Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PD 3683 B9 U5    
      Dansk-engelsk handelsordbog "for many reasons". BJL  BOOK 1993
      Dansk-engelsk handelsordbog "for many reasons". BJL  BOOK 1997
      Engelsk-dansk erhvervsfaglig ordbog "for many reasons". BJL  BOOK 1996
PD 3683 S4 T2 : Teknisk ordbog, dansk-engelsk / [redaktion : Thomas Nielsen et al.].; BJL     
      Teknisk ordbog, dansk-engelsk / [redaktion : Thomas Nielsen et al.]. BJL  BOOK 1997
PD 3693 E6 : Forkortelser i Hverdagen / J. Eriksen og A. Hamburger.; BJL     
      Forkortelser i Hverdagen / J. Eriksen og A. Hamburger. BJL  BOOK 1989
PD 3701 : Om Samlinger of danske landskabsord.; BJL     
      Om Samlinger of danske landskabsord. BJL  BOOK  
PD 3756 A7 : Dansk verslaere : til brug ved undervisning og selvstudium : Københavns universitets fond til tilvejebringelse af læremidler.; BJL     
      Dansk verslaere : til brug ved undervisning og selvstudium : Københavns universitets fond til tilveje BJL  BOOK 1966
PD 3776 K1 : Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700).; BJL     
      Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700). BJL  BOOK 1976
PD 3776 L9 : Det aeldste danske skriftoprogs ordorrad.; BJL     
      Det aeldste danske skriftoprogs ordorrad. BJL  BOOK 1967
PD 3778 G1 : Gammeldansk læsebog / ved Nelly Uldaler og Gerd Wellejus.; BJL     
      Gammeldansk læsebog / ved Nelly Uldaler og Gerd Wellejus. BJL  BOOK 1968
PD 3921 A6 : Politikens slangordbok / S. Anker-Moller, H. Jensen, P. Stray Jorgensen.; BJL     
      Politikens slangordbok / S. Anker-Moller, H. Jensen, P. Stray Jorgensen. BJL  BOOK 1982
PD 3921 B6 : Slangordbogen : dansk slang fra Ruder konges tid til ca 1950.; BJL     
      Slangordbogen : dansk slang fra Ruder konges tid til ca 1950. BJL  BOOK c1971
PD 5001 M68    
      Arsskrift. BJL  PERIODICAL  
      Svensklararforeningens arsskrift. BJL  PERIODICAL  
PD 5001 S76 : Sprakvard : tidskrift / utgiven av Namnden for svensk sprakvard.; BJL     
      Sprakvard : tidskrift / utgiven av Namnden for svensk sprakvard. BJL  PERIODICAL 2003
PD 5001 V32 : Vart modersmal : medlemsblad for Modersmalslararnas Forening.; BJL     
      Vart modersmal : medlemsblad for Modersmalslararnas Forening. BJL  BOOK  
PD 5005 N17 H2 : Namnden for svensk sprakvard 1944-1969.; BJL     
      Namnden for svensk sprakvard 1944-1969. BJL  BOOK 1969
PD 5012 S5 : Svenska ordbocker.; BJL     
      Svenska ordbocker. BJL  BOOK 1968
PD 5019 C3 : Studier over ordforstaelse : rapport fran projektet Svenskarna och deras ord.; BJL     
      Studier over ordforstaelse : rapport fran projektet Svenskarna och deras ord. BJL  BOOK 1977
PD 5019 H3 : Ordfrekvenser i nusvenskt skriftsprak.; BJL     
      Ordfrekvenser i nusvenskt skriftsprak. BJL  BOOK 1966
PD 5019 M6 : Skeppsnamn och skargarsnamn.; BJL     
      Skeppsnamn och skargarsnamn. BJL  BOOK 1956
PD 5019 O2 : Svenskt rimlexikon.; BJL     
      Svenskt rimlexikon. BJL  BOOK 1964
PD 5019 O8 : Svenska fornamn : Kortfattat namnlexikon.; BJL     
      Svenska fornamn : Kortfattat namnlexikon. BJL  BOOK 1964
PD 5019 S9 A4 : Svenska Akademien och svenska spraket : tre studier / S. Allen, B. Loman, B. Sigurd.; BJL     
      Svenska Akademien och svenska spraket : tre studier / S. Allen, B. Loman, B. Sigurd. BJL  BOOK 1986
PD 5019.5 A4 : Tiotusen i topp : ordfekvenser i tidningstext.; BJL     
      Tiotusen i topp : ordfekvenser i tidningstext. BJL  BOOK 1972
PD 5020 B6 : Svensk-engelsk ordbok.; BJL     
      Svensk-engelsk ordbok. BJL  BOOK 1889
PD 5020 C7 : Ord landboken.; BJL     
      Ord landboken. BJL  BOOK 1975
PD 5020 D1    
      Glossaruim ofver foraldrade eller ovanliga ord och talesatt i svenska spraket fran och med 1500-talet BJL  BOOK 1960
      Ordbok öfver svenska språket. BJL  BOOK 1964
PD 5020 I2 : Illustrerad svensk ordbok / redaktor Bertil Molde.; BJL     
      Illustrerad svensk ordbok / redaktor Bertil Molde. BJL  BOOK 1955
PD 5020 J6 : Svensk handordbok : konstruktioner och fraseologi / under redaktion av T. Johannisson och K.G. Ljunggren.; BJL     
      Svensk handordbok : konstruktioner och fraseologi / under redaktion av T. Johannisson och K.G. Ljungg BJL  BOOK 1966
PD 5020 M1 : Modern English-Swedish and Swedish-English dictionary.; BJL     
      Modern English-Swedish and Swedish-English dictionary. BJL  BOOK 1959
PD 5020 M9 : Svensk-dansk ordbog.; BJL     
      Svensk-dansk ordbog. BJL  BOOK 1954
PD 5020 N8 : Frammande ord i svenskan / av E.Noreen och G.Warbeg.; BJL     
      Frammande ord i svenskan / av E.Noreen och G.Warbeg. BJL  BOOK 1969
PD 5020 S9    
      Ordbok over svenska spraket / utgiven av Svenska akademien. BJL  BOOK  
      Svenska Duden bildlexicon : 25.000 illustrerade ord / svensk redaktion: Gösta Bergman, Roland Adlerbe BJL  BOOK c1966
PD 5020 S9 E3 : Vagledning till Svenska Akademiens ordbok / av S.Ekbo och B.Loman.; BJL     
      Vagledning till Svenska Akademiens ordbok / av S.Ekbo och B.Loman. BJL  BOOK 1965
PD 5020 S9 J6 : Svenska Akademiens ordlists under 100 ar / av T.Johannisson och G.Mattsson.; BJL     
      Svenska Akademiens ordlists under 100 ar / av T.Johannisson och G.Mattsson. BJL  BOOK 1974
PD 5020 W4 : Svensk-engelsk ordbok / av O.E. Wenstrom och W.E. Harlock.; BJL     
      Svensk-engelsk ordbok / av O.E. Wenstrom och W.E. Harlock. BJL  BOOK 1929
PD 5020 W6 : Svenskt och engelskt lexicon, efter kongl.; BJL     
      Svenskt och engelskt lexicon, efter kongl. BJL  BOOK 1788
PD 5020 W9 : Taschenwörterbuch der schwedischen und deutschen sprache.; BJL     
      Taschenwörterbuch der schwedischen und deutschen sprache. BJL  BOOK 1911
PD 5021 S1    
      Forhandlingar vid Sammankomst for att dryfta fragor rorande svenskans beskrivning, 4., Uppsala, 1967 BJL  BOOK 1968
      Forhandlingar vid Sammankomst for att dryfta fragor rorande svenskans beskrivning, II : andra sammank BJL  BOOK 1966
      Forhandlingar vid Sammankomst for att dryfta fragor rorande svenskans beskrivning III, Goteborg, 1965 BJL  BOOK 1966
      Forhandlingar vid Sammankomst for att dryfta fragor rorande svenskans beskrivning, I : forsta sammank BJL  BOOK 1964
5 additional entries    
PD 5022 F8 : Det politiska spraket.; BJL     
      Det politiska spraket. BJL  BOOK 1963
PD 5022 S7 : Sprak, sprakvard och kommunikation / under medverkan av S. Allen ... [et al.].; BJL     
      Sprak, sprakvard och kommunikation / under medverkan av S. Allen ... [et al.]. BJL  BOOK 1967
PD 5022.5 L8 : Sprak och samhalle / utg. av B.Loman.; BJL     
      Sprak och samhalle / utg. av B.Loman. BJL  BOOK 1977
PD 5025 H7 : Medeltida stadgesprak.; BJL     
      Medeltida stadgesprak. BJL  BOOK 1969
PD 5025 P1    
      Sprakutveckling och sprakvard. BJL  BOOK 1953
      Svensk sprak och stihistoria. BJL  BOOK 1971
PD 5025 S7 : Svenskt bibelsprak fran 1500-tal till 1900-tal.; BJL     
      Svenskt bibelsprak fran 1500-tal till 1900-tal. BJL  BOOK 1970
PD 5025 T1    
      Talspraksstudier : insamling och analys / G. Widmark (red.). BJL  BOOK 1980
      Tankar om spraket : sprakvardsstudier / redigerade av B. Molde. BJL  BOOK 1982
PD 5025 T5 : Svenskan för och nu.; BJL     
      Svenskan för och nu. BJL  BOOK 1970
PD 5025 W3 : Svensk sprakhistoria.; BJL     
      Svensk sprakhistoria. BJL  BOOK 1948
PD 5025 W5    
      Schwedishce Sprachgeschichte. BJL  BOOK 1970
      Svenskt lagsprak. BJL  BOOK 1965
PD 5026 O8    
      Nusvensk ordbok. BJL  BOOK 1972
      Vara vanligste frammandeord ordlista med uttal och forklaringar. BJL  BOOK 1969
PD 5026 W5 S7 : Spraket lever! : festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996.; BJL     
      Spraket lever! : festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996. BJL  BOOK 1996
PD 5031 N7 : Sprakliga termer.; BJL     
      Sprakliga termer. BJL  BOOK 1977
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next