Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PD 2699 T8 : Norsk slang.; BJL     
      Norsk slang. BJL  BOOK 1984
PD 2902 H4 : Det rette ordet : ord og ordlegging i skrift of tale.; BJL     
      Det rette ordet : ord og ordlegging i skrift of tale. BJL  BOOK 1970
PD 2921 A1 : Norsk grammatik.; BJL     
      Norsk grammatik. BJL  BOOK 1965
PD 2921 B4 : Nynorsk grammatikk : lyd-og ordlaere.; BJL     
      Nynorsk grammatikk : lyd-og ordlaere. BJL  BOOK 1970
PD 2921 T7 : Nynorsk grammatikk : formalaere i jamforing med norront mal og dialektar.; BJL     
      Nynorsk grammatikk : formalaere i jamforing med norront mal og dialektar. BJL  BOOK 1966
PD 2923 H1 : Norwegian-Nynorsk : an introduction for foreign students.; BJL     
      Norwegian-Nynorsk : an introduction for foreign students. BJL  BOOK 1983
PD 2983 T6 : Nynorsk etymologisk ordbok.; BJL     
      Nynorsk etymologisk ordbok. BJL  BOOK 1919
PD 2988 H4 : Fornorskingsordbok : bokmål-nynorsk : obligatoriske former.; BJL     
      Fornorskingsordbok : bokmål-nynorsk : obligatoriske former. BJL  BOOK 1958
PD 2988 N8 : Norsk ordbok : ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet / hovudredaktør Alf Hellevik.; BJL     
      Norsk ordbok : ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet / hovudredaktør Alf Hell BJL  BOOK 1966
PD 2988 N9 : Nynorskordboka : definisjons- og rettskrivingsordbok / utarbeidd av Avdeling for nynorsk ved Norsk leksikografisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk språkråd ; redaksjon, Marit Hovdenak ... [et al.].; BJL     
      Nynorskordboka : definisjons- og rettskrivingsordbok / utarbeidd av Avdeling for nynorsk ved Norsk le BJL  BOOK 1986
PD 2988 S6 : Nynorsk ordbok for rettskriving og litteraturlesnad.; BJL     
      Nynorsk ordbok for rettskriving og litteraturlesnad. BJL  BOOK 1954
PD 2996 K8 : Nynersken i sine malfore.; BJL     
      Nynersken i sine malfore. BJL  BOOK 1974
PD 3004 D11 : Danske Studier.; BJL     
      Danske Studier. BJL  PERIODICAL 2002
PD 3040 H2 : Moderne dansk.; BJL     
      Moderne dansk. BJL  BOOK 1967
PD 3050 S8 : Dansk for udlaendinge.; BJL     
      Dansk for udlaendinge. BJL  BOOK 1929
PD 3062 H2 : Bibliografi over moderne dansk rigssprog, 1850-1978 / af E. Hansen og N. Riemann.; BJL     
      Bibliografi over moderne dansk rigssprog, 1850-1978 / af E. Hansen og N. Riemann. BJL  BOOK 1979
PD 3073 D1 : Dansk sproglære / redaktion : Tore Kristiansen ... [et al.] ; skrevet af Frans Gregersen ... [et al.].; BJL     
      Dansk sproglære / redaktion : Tore Kristiansen ... [et al.] ; skrevet af Frans Gregersen ... [et al.] BJL  BOOK 1996
PD 3073 O6 : Ord til andet : iagttagelser og synspunkter, 2.; BJL     
      Ord til andet : iagttagelser og synspunkter, 2. BJL  BOOK 1980
PD 3074 E5 : Engelsk eller ikke engelsk? : that is the question : engelsk indflydelse på dansk / redigeret af Niels Davidsen-Nielsen, Erik Hansen og Pia Jarvad.; BJL     
      Engelsk eller ikke engelsk? : that is the question : engelsk indflydelse på dansk / redigeret af Niel BJL  BOOK 1999
PD 3074 S7 : Engelsk i dansk : er det et must?; BJL     
      Engelsk i dansk : er det et must? BJL  BOOK 1995
PD 3074.8 J9 : Dansk talesprog : dialekter, regionalsprog, sociolekter / Bent Jul Nielsen, Karen Margrethe Pedersen.; BJL     
      Dansk talesprog : dialekter, regionalsprog, sociolekter / Bent Jul Nielsen, Karen Margrethe Pedersen. BJL  BOOK 1991
PD 3075 K1    
      Dansk i tusind ar : et omrids af sprogets historie. BJL  BOOK 1995
      Politikens sproghistorie : udviklingslinjer for nudansk. BJL  BOOK 1996
PD 3075 S6 : Det danske sprogs historie.; BJL     
      Det danske sprogs historie. BJL  BOOK 1968
PD 3101 J5 : Principper for grammatisk analyse.; BJL     
      Principper for grammatisk analyse. BJL  BOOK 1985
PD 3105 D5 : Elementaer dansk Grammatik.; BJL     
      Elementaer dansk Grammatik. BJL  BOOK 1962
PD 3109 R2 : Dr. E.Rask's Danisk grammar for Englishmen with extracts in prose and verse.; BJL     
      Dr. E.Rask's Danisk grammar for Englishmen with extracts in prose and verse. BJL  BOOK 1847
PD 3111 H2 : Daemaonernes part : stottemateriale til undervisningen i nydansk grammatik.; BJL     
      Daemaonernes part : stottemateriale til undervisningen i nydansk grammatik. BJL  BOOK 1977
PD 3111 K7 : Teach yourself Danish.; BJL     
      Teach yourself Danish. BJL  BOOK 1958
PD 3111 L9    
      A new practical and easy method of learning the Danish and Norwegian languages. BJL  BOOK 1890
      A new practical and easy method of learning the Danish and Norwegian languages. BJL  BOOK 1890
PD 3111 N8 : Hovedtraek of dansk grammatik.; BJL     
      Hovedtraek of dansk grammatik. BJL  BOOK 1973
PD 3111 O8 : How to learn Danish Dane Norwegian.; BJL     
      How to learn Danish Dane Norwegian. BJL  BOOK 1906
PD 3112 A4    
      Danish : a comprehensive grammar / Robin Allan, Philip Holmes, Tom Lundskaer-Nielsen. BJL  BOOK 1995
      Danish : a comprehensive grammar / Robin Allan, Philip Holmes, Tom Lundskaer-Nielsen. BJL  BOOK 1998
PD 3112 B3 : Politikens nudansk grammatik / Christian Becker-Christensen, Peter Widell.; BJL     
      Politikens nudansk grammatik / Christian Becker-Christensen, Peter Widell. BJL  BOOK 1997
PD 3112 B7 : Aktivt Dansk : en begynderbog i Dansk for udenlandske studerende.; BJL     
      Aktivt Dansk : en begynderbog i Dansk for udenlandske studerende. BJL  BOOK 1991
PD 3112 B9 : Gads grammatik : dansk / Anders Bundgård, Thorkild Schmidt.; BJL     
      Gads grammatik : dansk / Anders Bundgård, Thorkild Schmidt. BJL  BOOK 1994
PD 3112 F5 / q : Kursus i dansk grammatik.; BJL     
      Kursus i dansk grammatik. BJL  BOOK 1995
PD 3112 J7 : Colloquial Danish / W. Glyn Jones and Kirsten Gade.; BJL     
      Colloquial Danish / W. Glyn Jones and Kirsten Gade. BJL  BOOK 1993
PD 3112 N6 : Dansk sproglaere for svenskere / af N. Nielsen og P. L. Hjorth.; BJL     
      Dansk sproglaere for svenskere / af N. Nielsen og P. L. Hjorth. BJL  BOOK 1971
PD 3112 S1 : Laer at tale Dansk / tegninger af A.Hilding-Petersen.; BJL     
      Laer at tale Dansk / tegninger af A.Hilding-Petersen. BJL  BOOK 1978
PD 3112 S6 : Abent hus.; BJL     
      Abent hus. BJL  BOOK 1996
PD 3115 S8 : Danish : a practical reader / by I Stemann in collab with A.Macdonald and N.Haisbund.; BJL     
      Danish : a practical reader / by I Stemann in collab with A.Macdonald and N.Haisbund. BJL  BOOK 1953
PD 3117 S3 : Dansk sagprosa : tekster og ovelser.; BJL     
      Dansk sagprosa : tekster og ovelser. BJL  BOOK 1970
PD 3120 C6 G1    
      Grundbog / H. Galberg Jacobsen og P. Skyum-Nielsen. BJL  BOOK 1988
      Opslagsbog : praktiske sprogsproblemer. BJL  BOOK 1988
PD 3128 B6    
      Huset i Mellemgade : danske sprogekster for udlandinge / Merete Biørn og Hanne Hesseldahl. BJL  BOOK 1967
      Ovebog i dansk for udlaendinge / af M. Biorn og H. Hesseldahl. BJL  BOOK 1977
      Ovebog i dansk for udlaendinge / Merete Biorn og Hanne Hesseldahl. BJL  BOOK 1995
PD 3128 F5 : Grammatikken : handbog i dansk grammatik for udlaendinge / Barbara Fischer-Hansen, Ann Kledal.; BJL     
      Grammatikken : handbog i dansk grammatik for udlaendinge / Barbara Fischer-Hansen, Ann Kledal. BJL  BOOK 1994
PD 3128 H6 : Laer dansk : hverdagsdansk for udlaendinge; dansk.; BJL     
      Laer dansk : hverdagsdansk for udlaendinge; dansk. BJL  BOOK 1970
PD 3128 J5    
      Mere dansk : for udlaendinge pa mellemtrin : grundbog / Bodil Jeppesen & Grethe Maribo. BJL  BOOK 1995
      Mere dansk : for udlaendinge pa mellemtrin : ovebog / Bodil Jeppesen & Grethe Maribo. BJL  BOOK 1995
PD 3128 M6 : Moderne dansk for udlaendinge : for lidt viderekomne.; BJL     
      Moderne dansk for udlaendinge : for lidt viderekomne. BJL  BOOK 1974
PD 3129 S9 C8 : Dansk som nabosprog : dansk grammatik for svensktalende / Jens Cramer og Erik Vive Larsen.; BJL     
      Dansk som nabosprog : dansk grammatik for svensktalende / Jens Cramer og Erik Vive Larsen. BJL  BOOK 1999
PD 3131 J3 : Die Phonologie der niederdeutschen Lehnwörter im Dänischen bis 1600.; BJL     
      Die Phonologie der niederdeutschen Lehnwörter im Dänischen bis 1600. BJL  BOOK 1994
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next