Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PD 5137 H4 : Norstedts svenska uttalslexikon.; BJL     
      Norstedts svenska uttalslexikon. BJL  BOOK 1997
PD 5137 L7 : Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmananfonetiskt perspectiv.; BJL     
      Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmananfonetiskt perspectiv. BJL  BOOK 1980
PD 5139 B8 : Swedish word accents in sentence perspective.; BJL     
      Swedish word accents in sentence perspective. BJL  BOOK 1977
PD 5139.5 J6 : Funktionella aspecter pa statintonatioen i svenska....; BJL     
      Funktionella aspecter pa statintonatioen i svenska.... BJL  BOOK 1978
PD 5140 L9 : Temporal properties of spoken Swedish.; BJL     
      Temporal properties of spoken Swedish. BJL  BOOK 1981
PD 5141 S9 : Ett fall av sprakvard under 1600 - talet.....; BJL     
      Ett fall av sprakvard under 1600 - talet..... BJL  BOOK 1981
PD 5143 N2 : Perspectives on misspellings : a phonetic, phonological and psycholinguistic study.; BJL     
      Perspectives on misspellings : a phonetic, phonological and psycholinguistic study. BJL  BOOK 1980
PD 5143 U9 : Tre uppsatser om stavning.; BJL     
      Tre uppsatser om stavning. BJL  BOOK 1973
PD 5144 A4 : Svensk rattstafnings-lara.; BJL     
      Svensk rattstafnings-lara. BJL  BOOK 1971
PD 5155 U9 : Uttalsordlista.; BJL     
      Uttalsordlista. BJL  BOOK 1966
PD 5171 H4 : The morphology of present-day Swedish : word-inflection, word-formation, basic dictionary.; BJL     
      The morphology of present-day Swedish : word-inflection, word-formation, basic dictionary. BJL  BOOK 1978
PD 5175 M5 : The acquisition of nominal compounding in Swedish.; BJL     
      The acquisition of nominal compounding in Swedish. BJL  BOOK 1997
PD 5199 K1 : Kongruens i svenskan.; BJL     
      Kongruens i svenskan. BJL  BOOK 1993
PD 5199 M7 : Svenska i dag : svar pa sprakfragor.; BJL     
      Svenska i dag : svar pa sprakfragor. BJL  BOOK 1992
PD 5216 K1 : Plural av neutra pa obetonat -e : obestamd plural hos neutra med avledningsmorfe-met -e mellan omkring 1300 och 1750.; BJL     
      Plural av neutra pa obetonat -e : obestamd plural hos neutra med avledningsmorfe-met -e mellan omkrin BJL  BOOK 1985
PD 5216 S6 : Fran rytters och cowboys till tjuvstrykers : s-pluralen i svenskan : en studie i spraklig interferens.; BJL     
      Fran rytters och cowboys till tjuvstrykers : s-pluralen i svenskan : en studie i spraklig interferens BJL  BOOK 1983
PD 5251 A2 : Om anvandningen av bestamd slutartikel i svenskan : akademisk avhandling.; BJL     
      Om anvandningen av bestamd slutartikel i svenskan : akademisk avhandling. BJL  BOOK 1912
PD 5251 S9 : Svenskans artikelsystem.; BJL     
      Svenskans artikelsystem. BJL  BOOK 1978
PD 5280 A3 : Vi gingo och vi gick : fran pluralis till singularis i verbbojningen.; BJL     
      Vi gingo och vi gick : fran pluralis till singularis i verbbojningen. BJL  BOOK 1984
PD 5315 I6 L7 : Om den opersonliga konstruktionen.; BJL     
      Om den opersonliga konstruktionen. BJL  BOOK 1926
PD 5315 P52 N8 : Svenska partikelverbs semantik.; BJL     
      Svenska partikelverbs semantik. BJL  BOOK 1996
PD 5318 E5 : Klara verba : andraspraksinlarares verbanvandning i svenskan.; BJL     
      Klara verba : andraspraksinlarares verbanvandning i svenskan. BJL  BOOK 1996
PD 5361 T4 : Svensk ordbildningslara.; BJL     
      Svensk ordbildningslara. BJL  BOOK 1981
PD 5369 B6 : Predikativens funktion i svenskan om adjektive som subjektiva predikativ.; BJL     
      Predikativens funktion i svenskan om adjektive som subjektiva predikativ. BJL  BOOK 1980
PD 5390 A5 : Verbfrasens struktur i svenskan.; BJL     
      Verbfrasens struktur i svenskan. BJL  BOOK 1977
PD 5390 J8 : Underordnade staser och fraser i talad svenska : funktion och byggnad.; BJL     
      Underordnade staser och fraser i talad svenska : funktion och byggnad. BJL  BOOK 1978
PD 5390 L9 : Kontroll i svenskan : den optimala tolkningen av infinitivers tankesubjekt.; BJL     
      Kontroll i svenskan : den optimala tolkningen av infinitivers tankesubjekt. BJL  BOOK 2002
PD 5395 S9 : Existentialkonstruktionen i svenskan.; BJL     
      Existentialkonstruktionen i svenskan. BJL  BOOK 1980
PD 5405 J6 : Ett sprakligt signalement.; BJL     
      Ett sprakligt signalement. BJL  BOOK 1973
PD 5405 K1 : The experiment med text / av G.Kallgren, B.Sigurd och M.Westman.; BJL     
      The experiment med text / av G.Kallgren, B.Sigurd och M.Westman. BJL  BOOK 1977
PD 5410 B4 : Ord och stil.; BJL     
      Ord och stil. BJL  BOOK 1979
PD 5410 C3 : Stilistik & stilanalys.; BJL     
      Stilistik & stilanalys. BJL  BOOK 1993
PD 5410 E3 : Talad och skriven svenska : sociolingvistiska studier.; BJL     
      Talad och skriven svenska : sociolingvistiska studier. BJL  BOOK 1978
PD 5410 H9 : Gymnasistsvenska.; BJL     
      Gymnasistsvenska. BJL  BOOK 1977
PD 5410 S9    
      Klarsprak - en grund for god offentlig service. BJL  BOOK 1985
      Läroboksspråk : om språk och layout i svenska läroböcker / Siv Strömquist (red.). BJL  BOOK 1999
PD 5410 T2 : Sprakratt : om skolans spraknormer och samhallets.; BJL     
      Sprakratt : om skolans spraknormer och samhallets. BJL  BOOK 1979
PD 5420 S9    
      Svenska skrivregler / utgivna av Svenska språknämnden. BJL  BOOK 1991
      Svenska skrivregler / utgivna av Svenska språknämnden. BJL  BOOK 2000
PD 5420 W5 : Att skriva battre offentlig svenska.; BJL     
      Att skriva battre offentlig svenska. BJL  BOOK 1980
PD 5434 H4    
      Metoder för brukstextanalys. BJL  BOOK 2001
      Vägar genom texten : handbok i brukstextanalys / Lennart Hellspong, Per Ledin. BJL  BOOK 1997
PD 5434 K1 : Innehall i text.; BJL     
      Innehall i text. BJL  BOOK 1979
PD 5434 L7 : Tal i prosa : om svenska forfattares anforingsteknik.; BJL     
      Tal i prosa : om svenska forfattares anforingsteknik. BJL  BOOK 1983
PD 5434 M5    
      Att analysera text : stilanalys med exempel / L. Melin, S. Lange. BJL  BOOK 1985
      Att analysera text : stilanalys med exempel / Lars Melin, Sven Lange. BJL  BOOK 2000
PD 5434 N8 : Vardaligt berattande : form, funktion och forekomst.; BJL     
      Vardaligt berattande : form, funktion och forekomst. BJL  BOOK 1998
PD 5435 N7 : Tekniksprak & sprakteknik.; BJL     
      Tekniksprak & sprakteknik. BJL  BOOK 1981
PD 5460 M2 : Malande uttryck : en liten bok med svenska idiom / utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet ; [redaktion Mona Wiman].; BJL     
      Malande uttryck : en liten bok med svenska idiom / utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet ; [ BJL  BOOK 1990
PD 5460 S4 : Engelska idiomboken / Barrie Selman, Mary Pettet, Anders Odendahl.; BJL     
      Engelska idiomboken / Barrie Selman, Mary Pettet, Anders Odendahl. BJL  BOOK 1991
PD 5461 G7 : Grammatik pa villovagar.; BJL     
      Grammatik pa villovagar. BJL  BOOK 1987
PD 5461 G8    
      Språkbladet. BJL  BOOK 1997
      Språkbladet. BJL  BOOK 2001
PD 5474 E3 : Liten hjalpseda.; BJL     
      Liten hjalpseda. BJL  BOOK 1977
PD 5474 H4 / q : Emotivt sprak.; BJL     
      Emotivt sprak. BJL  BOOK
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next