Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PD 5075 L7 : Studentsvenska : studier i stockholmsabiturienters escamensuppsatser 1864-1965.; BJL     
      Studentsvenska : studier i stockholmsabiturienters escamensuppsatser 1864-1965. BJL  BOOK 1973
PD 5075 P4 : Svenska spraket under sjuhundra ar : en historia om svenskan och dess utforskande.; BJL     
      Svenska spraket under sjuhundra ar : en historia om svenskan och dess utforskande. BJL  BOOK 1996
PD 5075 S6 : The object on pre-redictive position in Swedish.; BJL     
      The object on pre-redictive position in Swedish. BJL  BOOK 1970
PD 5075 S9    
      Studier i svensk sprakhistoria 2 / utgivna av S.-G. Malmgren & B. Ralph. BJL  BOOK 1991
      Svenskan i tusen ar : glimtar ur svenska sprakets utveckling / redaktorer Lena Moberg och Margareta W BJL  BOOK 1996
PD 5075 T2 (1)    
      On gender in a generative grammar of Swedish. BJL  BOOK 1969
      Studies in a generative grammar of modern Swedish. BJL  BOOK 1969
PD 5075 T2 (3) : Definita och indefinita attribut : Nusvenskan.; BJL     
      Definita och indefinita attribut : Nusvenskan. BJL  BOOK 1969
PD 5075 U7 : Verb complementation in Swedish and other Germanic languages : studies in comparative syntax.; BJL     
      Verb complementation in Swedish and other Germanic languages : studies in comparative syntax. BJL  BOOK 1973
PD 5080 A3    
      Svenskt tidningssprak : texter med kommentarer. BJL  BOOK 1972
      Tidningssvenska : ur svensk storstradpress. BJL  BOOK 1965
PD 5080 A8 : Ord och stil : uppsatser om ordkunskap och stilistik.; BJL     
      Ord och stil : uppsatser om ordkunskap och stilistik. BJL  BOOK 1969
PD 5080 B4 : Ordpar.; BJL     
      Ordpar. BJL  BOOK 1967
PD 5080 C3    
      Deskriptiv stilistik : en bogrepps och metoddiskussion. BJL  BOOK 1970
      Stilanalys. BJL  BOOK 1972
PD 5080 D8 : Battre svenska.; BJL     
      Battre svenska. BJL  BOOK 1970
PD 5080 E3 : Svensk sprak- och stilutveckling : elementara oversikter.; BJL     
      Svensk sprak- och stilutveckling : elementara oversikter. BJL  BOOK 1971
PD 5080 E5 : Stilforskning och stilteori.; BJL     
      Stilforskning och stilteori. BJL  BOOK 1974
PD 5080 F8 : Begriplig svenska : praktiska ovningar.; BJL     
      Begriplig svenska : praktiska ovningar. BJL  BOOK 1965
PD 5080 F9 : Stil : oversikt av sprakutveckling, stilarter, diktarter och versformer.; BJL     
      Stil : oversikt av sprakutveckling, stilarter, diktarter och versformer. BJL  BOOK 1967
PD 5080 H3 : Stilanalys i teori och praktik.; BJL     
      Stilanalys i teori och praktik. BJL  BOOK 1975
PD 5080 H7 : Bevingade ord, och andra staende uttryck och benamningar.; BJL     
      Bevingade ord, och andra staende uttryck och benamningar. BJL  BOOK 1955
PD 5080 J8 : Vad sager annousen? 27 annonser ur dags- och veckapress, analyserade med litteraturvetenskapliga metoder.; BJL     
      Vad sager annousen? 27 annonser ur dags- och veckapress, analyserade med litteraturvetenskapliga meto BJL  BOOK 1970
PD 5080 M7 : Offentlig svenska : en textbok.; BJL     
      Offentlig svenska : en textbok. BJL  BOOK 1975
PD 5080 P7 : Spraket och lasbarheten : en studie i samspelet mellan lasare och text.; BJL     
      Spraket och lasbarheten : en studie i samspelet mellan lasare och text. BJL  BOOK 1974
PD 5080 S9    
      Att oversatta Gamla testamentet. BJL  BOOK 1974
      Spraket i lagar och andra forfattningar. BJL  BOOK 1967
      Svensk stilistik : en handbok for stilhistoriska studier... BJL  BOOK 1954
PD 5080 S99 : Nyoversattning av Nya testamentet.; BJL     
      Nyoversattning av Nya testamentet. BJL  BOOK 1968
PD 5080 T2 : ABC i stilistik / av U Teleman och A M Wieselgren.; BJL     
      ABC i stilistik / av U Teleman och A M Wieselgren. BJL  BOOK 1970
PD 5080 T3 : Stil och vokabular : en undersokning av formord i lyrik och prosa.; BJL     
      Stil och vokabular : en undersokning av formord i lyrik och prosa. BJL  BOOK 1972
PD 5080 V1 : Vad Hander Med Svenska Spraket? : debattbok.; BJL     
      Vad Hander Med Svenska Spraket? : debattbok. BJL  BOOK 1976
PD 5080 W5    
      Bruksprosa : en funktionell stilanalys med kvantitativ metod. BJL  BOOK 1974
      Brukstexter : textbilaga till Bruksprosa. BJL  BOOK 1974
      Sprakriktighet och stil. BJL  BOOK 1964
PD 5081 A2 P4 : Reklamsvenska : studier over varumarkesannonser fran 1950-och 60-talen.; BJL     
      Reklamsvenska : studier over varumarkesannonser fran 1950-och 60-talen. BJL  BOOK 1974
PD 5083 T2 : Ära, rikedom och reda : svensk sprakvard och sprakpolitik under äldre nyare tid.; BJL     
      Ära, rikedom och reda : svensk sprakvard och sprakpolitik under äldre nyare tid. BJL  BOOK 2003
PD 5085 S6 : Skrivregler.; BJL     
      Skrivregler. BJL  BOOK 1967
PD 5095 B3 : Den svenska verslaran till universitatsstudiernas tjansi-.; BJL     
      Den svenska verslaran till universitatsstudiernas tjansi-. BJL  BOOK 1946
PD 5095 G2 : Kontrastiv prosodi.; BJL     
      Kontrastiv prosodi. BJL  BOOK 1974
PD 5095 K1 : Inledning til svensk metrik.; BJL     
      Inledning til svensk metrik. BJL  BOOK 1962
PD 5095 L6 : Elementaer verslaere.; BJL     
      Elementaer verslaere. BJL  BOOK 1972
PD 5095 M2 : Takt, rytm och rim i svensk vers : verslara.; BJL     
      Takt, rytm och rim i svensk vers : verslara. BJL  BOOK 1974
PD 5095 R5 : Den svenska versens teori. 2a.; BJL     
      Den svenska versens teori. 2a. BJL  BOOK 1932
PD 5097 D1 : Svenska sprakets synonymer.; BJL     
      Svenska sprakets synonymer. BJL  BOOK 1955
PD 5097 F8 : Sprakklyftan : hur 700 ord forstas och missforstas / av N. Frick och iMalmstrom.; BJL     
      Sprakklyftan : hur 700 ord forstas och missforstas / av N. Frick och iMalmstrom. BJL  BOOK 1976
PD 5097 R3 : Semantik : filosfiska och sprakvetensk aplige grundfragor inom betydelselaran 2a.; BJL     
      Semantik : filosfiska och sprakvetensk aplige grundfragor inom betydelselaran 2a. BJL  BOOK 1971
PD 5098 B4 : Slang och hemliga sprak.; BJL     
      Slang och hemliga sprak. BJL  BOOK 1970
PD 5098 G4 : Svensk slangordbok.; BJL     
      Svensk slangordbok. BJL  BOOK 1969
PD 5098 P1 : Svenska moderod / en samling red. av O.Panelius och T.Steinby.; BJL     
      Svenska moderod / en samling red. av O.Panelius och T.Steinby. BJL  BOOK 1970
PD 5100 B2 : Lanordens byggstenar.; BJL     
      Lanordens byggstenar. BJL  BOOK 1970
PD 5100 D1 : Frammande ord i nusvenskan / av K.H.Dahlstedt, G. Bergman och C.I. Stahle.; BJL     
      Frammande ord i nusvenskan / av K.H.Dahlstedt, G. Bergman och C.I. Stahle. BJL  BOOK 1962
PD 5100 H4 : Svensk etymologisk ordbok.; BJL     
      Svensk etymologisk ordbok. BJL  BOOK 1948
PD 5100 L7 : Svenska och frammande ors : form, betydelse, ursprung / av. E.Lindback, A.Milits och B.Svensen.; BJL     
      Svenska och frammande ors : form, betydelse, ursprung / av. E.Lindback, A.Milits och B.Svensen. BJL  BOOK 1974
PD 5100 M6 : Deutsch-schwedische sprachbeziehungen.; BJL     
      Deutsch-schwedische sprachbeziehungen. BJL  BOOK 1968
PD 5100 N8 : Spridda studier tredje samlingen : populara uppsatser.; BJL     
      Spridda studier tredje samlingen : populara uppsatser. BJL  BOOK 1913
PD 5100 W5 : Vara ord, deras utal och ursprung.; BJL     
      Vara ord, deras utal och ursprung. BJL  BOOK 1963
PD 5105 D4 : Deskriptiv svensk grammatik.; BJL     
      Deskriptiv svensk grammatik. BJL  BOOK 1972
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next