      A new practical and easy method of learning the Danish and Norwegian languages. BJL  BOOK 1890
PD 3111 N8 : Hovedtraek of dansk grammatik.; BJL     
      Hovedtraek of dansk grammatik. BJL  BOOK 1973
PD 3111 O8 : How to learn Danish Dane Norwegian.; BJL     
      How to learn Danish Dane Norwegian. BJL  BOOK 1906
PD 3112 A4    
      Danish : a comprehensive grammar / Robin Allan, Philip Holmes, Tom Lundskaer-Nielsen. BJL  BOOK 1995
      Danish : a comprehensive grammar / Robin Allan, Philip Holmes, Tom Lundskaer-Nielsen. BJL  BOOK 1998
PD 3112 B3 : Politikens nudansk grammatik / Christian Becker-Christensen, Peter Widell.; BJL     
      Politikens nudansk grammatik / Christian Becker-Christensen, Peter Widell. BJL  BOOK 1997
PD 3112 B7 : Aktivt Dansk : en begynderbog i Dansk for udenlandske studerende.; BJL     
      Aktivt Dansk : en begynderbog i Dansk for udenlandske studerende. BJL  BOOK 1991
PD 3112 B9 : Gads grammatik : dansk / Anders Bundgård, Thorkild Schmidt.; BJL     
      Gads grammatik : dansk / Anders Bundgård, Thorkild Schmidt. BJL  BOOK 1994
PD 3112 F5 / q : Kursus i dansk grammatik.; BJL     
      Kursus i dansk grammatik. BJL  BOOK 1995
PD 3112 J7 : Colloquial Danish / W. Glyn Jones and Kirsten Gade.; BJL     
      Colloquial Danish / W. Glyn Jones and Kirsten Gade. BJL  BOOK 1993
PD 3112 N6 : Dansk sproglaere for svenskere / af N. Nielsen og P. L. Hjorth.; BJL     
      Dansk sproglaere for svenskere / af N. Nielsen og P. L. Hjorth. BJL  BOOK 1971
PD 3112 S1 : Laer at tale Dansk / tegninger af A.Hilding-Petersen.; BJL     
      Laer at tale Dansk / tegninger af A.Hilding-Petersen. BJL  BOOK 1978
PD 3112 S6 : Abent hus.; BJL     
      Abent hus. BJL  BOOK 1996
PD 3115 S8 : Danish : a practical reader / by I Stemann in collab with A.Macdonald and N.Haisbund.; BJL     
      Danish : a practical reader / by I Stemann in collab with A.Macdonald and N.Haisbund. BJL  BOOK 1953
PD 3117 S3 : Dansk sagprosa : tekster og ovelser.; BJL     
      Dansk sagprosa : tekster og ovelser. BJL  BOOK 1970
PD 3120 C6 G1    
      Grundbog / H. Galberg Jacobsen og P. Skyum-Nielsen. BJL  BOOK 1988
      Opslagsbog : praktiske sprogsproblemer. BJL  BOOK 1988
PD 3128 B6    
      Huset i Mellemgade : danske sprogekster for udlandinge / Merete Biørn og Hanne Hesseldahl. BJL  BOOK 1967
      Ovebog i dansk for udlaendinge / af M. Biorn og H. Hesseldahl. BJL  BOOK 1977
      Ovebog i dansk for udlaendinge / Merete Biorn og Hanne Hesseldahl. BJL  BOOK 1995
PD 3128 F5 : Grammatikken : handbog i dansk grammatik for udlaendinge / Barbara Fischer-Hansen, Ann Kledal.; BJL     
      Grammatikken : handbog i dansk grammatik for udlaendinge / Barbara Fischer-Hansen, Ann Kledal. BJL  BOOK 1994
PD 3128 H6 : Laer dansk : hverdagsdansk for udlaendinge; dansk.; BJL     
      Laer dansk : hverdagsdansk for udlaendinge; dansk. BJL  BOOK 1970
PD 3128 J5    
      Mere dansk : for udlaendinge pa mellemtrin : grundbog / Bodil Jeppesen & Grethe Maribo. BJL  BOOK 1995
      Mere dansk : for udlaendinge pa mellemtrin : ovebog / Bodil Jeppesen & Grethe Maribo. BJL  BOOK 1995
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next