Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PD 5055 S5 : Phonotactic structues in Swedish.; BJL     
      Phonotactic structues in Swedish. BJL  BOOK 1965
PD 5055 S9 : Svenskt uttal / av S.Higelin.; BJL     
      Svenskt uttal / av S.Higelin. BJL  BOOK 1972
PD 5055 W6 : On uttal och uttalsnocmering.; BJL     
      On uttal och uttalsnocmering. BJL  BOOK 1972
PD 5065 H1 : Teacher talk : how teachers modify their speech when addressing learners of Swedish as a second language.; BJL     
      Teacher talk : how teachers modify their speech when addressing learners of Swedish as a second langu BJL  BOOK 1987
PD 5070 K4 : Swedish morphology.; BJL     
      Swedish morphology. BJL  BOOK 1970
PD 5070 S6    
      Suffixet-massig i svenskan. BJL  BOOK 1964
      Svensk ordbildning. BJL  BOOK 1967
PD 5070 T2 : Om svenska ord.; BJL     
      Om svenska ord. BJL  BOOK 1970
PD 5070 W5 : Sprakets lustgard och djungel.; BJL     
      Sprakets lustgard och djungel. BJL  BOOK 1994
PD 5071 A1 : Handbok i svenska : skriva och tala, rätt och fel, grammatik, knepiga ord.; BJL     
      Handbok i svenska : skriva och tala, rätt och fel, grammatik, knepiga ord. BJL  BOOK 2001
PD 5071 S7 : Spraken i vart sprak.; BJL     
      Spraken i vart sprak. BJL  BOOK 1980
PD 5071 S9 : Svenskan i modern belysning : fem oversikter fran Tionde sammankomsten for svenskans beskrivning.; BJL     
      Svenskan i modern belysning : fem oversikter fran Tionde sammankomsten for svenskans beskrivning. BJL  BOOK 1978
PD 5071 W5 : Språkets myller.; BJL     
      Språkets myller. BJL  BOOK 2001
PD 5074.7 E2    
      Lanord i svenskan : om sprakforandringar i tid och rum / Lars-Erik Edlund, Birgitta Hene. BJL  BOOK 1992
      Lanord i svenskan : om sprakforandringar i tid och rum / Lars-Erik Edlund, Birgitta Hene. BJL  BOOK 1996
PD 5075 B4    
      Kortfattad svensk sprakhistoria. BJL  BOOK 1968
      A short history of the Swedish language. BJL  BOOK 1973
      A short history of the Swedish language. BJL  BOOK 1947
PD 5075 E4    
      On the issue of directionality. BJL  BOOK 1973
      Transformationell svensk-engelsk satslara. BJL  BOOK 1971
PD 5075 J8 : Meningsbyggnaden i talad svenska.; BJL     
      Meningsbyggnaden i talad svenska. BJL  BOOK 1976
PD 5075 L3 : Svenska språkets historia från urgermansk till nusvensk tid.; BJL     
      Svenska språkets historia från urgermansk till nusvensk tid. BJL  BOOK 1991
PD 5075 L7 : Studentsvenska : studier i stockholmsabiturienters escamensuppsatser 1864-1965.; BJL     
      Studentsvenska : studier i stockholmsabiturienters escamensuppsatser 1864-1965. BJL  BOOK 1973
PD 5075 P4 : Svenska spraket under sjuhundra ar : en historia om svenskan och dess utforskande.; BJL     
      Svenska spraket under sjuhundra ar : en historia om svenskan och dess utforskande. BJL  BOOK 1996
PD 5075 S6 : The object on pre-redictive position in Swedish.; BJL     
      The object on pre-redictive position in Swedish. BJL  BOOK 1970
PD 5075 S9    
      Studier i svensk sprakhistoria 2 / utgivna av S.-G. Malmgren & B. Ralph. BJL  BOOK 1991
      Svenskan i tusen ar : glimtar ur svenska sprakets utveckling / redaktorer Lena Moberg och Margareta W BJL  BOOK 1996
PD 5075 T2(1)    
      On gender in a generative grammar of Swedish. BJL  BOOK 1969
      Studies in a generative grammar of modern Swedish. BJL  BOOK 1969
PD 5075 T2(3) : Definita och indefinita attribut : Nusvenskan.; BJL     
      Definita och indefinita attribut : Nusvenskan. BJL  BOOK 1969
PD 5075 U7 : Verb complementation in Swedish and other Germanic languages : studies in comparative syntax.; BJL     
      Verb complementation in Swedish and other Germanic languages : studies in comparative syntax. BJL  BOOK 1973
PD 5080 A3    
      Svenskt tidningssprak : texter med kommentarer. BJL  BOOK 1972
      Tidningssvenska : ur svensk storstradpress. BJL  BOOK 1965
PD 5080 A8 : Ord och stil : uppsatser om ordkunskap och stilistik.; BJL     
      Ord och stil : uppsatser om ordkunskap och stilistik. BJL  BOOK 1969
PD 5080 B4 : Ordpar.; BJL     
      Ordpar. BJL  BOOK 1967
PD 5080 C3    
      Deskriptiv stilistik : en bogrepps och metoddiskussion. BJL  BOOK 1970
      Stilanalys. BJL  BOOK 1972
PD 5080 D8 : Battre svenska.; BJL     
      Battre svenska. BJL  BOOK 1970
PD 5080 E3 : Svensk sprak- och stilutveckling : elementara oversikter.; BJL     
      Svensk sprak- och stilutveckling : elementara oversikter. BJL  BOOK 1971
PD 5080 E5 : Stilforskning och stilteori.; BJL     
      Stilforskning och stilteori. BJL  BOOK 1974
PD 5080 F8 : Begriplig svenska : praktiska ovningar.; BJL     
      Begriplig svenska : praktiska ovningar. BJL  BOOK 1965
PD 5080 F9 : Stil : oversikt av sprakutveckling, stilarter, diktarter och versformer.; BJL     
      Stil : oversikt av sprakutveckling, stilarter, diktarter och versformer. BJL  BOOK 1967
PD 5080 H3 : Stilanalys i teori och praktik.; BJL     
      Stilanalys i teori och praktik. BJL  BOOK 1975
PD 5080 H7 : Bevingade ord, och andra staende uttryck och benamningar.; BJL     
      Bevingade ord, och andra staende uttryck och benamningar. BJL  BOOK 1955
PD 5080 J8 : Vad sager annousen? 27 annonser ur dags- och veckapress, analyserade med litteraturvetenskapliga metoder.; BJL     
      Vad sager annousen? 27 annonser ur dags- och veckapress, analyserade med litteraturvetenskapliga meto BJL  BOOK 1970
PD 5080 M7 : Offentlig svenska : en textbok.; BJL     
      Offentlig svenska : en textbok. BJL  BOOK 1975
PD 5080 P7 : Spraket och lasbarheten : en studie i samspelet mellan lasare och text.; BJL     
      Spraket och lasbarheten : en studie i samspelet mellan lasare och text. BJL  BOOK 1974
PD 5080 S9    
      Att oversatta Gamla testamentet. BJL  BOOK 1974
      Spraket i lagar och andra forfattningar. BJL  BOOK 1967
      Svensk stilistik : en handbok for stilhistoriska studier... BJL  BOOK 1954
PD 5080 S99 : Nyoversattning av Nya testamentet.; BJL     
      Nyoversattning av Nya testamentet. BJL  BOOK 1968
PD 5080 T2 : ABC i stilistik / av U Teleman och A M Wieselgren.; BJL     
      ABC i stilistik / av U Teleman och A M Wieselgren. BJL  BOOK 1970
PD 5080 T3 : Stil och vokabular : en undersokning av formord i lyrik och prosa.; BJL     
      Stil och vokabular : en undersokning av formord i lyrik och prosa. BJL  BOOK 1972
PD 5080 V1 : Vad Hander Med Svenska Spraket? : debattbok.; BJL     
      Vad Hander Med Svenska Spraket? : debattbok. BJL  BOOK 1976
PD 5080 W5    
      Bruksprosa : en funktionell stilanalys med kvantitativ metod. BJL  BOOK 1974
      Brukstexter : textbilaga till Bruksprosa. BJL  BOOK 1974
      Sprakriktighet och stil. BJL  BOOK 1964
PD 5081 A2 P4 : Reklamsvenska : studier over varumarkesannonser fran 1950-och 60-talen.; BJL     
      Reklamsvenska : studier over varumarkesannonser fran 1950-och 60-talen. BJL  BOOK 1974
PD 5083 T2 : Ära, rikedom och reda : svensk sprakvard och sprakpolitik under äldre nyare tid.; BJL     
      Ära, rikedom och reda : svensk sprakvard och sprakpolitik under äldre nyare tid. BJL  BOOK 2003
PD 5085 S6 : Skrivregler.; BJL     
      Skrivregler. BJL  BOOK 1967
PD 5095 B3 : Den svenska verslaran till universitatsstudiernas tjansi-.; BJL     
      Den svenska verslaran till universitatsstudiernas tjansi-. BJL  BOOK 1946
PD 5095 G2 : Kontrastiv prosodi.; BJL     
      Kontrastiv prosodi. BJL  BOOK 1974
PD 5095 K1 : Inledning til svensk metrik.; BJL     
      Inledning til svensk metrik. BJL  BOOK 1962
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next