Limit search to available items
Nearby BJL CLASSMARKS are:
Result Page   Prev Next
Save marked records Save all on page
Mark   Media Year
PF 112 M9 : Grammaire neerlandaise a l'usage des Wallons pour les classes superieures ... / par Mme. van Mulders-Chrispeels et J. van Mulders.; BJL     
      Grammaire neerlandaise a l'usage des Wallons pour les classes superieures ... / par Mme. van Mulders- BJL  BOOK 1964
PF 112 P1    
      ABN-spraakkunst : voorstudies. BJL  BOOK 1960
      Beknopte ABN-spraakkunst / [door] P.C. Paardekoper [sic], C. Moeyaert [en] J. Peperstraete. BJL  BOOK 1973
PF 112 P6 : Weet wat je schrijft : Nederlandse spraakkunst ...; BJL     
      Weet wat je schrijft : Nederlandse spraakkunst ... BJL  BOOK 1965
PF 112 P7    
      Over zinnen gesproken : termen en begrippen van de traditionele grammatica. BJL  BOOK 1977
      Taalkwartet : werkboek Nederlands bestemd voor dag- en avondonderwijs aan volwassenen. BJL  BOOK 1981
PF 112 R5    
      Taalwijzer : complete leergang voor MAVO/Volwassenenonderwijs / A. de Rijke, T. de Wit. BJL  BOOK 1989
      Taalwijzer : complete leergang voor MAVO/Volwassenenonderwijs / A. de Rijke, T. de Wit. BJL  BOOK 1989
PF 112 S3 : De structuur van het Nederlands : taalbeschouwelijke grammatica / G. de Schutter, P. van Hauwermeiren.; BJL     
      De structuur van het Nederlands : taalbeschouwelijke grammatica / G. de Schutter, P. van Hauwermeiren BJL  BOOK 1983
PF 112 S5    
      Introduction to Dutch : a practical grammar. BJL  BOOK 1958
      Introduction to Dutch : a practical grammar. BJL  BOOK 1974
      Introduction to Dutch : a practical grammar. BJL  BOOK 1984
PF 112 S6 : Dutch grammar and reader with exercises / by J. Smit and R.P. Meijer.; BJL     
      Dutch grammar and reader with exercises / by J. Smit and R.P. Meijer. BJL  BOOK 1958
PF 112 T1    
      Nederlandse spraakkunst voor iedereen. BJL  BOOK 1960
      Taaldidactiek aan de basis / samengesteld door de Nijmeegse Werkgroep Taaldidactiek. BJL  BOOK  
PF 112 T6    
      Nederlandse grammatica. BJL  BOOK 1982
      Nederlandse grammatica. BJL  BOOK 1982
PF 112 V1    
      Literatuur en maatschappij : werkboek letterkunde van de Renaissance. BJL  BOOK 1990
      Werkboek bij de colleges Middelnederlandse letterkunde voor eerstejaars. BJL  BOOK 1990
PF 112 V7 : Nederlandse grammatica.; BJL     
      Nederlandse grammatica. BJL  BOOK 1971
PF 112.5 F3 : Dutch in three months.; BJL     
      Dutch in three months. BJL  BOOK 1983
PF 112.5 T1    
      Taal is toegang : methode Nederlands voor volwassenen / [door] P. Wels ... [et al]. BJL  BOOK 1978
      Taal is toegang : methode Nederlands voor volwassenen / [door] P. Wels... [et al.]. BJL  BOOK 1978
PF 115 B5 : Onderwijs in de moderne talen; Nederlands boek.; BJL     
      Onderwijs in de moderne talen; Nederlands boek. BJL  BOOK 1900
PF 115 B6 : Een goed begin : a contemporary Dutch reader / by R. B. Bird (and) W. Z. Shetter.; BJL     
      Een goed begin : a contemporary Dutch reader / by R. B. Bird (and) W. Z. Shetter. BJL  BOOK 1971
PF 115 C8 : Dasar behasar belanda.; South East Asian Collection     
      Dasar behasar belanda. South East Asian Collection  BOOK 1966
PF 115 H4 : Help! : een cursus Nederlands voor buitenlanders : 1 / A.M. Fontein ... [et al.].; BJL     
      Help! : een cursus Nederlands voor buitenlanders : 1 / A.M. Fontein ... [et al.]. BJL  BOOK 1988
PF 117 C6 : Door Nederland : handboek der Nederlandsche omganstaal.; BJL     
      Door Nederland : handboek der Nederlandsche omganstaal. BJL  BOOK 1930
PF 117 N3    
      Nederlands na 1600 : proza en poezie ... BJL  BOOK 1963
      Nederlands na 1600 : proza en poezie ... BJL  BOOK 1963
      Nederlandse teksten met verklaring en oefeningen : textsoorten van kinderbrief tot advertentie, van e BJL  BOOK 1979
      Nederlandse teksten met verklaring en oefeningen : textsoorten van kinderbrief tot advertentie, van e BJL  BOOK 1979
PF 117 R4 : Meet the Dutch! : a Dutch reader.; BJL     
      Meet the Dutch! : a Dutch reader. BJL  BOOK 1951
PF 117 S5 : Reading Dutch : fifteen annotated stories from the Low countries / W.Z. Shetter, R.B. Bird.; BJL     
      Reading Dutch : fifteen annotated stories from the Low countries / W.Z. Shetter, R.B. Bird. BJL  BOOK 1985
PF 117 W7 : Letterlijk en figuurlijk.; BJL     
      Letterlijk en figuurlijk. BJL  BOOK 1973
PF 121 B9 : Conversations neerlandaises : franse omgangstaal / E. Buyssens et V. Coremans.; BJL     
      Conversations neerlandaises : franse omgangstaal / E. Buyssens et V. Coremans. BJL  BOOK 1961
PF 121 G4 : Emigreren? Engels leren : eenvoudig Engels voor iedere dag en voor iedere omstandigheid.; BJL     
      Emigreren? Engels leren : eenvoudig Engels voor iedere dag en voor iedere omstandigheid. BJL  BOOK 1951
PF 121 SI : Hoe zeg je dat in 't Engelsch?; BJL     
      Hoe zeg je dat in 't Engelsch? BJL  BOOK 1942
PF 127.8 B4    
      Het Certificaat Nederlands en Nederlands als Tweede Taal, in opdracht van de Werkgroep Certificaat Ne BJL  BOOK 1987
      Toetsen en teksten : Nederlands voor anderstaligen / L. Beheydt en P. de Kleijn. BJL  BOOK 1987
      Toetsen en teksten : Nederlands voor anderstaligen. BJL  BOOK 1987
PF 127.8 C1 : Een grammatica voor het onderwijs in het Nederlands en de moedertaal.; BJL     
      Een grammatica voor het onderwijs in het Nederlands en de moedertaal. BJL  BOOK 1974
PF 127.8 D3 : De Delftse methode nader bekeken / onder redactie van A.G. Sciarone.; BJL     
      De Delftse methode nader bekeken / onder redactie van A.G. Sciarone. BJL  BOOK 1999
PF 127.8 L4 : Leermiddelen voor het Nederlands als vreemde taal : handelingen van het internationale colloquium aan de Université de Liège op 22 en 23 maart 1995 / redactie: Guy Janssens, Phiippe Hiligsmann, Siegfried Theissen.; BJL     
      Leermiddelen voor het Nederlands als vreemde taal : handelingen van het internationale colloquium aan BJL  BOOK 1995
PF 127.8 L5 : "Beter een certificaat in de hand ..." / J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt.; BJL     
      "Beter een certificaat in de hand ..." / J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt. BJL  BOOK 1988
PF 127.8 T1 : Taal & Thema / samengesteld en uitgegeven door het Provinciaal Educatief Steunpunt Anderstaligen van de Limburgse Immigratie Stichting.; BJL     
      Taal & Thema / samengesteld en uitgegeven door het Provinciaal Educatief Steunpunt Anderstaligen van BJL  BOOK 1985
PF 127.8 V5    
      Certificaatsexamens voor het vreemde-talenonderwijs ... BJL  BOOK 1988
      Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Nederland : een inventarisatie van cursussen naar BJL  BOOK 1987
PF 128 B1 : Grammatica in gebruik : Nederlands voor anderstaligen : leer- en oefenboek / J. Bakx, M. Jetten, Liesbet Korebrits.; BJL     
      Grammatica in gebruik : Nederlands voor anderstaligen : leer- en oefenboek / J. Bakx, M. Jetten, Lies BJL  BOOK 1995
PF 128 L2 : Nederlandse grammatica voor buitenlanders, met oefeningen.; BJL     
      Nederlandse grammatica voor buitenlanders, met oefeningen. BJL  BOOK 1981
PF 128 M7 : Nederlands voor buitenlanders : de Delftse methode / F. Montens, A.G. Sciarone.; BJL     
      Nederlands voor buitenlanders : de Delftse methode / F. Montens, A.G. Sciarone. BJL  BOOK 1987
PF 128 T4 : Nederlands voor buitenlander.; BJL     
      Nederlands voor buitenlander. BJL  BOOK 1975
PF 129 F6 : Nederlandse grammatica voor anderstaligen / A.M. Fontein, A. Pescher-ter Meer.; BJL     
      Nederlandse grammatica voor anderstaligen / A.M. Fontein, A. Pescher-ter Meer. BJL  BOOK 1985
PF 129 F8 06 : Le pratique du neerlandais.; BJL     
      Le pratique du neerlandais. BJL  BOOK 1945
PF 129 F8 C5 : Le neerlandais sans peine.; BJL     
      Le neerlandais sans peine. BJL  BOOK 1939
PF 129 F8 D3 : Mots et expressions familieres : les plus usites dans la conversation.; BJL     
      Mots et expressions familieres : les plus usites dans la conversation. BJL  BOOK 1934
PF 129 F8 H5 : Grammaire du neerlandais.; BJL     
      Grammaire du neerlandais. BJL  BOOK 1961
PF 129 F8 H7 : Grammaire neerlandaise a l'usage des Wallons.; BJL     
      Grammaire neerlandaise a l'usage des Wallons. BJL  BOOK 1951
PF 129 F8 N4 : Dialogues : cours de perfectionnement de la langue neerlandaise avec correspondance commerciale.; BJL     
      Dialogues : cours de perfectionnement de la langue neerlandaise avec correspondance commerciale. BJL  BOOK  
PF 129 F8 V2    
      Grammaire du neerlandais de base. BJL  BOOK 1959
      Grammaire du neerlandais debase. BJL  BOOK 1951
PF 129 G3 W7    
      Voor wie Nederlands wil leren. BJL  BOOK 1974
      Voor wie Nederlands wil leren. BJL  BOOK 1971
PF 129 K1    
      Schriverij : schrijfcursus Nederlands voor anderstaligen / A. van Kalsbeek, R. Stumpel, I. Vedder. BJL  BOOK 1987
      Studievaardig : cursus studievaardigheden voor anderstaligen / A. van Kalsbeek, I. Vedder. BJL  BOOK 1989
PF 129 S8 : Nederlands : taalcursus voor buitenlanders.; BJL     
      Nederlands : taalcursus voor buitenlanders. BJL  BOOK 1989
PF 131 B1 : Fonologie van het Nederlands : synchroon en diachroon.; BJL     
      Fonologie van het Nederlands : synchroon en diachroon. BJL  BOOK 1976
PF 131 B4    
      Foniek van het Nederlands / met medewerking van G.L. Meinsma. BJL  BOOK 1969
      Foniek van het Nederlands. BJL  BOOK 1964
Save marked records Save all on page
Result Page   Prev Next