Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PD 5100 L7 : Svenska och frammande ors : form, betydelse, ursprung / av. E.Lindback, A.Milits och B.Svensen.; BJL     
      Svenska och frammande ors : form, betydelse, ursprung / av. E.Lindback, A.Milits och B.Svensen. BJL  BOOK 1974
PD 5100 M6 : Deutsch-schwedische sprachbeziehungen.; BJL     
      Deutsch-schwedische sprachbeziehungen. BJL  BOOK 1968
PD 5100 N8 : Spridda studier tredje samlingen : populara uppsatser.; BJL     
      Spridda studier tredje samlingen : populara uppsatser. BJL  BOOK 1913
PD 5100 W5 : Vara ord, deras utal och ursprung.; BJL     
      Vara ord, deras utal och ursprung. BJL  BOOK 1963
PD 5105 D4 : Deskriptiv svensk grammatik.; BJL     
      Deskriptiv svensk grammatik. BJL  BOOK 1972
PD 5105 E3    
      Ljud och ord i svenskan. BJL  BOOK 1970
      Ljud och ord i svenskan 2. BJL  BOOK 1981
PD 5112 E5 / q : Ensprakliga ovningar i svenska.; BJL     
      Ensprakliga ovningar i svenska. BJL  BOOK 1978
PD 5112 H4 : Sa sager man! : fraser och dialoger med ovningar for undervisningen i svenska som andra- eller frammande sprak.; BJL     
      Sa sager man! : fraser och dialoger med ovningar for undervisningen i svenska som andra- eller framma BJL  BOOK 1989
PD 5112 H6    
      Swedish : an elementary grammar-reader. BJL  BOOK 1977
      Swedish : an elementary grammar reader. BJL  BOOK 1980
PD 5112 H7    
      Colloquial Swedish / Philip Holmes and Gunilla Serin. BJL  BOOK 1990
      Essentials of Swedish grammar / P. Holmes with I. Hinchliffe. BJL  BOOK 1983
      Svensk, svenska. BJL  BOOK 1974
      Swedish : a comprehensive grammar / Philip Holmes and Ian Hinchliffe. BJL  BOOK 1993
2 additional entries    
PD 5112 J8 : Nusvensk grammatik / N. Jorgensen, J. Svensson.; BJL     
      Nusvensk grammatik / N. Jorgensen, J. Svensson. BJL  BOOK 1986
PD 5112 K1 : Grammatiskt ABC : stodkurs i svensk spraklara for universitetsstuderande, gymnasiestuder ande vuxenstuderande.; BJL     
      Grammatiskt ABC : stodkurs i svensk spraklara for universitetsstuderande, gymnasiestuder ande vuxenst BJL  BOOK 1977
PD 5112 L7    
      Beskrivande svensk grammatik / under medverkan av O. Oskarsson. BJL  BOOK 1976
      Beskrivande svensk grammatik / E. Lindberg under medverking av O. Oskarsson. BJL  BOOK 1980
      Beskrivande svensk grammatik, under medverkan av O. Oskarsson. BJL  BOOK 1976
PD 5112 M1 : Swedish : a grammar of the modern language.; Departmental Locations     
      Swedish : a grammar of the modern language. Departmental Locations  BOOK 1969
PD 5112 T2 : Svenska Akademiens grammatik / Ulf Teleman, Staffan Hellberg, Erik Andersson ; under medverkan av Lisa Christensen ... [et al.].; BJL     
      Svenska Akademiens grammatik / Ulf Teleman, Staffan Hellberg, Erik Andersson ; under medverkan av Lis BJL  BOOK 1999
PD 5112 W6 : Ny grammatik : det svenska sprakets struktur.; BJL     
      Ny grammatik : det svenska sprakets struktur. BJL  BOOK 1996
PD 5115 A7 : Fokus på Sverige : nybörjarbok i svenska som främmande språk / Gunnel Arklund, Eva Bergner, Urban Östberg.; BJL     
      Fokus på Sverige : nybörjarbok i svenska som främmande språk / Gunnel Arklund, Eva Bergner, Urban Öst BJL  BOOK 1998
PD 5115 T3 / q : Texter ur "Pa latt svenska" / i urval av P. Holmes.; BJL     
      Texter ur "Pa latt svenska" / i urval av P. Holmes. BJL  BOOK 1986
PD 5121 S9 : Swedish for travellers / by the staff of Editions Berlitz.; Departmental Locations     
      Swedish for travellers / by the staff of Editions Berlitz. Departmental Locations  BOOK 1976
PD 5128 G6    
      Pä svenska! : övningsbok / Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada. BJL  BOOK 1998
      På svenska! : svenska som främmande språk : lärobok / Ulla Göransson, Mai Parada. BJL  BOOK 1997
PD 5128 H4    
      Andra ovningsboken i svensk grammatik fur sfi och sv2, med regler och kommentarer / Gunnar Hellstrom, BJL  BOOK 1996
      Forsta ovningsboken i svensk grammatik for sfi och sv2, med regler och kommentarer. BJL  BOOK 1994
      Gul och bla : svenska for vuxna invandrare : texter och ovningar for senare delen av sfi och sv2. BJL  BOOK 1995
PD 5131 G2 : Svenskans fonologi i kontrastiv och typologisk belysning.; BJL     
      Svenskans fonologi i kontrastiv och typologisk belysning. BJL  BOOK 1984
PD 5131 P6 : Kortstavighet och stavelseforlangning : hur magra av de gamla kortstaviga ordern erhauit sin form i svensk rikssprak.; BJL     
      Kortstavighet och stavelseforlangning : hur magra av de gamla kortstaviga ordern erhauit sin form i s BJL  BOOK 1981
PD 5135 T2 : Tema prosodi : seminarieuppsatser i fonetik / G. Bruce (red).; BJL     
      Tema prosodi : seminarieuppsatser i fonetik / G. Bruce (red). BJL  BOOK 1981
PD 5137 B2 : Svarigheter med svenskt uttal : inventering och prioritering.; BJL     
      Svarigheter med svenskt uttal : inventering och prioritering. BJL  BOOK 1980
PD 5137 H1 : Om uttal : /am uttal / Marie Hakansson, Annika Stenquist.; BJL     
      Om uttal : /am uttal / Marie Hakansson, Annika Stenquist. BJL  BOOK 1989
PD 5137 H4 : Norstedts svenska uttalslexikon.; BJL     
      Norstedts svenska uttalslexikon. BJL  BOOK 1997
PD 5137 L7 : Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmananfonetiskt perspectiv.; BJL     
      Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmananfonetiskt perspectiv. BJL  BOOK 1980
PD 5139 B8 : Swedish word accents in sentence perspective.; BJL     
      Swedish word accents in sentence perspective. BJL  BOOK 1977
PD 5139.5 J6 : Funktionella aspecter pa statintonatioen i svenska....; BJL     
      Funktionella aspecter pa statintonatioen i svenska.... BJL  BOOK 1978
PD 5140 L9 : Temporal properties of spoken Swedish.; BJL     
      Temporal properties of spoken Swedish. BJL  BOOK 1981
PD 5141 S9 : Ett fall av sprakvard under 1600 - talet.....; BJL     
      Ett fall av sprakvard under 1600 - talet..... BJL  BOOK 1981
PD 5143 N2 : Perspectives on misspellings : a phonetic, phonological and psycholinguistic study.; BJL     
      Perspectives on misspellings : a phonetic, phonological and psycholinguistic study. BJL  BOOK 1980
PD 5143 U9 : Tre uppsatser om stavning.; BJL     
      Tre uppsatser om stavning. BJL  BOOK 1973
PD 5144 A4 : Svensk rattstafnings-lara.; BJL     
      Svensk rattstafnings-lara. BJL  BOOK 1971
PD 5155 U9 : Uttalsordlista.; BJL     
      Uttalsordlista. BJL  BOOK 1966
PD 5171 H4 : The morphology of present-day Swedish : word-inflection, word-formation, basic dictionary.; BJL     
      The morphology of present-day Swedish : word-inflection, word-formation, basic dictionary. BJL  BOOK 1978
PD 5175 M5 : The acquisition of nominal compounding in Swedish.; BJL     
      The acquisition of nominal compounding in Swedish. BJL  BOOK 1997
PD 5199 K1 : Kongruens i svenskan.; BJL     
      Kongruens i svenskan. BJL  BOOK 1993
PD 5199 M7 : Svenska i dag : svar pa sprakfragor.; BJL     
      Svenska i dag : svar pa sprakfragor. BJL  BOOK 1992
PD 5216 K1 : Plural av neutra pa obetonat -e : obestamd plural hos neutra med avledningsmorfe-met -e mellan omkring 1300 och 1750.; BJL     
      Plural av neutra pa obetonat -e : obestamd plural hos neutra med avledningsmorfe-met -e mellan omkrin BJL  BOOK 1985
PD 5216 S6 : Fran rytters och cowboys till tjuvstrykers : s-pluralen i svenskan : en studie i spraklig interferens.; BJL     
      Fran rytters och cowboys till tjuvstrykers : s-pluralen i svenskan : en studie i spraklig interferens BJL  BOOK 1983
PD 5251 A2 : Om anvandningen av bestamd slutartikel i svenskan : akademisk avhandling.; BJL     
      Om anvandningen av bestamd slutartikel i svenskan : akademisk avhandling. BJL  BOOK 1912
PD 5251 S9 : Svenskans artikelsystem.; BJL     
      Svenskans artikelsystem. BJL  BOOK 1978
PD 5280 A3 : Vi gingo och vi gick : fran pluralis till singularis i verbbojningen.; BJL     
      Vi gingo och vi gick : fran pluralis till singularis i verbbojningen. BJL  BOOK 1984
PD 5315 I6 L7 : Om den opersonliga konstruktionen.; BJL     
      Om den opersonliga konstruktionen. BJL  BOOK 1926
PD 5315 P52 N8 : Svenska partikelverbs semantik.; BJL     
      Svenska partikelverbs semantik. BJL  BOOK 1996
PD 5318 E5 : Klara verba : andraspraksinlarares verbanvandning i svenskan.; BJL     
      Klara verba : andraspraksinlarares verbanvandning i svenskan. BJL  BOOK 1996
PD 5361 T4 : Svensk ordbildningslara.; BJL     
      Svensk ordbildningslara. BJL  BOOK 1981
PD 5369 B6 : Predikativens funktion i svenskan om adjektive som subjektiva predikativ.; BJL     
      Predikativens funktion i svenskan om adjektive som subjektiva predikativ. BJL  BOOK 1980
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next