Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PD 3074 E5 : Engelsk eller ikke engelsk? : that is the question : engelsk indflydelse på dansk / redigeret af Niels Davidsen-Nielsen, Erik Hansen og Pia Jarvad.; BJL     
      Engelsk eller ikke engelsk? : that is the question : engelsk indflydelse på dansk / redigeret af Niel BJL  BOOK 1999
PD 3074 S7 : Engelsk i dansk : er det et must?; BJL     
      Engelsk i dansk : er det et must? BJL  BOOK 1995
PD 3074.8 J9 : Dansk talesprog : dialekter, regionalsprog, sociolekter / Bent Jul Nielsen, Karen Margrethe Pedersen.; BJL     
      Dansk talesprog : dialekter, regionalsprog, sociolekter / Bent Jul Nielsen, Karen Margrethe Pedersen. BJL  BOOK 1991
PD 3075 K1    
      Dansk i tusind ar : et omrids af sprogets historie. BJL  BOOK 1995
      Politikens sproghistorie : udviklingslinjer for nudansk. BJL  BOOK 1996
PD 3075 S6 : Det danske sprogs historie.; BJL     
      Det danske sprogs historie. BJL  BOOK 1968
PD 3101 J5 : Principper for grammatisk analyse.; BJL     
      Principper for grammatisk analyse. BJL  BOOK 1985
PD 3105 D5 : Elementaer dansk Grammatik.; BJL     
      Elementaer dansk Grammatik. BJL  BOOK 1962
PD 3109 R2 : Dr. E.Rask's Danisk grammar for Englishmen with extracts in prose and verse.; BJL     
      Dr. E.Rask's Danisk grammar for Englishmen with extracts in prose and verse. BJL  BOOK 1847
PD 3111 H2 : Daemaonernes part : stottemateriale til undervisningen i nydansk grammatik.; BJL     
      Daemaonernes part : stottemateriale til undervisningen i nydansk grammatik. BJL  BOOK 1977
PD 3111 K7 : Teach yourself Danish.; BJL     
      Teach yourself Danish. BJL  BOOK 1958
PD 3111 L9    
      A new practical and easy method of learning the Danish and Norwegian languages. BJL  BOOK 1890
      A new practical and easy method of learning the Danish and Norwegian languages. BJL  BOOK 1890
PD 3111 N8 : Hovedtraek of dansk grammatik.; BJL     
      Hovedtraek of dansk grammatik. BJL  BOOK 1973
PD 3111 O8 : How to learn Danish Dane Norwegian.; BJL     
      How to learn Danish Dane Norwegian. BJL  BOOK 1906
PD 3112 A4    
      Danish : a comprehensive grammar / Robin Allan, Philip Holmes, Tom Lundskaer-Nielsen. BJL  BOOK 1995
      Danish : a comprehensive grammar / Robin Allan, Philip Holmes, Tom Lundskaer-Nielsen. BJL  BOOK 1998
PD 3112 B3 : Politikens nudansk grammatik / Christian Becker-Christensen, Peter Widell.; BJL     
      Politikens nudansk grammatik / Christian Becker-Christensen, Peter Widell. BJL  BOOK 1997
PD 3112 B7 : Aktivt Dansk : en begynderbog i Dansk for udenlandske studerende.; BJL     
      Aktivt Dansk : en begynderbog i Dansk for udenlandske studerende. BJL  BOOK 1991
PD 3112 B9 : Gads grammatik : dansk / Anders Bundgård, Thorkild Schmidt.; BJL     
      Gads grammatik : dansk / Anders Bundgård, Thorkild Schmidt. BJL  BOOK 1994
PD 3112 F5 / q : Kursus i dansk grammatik.; BJL     
      Kursus i dansk grammatik. BJL  BOOK 1995
PD 3112 J7 : Colloquial Danish / W. Glyn Jones and Kirsten Gade.; BJL     
      Colloquial Danish / W. Glyn Jones and Kirsten Gade. BJL  BOOK 1993
PD 3112 N6 : Dansk sproglaere for svenskere / af N. Nielsen og P. L. Hjorth.; BJL     
      Dansk sproglaere for svenskere / af N. Nielsen og P. L. Hjorth. BJL  BOOK 1971
PD 3112 S1 : Laer at tale Dansk / tegninger af A.Hilding-Petersen.; BJL     
      Laer at tale Dansk / tegninger af A.Hilding-Petersen. BJL  BOOK 1978
PD 3112 S6 : Abent hus.; BJL     
      Abent hus. BJL  BOOK 1996
PD 3115 S8 : Danish : a practical reader / by I Stemann in collab with A.Macdonald and N.Haisbund.; BJL     
      Danish : a practical reader / by I Stemann in collab with A.Macdonald and N.Haisbund. BJL  BOOK 1953
PD 3117 S3 : Dansk sagprosa : tekster og ovelser.; BJL     
      Dansk sagprosa : tekster og ovelser. BJL  BOOK 1970
PD 3120 C6 G1    
      Grundbog / H. Galberg Jacobsen og P. Skyum-Nielsen. BJL  BOOK 1988
      Opslagsbog : praktiske sprogsproblemer. BJL  BOOK 1988
PD 3128 B6    
      Huset i Mellemgade : danske sprogekster for udlandinge / Merete Biørn og Hanne Hesseldahl. BJL  BOOK 1967
      Ovebog i dansk for udlaendinge / af M. Biorn og H. Hesseldahl. BJL  BOOK 1977
      Ovebog i dansk for udlaendinge / Merete Biorn og Hanne Hesseldahl. BJL  BOOK 1995
PD 3128 F5 : Grammatikken : handbog i dansk grammatik for udlaendinge / Barbara Fischer-Hansen, Ann Kledal.; BJL     
      Grammatikken : handbog i dansk grammatik for udlaendinge / Barbara Fischer-Hansen, Ann Kledal. BJL  BOOK 1994
PD 3128 H6 : Laer dansk : hverdagsdansk for udlaendinge; dansk.; BJL     
      Laer dansk : hverdagsdansk for udlaendinge; dansk. BJL  BOOK 1970
PD 3128 J5    
      Mere dansk : for udlaendinge pa mellemtrin : grundbog / Bodil Jeppesen & Grethe Maribo. BJL  BOOK 1995
      Mere dansk : for udlaendinge pa mellemtrin : ovebog / Bodil Jeppesen & Grethe Maribo. BJL  BOOK 1995
PD 3128 M6 : Moderne dansk for udlaendinge : for lidt viderekomne.; BJL     
      Moderne dansk for udlaendinge : for lidt viderekomne. BJL  BOOK 1974
PD 3129 S9 C8 : Dansk som nabosprog : dansk grammatik for svensktalende / Jens Cramer og Erik Vive Larsen.; BJL     
      Dansk som nabosprog : dansk grammatik for svensktalende / Jens Cramer og Erik Vive Larsen. BJL  BOOK 1999
PD 3131 J3 : Die Phonologie der niederdeutschen Lehnwörter im Dänischen bis 1600.; BJL     
      Die Phonologie der niederdeutschen Lehnwörter im Dänischen bis 1600. BJL  BOOK 1994
PD 3135 H2 : Den lylige udvikling i dansk fra ca.1300 til nutiden.; BJL     
      Den lylige udvikling i dansk fra ca.1300 til nutiden. BJL  BOOK 1962
PD 3135 H4 : Sprog og lyd : elementær dansk fonetik.; BJL     
      Sprog og lyd : elementær dansk fonetik. BJL  BOOK 2000
PD 3135 L6 : Dansk fonetik.; BJL     
      Dansk fonetik. BJL  BOOK 1974
PD 3137 B3 : Bogstav og lyd i dansk.; BJL     
      Bogstav og lyd i dansk. BJL  BOOK 1975
PD 3137 D5 : Udtalen af dansk rigssprog.; BJL     
      Udtalen af dansk rigssprog. BJL  BOOK  
PD 3137 H1 : Dansk udtale : vokaler m.m.; BJL     
      Dansk udtale : vokaler m.m. BJL  BOOK 1985
PD 3137 H2 : Udtalen i moderne Dansk.; BJL     
      Udtalen i moderne Dansk. BJL  BOOK 1956
PD 3137 S8 : Den store danske udtaleordbog / af Lars Brink ... [et al.].; BJL     
      Den store danske udtaleordbog / af Lars Brink ... [et al.]. BJL  BOOK 1991
PD 3143 D4 : Det er korrekt : dansk retskrivning 1948-98 / Lars Brink ... [et al.] ; Erik Hansen og Jørn Lund (red.).; BJL     
      Det er korrekt : dansk retskrivning 1948-98 / Lars Brink ... [et al.] ; Erik Hansen og Jørn Lund (red BJL  BOOK 1998
PD 3143 H2    
      Om moderne dansk retskrivning. BJL  BOOK 1969
      Skrift, stavning og retstavning. BJL  BOOK 1999
      Vart ranskelige sprog. BJL  BOOK 1965
PD 3146 R4    
      Retskrivningsordbog / af Jens Axelsen ... [et al.]. BJL  BOOK 1996
      Retskrivningsordbogen. BJL  BOOK 1991
PD 3410 A3 : Dansk stilistik.; BJL     
      Dansk stilistik. BJL  BOOK 1967
PD 3410 R2 : Stilistik : sprogets former og litteraere figurer.; BJL     
      Stilistik : sprogets former og litteraere figurer. BJL  BOOK 1995
PD 3410 S6 : Sprogbrugshandbogen.; BJL     
      Sprogbrugshandbogen. BJL  BOOK 1975
PD 3420 B8 : Dansk sprogbrug : en stil og konstruktions ordbog.; BJL     
      Dansk sprogbrug : en stil og konstruktions ordbog. BJL  BOOK 1978
PD 3434 G1 : Stilistik : håndbog i tekstanalyse.; BJL     
      Stilistik : håndbog i tekstanalyse. BJL  BOOK 1996
PD 3434 G7 : Tekstlaere.; BJL     
      Tekstlaere. BJL  BOOK 1993
PD 3435 H2 : Ping- og pampersprog.; BJL     
      Ping- og pampersprog. BJL  BOOK 1996
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next