Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PD 5080 H7 : Bevingade ord, och andra staende uttryck och benamningar.; BJL     
      Bevingade ord, och andra staende uttryck och benamningar. BJL  BOOK 1955
PD 5080 J8 : Vad sager annousen? 27 annonser ur dags- och veckapress, analyserade med litteraturvetenskapliga metoder.; BJL     
      Vad sager annousen? 27 annonser ur dags- och veckapress, analyserade med litteraturvetenskapliga meto BJL  BOOK 1970
PD 5080 M7 : Offentlig svenska : en textbok.; BJL     
      Offentlig svenska : en textbok. BJL  BOOK 1975
PD 5080 P7 : Spraket och lasbarheten : en studie i samspelet mellan lasare och text.; BJL     
      Spraket och lasbarheten : en studie i samspelet mellan lasare och text. BJL  BOOK 1974
PD 5080 S9    
      Att oversatta Gamla testamentet. BJL  BOOK 1974
      Spraket i lagar och andra forfattningar. BJL  BOOK 1967
      Svensk stilistik : en handbok for stilhistoriska studier... BJL  BOOK 1954
PD 5080 S99 : Nyoversattning av Nya testamentet.; BJL     
      Nyoversattning av Nya testamentet. BJL  BOOK 1968
PD 5080 T2 : ABC i stilistik / av U Teleman och A M Wieselgren.; BJL     
      ABC i stilistik / av U Teleman och A M Wieselgren. BJL  BOOK 1970
PD 5080 T3 : Stil och vokabular : en undersokning av formord i lyrik och prosa.; BJL     
      Stil och vokabular : en undersokning av formord i lyrik och prosa. BJL  BOOK 1972
PD 5080 V1 : Vad Hander Med Svenska Spraket? : debattbok.; BJL     
      Vad Hander Med Svenska Spraket? : debattbok. BJL  BOOK 1976
PD 5080 W5    
      Bruksprosa : en funktionell stilanalys med kvantitativ metod. BJL  BOOK 1974
      Brukstexter : textbilaga till Bruksprosa. BJL  BOOK 1974
      Sprakriktighet och stil. BJL  BOOK 1964
PD 5081 A2 P4 : Reklamsvenska : studier over varumarkesannonser fran 1950-och 60-talen.; BJL     
      Reklamsvenska : studier over varumarkesannonser fran 1950-och 60-talen. BJL  BOOK 1974
PD 5083 T2 : Ära, rikedom och reda : svensk sprakvard och sprakpolitik under äldre nyare tid.; BJL     
      Ära, rikedom och reda : svensk sprakvard och sprakpolitik under äldre nyare tid. BJL  BOOK 2003
PD 5085 S6 : Skrivregler.; BJL     
      Skrivregler. BJL  BOOK 1967
PD 5095 B3 : Den svenska verslaran till universitatsstudiernas tjansi-.; BJL     
      Den svenska verslaran till universitatsstudiernas tjansi-. BJL  BOOK 1946
PD 5095 G2 : Kontrastiv prosodi.; BJL     
      Kontrastiv prosodi. BJL  BOOK 1974
PD 5095 K1 : Inledning til svensk metrik.; BJL     
      Inledning til svensk metrik. BJL  BOOK 1962
PD 5095 L6 : Elementaer verslaere.; BJL     
      Elementaer verslaere. BJL  BOOK 1972
PD 5095 M2 : Takt, rytm och rim i svensk vers : verslara.; BJL     
      Takt, rytm och rim i svensk vers : verslara. BJL  BOOK 1974
PD 5095 R5 : Den svenska versens teori. 2a.; BJL     
      Den svenska versens teori. 2a. BJL  BOOK 1932
PD 5097 D1 : Svenska sprakets synonymer.; BJL     
      Svenska sprakets synonymer. BJL  BOOK 1955
PD 5097 F8 : Sprakklyftan : hur 700 ord forstas och missforstas / av N. Frick och iMalmstrom.; BJL     
      Sprakklyftan : hur 700 ord forstas och missforstas / av N. Frick och iMalmstrom. BJL  BOOK 1976
PD 5097 R3 : Semantik : filosfiska och sprakvetensk aplige grundfragor inom betydelselaran 2a.; BJL     
      Semantik : filosfiska och sprakvetensk aplige grundfragor inom betydelselaran 2a. BJL  BOOK 1971
PD 5098 B4 : Slang och hemliga sprak.; BJL     
      Slang och hemliga sprak. BJL  BOOK 1970
PD 5098 G4 : Svensk slangordbok.; BJL     
      Svensk slangordbok. BJL  BOOK 1969
PD 5098 P1 : Svenska moderod / en samling red. av O.Panelius och T.Steinby.; BJL     
      Svenska moderod / en samling red. av O.Panelius och T.Steinby. BJL  BOOK 1970
PD 5100 B2 : Lanordens byggstenar.; BJL     
      Lanordens byggstenar. BJL  BOOK 1970
PD 5100 D1 : Frammande ord i nusvenskan / av K.H.Dahlstedt, G. Bergman och C.I. Stahle.; BJL     
      Frammande ord i nusvenskan / av K.H.Dahlstedt, G. Bergman och C.I. Stahle. BJL  BOOK 1962
PD 5100 H4 : Svensk etymologisk ordbok.; BJL     
      Svensk etymologisk ordbok. BJL  BOOK 1948
PD 5100 L7 : Svenska och frammande ors : form, betydelse, ursprung / av. E.Lindback, A.Milits och B.Svensen.; BJL     
      Svenska och frammande ors : form, betydelse, ursprung / av. E.Lindback, A.Milits och B.Svensen. BJL  BOOK 1974
PD 5100 M6 : Deutsch-schwedische sprachbeziehungen.; BJL     
      Deutsch-schwedische sprachbeziehungen. BJL  BOOK 1968
PD 5100 N8 : Spridda studier tredje samlingen : populara uppsatser.; BJL     
      Spridda studier tredje samlingen : populara uppsatser. BJL  BOOK 1913
PD 5100 W5 : Vara ord, deras utal och ursprung.; BJL     
      Vara ord, deras utal och ursprung. BJL  BOOK 1963
PD 5105 D4 : Deskriptiv svensk grammatik.; BJL     
      Deskriptiv svensk grammatik. BJL  BOOK 1972
PD 5105 E3    
      Ljud och ord i svenskan. BJL  BOOK 1970
      Ljud och ord i svenskan 2. BJL  BOOK 1981
PD 5112 E5 / q : Ensprakliga ovningar i svenska.; BJL     
      Ensprakliga ovningar i svenska. BJL  BOOK 1978
PD 5112 H4 : Sa sager man! : fraser och dialoger med ovningar for undervisningen i svenska som andra- eller frammande sprak.; BJL     
      Sa sager man! : fraser och dialoger med ovningar for undervisningen i svenska som andra- eller framma BJL  BOOK 1989
PD 5112 H6    
      Swedish : an elementary grammar-reader. BJL  BOOK 1977
      Swedish : an elementary grammar reader. BJL  BOOK 1980
PD 5112 H7    
      Colloquial Swedish / Philip Holmes and Gunilla Serin. BJL  BOOK 1990
      Essentials of Swedish grammar / P. Holmes with I. Hinchliffe. BJL  BOOK 1983
      Svensk, svenska. BJL  BOOK 1974
      Swedish : a comprehensive grammar / Philip Holmes and Ian Hinchliffe. BJL  BOOK 1993
2 additional entries    
PD 5112 J8 : Nusvensk grammatik / N. Jorgensen, J. Svensson.; BJL     
      Nusvensk grammatik / N. Jorgensen, J. Svensson. BJL  BOOK 1986
PD 5112 K1 : Grammatiskt ABC : stodkurs i svensk spraklara for universitetsstuderande, gymnasiestuder ande vuxenstuderande.; BJL     
      Grammatiskt ABC : stodkurs i svensk spraklara for universitetsstuderande, gymnasiestuder ande vuxenst BJL  BOOK 1977
PD 5112 L7    
      Beskrivande svensk grammatik / under medverkan av O. Oskarsson. BJL  BOOK 1976
      Beskrivande svensk grammatik / E. Lindberg under medverking av O. Oskarsson. BJL  BOOK 1980
      Beskrivande svensk grammatik, under medverkan av O. Oskarsson. BJL  BOOK 1976
PD 5112 M1 : Swedish : a grammar of the modern language.; Departmental Locations     
      Swedish : a grammar of the modern language. Departmental Locations  BOOK 1969
PD 5112 T2 : Svenska Akademiens grammatik / Ulf Teleman, Staffan Hellberg, Erik Andersson ; under medverkan av Lisa Christensen ... [et al.].; BJL     
      Svenska Akademiens grammatik / Ulf Teleman, Staffan Hellberg, Erik Andersson ; under medverkan av Lis BJL  BOOK 1999
PD 5112 W6 : Ny grammatik : det svenska sprakets struktur.; BJL     
      Ny grammatik : det svenska sprakets struktur. BJL  BOOK 1996
PD 5115 A7 : Fokus på Sverige : nybörjarbok i svenska som främmande språk / Gunnel Arklund, Eva Bergner, Urban Östberg.; BJL     
      Fokus på Sverige : nybörjarbok i svenska som främmande språk / Gunnel Arklund, Eva Bergner, Urban Öst BJL  BOOK 1998
PD 5115 T3 / q : Texter ur "Pa latt svenska" / i urval av P. Holmes.; BJL     
      Texter ur "Pa latt svenska" / i urval av P. Holmes. BJL  BOOK 1986
PD 5121 S9 : Swedish for travellers / by the staff of Editions Berlitz.; Departmental Locations     
      Swedish for travellers / by the staff of Editions Berlitz. Departmental Locations  BOOK 1976
PD 5128 G6    
      Pä svenska! : övningsbok / Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada. BJL  BOOK 1998
      På svenska! : svenska som främmande språk : lärobok / Ulla Göransson, Mai Parada. BJL  BOOK 1997
PD 5128 H4    
      Andra ovningsboken i svensk grammatik fur sfi och sv2, med regler och kommentarer / Gunnar Hellstrom, BJL  BOOK 1996
      Forsta ovningsboken i svensk grammatik for sfi och sv2, med regler och kommentarer. BJL  BOOK 1994
      Gul och bla : svenska for vuxna invandrare : texter och ovningar for senare delen av sfi och sv2. BJL  BOOK 1995
PD 5131 G2 : Svenskans fonologi i kontrastiv och typologisk belysning.; BJL     
      Svenskans fonologi i kontrastiv och typologisk belysning. BJL  BOOK 1984
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next